Uncategorised

Orele de Educație fizică, în format fizic, au loc luni, marți și miercuri, de la ora 10, în Parcul Sportiv Universitar "Profesor Iuliu Hațieganu" (Parcul "Babeș") afară, pe pista de atletism.

Pentru orele online au fost postate exerciții pe platforma Microsoft Teams, iar codul de acces este: 1c3rs9x

În urma ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai din 14.09.2021, s-a hotărât ca în anul universitar 2021-2022 cazarea în cămine să se facă exclusiv în baza adeverinței de vaccinare sau a dovezii de trecere prin boală în ultimele 180 de zile. Dacă ați solicitat loc de cazare în anul universitar următor, vă rugăm să completați până vineri, 17 septembrie, ora 12:00, formularul și să încărcați  la următorul link https://forms.gle/9pEEmSwqc1GCEweNA. actele solicitate:

👉 adeverință de vaccinare;
👉dovada trecerii prin boală în ultimele 180 de zile
👉 document medical care să justifice motivul pentru care nu vă puteți vaccina.

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE IARNA va avea loc după următorul calendar:
 
1. Înscrieri:27-29 Ianuarie 2020
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 31 Ianuarie 2020
 
 
 
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA DISERTAŢIE :
 
Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB
 
- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
 
- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)
 
- diploma de licenţă în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată; Pentru studentii care au deja diploma in original la dosar, se va face copie la secretariat
 
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
 
- o copie a cartii de identitate
 
- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)
 
- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);
 
Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate
 
- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
 
- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)
 
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat
 
 
 
- diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului") Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat
 
 
 
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
 
- o copie a actului de identitate
 
- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)
 
- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);
 
Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

Având în vedere  că va fi doar vineri 01.03.2019 cursul la Drept administrativ, în perioada 25.02.2019-01.03.2019 nu se vor ține seminariile urmând să fie recuperate pe parcursul semestrului.

Consultarea lucrărilor din data de 05.02.2019 la materia -Istoria dreptului românesc  este stabilită în data de 8 februarie 2019 la cabinetul 221, de la ora 13 până la 13:20

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11