mihai david

Lect. univ. dr. Mihai David

 Studii

 • 2014 – Doctor în drept, cu teza „Aparenţa în dreptul privat" susţinută sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Deleanu

 • 2012 – Institutul Naţional Pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – Centrul teritorial Cluj

 • 2005 – Master, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai

 • 2004 – Licenţă, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai

 

Stagii de pregătire şi documentare

 • 2022 → Bursă de cercetare Fulbright, în cadrul Fulbright Visiting Scholar Program, oferită de Fulbright Association și Romanian – U.S. Fulbright Commission (august, septembrie, octombrie, noiembrie). 

 • 2018 → Bursă de cercetare pentru cadre didactice și cercetători din partea DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst

 • 2015 → Bursă de cercetare post-doc din partea Max Planck – Institut für ausländisches und internationales Privatrecht – Hamburg (mai, iunie 2015)

 • 2012 → Stagiu de cercetare – Paris - Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Paris II - Panthéon-Assas (în cadrul programului de doctorat)

 • 2010 → Bursă de cercetare pentru doctoranzi din partea Max Planck – Institut für ausländisches und internationales Privatrecht – Hamburg (mai, iunie, iulie 2010)

 • 2007 → participare la Colocviul internaţional „LA RESPONSABILITE CIVILE EUROPEENNE DE DEMAIN: PROJETS DE REVISIONS NATIONAUX ET PRINCIPES EUROPEENS" – organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Geneva

 • 2006 → Stagiu de cercetare: „Sistemul austriac de publicitate imobiliară" – Facultatea de Drept a Universităţii din Viena

 

Conferinţe şi alte activităţi de cercetare

 • 2023 → Despre efectul retroactiv al rezilierii contractului, referat susținut în cadrul Conferinței naționale In honorem Valeriu Stoica, organizată de Revista Română de Jurisprudență (București – 22.11.2023)

 • 2023 → Expert în domeniul dreptului civil, în cadrul seminarului susținut la Curtea de Apel Timiș, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020 implementat de Institutul Național al Magistraturii

 • 2023 → Notarea în cartea funciară a drepturilor personale – sau despre salvarea prin prioritate – cazul particular al promisiunii de vânzare imobiliare în dreptul civil român, referat susținut în cadrul Conferinței internaționale cu tematica: Drepturile reale: tradiții europene și provocări de modernizare”, organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova și Facultatea de Drept a Universității din București (Chișinău, 12 – 13.10.2023)

 • 2023 → Expert în domeniul dreptului civil, în cadrul seminarului susținut la Curtea de Apel Iași, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020 implementat de Institutul Național al Magistraturii

 • 2023 → Expert în domeniul dreptului civil – susținerea conferinței referitoare la Ipoteze de desființare/ încetare a contractelor. Rolul retroactivității. Distincția între ineficacitate și nevalabilitate în cadrul seriei de Conferințe Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă, organizată de Institutul Național al Magistraturii, în contextul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

 • 2023 → Expert în domeniul dreptului civil, în cadrul seminarului susținut la Curtea de Apel Timiș, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020 implementat de Institutul Național al Magistraturii

 • 2023 → Expert în domeniul dreptului civil – susținerea conferinței referitoare la Problematica restituirilor în materia contractelor civile în cadrul seriei de Conferințe Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă, organizată de Institutul Național al Magistraturii, în contextul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

 • 2022 → Umbra dreptului de proprietate printre creanțele contractuale. Câteva ipoteze relevante (și) pentru dreptul comercial, referat susținut în cadrul Conferinței naționale de drept comercial cu tematica: Proprietatea în dreptul afacerilor”, organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și Facultatea de Drept  din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (17 – 18.06.2022)

 • 2022 → Expert în domeniul dreptului civil, în cadrul seminarului susținut la Curtea de Apel Timiș, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020 implementat de Institutul Național al Magistraturii

 • 2022 → Expert în domeniul dreptului civil, în cadrul seminarului susținut la Curtea de Apel Brașov, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020 implementat de Institutul Național al Magistraturii

 • 2021 → Expert în domeniul dreptului civil, în cadrul seminarului susținut la Curtea de Apel Alba, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020 implementat de Institutul Național al Magistraturii

 • 2021 → Expert în domeniul dreptului civil, în cadrul seminarului susținut la Curtea de Apel Mureș, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020 implementat de Institutul Național al Magistraturii

 • 2020 → Expert în domeniul dreptului civil, în cadrul seminarului susținut la Curtea de Apel Alba, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020 implementat de Institutul Național al Magistraturii

 • 2019 → Bonne foi et contrat, referat susținut în cadrul conferinței Journées bilatérales Québec ‐ Roumanie, organizate de Facultatea de Drept a Universității din București și derulate în cadrul manifestărilor prilejuite de Aniversarea a 160 de ani de la înființarea Facultății de Drept a Universității din București

 • 2019 → Publication of rights: different approaches to knowledge and its relevance to third-party effectiveness within European Civil law systems, referat susținut în cadrul Conferinței internaționale de carte funciară Camil NegreaCartea funciară în context european. Perspective în dreptul național și comparat, organizată de Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, cu sprijinul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, al Institutului Notarial Român și al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Cluj

 • 2019 → Aspecte practice în materia promisiunii de vânzare imobiliară, conferință susținută în cadrul Seminarului de pregătire continuă cu tematica drept civil și drept procesual civil, organizat de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Cluj și Baroul Maramureș

 • 2019 → Expert în domeniul dreptului civil – susținerea de seminarii în domeniul Drept civil, organizate în colaborare cu formarea continuă la nivel descentralizat în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020 implementat de Institutul Național al Magistraturii

 • 2019 → Expert în domeniul dreptului civil – susținerea de conferințe în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020 implementat de Institutul Național al Magistraturii

 • 2018 → Punerea în întârziere din perspectiva creditorului contractual, referat susținut în cadrul conferinței internaționale Între dogmatica dreptului și rațiunea practică, organizată de Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, cu sprijinul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, al Camerei Notarilor Publici Cluj și al Institutului Notarial Român                        

 • 2018 → Buna-credință: un concept a cărui elasticitate riscă să îl lipsească de identitate – referat susținut în cadrul Conferinței Internaționale Bienale (ed. a XII-a), organizată de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara

 • 2018 → Acțiunile de carte funciară în interferență cu acțiunile de drept comun. Aspecte practice – referat susținut în cadrul conferinței naționale Publicitate și opozabilitate în dreptul privat român, organizată de Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, cu sprijinul Institutului național pentru pregătirea și perfecționarea avocaților – Centrul teritorial Cluj și al Baroului Cluj

 • 2018 → Remèdes contre une inexécution inexistante – referat susținut în cadrul conferinței internaționale INEXECUTION ET JUSTIFICATIONS – le pouvoir actuel d'expression du droit continental, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene, sub egida Asociaţiei Henri Capitant.

 • 2017 → Expert în domeniul dreptului civil – susținerea de conferințe în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor coduri” implementat de Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii în cadrul Mecanismului Financiar Elvețian:

  Probleme practice privind rezoluțiunea și rezilierea în noul Cod civil (25.09.2017)

  Chestiuni controversate privind regulile de publicitate imobiliară (26.09.2017)

  Impreviziunea și posibilitatea adaptării contractului (02.10.2017)

  Daunele interese în noul Cod civil (17.10.2017)

 • 2016 → Cartea funciară – un corp străin în angrenajul Codului civil?, referat susţinut în cadrul conferinţei: Cartea funciară: aspecte şi probleme practice actuale, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, cu sprijinul Centrului de Studii şi Cercetări de Drept Privat.

 • 2015 → Connaissance et efficacité juridique dans le nouveau Code civil Roumain, referat susţinut în cadrul conferinţei bilaterale turco-române: Journée turco-roumaine, organizată de Institutul de drept comparat al Facultăţii de Drept a Universităţii din Istanbul, sub egida Asociaţiei Henri Capitant

 • 2015 → Quelques réflexions sur des institutions proches de la responsabilité contractuelle dans le nouveau Code civil roumain, referat susţinut în cadrul conferinţei bilaterale româno-turce: Journée bilaterale Roumanie-Turquie, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene, sub egida Asociaţiei Henri Capitant.  

 • 2014 → Soluţii de diminuare a riscurilor în cazul neexecutării contractelor comerciale, referat susţinut în cadrul conferinţei: Provocări juridice pentru mediul de afaceri organizată de SCA Iordăchescu şi Asociaţii

 • 2012 → Experimentul european al fiduciei. Realităţi şi perspective, referat susţinut în cadrul Colocviului juridic al Băncii Naţionale a României: Fiducia – instituţie de drept civil cu impact asupra mediului financiar-bancar

 • 2011 → Curs de drept privat comparat – susţinut în cadrul European Private Law Summer School – Salzburg

 • 2008 → Membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului de cercetare: „Incoerenţa activităţii autorităţilor publice de punere în valoare a proprietăţilor statului şi unităţilor administrativ-teritoriale" (grant CNCSIS, director de grant: prof. Ovidiu Podaru)

 • 2006 → Membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului de cercetare: „Consumerismul contractual. Repere pentru o teorie generală a contractelor de consum" (grant CNCSIS, director de grant: prof. Paul Vasilescu)

 

Activitati didactice la Facultatea de Drept

 • Drept civil. Contracte speciale (curs şi seminarii)

 • Drept civil. Drepturi reale (curs şi seminarii) → (2011 - 2018)

 • Drept civil. Obligaţii (seminarii)

 • Publicitate imobiliară (curs şi seminarii)

 

Domenii de cercetare

 • Drept civil. Obligaţii

 • Drept civil. Contracte speciale

 • Drept civil. Drepturi reale

 • Drept privat comparat

 

Publicatii

 • Problematica restituirilor în materia contractelor civile – sau despre cum retroactivează rezilierea, în Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2023
 • Fraudarea creditorilor și neexecutarea culpabilă ca temeiuri ale ineficacității contractului, în Revista Română de Jurisprudență, nr. 3/2023 – Izabella David, Mihai David
 • Promisiunea de vânzare imobiliară și actul ulterior de dispoziție încheiat cu nesocotirea acesteia, în O familie pentru Europa, o Europa a familiilor? Studia Emese Florian Dedicata, ed. Hamangiu, București, 2022

 • Femeia fără chip, în Imago iuris. Imaginarul dreptului (volum colectiv), editor Lucian Bercea, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2022

 • Despre mirajul opozabilității prin cunoaștere - sau despre teoria aparenței ca martor inocent al opozabilității de plin dreptîn In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în dreptul privat, vol. II, ed. Hamangiu, București, 2021

 • Durata de eficacitate și relevanța ei în calificarea contractului – particularitățile contractului de furnizareîn Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2021 - Calificarea actelor juridice în dreptul privat

 • The Legal System of Romania, ed. Carolina Academic Press, Durham (North Carolina), (volum colectiv), 2020

 • Perspectiva neexecutării ca factor relevant în decizia de încheiere a contractului sau despre gestionarea riscurilor asociate neexecutării, în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2019 – Decizia de afaceri: reguli vs. standarde, legalitate vs. oportunitate

 • Remèdes contre une inexécution inexistante. Ou du risque d’ignorer, au nom de l'opposabilité, les limitations imposées par l'effet relatif du contrat - étude de droit comparé - în vol. Inexécution et justifications. Le pouvoir d’expression du droit continental, (coord. A. R. Trandafir, M. D. Bob), ed. Universul Juridic, București, 2019

 • Despre obligația de a da și obligația de a contracta în dreptul civil român actual – antecontracte, subcontractare și fragmentarea contractelor translative de proprietate, în vol. In honorem Dan Chirică, ed. Hamangiu, București, 2018                        
 • Acțiunile de carte funciară în interferență cu acțiunile de drept comun, în Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2018                          

 • Droit de la Roumanie, ed. LGDJ, Paris, (volum colectiv), 2018

 • Eseu asupra cunoașterii în dreptul civil – Aparență. Opozabilitate. Formalism. Publicitate, ed. Universul Juridic, București, 2017

 • Connaissance et efficacité juridique dans le nouveau Code civil Roumain, în Journées Turco – Roumaines. Travaux de l’Association Henri Capitant, ed. Institutul de Drept Comparat, Istanbul, 2016, coordonator – Saibe Oktay Özdemir

 • Quelques réflexions sur des institutions proches de la responsabilité contractuelle dans le nouveau Code civil roumain, în Journées Turco – Roumaines. Travaux de l’Association Henri Capitant, ed. Institutul de Drept Comparat, Istanbul, 2016, coordonator – Saibe Oktay Özdemir

 • Cauza obligaţiei şi formalismul juridic – studiu de drept comparat (II), în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2014

 • Cauza obligaţiei şi formalismul juridic – studiu de drept comparat (I), în Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2014

 • Experimentul european al fiduciei. Realităţi şi perspective, în vol. In honorem Ion Deleanu. Drept şi drepturi – tradiţie şi modernitate, ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013

 • Drept civil. Drepturi reale – Comentarii de text. Probleme practice. Grile, A. Buciuman, M. David, 2012

 • Dicţionar de drept civil, M. Mureşan, P. Vasilescu, J. Kocsis, M. David, S. Fildan, ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009 (noţiunile din sfera Obligaţiilor, a Drepturilor reale şi a Publicităţii imobiliare)

 • Aparenţa în dreptul civil. Propuneri pentru o nouă analiză a unei ipoteze consacrate, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat

 • Cesiunea legală de contract – mijloc de protecţie a locatarului, în Cesiunea convenţională de contract: repere pentru o teorie generală a formării progresive a contractelor, ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007 – coordonator, Paul Vasilescu

 • Buna-credinţă şi acţiunile de carte funciară, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai - Jurisprudentia, nr. 2/2006

 • Articolul 1909 din Codul civil faţă cu aparenţa, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai - Jurisprudentia, nr. 1/2005

 

Alte responsabilitati profesionale si administrative

 • 2021 → Secretar al Comisiei de Admitere – Nivel licență – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai

 • 2020 → Secretar al Comisiei de Admitere – Nivel licență – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai

 • 2019 → Secretar al Comisiei de Admitere – Nivel licență – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai

 • 2018 → Reprezentant al României: Cea de a treizeci și patra sesiune a Grupului de lucru VI: Garanții reale – UNCITRAL – Viena, Austria

 • 2018 → Secretar al Comisiei de Admitere – Nivel licență – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai

 • 2018 → Reprezentant al României: Cea de a treizeci și treia sesiune a Grupului de lucru VI: Garanții reale – UNCITRAL – New York, SUA

 • 2018 → Membru al Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor – INSTITUTUL NOTARIAL ROMÂN: Concurs pentru dobândirea calității de notar stagiar

 • 2017 → Secretar al Comisiei de Admitere – Nivel licență – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai

 • 2017 → Reprezentant al României: Cea de a treizeci și una sesiune a Grupului de lucru VI: Garanții reale – UNCITRAL – New York, SUA

 • 2016 → Expert din partea României – United Nations Commission on International Trade Law – Working Group VI: Security Interests [Grupul de lucru VI – Garanții reale]

 • 2016 → Membru al Comisiei de Concurs – Camera Notarilor Publici București: Concurs pentru dobândirea calității de notar stagiar

 • 2014 → ... Referent ştiinţific – Analele Universităţii din Bucureşti – seria Drept

 • 2012 – 2013 → Supervizor de practică în cadrul Programului de practică profesională Ab Academia ad Avocatum - proiect cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"

 

Premii, distincții

 • 2019 → Premiul „Octavian Căpățână”, acordat de Revista Română de Drept Privat în colaborare cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, pentru cel mai original și valoros studiu publicat în paginile revistei în cursul anului 2018, pentru articolul „Acțiunile de carte funciară în interferență cu acțiunile de drept comun”, publicat în RRDP, nr. 2/2018.

 

Membru al unor institutii nationale/internationale

 • Membru al Asociaţiei Henri Capitant

 • Avocat în cadrul Baroului Cluj

 

Limbi straine cunoscute

 • Engleză

 • Franceză

 • Germană

 

Contact:

Adresă: str. Avram Iancu nr. 11, etaj 1, cabinet 115, Cluj-Napoca

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program consultaţii:

Miercuri: 12 – 13

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11