CDP - Cuprins

CUPRINS CDP 4/2018

 

I. CONFERINŢA NAŢIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ

George – Alexandru Lazăr, Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice

Ionuţ Nefliu, Succesiunea  normelor  penale incomplete şi aplicarea legii penale mai favorabile

Oana Bugnar, Noţiunea de operaţiune fictivă din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Scurt examen jurisprudențial şi un nou criteriu de delimitare a faptelor cu relevanţă penală

Lucian Criste, Aprecierea probelor şi standardul probei, în procedura comună şi în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, din perspectiva dreptului comparat

George Zlati, Frauda informatică. Aspecte controversate

Cristina Tomuleţ, Cutuma în dreptul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Florin Streteanu, Succinte observaţii cu privire la decizia nr. 601/2018 a Curţii Constituţionale. Notă critică

Cristian-Valentin Ştefan, (I) Dare de mită. Elementul circumstanţial agravant referitor la săvârşirea infracţiunii în raport cu un funcţionar având atribuţii de control. Condiţii. (II) a) Dezincriminare. Mecanisme de producere. b) Activitatea legii penale şi retroactivitatea legii penale de dezincriminare. Incompatibilitate

 

III. INFO

Ioana Curt, Conferinţa naţională a doctoranzilor în drept penal şi procedură penală, Cluj-Napoca, 26 – 27 octombrie 2018

CUPRINS CDP 3/2018

I. DOCTRINĂ

Nicolae Volonciu, Cătălin Marin, Dreptul la apărare şi avocatul, subiect procesual de sine stătător în actuala reglementare procesual penală

Ştefan-Alexandru Toma, Tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni în cazul  minorilor

Vlad Andrei Bota, Frauda „tip carusel” în Uniunea Europeană. O problemă eternă

Claudiu Şandor, Analiza infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Perspectiva noii Directive „P.I.F”

Adrian Stan, Limitarea sferei de incriminare a spălării banilor ulterior deciziei nr. 418/2018 a Curţii Constituţionale

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, I. Cerere de recurs în casaţie semnată de avocatul inculpatului. Admisibilitate. II. Luare de mită pentru altul. Incriminarea faptei în Codul penal anterior

 

III. INFO

Anca Jurma, Adunarea Generală a preşedinţilor Asociaţiilor de Drept Penal European şi Protecţia Intereselor Financiare ale UE, Utrecht, 14-15 iunie 2018

Dan Moroşan, Conferinţa internaţională de drept penal Confiscation of Criminal Assets: European and National Perspectives, Cluj-Napoca, 28 iunie 2018

CUPRINS CDP 2/2018

I. DOCTRINĂ

Ioana-Narcisa Aniţulesei, Abordări diferite ale principiului nullum crimen, nulla poena sine lege în dreptul penal european. Există un principiu al legalităţii în dreptul penal european

Răzvan-Andrei Antăloaei, Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri penale pronunţate în România de către un stat membru al Uniunii Europene

Carina Ioana Bojan, Cauza C-396/11 - Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?

Irinel Samoilă, Reformarea reglementărilor privind accesul la informaţii clasificate pe parcursul procedurilor judiciare penale

Ioana Rusu, Uzurparea de calităţi oficiale

Ion Rusu, Drepturile omului reflectate în principalele instrumente juridice internaţionale. Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale în Uniunea Europeană. Unele opinii critice

Bogdan Bîrzu, Ultrajul în legea penală română. Conţinutul constitutiv şi precedente legislative

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Încetarea executării obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, obligaţie impusă în cadrul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Condiţii (I). Procedură (II)

CUPRINS CDP 1/2018

I. CONFERINŢA „Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare” (III)

Georgina Bodoroncea, Unele consideraţii referitoare la caracterul de „lege de dezincriminare” al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016

Irina Kuglay, Restituirea cauzei la parchet pentru neregularitatea rechizitoriului

 

II. DOCTRINĂ

József Pallo, Momentul schimbării în legislaţia execuţional penală maghiară

Adrian Stan, Termenele de regresiune în materia măsurilor preventive şi raţiunile instituirii acestora

Mircea Salomir, Ordinul european de anchetă

Cristian-Valentin Ştefan, Exercitarea funcţiei de procuror şef al secţiei judiciare la parchetul de pe lângă curtea de apel

 

III. JURISPRUDENŢĂ

Corneliu Iftim, Necompetenţa procurorului de şedinţă. Sancţiune. Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, încheierea nr. 326/13.09.2017

Teodora-Cătălina Godîncă-Herlea, Aplicarea legii penale mai favorabile. Studiu de caz şi notă critică a deciziei penale nr. 267/A/2016 a Curţii de Apel Oradea

 

IV. INFO

Dan Moroşan, Conferinţa internaţională Evoluţii în cadrul UE cu privire la îngheţarea, confiscarea şi recuperarea activelor obţinute ilicit. Instrumente şi provocări, Trier, 4 – 5 mai 2017

 

CUPRINS CDP 4/2017

I. CONFERINŢA „Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare” (II)

Gheoghiţă Mateuţ, Remedii ale judecăţii în lipsa inculpatului în actualul Cod de procedură penală

Călin Budişan, Prezumţia de nevinovăţie. Evoluţia conceptului şi valenţele sale actuale

Daniel Niţu, Confiscarea extinsă. Confiscarea specială. Confiscarea de la terţi

 

II. DOCTRINĂ

Mihai Mareş, Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale şi executării pedepselor

Ion Rusu, Inducerea în eroare a organelor judiciare în concepţia noului Cod penal

Ioana Rusu, Omisiunea sesizării în Codul penal în vigoare

Bogdan Bîrzu, Infracţiunea de nedenunţare în legea română

 

III. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Probleme de drept penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe trimestrul întâi al anului 2017

 

CUPRINS CDP 3/2017

I. CONFERINŢA „Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare” (I)

Cristina Rotaru-Radu, Participaţia în cazul infracţiunilor de corupţie

Lavinia Valeria Lefterache, Interpretarea noţiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală şi de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie

Andrei Zarafiu, Câteva probleme controversate şi actuale  privind camera preliminară

Andra-Roxana Trandafir, Aplicarea legii insolvenţei în procesele penale

 

II. DOCTRINĂ

Alexandru Matache, Inaplicabilitatea principiului nulla poena sine culpa în dreptul penal european.  Tendinţa spre răspunderea penală obiectivă

 

III. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Probleme de drept penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2016

 

IV. INFO

Daniel Niţu, Simpozionul internaţional ECLAN – Parchetul European, Coimbra, 29 – 30 martie 2017

 

CUPRINS CDP 2/2017

I. DOCTRINĂ

Ion Rusu, Înşelăciunea privind asigurările în concepţia noului Cod penal

Valentin Gheorghe Toduţa, Întreruperea cursului sarcinii

Paula Ciorea, Consideraţii asupra Parchetului European

Roxana-Maria Stejeran, Prevenirea şi soluţionarea conflictelor de jurisdicţie în materie penală

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, I. Recurs în casaţie. Admisibilitate în principiu. Cuprinsul cererii şi subiectul acesteia. II. Abuz în serviciu. Conţinut obiectiv. Efectul jurisprudenţei Curţii constituţionale asupra acestui conţinut. Condiţia ataşată elementului material referitoare la  îndeplinirea actului prin încălcarea legii

 

III. INFO

Daniel Niţu, Conferinţa internaţională - Lupta împotriva suprapopulării carcerale în Europa.  Noi mijloace de sancţionare şi măsuri alternative într-o perspectivă comparată. Ferrara, 14 – 15 aprilie 2016

 

IV. CURIER PENAL
1 ianuarie – 30 aprilie 2017
(Oana Dimitriu)

CUPRINS CDP 1/2017

I. DOCTRINĂ

Anca Ioana Negru, Invalidarea mijloacelor de probă obținute ilegal în dreptul comparat

Cristina Tomuleţ, Metoda literală de interpretare în dreptul penal

Alexandru Matache, Cazul fortuit. Între cauză de neimputabilitate şi element de atipicitate

Daliana Lupou, Ordinul european de protecţie

Giulia Ianc, Impedimente în funcţionarea instrumentelor de cooperare judiciară la nivel european în considerarea riscurilor privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului


II. INFO

Dan Moroşan, Conferinţa de drept penal şi drept procesual penal - Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare, Cluj-Napoca, 3 – 4 martie 2017

 

III. CURIER PENAL
1 decembrie – 31 decembrie 2016
(Oana Dimitriu)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11