fotografie site

Conf. univ. dr. Felicia Roşioru

Studii

Doctor în drept.

2002, Studii aprofundate de Drept comunitar al afacerilor, în cadrul Facultăţii de Drept,Universitatea Babeş – Bolyai

2002 şi 2003, absolvent al ciclului I şi II al Faculté Internationale de Droit Comparé,Strasbourg, Franţa.

2001, licenţiată în drept, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai.Stagii de pregatire si documentare

- 2014-2017, responsabil național de proiect, expert în echipa europeană de cercetare INLACRIS, grant, Collective bargaining developments in time of crisis , Universite Lyon 2, ASTREES, proiect co-finanțat de Comisia Europeană (DG Employment, social affairs and inclusion) VS/2014/0532;

- octombrie-noiembrie 2013 - profesor invitat, Université Lumière Lyon 2;  

- 2012-2013, responsabil național de proiect, expert naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Which securities for which workers in time of crisis / Quelles sécurités pour les travailleurs dans une Europe en crise”,finanţat de Comisia Europeană;

- 2012-2013, membru în echipa de cercetare MTA-PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law, Pecs;

- 2012, expert naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Out of court settlement mechanisms in transnational labour disputes”, finanţat de Comisia Europeană;

- 
2011, Lyon, participare la seminarul international de drept al muncii şi securităţii sociale Les transformations des modes de représentation collective des travailleurs en Roumanie: le rôledu droit/ The transformations of the collective representation of workers : the role of the Law,finanţat prin intermediul unei burse acordată de ERDS (centre de recherches de l’Institutd’Etudes de Travail de Lyon);


- 2011, expert naţional în proiectul Study on the characteristics and legal effects of agreements between companies and workers' representatives, grant VT/2010/051, finanţat de ComisiaEuropeană;

- 2009, Bordeaux 29 iunie - 10 iulie 2010, participare la seminarul Droit Social et TravailleursPauvres/Social Law and Working Poor, bursă acordată de Société Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale/International Society for  Labour andSocial Security Law; 

- 
2009, Roma, 7 septembrie – 18 octombrie, stagiu de cercetare  „L′influence de ladépréciation monétaire sur les restitutions en droit privé, finanţat prin intermediul unei  burse oferite de UNIDROIT (Institut International pour l’unification du Droit Privé);

- 2007, membru în echipa de cercetare Cesiunea convențională de contract. Repere pentru o teorie generală a formării progresive a contractelor, (proiect CNCSIS grant tip A nr. 1491/2007

- 2003-2012, stagii de cercetare în cadrul Université de Limoges, Faculté de Droit et desSciences Économiques;

- 2000, participare la lucrările Fondation “Transeuropéennes”, Strasbourg, Franţa.


CONFERINŢE

Noiembrie 2017, Sibiu, Răspunderea pentru nerespectarea obligațiilor etice, Conferința Națională de Drept al Muncii Forme ale răspunderii juridice aplicabile în dreptul muncii;

Octombrie 2016, Sibiu, Salariatul - un concept european?, Conferința Națională de Drept al Muncii Soluții normative și jurisprudențiale criticabile prin prisma specificului raporturilor juridice de muncă;

Septembrie 2016, Lyon, Collective Bargaining in Times of Crisis, Université Lyon 2, INLACRIS;

Martie 2016, Collective Bargaining beyond the Borders of Employment, University of Oxford, INLACRIS;

Decembrie 2015 Cagliari, Collective Bargaining beyond the Borders of Employment, Universita di Cagliari, INLACRIS;

Octombrie 2015, Sibiu, Restricții privind munca prin agent de muncă temporară, Conferința Națională de Drept al Muncii Actualități și perspective în legislația muncii;

Iunie 2015, Budapest, Collective Bargaining in Romania – the changing legal framework, Pazmany Peter University, INLACRIS;

Iunie 2015, Santiago de Compostela, Meeting of the European Young Scholars' Embryo Labour Law & Social Rights in Europe:  The Jurisprudence of the International Courts;

Martie 2015, Timișoara, Creditul bancar în monedă străină. Evoluții economice, legislative și jurisprudențiale;

Octombrie 2014, Sibiu, Aspecte controversate privind nulitatea deciziei de concediere, Conferința Națională de Drept al Muncii, Recent evolutions of the Romanian Labour Law;

Noiembrie 2013, Grenoble, La Souffrance au Travail en Droits Européens, organizată de Baroul Grenoble, Curtea de Apel Grenoble și Ecole Nationale de la Magistrature);

Iunie 2013, Bordeaux, Mediation – an alternative way, conferența privind L’accès a la justice sociale (The acces to Social Justice), organised by COMPTRASEC, Centre de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale ;

Mai 2013, Cluj-Napoca, “The Implementation of the Directive on the Posting of Workers in the Framework of the Provision of Services in Romania”, organizată de German-Romanian Lawyers’ Association și de Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai;

Aprilie 2013, Santiago de Compostela, “The legal acknowledgement of the economically dependent workers”, a INLACRIS research project „Which securities for workers in time of crisis / Quelles sécurités pour les travailleurs dans une Europe en crise”, CERCRID (UMR 5137) – ASTREES, VP/2012/001/0067;

 Octombrie 2012, Pecs, conferință cu tema "The changing concept of subordination", încadrul conferinței "Recent Developments in Labour Law", organizată de Institute ofComparative and  European Labour Law (ICELL) şi de Universitatea of Pécs;

Noiembrie 2012, Arad, conferință cu tema "Reglementarea restituirii prestațiilor în NoulCod civil. Principii și reguli de funcționare", în cadrul conferinței "Noul Cod civil la un an de laaplicare";

Noiembrie 2011, conferinţă privind "Noul Cod civil – Teze şi antiteze la Cluj", organizatăde Uniunea Naţională a Judecătorilor din Romania, conferinţă cu tema "Novaţia înreglementările Noului Cod civil"; 

Octombrie 2011, conferinţă privind Noul Cod civil organizată de Baroul Cluj, INPPA Cluj şiCurtea de Apel Cluj, conferinţă cu tema "Restituirea prestaţiilor în Noul Cod civil";

Aprilie 2010, Pécs, conferinţa cu titlul „Recent developments in the field oflabour law in Romania. Special regard on the temporary agency work”;

Iulie 2009, Bordeaux, conferinţa cu titlul „La relation entre l’âge et la pauvretéen Roumanie”,  www.comptrasec.u-bordeaux4.fr/anim/SEMINAIRES/Rosoriu2009.doc

Septembrie 2004, Cluj-Napoca,conferinţa cu tema "Comparative regards onthe collective bargaining and the collective agreements", organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea SRH din Calw şi Asociaţia Româno-Germană a Juriştilor(DRJV). 


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Dreptul muncii. Dreptul muncii în Uniunea Europeană

Cursuri predate: Dreptul muncii, Dreptul securității sociale (nivel licență)

                          Evolutions in EU Employment Law, Regimul civil al obligației de restituire,

                          Droit social dans l'Union Européenne

 
Domenii de cercetare

Dreptul muncii. Dreptul securităţii sociale. 

Drept civil.  


Publicatii

Cărți și capitole de cărți:

 

1. F. Roșioru, Dreptul individual al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2017;

 2. F. Roșioru, Mecanisme de actualizare a creanțelor civile, Editura Universul Juridic, București, 2017;

 3. F. Roșioru, Collective Bargaining in Romania: the Aftermath of an Earthquake?, in S. Laulom (ed.) Collective Bargaining Developments in Time of Crisis, Kluwer Law International, Bulletin of Comparative of Comparative Labour Relations series, 2017;

 4. F. Roșioru, Evolutions in EU Employment Law, in C.F. Costaș, L. – M. Harosa, J. – M. Moulin, F. Roșioru, C.S. Rusu, International § Comparative Business Law, Editura Hamangiu, București, 2015;

 5. F. Roșioru, The changing concept of subordination, in Gy. Kiss (coordinator), Recent Developments in Labour Law, Budapest, Akademiai Kiado, 2013;

 6. F. Roșioru, Cesiunea contractului individual de muncă, în P. Vasilescu (ed), Cesiunea de contract. Repere pentru o teorie generală a formării progresive a contractelor, Editura Sfera Juridică, 2007

 

Studii și articole:

1. Labour dispute mediation in Romania: an alternative way? HUNGARIAN LABOUR LAW E-Journal 2017/1;

2. Salariatul – un concept european?, Editura Universul Juridic, București, 2017;

3. Definiția salariatului în procedura concedierii colective, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 12/2016;

4. Trăsăturile definitorii ale contractului individual de muncă, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Series Iurisprudentia nr. 4/2016;

5. El salario en Rumania: the myths behind the facts, Documentacion Laboral, número 108, Año 2016;

6. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 2/2016;

7. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 1/2016;

8. Consacrarea datoriilor de valoare în noul Cod civil, in Liber Amicorum Liviu Pop, Editura Universul Juridic, București, 2015;

9. Aspecte controversate privind reglementarea delegării în raporturile de muncă, Foaia Avocatului nr. 8/2015;

10. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 2/2015;

11. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 1/2015;

12. Legal Acknowledgement of the Category of Economically Dependent Workers, European Labour Law Journal, Volume 5 (2014), No. 3-4;

13. La médiation des conflits de travail en Roumanie – une voie alternative?, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, nr. 2/2014

14. Mecanisme de actualizare a creanței consacrate de Noul Cod civil, Foaia Avocatului nr. 7/2014;

15. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 2/2014 ;

16. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 1/2014 ;

17. Principiul egalității în drepturi în raporturile de muncă: toți egali, cu toții diferiți, In honorem Ion Deleanu, Drept și Drepturi – tradiție și modernitate, Editura Universul Juridic, București, 2013;

18. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 2/2013;

19. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 1/2013;

20 Tradiţie şi inovaţie în Noul Cod civil în materia raporturilor patrimoniale dintre soţi - aplicaţiiale teoriei datoriilor de valoare în cadrul regimului comunităţii matrimoniale, în „StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai, Series Iurisprudentia”, nr. 2/2012; 

21. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et dela Sécurité Sociale”, nr. 1/2012;

22.  Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et dela Sécurité Sociale”, nr. 2/2011;

23. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et dela Sécurité Sociale”, nr. 1/2011;

24. L′année internationale de lutte contre la pauvreté. Âge et  pauvreté en Roumanie, RevueQuart Monde, mai 2010. 

25. Actualité juridique roumaine, Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale,2009

26. La révision du contrat en droit roumain, en Le contrat, Travaux de l’association HenriCapitant, Journées brésiliennes, Ed. Société de Législation Comparée, Paris, 2008

27. Consideraţii privind executarea silită în natură a obligaţiilor contractuale, Revista de DreptInternaţional Privat şi Drept Privat Comparat, 2006, p. 691-730.

28. Datoriile de valoare, principiu reformator al obligaţiilor pecuniare, Dreptul, nr. 4/2006;

29. Ipostaze ale datoriilor de valoare, Dreptul, nr. 6/2006;

30. Consideraţii asupra naturii juridice a datoriilor de valoare, Pandectele Române nr. 5/2005;

31. Accepţiunea clasică asupra naturii juridice a datoriilor de valoare, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2005.


Alte responsabilitati profesionale si administrative

- membru în echipa de cercetare INLACRIS - Independent Network for Labour Law and Crisis Studies;

- membru în echipa de cercetare MTA-PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law, organizată de Institute of Comparative and European Labour Law (ICELL) şi de Universitatea of Pécs, grant privind „The influence of theglobalised economy on labour law institutions – The future of labour law in Hungary and in theEuropean Union in a comparative view”, finanţat de Hungarian Academy of Science, http://mta-pte.ajk.pte.hu/index.php?lang=eng&link=home

- raportor naţional pentru Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale; 

- raportor naţional pentru Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale;

- membru în Colectivul de Redacţie al Revistei de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat;

- avocat definitiv;

- raportor naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Which securities forworkers in time of crisis / Quelles sécurités pour les travailleurs dans une Europe en crise”,finanţat de Comisia Europeană;

- raportor naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Out of court settlementmechanisms in transnational labour disputes”, finanţat de Comisia Europeană;

- raportor naţional în cadrul proiectului  “Study on the characteristics and legal effects ofagreements between companies and workers' representatives”, VT/2010/051, finanţat deComisia Europeană.


Membru al unor institutii nationale/internationale 

- Membru al Societății Internaționale de Dreptul muncii și Securității Sociale (InternationalSociety of Labour and Social Security Law – ISLSSL – Youth Section);

- Membru al Societății  de Dreptul Muncii și Securității Sociale; 

- Membru al Asociaţiei „Henri Capitant” a prietenilor culturii juridice franceze –Romania, http://www.capitant.ro/membres.html; 

- Membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.


Limbi straine cunoscute

Franceză, engleză, spaniolă, maghiară.


Contact: 

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai,

Str. Avram Iancu, nr.11, Cluj Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11