Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP - Cuprins

CUPRINS CDP 2/2020

 

I. DOCTRINĂ

M. Caterini, Provocările dreptului penal în faţa noilor mijloace de informare în masă

N. Volonciu, C. Marin, Strămutarea şi desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei în reglementarea procesual penală actualmente în vigoare

S.I. Pelea, Ne bis in idem – cumulul unor proceduri penale şi fiscale sau administrative. Cazul Italiei

G.-I. Ioan, Sancţiunea nulităţii şi excluderea probelor în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

C.-M. Resmeriţă, Excluderea probelor obţinute prin punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică în procesul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

C.-V- Ştefan, Impunerea pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni

CUPRINS CDP 1/2020

 

I. DOCTRINĂ

N. Volonciu, C. Marin, Aspecte teoretice, legislative şi de practică judiciară privind reluarea urmăririi penale

O. Bugnar, Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. (Im)posibilitatea reţinerii infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a din Legea nr. 241/2005  în cazul în care bunul sau sursa impozabilă provine din săvârşirea unei infracţiuni sau în cazul comercializării unor astfel de bunuri

C. Tomuleţ, Conformitatea dintre principalele curente existente în domeniul interpretării judiciare şi exigenţele principiul legalităţii

G. Sas,  Consecinţele problematice ale aplicării încrederii şi recunoaşterii reciproce în contextul mandatului european de arestare

II. JURISPRUDENŢĂ

C.-V. Ştefan, (1) Faptă tipică şi antijuridică îndreptată împotriva siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Imposibilitatea confiscării vehiculului condus de subiectul activ. (2) Faptă tipică şi antijuridică pentru care prin rechizitoriu s-a dispus clasarea. Confiscare. Competenţă şi procedură

D. Niţu, Procedura plângerii contra soluţiei de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate

C.-V. Ştefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2019

CUPRINS CDP 4/2019

 

I. DOCTRINĂ

Ioana Curt, Succesiunea de riscuri – efectele contribuţiei ulterioare a victimei asupra răspunderii penale a autorului

George-Cristian Ioan, Absorbţia naturală a infracţiunilor în dreptul român

Otilia Ghenici, Cazurile comune de revizuire în procesul penal

Daiana-Giorgiana Avăşan, Art. 182 din Legea nr. 78/2000. Câteva „scăpări” ale doctrinei autohtone de drept penal

Cristina-Andreea Butuc, Analiza infracţiunii de neglijenţă în serviciu a conducătorilor de întreprindere în lumina noii Directive PIF

CUPRINS CDP 3/2019

 

I. DOCTRINĂ

Cristinel Ghigheci, Vlad Neagoe, Supravegherea tehnică în lumina noilor soluţii ale Curţii Constituţionale – interpretarea şi aplicarea deciziilor în materie ale instanţei constituţionale –

Cătălin Marin, Cristina Teodora Pop, Decizia Curţii Constituţionale nr. 147 din 13 martie 2019 cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi efectele acesteia

Husti Georgian Marcel, Vinovăţia şi alte elemente privind răspunderea penală în cazul maşinilor autonome

Otilia Ghenici, Cazul special de revizuire întemeiat pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului în procesul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2018

 

III. INFO

Diana Maria Ionescu, Conferinţa „Brexit şi justiţia penală în cadrul UE”, Bruxelles, 25 – 26 aprilie 2019

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11