Erasmus

the European Community programme in the field of higher education

Rezultate - selectie ERASMUS APRILIE 2024- MOBILITATI DE PREDARE&STAFF TRAINING

REZULTATE INIȚIALE-23.04.2024, ora 16
Candidații se vor identifica cu numarul dosarului.
102- ADMIS-Universitatea din Leon- mobilitate de Predare

Contestațiile se depun până în data de 24.04.2024, ora 16 prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facultatea de Drept organizează în perioada 16-23 aprilie 2024, până la ora 14 selecția pentru mobilități ERASMUS TEACHING & STAFF TRAINING. Mobilitățile propuse trebuie să fie efectuate până în data de 30 septembrie 2024:

Selecția se va face pe bază de dosar în data de 23 aprilie 2024.

Rezultatele se vor afișa în data de 23 aprilie 2024.

Dosarele se depun la secretariatul ERASMUS- biroul P3 până marți 23 aprilie ora 14 și  vor cuprinde Curriculum Vitae,  fişa candidatului și declarație.

1. Curriculum Vitae va fi depus în format European;
2. Fişa candidatului va fi completată intregral, semnată olograf şi datată, iar universităţile pentru care se candidează vor fi scrise conform denumirii oficiale- atașată mai jos
3. Declarație-atașată mai jos

Condiţiile de participare la mobilităţile de predare şi staff training oferite de Universitatea Babeş-Bolyai
Mobilităţile de predare şi staff training Erasmus+ se organizează în cadrul contractului instituțional încheiat între UBB şi ANPCDEFP.

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS+, solicitanţii (cadre didactice, personal administrativ, personal de cercetare) trebuie să aibă un contract de muncă încheiat cu Universitatea Babeş-Bolyai. În cazul în care contractul de muncă este încheiat pentru o perioadă determinată, revenirea din mobilitate trebuie realizată înainte de încetarea CM.

Informații suplimentare găsiți aici - https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/

Comisia de selecție va fi formată din : lect dr. Diana Botău - responsabil Erasmus, conf.dr. Daniel Nițu și dna Diana-Elena Son- CCI-UBB

Atașate mai jos veți găsi:

- lista mobilități  teaching

- lista mobilități  staff
- fișa candidatului

 

UPDATE- Rezultatele FINALE ale selecției ERASMUS sunt afișate mai jos, azi 8 aprilie 2024, ora 9:30.

 

Mai jos veți găsi rezultatele inițiale, la data de 5 aprilie 2024 (ora 13) pentru selecția ERASMUS pentru anul 2024-2025

Candidații se vor identifica cu numerele matricole.


16105  - ADMIS - Johannes Gutenberg University – Mainz – semestrul 2
16135 -  REZERVA
15127 -  ADMIS -Utrecht University- semestrul 1
15151 -  ADMIS -University of Vienna - semestrul 1
15159  - ADMIS -University of Valencia- semestrul 1
16294 -  ADMIS -University of Münster- semestrul 2
16386 -  ADMIS - Martin Luther University of Halle-Wittenberg - semestrul 2
15339  - ADMIS -University of Trento- semestrul 1
15344 -  ADMIS -University of Trento - semestrul 1
16485 -  ADMIS -Osnabrück University- semestrul 2
15942 - ADMIS -University of Vienna - semestrul 2
15391 -  ADMIS -Utrecht University- semestrul 1
16530 - ADMIS -CY Cergy Paris University- semestrul 2
16513 -  ADMIS -CY Cergy Paris University- semestrul 2
16519  - ADMIS -University of Nantes - semestrul 2
15999 -  ADMIS -University of León- semestrul 2
15446 - ADMIS -Radboud University - semestrul 1

Contestațiile se trimit până în data de 7 aprilie 2024, ora 13 prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Susținerea INTERVIULUI de SELECȚIE ERASMUS  va avea loc online pe platforma GOOGLE MEET

Link-ul de conectare pentru interviu https://meet.google.com/iut-vuri-eoq?pli=1&authuser=1

Atenție - va puteți conecta exclusiv cu adresa instituțională Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

După ce va veti conecta, veti primi un mesaj de a va alătura in Camere de Așteptare ( care va trebui acceptat), de unde veti fi invitati , pe rand la interviu.
Ordinea va fi invers alfabetica ...de Z la A
Din Camera de asteptare veti primi mesaj ca sunteti adagati in camera de interviu.
Dupa interviu, veti putea parasi intalnirea.

Facultatea de DREPT organizează, în perioada 21-31 martie 2024, PROCESUL DE SELECŢIE pentru mobilități de studiu ERASMUS, nivel licență care vor fi efectuate în anul universitar 2023-2024
La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel: Licență (anii 1-3)

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
 studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, sau LICENȚĂ (anii 1-3), indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”) și formă de învățământ („cu frecvență” sau „la distanță”);
 să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează (nivel minim B2), eliberat de o instituție acreditată. Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf . Candidații care nu dețin astfel de certificare pot să susțină testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție.

CALENDARUL procesului de selecție este următorul:

• 20 martie 2024 Afișarea anunțului de selecție
• 21-31 martie 2024 - Trimiterea dosarelor de candidatură la prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
• Miercuri, 3 Aprilie 2024, ora 14:00 - Interviul ONLINE pe platforma GOOGLE MEET

http://meet.google.com/iut-vuri-eoq
• 5 aprilie 2024 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
• 5-7 aprilie 2024 Transmiterea în format electronic, prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., a eventualelor contestații
• 8 aprilie 2024 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție

Dosarul de candidatură va conține următoarele acte scanate în format pdf:


1. Fişa tip a candidatului – poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site- SCANATĂ PDF
* Datorită numărului limitat de locuri atribuit unei destinații, vă sfătuim sa vă depuneți candidatura pentru mai multe opțiuni (maxim 3!). Pentru aceasta, veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare destinație, și veți menționa ordinea opțiunilor dumneavoastră
Precizări:
- Unversitatea sau instituția pentru care aplicați : universitatea dorită ( ex. Trento, Mainz..etc)
- Durata mobilității- 1 semestru (5 sau 6 luni) sau 1 an (9 sau 10 luni)
- Luna de începere :septembrie 2024 sau februarie 2025

2. Declaraţia tip a candidatului– poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site- SCANATĂ PDF

3. Curriculum Vitae format Europass al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat- SCANAT PDF

4. Scrisoarea de motivaţie a candidatului, redactată în limba de studiu din mobilitate sau în limba engleză, datată și semnată - SCANATĂ PDF
* Datorită numărului limitat de locuri atribuit unei destinații, vă sfătuim sa vă depuneți candidatura pentru mai multe opțiuni (maxim 3!). Pentru aceasta, veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare destinație, și veți menționa ordinea opțiunilor dumneavoastră

5. Adeverinţă- SCANATĂ PDF , eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă:
1. media generală și numărul de credite obținute  în semestrul 1 (2023-2024 ) 
2. media și creditele obținute în anul de studiu precedent (2022-2023). Pentru studenții inmatriculați în anul 1 se va nota media de admitere

6. Certificat/atestat de competenţă lingvistică pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2;-SCANATĂ PDF

Atentie - Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf

sau

Declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție, datată și semnată.Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim (B1 /B2), la testarea online;- poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site- SCANATĂ PDF

 

ACTELE POT FI TRIMISE PRIN EMAIL LA ADRESA Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până duminică 31 martie 2024 ( atenție- dosarele trimise în weekend se vor procesa luni).

După trimiterea și verificarea dosarelor veți primi pe email numărul de înregistrare al candidaturii.

CRITERIILE DE EVALUARE a candidaţilor vor fi următoarele:

  • dosar de candidatură: 50%;
  • interviul: 50%.

COMISIA DE SELECȚIE a candidaţilor:

  • Diana Botău (Facultatea de Drept)
  • Ramona Fäder (CCI)
  • Daniel Nițu (Facultatea de Drept)

INTERVIUL VA AVEA LOC ONLINE pe platforma MS TEAMS - se vor afișa detalii ulterior

REZULTATELE  INIŢIALE, PRECUM ŞI CELE FINALE (după contestații) ale procesului de selecție se vor afișa pe site-ul Facultății de Drept , secțiunea Relații Internaționale/ERAMUS

 

Rezultatele se vor afișa cu numerele matricole ale candidaților

IMPORTANT!!!

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-study-mobilities/procesul-de-selectie-pentru-mobilitati-de-studiu/

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE INFORMAȚIILE DIN DOCUMENTELE ATAȘATE!!

Atașate găsiți:

1. Lista mobilităților ERASMUS pentru anul 2024-2025, nivel licență

2. Anunțul organizării selecției pentru mobilitățile Erasmus

3. Fișa candidatului - obligatoriu de completat

4. Declarația candidatului - obligatoriu de completat

5. Certificatele de competență lingvistică acceptate

6. Declarația privind testarea- pentru candidații ce nu dețin certificatele acceptate

Toate informațiile privind programul Erasmus pot fi găsite pe siteul Centrului de Cooperări Internațional https://cci.ubbcluj.ro/ sectiunea Erasmus+

Informatii suplimentare -Simona Maria POP (secretar) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11