Asist. univ. dr. Adrian Tamba

Studii

Licenta - Facultatea de Drept, UBB, Cluj-Napoca;

Masterat, "Institutii de Drept Privat", Facultatea de Drept, UBB, Cluj-Napoca;

LL.M. in Comparative Law, Louisiana State University, "Paul M. Hebert Law Center", BatonRouge, La., USA;

Doctor in Drept cu teza "Intentional Torts - o cercetare a Common Law-ului American.Common Law, Equity, Torts Law" - Facultatea de Drept, UBB, Cluj-Napoca.


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Drept civil - Obligatii;

Drept civil - Drepturi reale;

Introducere in Dreptul civil.


Domenii de cercetare

Drept civil;

Traditia juridica de Common Law.


Publicatii

1. Observaţii privind compatibilitatea art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosuluiadministrativ cu principiile fundamentale ale dreptului penal, "Caiete de Drept Penal" nr. 1/2006(în colaborare cu Alina Costin);

2. Încercare de reconsiderare a calificării răspunderii civile delictuale reglementate prin art.1002 din Codul civil (ruina edificiului), "Dreptul" nr. 4/2007;

3. Izvorul obligaţiei persoanei lipsite de discernământ de a repara prejudiciul pe care l-acauzat: „culpa fără imputabilitate” sau echitatea?, "Revista Română de Drept Privat" nr. 6/2007; 

4. Consideraţii privind cele două forme ale răspunderii civile: răspunderea civilă delictuală şirăspunderea civilă contractuală, în lumina dreptului francez şi a dreptului român. Existăveritabile deosebiri între răspunderea civilă delictuală şi cea contractuală? Analiza convenţiilorde modificare a răspunderii civile, a punerii în întârziere şi a probei culpei, în "PandecteleRomâne" nr. 2/2009 (partea întâi) şi "Pandectele Române" nr. 3/2009 (partea a doua); 

5. Există veritabile deosebiri între cele două forme ale răspunderii civile - răspundereadelictuală şi "cea contractuală"? Consideraţii asupra capacităţii de a răspunde, termenelor deprescripţie extinctivă, întinderii reparaţiei şi solidarităţii pasive, "Pandectele Române" nr.11/2009; 

6. Les affres du lien de causalité en matière de responsabilité civile, volumul I (Drept Privat) alConferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept (Timişoara, aprilie 2010), Wolters Kluwer,Bucureşti, 2010; 

7. Există, în sistemul nostru juridic, două Uniuni Naţionale ale Barourilor din România?, „StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai”, Iurisprudentia, nr. 4/2010 (în colaborare cu Doris Şerban);

8. Răspunderea civilă a profesioniştilor: tărâm al inexistenţei binomului tradiţional „răspunderecivilă delictuală – răspundere civilă contractuală”, „Pandectele Săptămânale” nr. 6/2011;

9. Leziunea în contextul Noului Cod civil. Câteva consideraţii, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Iurisprudentia, nr. 3/2011;

10. Fundamentul obligaţiei de reparare a prejudiciului de către persoana lipsită dediscernământ, "Dreptul" nr. 11/2011; 

11. Despre antichreză sau gajul imobiliar, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Iurisprudentia, nr.1/2012;

12. Lesion and its Functional Equivalents. A Glance at France, Québec, Louisiana and theUnited States Common Law, in M. D. Bob (coordonator), In Memoriam Mircea Mureşan,Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.


Limbi straine cunoscute

Engleza

Franceza


Contact: 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11