Lector univ. dr. Marius Ioan Floare 

Studii

 • 1998-2002 - licență - Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai
 • 2003-2004 - master - "Instituţii de drept privat" - Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai
 • 2007 - modul pedagogic la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic al Universităţii Babeş-Bolyai
 • 2009 - 2014 – doctorat în drept civil la U.B.B. sub conducerea prof. univ. emerit dr. Liviu Pop - teza susținută la 3 iulie 2014 - Summa cum laude
 • 2019 - 2021 - program post-doctoral - Dreptul sănătății - Universitatea Babeș - Bolyai 

 

Stagii de pregătire și documentare

octombrie 2010 - Paris - stagiu de documentare pentru doctorat la Biblioteca Cujas

 

Activități didactice la Facultatea de Drept

seminare la disciplinele Dreptul familiei, Introducere în drept civil, Drept internațional privat

cursul si seminarul la disciplinele Scriere juridică și Drept medical

 

Domenii de cercetare

Drept civil, dreptul familiei, scriere juridică, drept medical

 

Distincții

Premiul "Simion Bărnuțiu" pentru științe juridice al Academiei Române pentru anul 2015, decernat în anul 2017, pentru lucrarea Buna şi reaua-credinţă în negocierea şi executarea contractelor de drept comun - în noul cod civil şi în dreptul comparat, publicată la Editura Universul Juridic

 

Publicații

 • Opoziţia la executarea biletelor la ordin şi contestaţia la executare, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia, nr. 1/2008

 • Reaua-credintã precontractualã în cazul contractelor negociate, în noul cod civil si în dreptul comparat, Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2012

 • Dreptul familiei - Caiet de Seminar, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013

 • Unele observaţii privind despăgubirile în caz de divorţ conform art. 388 din noul Cod civil, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia, nr. 1/2013

 • O privire istorică asupra abordării juridice a bunei şi relei-credinţe în contracte, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia, nr. 4/2013

 • Observaţii privind daunele punitive şi oportunitatea introducerii lor în sistemele de drept civil de tip continental, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia, nr. 2/2014

 • Consideraţii de drept comparat privind conceptele îngemănate de "bună-credinţă" şi "rea-credinţă" în materie contractuală, Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2014

 • Unele observaţii privind corelaţia între buna-credinţă în contracte, obligaţia de coerenţă şi promissory estoppel-ul, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia nr. 3/2014

 • Observaţii privind buna şi reaua-credinţă în executarea contractelor de drept comun, în noul Cod civil al României şi în dreptul comparat, Revista Română de Drept Privat, nr. 5/2014

 • Originile istorice ale regimurilor matrimoniale regăsite în dreptul modern şi contemporan al familiei din România, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia nr. 1/2015

 • Buna şi reaua-credinţă în negocierea şi executarea contractelor de drept comun - în noul cod civil şi în dreptul comparat, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015

 • Recursul în casație în materie penală – cale de atac extraordinară sau cale de atac iluzorie? Reflecții pe marginea Deciziei nr. 591/2015 a Curții Constituționale a României, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia nr. 4/2015

 • Daunele punitive și oportunitatea introducerii lor în sistemele de răspundere civilă de tip continental în I.-F. Popa, D.A. Popescu (coordonatori), Liber amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat roman in contextul federalismului juridic european, Ed. Universul Juridic, București, 2015

 • Istoricul unui concept: putativitatea căsătoriei în gândirea juridică medievală și contemporană, Studia Universitatis Babeș- Bolyai – Iurisprudentia, nr. 4/2016

 • Impreviziunea sub imperiul vechiului Cod civil al României: a fost sau n-a fost?, Curierul Judiciar, nr. 8/2017

 • Fișele nr. 13-19 (coautor alături de E. Florian) în E. Florian, M. Avram (coordonatori), Fișe de drept civil. Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, București, 2018

 • Exercitarea autorității părintești și problema locuinței obișnuite a copilului în dreptul intern, dreptul comparat și în dreptul internațional privat în M. Avram (coordonator), Autoritatea părintească - între măreție și decădere, Ed. Solomon, București, 2018

 • Repere istorice privind evoluția conceptului de contract în dreptul civil în D.A. Popescu, I.F. Popa, S. Golub, L.-M. Harosa (editori), In honorem Dan Chirică – Între dogmatica dreptului și rațiunea practică, Ed. Hamangiu, București, 2018

 • Raport roumain în Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif, Travaux l'Association Henri Capitant, Journées italiennes, Tome LXVII, année 2017, Paris, éd. LB2V et Bruylant, 2018

 • Publicitatea legală și regimurile matrimoniale, Revista Română de Drept Privat nr. 2/2018

 • Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria, Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2018

 • Developments in Family Law – Year by Year: Romania în O. Szeibert (editor), Developments in Family Law – Year by Year I (2018), Elte University Press, Budapesta, 2019

 • Repere istorice privind situația juridică a femeii în dreptul privat european, Revista de Dreptul familiei, nr. 1-2/2019

 • Reprezentarea între soți – repere istorice, Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2019

 • A Vision of Good Faith as a Safety Valve in Contracts, Jurnalul de Studii Juridice, nr. 1-2/2019

 • A Brief Overview on the Historical Beginnings of Health Law in the Broader Context of Private Law, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia nr. 4/2019

 • Rolul bunei-credințe ca supapă de siguranță în materie contractuală în F.I. Mangu (editor), Probleme controversate în dreptul obligațiilor, Universul Juridic, București, 2020

 • Aspecte juridice privind sănătatea publică în contextul istoric al marilor epidemii, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia nr. 4/2020

 • A Man's Home is His Castle – Câteva repere istorice europene ale evoluției conceptului de domiciliu în dreptul privat, Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași (Serie nouă) – Științe juridice, tom LXVII, nr. II/2021

 • Figura juridică a copilului în istoria dreptului privat european, Revista de Dreptul Familiei, Supliment/2021

 • Repere istorice privind aparenţa în materie de căsătorie şi filiaţie în A. Almășan, I. Vârsta, C.E. Zamșa (editori), In Honorem Flavius Antoniu Baias – Aparența în drept, Ed. Hamangiu, București, 2021

 

Alte responsabilități profesionale și administrative

 • avocat în Baroul Cluj din 1 februarie 2005

 • partener la S.C.A. "L.M.S. & Asociații" în perioada 8 februarie 2007 - 30 aprilie 2016

 • titular al Cabinetului de avocat Dr. Marius-Ioan Floare din 1 mai 2016 - prezent

 • membru al Consiliului Baroului Cluj din 25 martie 2018 - prezent, coordonator al Departamentului Contencios - Litigii

 • membru al Consiliului Facultății de Drept din februarie 2020 - prezent

 

Limbi străine cunoscute

Engleza, franceza, italiana

 

Contact: 

marius.floare [at] law.ubbcluj.ro

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11