CDP - Cuprins

CUPRINS CDP 2/2020

 

I. DOCTRINĂ

M. Caterini, Provocările dreptului penal în faţa noilor mijloace de informare în masă

N. Volonciu, C. Marin, Strămutarea şi desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei în reglementarea procesual penală actualmente în vigoare

S.I. Pelea, Ne bis in idem – cumulul unor proceduri penale şi fiscale sau administrative. Cazul Italiei

G.-I. Ioan, Sancţiunea nulităţii şi excluderea probelor în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

C.-M. Resmeriţă, Excluderea probelor obţinute prin punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică în procesul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

C.-V- Ştefan, Impunerea pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni

CUPRINS CDP 1/2020

 

I. DOCTRINĂ

N. Volonciu, C. Marin, Aspecte teoretice, legislative şi de practică judiciară privind reluarea urmăririi penale

O. Bugnar, Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. (Im)posibilitatea reţinerii infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a din Legea nr. 241/2005  în cazul în care bunul sau sursa impozabilă provine din săvârşirea unei infracţiuni sau în cazul comercializării unor astfel de bunuri

C. Tomuleţ, Conformitatea dintre principalele curente existente în domeniul interpretării judiciare şi exigenţele principiul legalităţii

G. Sas,  Consecinţele problematice ale aplicării încrederii şi recunoaşterii reciproce în contextul mandatului european de arestare

II. JURISPRUDENŢĂ

C.-V. Ştefan, (1) Faptă tipică şi antijuridică îndreptată împotriva siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Imposibilitatea confiscării vehiculului condus de subiectul activ. (2) Faptă tipică şi antijuridică pentru care prin rechizitoriu s-a dispus clasarea. Confiscare. Competenţă şi procedură

D. Niţu, Procedura plângerii contra soluţiei de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate

C.-V. Ştefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2019

CUPRINS CDP 4/2019

 

I. DOCTRINĂ

Ioana Curt, Succesiunea de riscuri – efectele contribuţiei ulterioare a victimei asupra răspunderii penale a autorului

George-Cristian Ioan, Absorbţia naturală a infracţiunilor în dreptul român

Otilia Ghenici, Cazurile comune de revizuire în procesul penal

Daiana-Giorgiana Avăşan, Art. 182 din Legea nr. 78/2000. Câteva „scăpări” ale doctrinei autohtone de drept penal

Cristina-Andreea Butuc, Analiza infracţiunii de neglijenţă în serviciu a conducătorilor de întreprindere în lumina noii Directive PIF

CUPRINS CDP 3/2019

 

I. DOCTRINĂ

Cristinel Ghigheci, Vlad Neagoe, Supravegherea tehnică în lumina noilor soluţii ale Curţii Constituţionale – interpretarea şi aplicarea deciziilor în materie ale instanţei constituţionale –

Cătălin Marin, Cristina Teodora Pop, Decizia Curţii Constituţionale nr. 147 din 13 martie 2019 cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi efectele acesteia

Husti Georgian Marcel, Vinovăţia şi alte elemente privind răspunderea penală în cazul maşinilor autonome

Otilia Ghenici, Cazul special de revizuire întemeiat pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului în procesul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2018

 

III. INFO

Diana Maria Ionescu, Conferinţa „Brexit şi justiţia penală în cadrul UE”, Bruxelles, 25 – 26 aprilie 2019

CUPRINS CDP 2/2019

 

I. DOCTRINĂ

Nicolae Volonciu, Cătălin Marin, Instituţia renunţării la urmărirea penală. Contribuţii teoretice şi practice privitoare la ultimele reglementări în materie

Ioana-Narcisa Aniţulesei, Scurte consideraţii asupra infracţiunilor de la art. 5 lit. c) şi d) ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale – între limitele flexibilităţii şi rigidităţii legii

Alexandru Matache, Consideraţii critice cu privire la infracţiunea prevăzută la art. 5 lit. e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale

Georgian Marcel Husti, Relaţia dintre Parchetul European şi parchetul naţional

Roxana-Alexandra Onea, TVA. Frauda de „tip carusel” în cadrul Uniunii Europene

Cătălin Daniel Pop, Mandatul de arestare european. Perspective

Irinel Samoilă,  Necesitatea inversării sarcinii probaţiunii vătămării, în cazul nulităţii relative de drept procesual penal

Diana Ţugui, Uciderea la cererea victimei -  eutanasie activă

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Distrugere din culpă. Condiția ca degradarea prin incendiere să fie de natură să pună în pericol alte bunuri sau unele persoane

 

III. INFO

Ioana Curt,  Conferința „Noile Coduri penale la 5 ani de la intrarea în vigoare”, Cluj-Napoca, 22 – 23 martie 2019

CUPRINS CDP 1/2019

 

I. CONFERINŢA NAŢIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ

Ionuţ Vişinescu, Confiscarea de la terţe persoane

Cristina Nicorici, Fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune

Ioana Curt, Confluenţa de riscuri – efectele contribuţiei concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului 

Liana-Georgiana Marin, Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în procesul penal. Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Gabriela Ola, Aplicarea principiului legalităţii în contextul dezvoltării, la nivelul UE, a cooperării judiciare în materie penală

Dan Moroşan, Controlul de convenţionalitate - viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluţii de condamnare, de la terţi) conform Directivei 2014/42/EU

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Pedeapsă rezultantă iniţială, aplicată pentru un concurs de infracţiuni, a cărei executare este suspendată sub supraveghere conform Codului penal anterior. Nouă infracţiune, săvârşită după intrarea în vigoare a Codului penal actual şi în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante iniţiale. Pluralitate intermediară de infracţiuni. Modalitatea de obţinere a pedepsei rezultante finale

CUPRINS CDP 4/2018

 

I. CONFERINŢA NAŢIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ

George – Alexandru Lazăr, Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice

Ionuţ Nefliu, Succesiunea  normelor  penale incomplete şi aplicarea legii penale mai favorabile

Oana Bugnar, Noţiunea de operaţiune fictivă din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Scurt examen jurisprudențial şi un nou criteriu de delimitare a faptelor cu relevanţă penală

Lucian Criste, Aprecierea probelor şi standardul probei, în procedura comună şi în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, din perspectiva dreptului comparat

George Zlati, Frauda informatică. Aspecte controversate

Cristina Tomuleţ, Cutuma în dreptul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Florin Streteanu, Succinte observaţii cu privire la decizia nr. 601/2018 a Curţii Constituţionale. Notă critică

Cristian-Valentin Ştefan, (I) Dare de mită. Elementul circumstanţial agravant referitor la săvârşirea infracţiunii în raport cu un funcţionar având atribuţii de control. Condiţii. (II) a) Dezincriminare. Mecanisme de producere. b) Activitatea legii penale şi retroactivitatea legii penale de dezincriminare. Incompatibilitate

 

III. INFO

Ioana Curt, Conferinţa naţională a doctoranzilor în drept penal şi procedură penală, Cluj-Napoca, 26 – 27 octombrie 2018

CUPRINS CDP 3/2018

I. DOCTRINĂ

Nicolae Volonciu, Cătălin Marin, Dreptul la apărare şi avocatul, subiect procesual de sine stătător în actuala reglementare procesual penală

Ştefan-Alexandru Toma, Tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni în cazul  minorilor

Vlad Andrei Bota, Frauda „tip carusel” în Uniunea Europeană. O problemă eternă

Claudiu Şandor, Analiza infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Perspectiva noii Directive „P.I.F”

Adrian Stan, Limitarea sferei de incriminare a spălării banilor ulterior deciziei nr. 418/2018 a Curţii Constituţionale

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, I. Cerere de recurs în casaţie semnată de avocatul inculpatului. Admisibilitate. II. Luare de mită pentru altul. Incriminarea faptei în Codul penal anterior

 

III. INFO

Anca Jurma, Adunarea Generală a preşedinţilor Asociaţiilor de Drept Penal European şi Protecţia Intereselor Financiare ale UE, Utrecht, 14-15 iunie 2018

Dan Moroşan, Conferinţa internaţională de drept penal Confiscation of Criminal Assets: European and National Perspectives, Cluj-Napoca, 28 iunie 2018

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11