Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

Caiete de drept penal

CUPRINS CDP 1/2009

 

I. ACTE NORMATIVE RECENTE
Legea nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (I)
(Diana Ionescu)

 

II. DOCTRINĂ
Ion Rusu, Mandatul european de arestare, în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008
Ion Ceapă, Un examen de compatibilitate între infracţiunile de terorism din dreptul intern şi reglementările existente în domeniu la nivel european
Doris Alina Șerban, Viciile de consimţământ în dreptul penal

 

III. JURISPRUDENŢĂ
Prezentarea sub o identitate falsă a unui cetăţean român în faţa autorităţilor unui stat străin (ICCJ, Secţiile Unite, Decizia nr. XIX din 19 martie 2007) cu notă critică de Sergiu Bogdan
Eroare gravă de fapt care a condus la pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare. Depăşirea limitelor legitimei apărări. Circumstanţă atenuantă legală. Legitima apărare. Cauză care înlătură caracterul penal al faptei. Distincţie (ICCJ, secţia penală, decizia nr. 686 din 26 februarie 2008) cu notă critică de Daniel Niţu
Ucidere din culpă. Culpa exclusivă a inculpatului. Raport de cauzalitate. Criterii de stabilire a cuantumului daunelor morale. Posibilitatea reaprecierii cuantumului în recurs (C.A. Cluj, secţia penală, decizia nr. 767/R/2008) cu notă de Dan-Sebastian Chertes

 

IV. RECENZII
La responsabilité pénale des personnes morales en Europe. Corporate Criminal Liability in Europe, S. Adam, N. Colette-Basecqz, M. Nihoul (ed.), Editura La Charte, Bruxelles, 2008, 500 p.
(Radu Chiriţă)

 

V. INFO
A III-a conferinţă germană-română de drept penal
Cluj-Napoca, 28 februarie 2009
(Daniel Niţu)

 

ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR

Revista este indexată actualmente (2018) în următoarele baze de date internaţionale (BDI) recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice: EBSCOHOST, HEINONLINE şi SSRN.

Orice material destinat publicării va fi trimis, de preferinţă, în format electronic, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la redacţia revistei Caiete de Drept Penal, Facultatea de Drept, str. Av. Iancu nr. 11, cod 400089, Cluj-Napoca, în atenţia lect. univ. dr. Daniel Niţu.


Rugăm ca autorii să precizeze alături de nume, profesia şi, eventual, titlul didactic sau ştiinţific, adresa poştală şi electronică (e-mail), precum şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi..
Sursele bibliografice vor fi citate complet, menţionând iniţiala prenumelui şi numele autorului, lucrarea, editura, locul şi anul apariţiei, paginile. Abrevierile utilizate trebuie să urmeze sistemul indicat în revistă. Autorii sunt rugaţi să trimită şi un rezumat al articolului sau notei, în limba română, de aproximativ 1/2 - 1 pagină.
În cazul materialelor expediate redacţiei prin e-mail, autorii vor primi o confirmare a recepţiei în termen de 2-3 zile. Pentru a evita orice disfuncţionalităţi în transmiterea documentelor, rugăm autorii ca, în eventualitatea în care în termenul menţionat nu au primit confirmarea, să contacteze, printr-un nou mesaj, redacţia.
Fiecare material va fi înaintat colegiului de redacţie, care, în termen de cel mult 60 de zile, va lua o decizie în privinţa publicării, comunicată de îndată autorului. Autorul se obligă ca, pe durata acestui termen, iar în caz de acceptare, până la data publicării, să nu trimită acelaşi material unei alte publicaţii.

COMITETUL DE REDACŢIE

Consiliul editorial
Director:
Prof. univ. dr. Florin Streteanu, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

Membri:
Prof. univ. dr. Gheorghiţă Mateuţ, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
Prof. univ. dr. Sergiu Bogdan, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;

Consiliul ştiintific
Prof. dr. Miguel Ángel Boldova Pasamar, Facultatea de Drept, Universitatea din Zaragoza (Spania);
Prof. dr. Valerian Cioclei, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti;
Prof. dr. Ann Jacobs, Facultatea de Drept, Universitatea din Liège (Belgia);
Prof. univ. dr. Lavinia Lefterache, Judecător, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
Prof. dr. Catherine Marie, Facultatea de Drept, Universitatea La Rochelle (Franţa);
Prof. dr. Viorel Paşca, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timişoara;
Prof. dr. Tudorel Toader, Ministrul Justiţieii.

Secretari de redacţie
Lect. univ. dr. Daniel Niţu, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
Irina Negruţiu;
Dan Moroşan.

Revista este indexată actualmente (2018) în următoarele baze de date internaţionale (BDI) recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice: EBSCOHOST, HEINONLINE şi SSRN.

ARGUMENT
– Caiete de Drept Penal -

Apariţia unei noi reviste în publicistica de specialitate lasă întotdeauna loc unor întrebări: de ce? cui se adresează? ce îşi propune? Vom încerca în rândurile de faţă succinte răspunsuri pe marginea acestor interogaţii.

De ce o nouă publicaţie în domeniul dreptului penal?
Întâi de toate, pentru că dreptul penal reprezintă o componentă esenţială a oricărui sistem juridic, cu implicaţii profunde în ceea ce priveşte calitatea actului de justiţie. În acelaşi timp, în contextul frecventelor fluctuaţii legislative din perioada actuală, numărul problemelor cărora teoreticienii şi practicieniidreptului penal sunt chemaţi a le găsi soluţii a crescut exponenţial. Iar un nou forum de discuţii asupra acestora nu poate fi decât bine venit. Apoi, pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.

Cui se adresează noua revistă?
Prin modul în care a fost concepută şi structurată, credem că în paginile sale se va regăsi – ca autor sau cititor – orice persoană preocupată de problematica dreptului penal, indiferent de statutul său actual – practician al dreptului, teoretician sau student.

Ce ne propunem?
În primul rând, realizarea unei publicaţii, cu apariţie trimestrială, de un înalt nivel profesional. În paginile revistei îşi vor găsi locul doar materiale originale, care abordează analitic, pe baza unei temeinice documentări doctrinare şi jurisprudenţiale, aspecte de actualitate din teoria şi practica dreptului penal românşi a celui comparat.

În acelaşi timp, ne propunem să contribuim la relansarea dezbaterii ştiinţifice asupra problemelor de actualitate între principalele şcoli de drept penal ale ţării, dar şi la racordarea doctrinei noastre la marile teme de dezbatere ale doctrinei penale europene. De aceea, în paginile revistei se vor regăsi pe viitor şicontribuţii ale unor specialişti din principalele ţări europene, traduse în limba română.
Nu în ultimul rând, dorim să stimulăm şi implicarea tinerei generaţii de penalişti în discuţia profesional-ştiinţifică, oferind un mijloc de valorificare a rezultatelor activităţii lor profesionale.

În încercarea de a materializa aceste propuneri, revista va fi structurată în următoarele rubrici:

I. Doctrină, care va reprezenta secţiunea cea mai importantă a revistei. Dorim publicarea în această rubrică doar a studiilor având o ţinută ştiinţifică impecabilă, bazate pe o temeinică documentare, argumentate corespunzător, menite să identifice probleme şi să propună soluţii în interpretarea şi aplicarea legiipenale.

II. Jurisprudenţă, rubrică mai restrânsă ca întindere, în care îşi vor găsi locul hotărâri judecătoreşti adnotate sau examene de practică judiciară. Vor fi avute în vedere doar hotărâri care prezintă soluţii inedite sau abordează probleme controversate, acordând în acelaşi timp atenţie deciziilor cu impact directîn activitatea instanţelor, cum este cazul deciziilor pronunţate în recurs în interesul legii sau al deciziilor Curţii Constituţionale incidente în materie penală. Nu va exista însă o secţiune de jurisprudenţă rezumată în cadrul acestei rubrici.

III. Recenzii, rubrică ce îşi propune semnalarea apariţiei unor lucrări de specialitate din ţară sau străinătate, însoţită de o prezentare succintă a conţinutului lucrării şi de scurte consideraţii pe marginea acestuia.

IV. Info, rubrică în cadrul căreia ne propunem să aducem în atenţie evenimente, din ţară sau din străinătate, de interes pentru teoreticienii şi practicienii dreptului penal.

Rămânem deschişi oricăror propuneri de îmbunătăţire a structurii şi conţinutului revistei.

Consiliul Editorial

Cluj-Napoca
Octombrie 2005

Subcategorii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11