A_PSI_foto_11.jpg

Lector univ. dr.
Septimiu Ioan PUȚ


Studii:

♦2020 – lector universitar doctor la disciplinele Dreptul sportului şi Dreptul finanţelor publice;

♦2016 – asistent universitar doctor la disciplinele Teoria generală a dreptului şi Dreptul finanţelor publice;

♦2013 – susţinere teză de doctorat cu titlul: ”Probleme juridice privind principiul distribuirii puterii statului” la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara;

♦ 2006 - master în drept al Facultatii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, specializarea “Instituţii de drept privat”;

♦ 2005 - absolvent al  Facultăţii  de  Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

 

Activități didactice specifice la Facultatea de Drept:

♦Teoria generală a dreptului;

♦Drept financiar;

♦Drept fiscal;

♦Dreptul sportului.

 

Domenii de cercetare:

♦Teoria generală a dreptului;

♦Drept financiar;

♦Drept fiscal;

♦Dreptul sportului;

♦Procedură civilă.

 

Selecție de publicaţii:   

 1. Sources and resources for funding sport in Europe, în European Financial Resilience and Regulation, Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2023;
 2. Drept fiscal, Ed. Universul Juridic, 2023, coautor;
 3. Sancțiunile financiare internaționale bazate pe informații din surse deschise. Reflecții asupra unei afaceri recente, în Cluj Tax Forum Journal nr. 4/2022, coautor;
 4. Drept fiscal. Caiet de seminar, Ediţia a 3-a, Ed. Hamangiu, 2022, coautor;
 5. Dreptul sportului, Editura Hamangiu, București, 2021, autor principal,
 6. O temă de reflecție recurentă: forma sau fondul determină conceptul de „persoană impozabilă” în materia TVA imobiliare? în Cluj Tax Forum Journal nr. 4/2021;
 7. A sample of mentality in tax retraining în Eufire 2021 Pandemic Challenges for European Finance Business and Regulation, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2021;
 8. Filosofia absurdului sau despre supremația formei în deducerea TVA, în Cluj Tax Forum Journal nr. 3/2020;
 9. Complémentarité entre la répression disciplinaire et pénale dans le domaine sportif ou du principe de l’action et de la réaction, în revue annuelle Archives de Politique Criminelle nr. 42/2020, Deviances sportives;
 10. The taxpayer's rights between proclamation and guarantee, în European Financial Regulation, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2020;
 11. Câteva reflecții în legătura cu distanțarea socială în materia TVA, în Cluj Tax Forum Journal nr. 2/2020;
 12. Jurisdicțiile sportive și jurisdicțiile civile: între dicție, adicție și contra-dicție, în Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai 2/2020;
 13. Tendinţe jurisprudenţiale actuale. Problematica TVA-ului imobiliar în cauza Salomie şi Oltean C-183/14.Oscilaţii judiciare în suspendarea actului administrativ-fiscal. Mecanismul majorărilor de întârziere prin filtrul jurisprudenței, în Cluj Tax Forum Journal nr. 3/2019;
 14. Sportul – izvor real al dreptului obiectiv, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara – Seria Drept nr. 1/2019, Ed. Universul Juridic;
 15. Autostrada procedurilor fiscale – o construcţie juridică imposibilă?, în Cluj Tax Forum Journal nr. 2/2019;
 16. The use of legally undefined concepts in the practice of romanian tax authorities, în European Financial Regulation, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2018;
 17. Remediul împotriva unui final fatidic subit: suspendarea actului administrativ-fiscal în Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai 2/2018;
 18. Sens, consens şi disens în finanţarea activităţilor sportive, în Cluj Tax Forum Journal nr. 1/2018;
 19. Inocenţa fiscală în deducerea TVA: de la jurisprudenţă la normă, în Tax Magazine nr. 12/2017;
 20. Norma juridică şi norma sportivă. Apărare în zonă sau marcaj om la om? în Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai 4/2017;
 21. Despre un Scandic Distilleries intern. Notă apreciativă la Sentinţa civilă nr. 2948 din 23.05.2017 a Tribunalului Cluj în Tax Magazine nr. 6/2017;
 22. Jocul procedurilor în materia inspecţiei fiscale privind TVA în Tax Magazine nr. 4/2017;
 23. Ideea de stat, în volumul In honorem Gheorghe Mihai, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2016;
 24. Puterea argumentului fiscal, în Revista Tax Magazine nr. 12.2015;
 25. România – stat de drept sau stat fiscal? în Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai 3/2015;
 26. Precedentul judiciar – o interpretare istorică a dreptului pozitiv? în Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai 1/2015;
 27. Principiul distribuirii puterii etatice între tradiţia separatistă şi fundamentare raţională, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 28. Particularities of the Game between Law and Rights, în Lucrarea Conferinţei Internaţionale "Probleme actuale de teoria dreptului şi drept comparat", Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2012;
 29. Obligativitatea Hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului si particularităţile acestora în materia contenciosului administrativ, Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Timişoara, 2012;
 30. Exigibility of the legal rule, Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Timişoara, 2010.

 

Alte responsabilități profesionale:

♦ Membru al International Fiscal Association;

♦ Redactor şef al revistei Cluj Tax Forum Journal. Responsabil cu sinteza jurisprudenţei naţionale în materie fiscală;

♦ Membru al Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Comparat, al Dreptului Internaţional Privat şi al Dreptului Comerţului Internaţional;

♦ Membru al Societății de Științe Juridice și Administrative;

♦ lector al INPPA Cluj;

♦ lector colaborator al CECAR Cluj pe probleme de Drept fiscal, Drept administrativ şi Dreptul afacerilor;

♦ Tutore în programul Law School Summer Camp 2022, 2023;

♦ Expert în cadrul Proiectului NIAct – Actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către declararea digital a averilor și intereselor,cod SIPOCA 1158;

♦Membru al Baroului Cluj din anul 2006. Titular al Cab.av.dr. Septimiu Ioan Puţ.

Limbi străine: engleza.

 

Contact: 

Facultatea de Drept, 
 
Str. Avram Iancu, nr. 11, 400089, birou nr. 117, Cluj-Napoca, jud. Cluj
 
Tel: 0264/405300, interior 5988
 
Fax: 0264/595504
 
E-mail: septimiu.put@law.ubbcluj.ro   


 
Program consultaţii:
 
marţi, 12.00-13.00, biroul nr. 117
 
(doar pe baza unei programări anterioare prin e-mail)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11