fotografie site

Conf. univ. dr. Felicia Roşioru

Studii

Doctor în drept.

2002, Studii aprofundate de Drept comunitar al afacerilor, în cadrul Facultăţii de Drept,Universitatea Babeş – Bolyai

2002 şi 2003, absolvent al ciclului I şi II al Faculté Internationale de Droit Comparé,Strasbourg, Franţa.

2001, licenţiată în drept, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai.


Stagii de pregatire si documentare

- 2022, Contract de cercetare - expert - PPMI, Study on evaluation of the P2B Regulation (EU) 2019/1150” No 914/PP/GRO/IMA/21/2123/12269, proiect co-finanțat de Commission's Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)

- 2021, Contract de cercetare – expert –European Trade Union Institute, Bruxelles, Mapping the rules on posting and short-term migration of third country nationals (TCNs);

- 2019 - 2021, responsabil național de proiect, expert în echipa europeană de cercetare, grant Collective Bargaining and the Gig Economy – New Perspectives – VS/2019/0084, proiect co-finanțat de Comisia Europeană (DG Employment, social affairs and inclusion);

2014-2017, responsabil național de proiect, expert în echipa europeană de cercetare INLACRIS, grant, Collective bargaining developments in time of crisis , Universite Lyon 2, ASTREES, proiect co-finanțat de Comisia Europeană (DG Employment, social affairs and inclusion) VS/2014/0532;

- octombrie-noiembrie 2013 - profesor invitat, Université Lumière Lyon 2;  

- 2012-2013, responsabil național de proiect, expert naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Which securities for which workers in time of crisis / Quelles sécurités pour les travailleurs dans une Europe en crise”,finanţat de Comisia Europeană;

- 2012-2013, membru în echipa de cercetare MTA-PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law, Pecs;

- 2012, expert naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Out of court settlement mechanisms in transnational labour disputes”, finanţat de Comisia Europeană;

- 
2011, Lyon, participare la seminarul international de drept al muncii şi securităţii sociale Les transformations des modes de représentation collective des travailleurs en Roumanie: le rôledu droit/ The transformations of the collective representation of workers : the role of the Law,finanţat prin intermediul unei burse acordată de ERDS (centre de recherches de l’Institutd’Etudes de Travail de Lyon);


- 2011, expert naţional în proiectul Study on the characteristics and legal effects of agreements between companies and workers' representatives, grant VT/2010/051, finanţat de ComisiaEuropeană;

- 2009, Bordeaux 29 iunie - 10 iulie 2010, participare la seminarul Droit Social et TravailleursPauvres/Social Law and Working Poor, bursă acordată de Société Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale/International Society for  Labour andSocial Security Law; 

- 
2009, Roma, 7 septembrie – 18 octombrie, stagiu de cercetare  „L′influence de ladépréciation monétaire sur les restitutions en droit privé, finanţat prin intermediul unei  burse oferite de UNIDROIT (Institut International pour l’unification du Droit Privé);

- 2007, membru în echipa de cercetare Cesiunea convențională de contract. Repere pentru o teorie generală a formării progresive a contractelor, (proiect CNCSIS grant tip A nr. 1491/2007

- 2003-2012, stagii de cercetare în cadrul Université de Limoges, Faculté de Droit et desSciences Économiques;

- 2000, participare la lucrările Fondation “Transeuropéennes”, Strasbourg, Franţa.


Conferințe

Decembrie 2022, panelul Relații de muncă. Jurisprudență europeană. Influențe și confluențe, Forumul de Dreptul Muncii – ediția a II-a,  București;

Octombrie 2022, Workers' Non Discrimination in the Metaverse, Conferința internațională „Perspective juridice asupra Internetului”,COPEJI 6.0., Iași;

Octombrie 2022, Semnătura electronică în raporturile de muncă, Conferința „Formalism si Libertate in dreptul privat”, Cluj-Napoca;

Octombrie 2022, Regulamentul intern: o simplă formalitate sau atuul angajatorului?, Conferința „30 de ani de la reluarea învățământului superior juridic la Oradea”, Oradea

Mai 2022 La plateformisation du travail/ Platformisation of Work, COMPTRASEC, Bordeaux;

Aprilie 2022, Libertatea de expresie a salariatului și limitele sale, Conferința Națională de Dreptul Muncii ”Ion Traian Ștefănescu”,  București;

Decembrie 2021, panelul Mecanisme triunghiulare în raporturile de muncă, Forumul de Dreptul Muncii – ediția I,  București;

Octombrie 2021, The Legal Status of Workers on Demand via the App, Conferința internațională „Perspective juridice asupra Internetului”,  Iași;

Iunie 2021, Conferința Națională de Drept Comercial, Cluj-Napoca (online),  When your boss is an app: relațiile de muncă și aplicațiile mobile

Iunie 2021 Prospects and Obstacles: Applying the EU Charter of Fundamental Rights, Round Table, LLRN5 Conference, Poland

Iunie 2021, LLRN 5 Conference, Poland, The `smart` trade union: new strategies, COGENS project,

Iunie 2021, ILERA World Congress, The `smart` trade union: new strategies for a digitalized labour market

Iunie 2021 The `smart` trade union: new strategies for a digitalized labour market, Santiago de Compostela COGENS PROJECT

Mai 2021, Lisabona, Limits on freedom of speech in social networks, Congresul European de drept al muncii şi securităţii sociale

Martie 2021, Bordeaux, (online), Expériences coopérativistes de travailleurs de plateformes

Noiembrie 2020, Bordeaux, (online), Les modes d'organisation collective des travailleurs des plateformes

Octombrie 2020, Bruxelles, (online), Brainstorming session on platform work, European Commission

Iunie 2020, Timișoara, (online), Substance over form. Ipostaze în dreptul afacerilor, Conferința Națională de Drept Comercial 2020

Ianuarie 2020, Bordeaux, Économie des plateformes : Travail, emploi et organisation – La sécurité sociale des travailleurs des plateformes” ;

Decembrie 2019, Lund, The contents of collective bargaining  in the gig economy, COGENS project;

Octombrie 2019, Sibiu, Collective representation of platform workers, conferința internațională „Noile tehnologii, consecințe asupra raportului de muncă”;

Iunie 2019, Viena, The personal dimension of collective bargaining in the gig-economy: who and for whom, COGENS project;

Mai 2019, Cluj-Napoca, Probleme (noi) privind forța de muncă non-UE (conferință organizată împreună cu mediul privat)

Martie 2019, Lyon, Transformation de la representation collective dans les relations de travail;

Noiembrie 2018, Bordeaux, "Économie des plateformes : Travail, emploi et organisation - Perspectives juridiques et approche comparative", proiect NUTRA;

 Noiembrie 2018 Cluj Napoca, The Rise of "Cybertariat" - Challenges in Protecting Platform Workers, conferință internațională Legal Aspects of the Digital Economy;

Noiembrie 2018 Cluj-Napoca, Procedurile prealabile in cazul contestării deciziei de pensionare, Masă rotundă – Ameliorare a accesului la justiție pentru cetațenii victime ale abuzurilor sau neregulilor din administraţia publică şi sistemul judiciar, Proiect: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377;

Noiembrie 2018 Cluj-Napoca, L′indemnité d′usage de la chose restituée et ses pas perdus dans le Code civil roumain…, conferință internațională Între dogmatica dreptului și rațiunea practică;

Octombrie 2018 Sibiu, Prezent și perspective în detașarea europeană, Conferința Națională de Drept al Muncii Dreptul muncii: trecut, prezent şi perspective;

Octombrie 2018 Bruxelles E-nact workshop, Social Rights in the EU Charter of Fundamental Rights

Septembrie 2018, Torino, Congresul Internațional de Drept al Muncii ISLSSL, Transformations of Work: challenges for the National Systems of Labour Law and Social Security, lucrare cu titlul The Protection of Informal Workers: Changing Structures or Changing Mentalities?;

Iunie 2018 Timișoara Legalitate și eficiență în procedura concedierii colective, Conferința Națională de Drept al Afacerilor Legalitate vs oportunitate în decizia de afaceri;;

Iunie 2018 Iași, Consecințele anulării încetării de drept a contractului individual de muncă, Conferința Asociației Naționale de Drept al Muncii;

Martie 2018, Lyon, Le fait religieux dans l’entreprise : perspectives internationales et comparées, conferință internațională;

Noiembrie 2017, Sibiu, Răspunderea pentru nerespectarea obligațiilor etice, Conferința Națională de Drept al Muncii Forme ale răspunderii juridice aplicabile în dreptul muncii;

Octombrie 2016, Sibiu, Salariatul - un concept european?, Conferința Națională de Drept al Muncii Soluții normative și jurisprudențiale criticabile prin prisma specificului raporturilor juridice de muncă;

Septembrie 2016, Lyon, Collective Bargaining in Times of Crisis, Université Lyon 2, INLACRIS;

Martie 2016, Collective Bargaining beyond the Borders of Employment, University of Oxford, INLACRIS;

Decembrie 2015 Cagliari, Collective Bargaining beyond the Borders of Employment, Universita di Cagliari, INLACRIS;

Octombrie 2015, Sibiu, Restricții privind munca prin agent de muncă temporară, Conferința Națională de Drept al Muncii Actualități și perspective în legislația muncii;

Iunie 2015, Budapest, Collective Bargaining in Romania – the changing legal framework, Pazmany Peter University, INLACRIS;

Iunie 2015, Santiago de Compostela, Meeting of the European Young Scholars' Embryo Labour Law & Social Rights in Europe:  The Jurisprudence of the International Courts;

Martie 2015, Timișoara, Creditul bancar în monedă străină. Evoluții economice, legislative și jurisprudențiale;

Octombrie 2014, Sibiu, Aspecte controversate privind nulitatea deciziei de concediere, Conferința Națională de Drept al Muncii, Recent evolutions of the Romanian Labour Law;

Noiembrie 2013, Grenoble, La Souffrance au Travail en Droits Européens, organizată de Baroul Grenoble, Curtea de Apel Grenoble și Ecole Nationale de la Magistrature);

Iunie 2013, Bordeaux, Mediation – an alternative way, conferența privind L’accès a la justice sociale (The acces to Social Justice), organised by COMPTRASEC, Centre de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale ;

Mai 2013, Cluj-Napoca, “The Implementation of the Directive on the Posting of Workers in the Framework of the Provision of Services in Romania”, organizată de German-Romanian Lawyers’ Association și de Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai;

Aprilie 2013, Santiago de Compostela, “The legal acknowledgement of the economically dependent workers”, a INLACRIS research project „Which securities for workers in time of crisis / Quelles sécurités pour les travailleurs dans une Europe en crise”, CERCRID (UMR 5137) – ASTREES, VP/2012/001/0067;

 Octombrie 2012, Pecs, "The changing concept of subordination", Conferința internațională "Recent Developments in Labour Law", organizată de Institute of Comparative and  European Labour Law (ICELL) şi de Universitatea of Pécs;


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Dreptul muncii. Dreptul muncii în Uniunea Europeană

Cursuri predate: Dreptul muncii, Dreptul securității sociale (nivel licență)

                          Evolutions in EU Employment Law, Regimul civil al obligației de restituire,

                          Droit social dans l'Union Européenne

 

Domenii de cercetare

Dreptul muncii. Dreptul securităţii sociale. 

Drept civil.  


Publicatii

Cărți și capitole de cărți:

 1. F. Roșioru, Dreptul individual al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2017;

 2. F. Roșioru, Mecanisme de actualizare a creanțelor civile, Editura Universul Juridic, București, 2017;

 3. F. Roșioru, Droit du travail, in Bibliothèque de l'Association Henri Capitant, Paris, LGDJ, 2018;

 4. F. Roșioru,  Dreptul securității sociale – suport tutorial de curs, 2018, Presa Universitară Clujeană,  ISBN 978-606-37-0342-3

 5. F. Roșioru, Collective Bargaining in Romania: the Aftermath of an Earthquake?, in S. Laulom (ed.) Collective Bargaining Developments in Time of Crisis, Kluwer Law International, Bulletin of Comparative of Comparative Labour Relations series, 2017;

 6. F. Roșioru, Evolutions in EU Employment Law, in C.F. Costaș, L. – M. Harosa, J. – M. Moulin, F. Roșioru, C.S. Rusu, International § Comparative Business Law, Editura Hamangiu, București, 2015;

 7. F. Roșioru, The changing concept of subordination, in Gy. Kiss (coordinator), Recent Developments in Labour Law, Budapest, Akademiai Kiado, 2013;

 8. F. Roșioru, Cesiunea contractului individual de muncă, în P. Vasilescu (ed), Cesiunea de contract. Repere pentru o teorie generală a formării progresive a contractelor, Editura Sfera Juridică, 2007;

9. F. Roșioru, The ‘ Smart ’ Trade Union: New Strategies for a Digitalised Labour Market, J.M Miranda Boto, E Barmeshuber (eds.) Collective Bragaining and the Gig economy. A Traditional Tool for New Business Models, Hart Publishing, 2022.

Studii și articole relevante:

1.Dreptul lucrătoarelor independente la concediu de risc maternal, CLUJ TAX FORUM JOURNAL nr. 4/2022;

2. Protecția copiilor în muncă , O FAMILIE PENTRU EUROPA, O EUROPĂ A FAMILIILOR? STUDIA EMESE FLORIAN DEDICATA ,editura Hamngiu, București, 2022;

3. Limits on freedom of speech in social networks, Work in a Digital Era: Legal Challenges? Trabalho na era digital: que direito?, Estudios Apodit, Ed. AAFDL; Lisabona, 2022;

4. Libertatea de expresie a salariatului și limitele sale, Chelaru, B. Teleoacă-Vartolomei, M. Gheorghe (coord.), In memoriam Ion Traian ȘTEFĂNESCU, Editura Universul Juridic, București, 2022;

5. Accesoriu sau integrat în activitatea angajatorului: cazul Uber, RRDP 2/2021;

7. The social protection of platform workers in Romania: Meeting the growing demand for affordable and adequate coverage?, International Social Security Review, 2021, 74, Nos. 3-4;

8. După muncă, și răsplată: substanța contractului individual de muncă, RRDP 1/2021, Calificarea actelor juridice în dreptul privat;

9. The Status of Platform Workers in Romania, Comparative Labour Law & Policy Journal, Volume 41, Issue 2;

10. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en Roumanie dans le contexte de la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019, Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 3/2020;

11. Reprezentarea colectivă a lucrătorilor prin intermediul aplicațiilor mobile, în M. Tichindelean, M. Gheorghe (ed.), Noile tehnologii – consecințe asupra raporturilor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2020;

12. Dependența juridică și economică a salariatului, RRDP 4/2019;

13. Legalitate și efectivitate în concedierea colectivă, RRDP 3/2019;

14. Romania, in I. Daugareilh, C. Degryse, P. Pochet (eds.), The platform economy and social law: Key issues in comparative perspective, Working Paper 2019.10, European Trade Union Institute, Brussels, 2019;

15. Roumanie, în I. Daugareilh, C. Degryse, P. Pochet (eds.), Economie de plateforme et droit social: enjeux prospectifs et approche juridique comparative, Institut Syndical Européen, Bruxelles, 2019

16. Labour dispute mediation in Romania: an alternative way?, HUNGARIAN LABOUR LAW E-Journal 2017/1;

17. Salariatul – un concept european?, Editura Universul Juridic, București, 2017;

18. Definiția salariatului în procedura concedierii colective, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 12/2016;

19. Trăsăturile definitorii ale contractului individual de muncă, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Series Iurisprudentia nr. 4/2016;

20. El salario en Rumania: the myths behind the facts, Documentacion Laboral, número 108, Año 2016;

21. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 2/2016;

22. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale”, nr. 1/2016;

23. Consacrarea datoriilor de valoare în noul Cod civil, in Liber Amicorum Liviu Pop, Editura Universul Juridic, București, 2015;

24. Aspecte controversate privind reglementarea delegării în raporturile de muncă, Foaia Avocatului nr. 8/2015;

25. Legal Acknowledgement of the Category of Economically Dependent Workers, European Labour Law Journal, Volume 5 (2014), No. 3-4;

26. La médiation des conflits de travail en Roumanie – une voie alternative?, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, nr. 2/2014

27. Mecanisme de actualizare a creanței consacrate de Noul Cod civil, Foaia Avocatului nr. 7/2014;

28. Principiul egalității în drepturi în raporturile de muncă: toți egali, cu toții diferiți, In honorem Ion Deleanu, Drept și Drepturi – tradiție și modernitate, Editura Universul Juridic, București, 2013;

29 Tradiţie şi inovaţie în Noul Cod civil în materia raporturilor patrimoniale dintre soţi - aplicaţiiale teoriei datoriilor de valoare în cadrul regimului comunităţii matrimoniale, în „StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai, Series Iurisprudentia”, nr. 2/2012; 

30. L′année internationale de lutte contre la pauvreté. Âge et  pauvreté en Roumanie, RevueQuart Monde, mai 2010. 

31. La révision du contrat en droit roumain, en Le contrat, Travaux de l’association HenriCapitant, Journées brésiliennes, Ed. Société de Législation Comparée, Paris, 2008;

32. Consideraţii privind executarea silită în natură a obligaţiilor contractuale, Revista de DreptInternaţional Privat şi Drept Privat Comparat, 2006, p. 691-730.

33. Datoriile de valoare, principiu reformator al obligaţiilor pecuniare, Dreptul, nr. 4/2006;

34. Ipostaze ale datoriilor de valoare, Dreptul, nr. 6/2006;

35. Consideraţii asupra naturii juridice a datoriilor de valoare, Pandectele Române nr. 5/2005;

36. Accepţiunea clasică asupra naturii juridice a datoriilor de valoare, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2005.


Alte responsabilitati profesionale si administrative

- membru în echipa de cercetare NUTRA;

- membru în echipa de cercetare COGENS; 

- membru în echipa de cercetare INLACRIS - Independent Network for Labour Law and Crisis Studies;

- membru în echipa de cercetare MTA-PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law, organizată de Institute of Comparative and European Labour Law (ICELL) şi de Universitatea of Pécs, grant privind „The influence of theglobalised economy on labour law institutions – The future of labour law in Hungary and in theEuropean Union in a comparative view”, finanţat de Hungarian Academy of Science, http://mta-pte.ajk.pte.hu/index.php?lang=eng&link=home

- raportor naţional pentru Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale; 

- raportor naţional pentru Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale;

- membru în Colectivul de Redacţie al Revistei de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat;

- avocat definitiv;

- raportor naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Which securities forworkers in time of crisis / Quelles sécurités pour les travailleurs dans une Europe en crise”,finanţat de Comisia Europeană;

- raportor naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Out of court settlementmechanisms in transnational labour disputes”, finanţat de Comisia Europeană;

- raportor naţional în cadrul proiectului  “Study on the characteristics and legal effects ofagreements between companies and workers' representatives”, VT/2010/051, finanţat deComisia Europeană.


Membru al unor institutii nationale/internationale 

- Membru al Societății Internaționale de Dreptul muncii și Securității Sociale (InternationalSociety of Labour and Social Security Law – ISLSSL – Youth Section);

- Membru al Societății  de Dreptul Muncii și Securității Sociale; 

- Membru al Asociaţiei „Henri Capitant” a prietenilor culturii juridice franceze –Romania, http://www.capitant.ro/membres.html; 

- Membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.


Limbi straine cunoscute

Franceză, engleză, spaniolă, maghiară.


Contact: 

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai,

Str. Avram Iancu, nr.11, Cluj Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11