Erasmus

the European Community programme in the field of higher education

Rezultate - selectie ERASMUS octombrie 2022- MOBILITATI DE PREDARE

REZULTATE FINALE - 19.10.2022
Candidații se vor identifica cu numarul dosarului.
323- ADMIS-Universitatea din Valencia, Spania
322- ADMIS- Universitatea din Valencia, Spania
321- ADMIS-Universitatea din Perugia, Italia
384- ADMIS-Universitatea din Toulouse, Franța


REZULTATE INIȚIALE- 18.10.2022
Candidații se vor identifica cu numarul dosarului.
323- ADMIS-Universitatea din Valencia, Spania
322- ADMIS- Universitatea din Valencia, Spania
321- ADMIS-Universitatea din Perugia, Italia
384- ADMIS-Universitatea din Toulouse, Franța

 

Contestațiile se depun până în data de 19 octombrie 2022  ora 12 pm prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Mai jos veți găsi rezultatele FINALE, la data de 17 octombrie 2022 pentru selecția ERASMUS pentru anul 2022-2023- sem 2

Candidații se vor identifica cu numerele matricole.
15321- ADMIS-Universitatea din Trento, Italia, sem 2
14496- ADMIS-Universitatea dinViena, Austria – sem 2
14719- ADMIS-Universitatea Radboud, Olanda- sem 2
14753- ADMIS-Universitatea Radboud, Olanda- sem 2
2457- ADMIS- Universitatea Jagiellonian, Polonia- sem 2
346- ADMIS- Universitatea din Mainz, Germania- sem 2
15116- ABSENT
 

Contestațiile se depun până în data de 15 octombrie 2022 prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PRECIZĂRI:

1. Într-o prima etapa, coordonatorul Erasmus al Facultății va trimite spre universitatea parteneră nominalizarea dvs.
2. Studenții selectați vor fi contactați prin email ( EMAILUL INSTITUTIONAL) de catre universitățile partenere și li se va comunica, tot prin email, procedura pe care o vor avea de parcurs în continuare.
3. FFF IMPORTANT -Vă rugăm studiați procedurile administrative si termenele ce trebuie urmate pe siteul CCI https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-study-mobilities/demersuri-inainte-de-inceperea-mobilitatii-de-studiu/
4. Pentru a consulta oferta de cursuri a universităților pentru care ati fost selectati , vă rugăm consultați site-urile facultățile partenere. https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=136

5. În funcție de evoluția situației globale sau din diverse motive studenții selectați pot RENUNȚA la mobilitate, printr-o cerere scrisă adresată dnei lect.dr. Diana Botău (coordonator Erasmus, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) și doamnei Simona Maria POP (secretar Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

De asemenea, pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să ne contactați:
- lect.dr. Diana Botău – coordonator Erasmus Facultatea de Drept - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Oana Pop– responsabil Erasmus în cadrul CCI Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Simona-Maria Pop –secretar Erasmus Facultatea de Drept –Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facultatea de DREPT organizează, în perioada 3-13 octombrie 2022, PROCESUL DE SELECŢIE pentru mobilități de studiu ERASMUS, care vor fi efectuate în anul universitar 2022-2023-semestrul 2.
La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel: Doctorat, Master și Licență (anii 2-4) care pot candida pentru mobilități pentru semestrul II (2022-2023)

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
 studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la nivel DOCTORAT, MASTER sau LICENȚĂ (anii 2-4), indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”) și formă de învățământ („cu frecvență” sau „la distanță”);
 să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
 să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează (nivel minim B2), eliberat de o instituție acreditată. 

Candidații care nu dețin astfel de certificare pot să susțină testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție.

CALENDARUL procesului de selecție este următorul:


3-13 octombrie 2022 - Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul Erasmus (parter- biroul P3) de luni până vineri între orele 9-12 sau prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prezentarea programului Erasmus 2022-2023 -întâlnire informativă cu dna prof. Diana Botău - coordonator Erasmus - Luni, 10 octombrie 2022, ora 12:00, sala P6

Interviul de selecție -  14 octombrie 2022, ora 11 la Decanat


14 octombrie 2022 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
14-15 octombrie 2022 Transmiterea în format electronic, prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., a eventualelor contestații
17 octombrie 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție

DOSARUL DE CANDIDATURĂ va conține următoarele acte:
1. Fişa tip a candidatului – poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site
 Fiecare candidat poate depune cel mult trei dosare de candidaturi concurente. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare dintre acestea. În acest caz, veți menționa, pe fiecare fișă, ordinea preferințelor, pentru fiecare candidatură în parte.

2. Declaraţia tip a candidatului– poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site;

3. Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat;

4. Scrisoarea de motivaţie a candidatului, redactată în limba de studiu din mobilitate sau în limba engleză, datată și semnată;
Fiecare candidat poate depune cel mult trei dosare de candidaturi concurente. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare dintre acestea.

5.Adeverinţă , eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă nr de credite, media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu- pentru studenții de anii II-IV
Sau
Adeverința de student in care se va nota media de la admitere- pentru studenții la Master - eliberată de secretariatul facultății

6. Certificat/atestat de competenţă lingvistică pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2; sunt exceptați de la această condiție studenții de la linia de studiu maghiară care pleacă în mobilitate la universități din Ungaria
Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
sau
Declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție, datată și semnată.Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim (B1 /B2), la testarea online;

ACTELE POT FI DEPUSE LA SECRETARIATUL ERASMUS SAU PRIN EMAIL la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Atașate găsiți:

- ANUNT PRIVIND MOBILITĂȚILE ERASMUS

-MOBILITĂȚILE ERASMUS PENTRU ANUL 2022-2023- sem 2

- fișa candidatului

- declarația

- certificate lingvistice acceptate.

Pentru detalii: lect.dr. Diana Botău (coordonator Erasmus, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) sau Simona Maria POP (secretar) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Toate informațiile privind programul Erasmus pot fi găsite pe siteul Centrului de Cooperări Internaționale  https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-study-mobilities/

Mai jos veți găsi rezultatele FINALE, la data de 11 aprilie 2022 pentru selecția ERASMUS pentru anul 2022-2023

Candidații se vor identifica cu numerele matricole.
15088 - RESPINS
15089 - RESPINS
15127 - RESPINS
15209 - ADMIS-Universitatea din Utrecht, Olanda- sem 1
15222 - ADMIS-Universitatea Radboud, Olanda- sem 1
15223 - ADMIS- Universitatea din Vigo, Spania - sem 1
15264 - ADMIS- Universitatea din Viena, Austria – sem 2
15362 - ADMIS- Universitatea din Viena, Austria- sem 1
15391 - ADMIS- Universitatea din Valencia, Spania -sem 2
15415 - RESPINS
15445 - ADMIS- Universitatea din Valencia, Spania –sem 2
14445 - ADMIS- Universitatea din Salento, Italia- sem 2
15493 - ADMIS- Universitatea din Rochelle, Franța – sem 2
14742 - ADMIS-Universitatea Radboud, Olanda- sem 1
14751 - RESPINS
14336 - ADMIS-Universitatea Paris II - sem 1
14935 - doctorand - ADMIS-Universitatea din Fribourg, Elveția - sem 1
14258 - doctorand - ADMIS-Universitatea din Fribourg, Elveția - sem 2

 

PRECIZĂRI:

1. Într-o prima etapa, coordonatorul Erasmus al Facultății va trimite spre universitatea parteneră nominalizarea dvs.
2. Studenții selectați vor fi contactați prin email ( EMAILUL INSTITUTIONAL) de catre universitățile partenere și li se va comunica, tot prin email, procedura pe care o vor avea de parcurs în continuare.
3. FFF IMPORTANT -Vă rugăm studiați procedurile administrative si termenel ce trebuie urmate pe siteul CCI -https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php secțiunea Outgoing Students.
partea cu Demersuri pentru organizarea mobilității
4. Pentru a consulta oferta de cursuri a universităților pentru care ati fost selectati , vă rugăm consultați site-urile facultățile partenere. https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=136

5. În funcție de evoluția situației globale sau din diverse motive studenții selectați pot RENUNȚA la mobilitate, printr-o cerere scrisă adresată dnei lect.dr. Diana Botău (coordonator Erasmus, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) și doamnei Simona Maria POP (secretar Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)


De asemenea, pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să ne contactați:
- lect.dr. Diana Botău – coordonator Erasmus Facultatea de Drept - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Oana Cozmuța – responsabil Erasmus în cadrul CCI Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Simona-Maria Pop –secretar Erasmus Facultatea de Drept –Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11