Conf. univ. dr. Alina Oprea

Studii

Octombrie 2004 – Martie 2011 : Doctorat : Droit de l’Union européenne et lois de police, subconducerea prof. B. Audit, Université Panthéon-Assas

Octombrie 2003 – Septembrie 2004 : Masterat : D.E.A. en Droit international privé et ducommerce international, Université Panthéon-Assas

Octombrie 1999 – iunie 2003 : Licenta in Drept, Universitatea Babeş-Bolyai,Facultatea deDrept 


Stagii de pregatire si documentare

Aprilie 2003 şi 2006: Univ. Robert Schumann, Strasbourg, Faculté internationale de droitcomparé, Cursuri de Drept comparat

Iulie 2007: Academia de Drept International de la Haga, Olanda, Cursuri de vară, Dreptinternaţional privat şi Dreptul comerţului internaţional.

Iulie 2009: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Italia, Seminar de Drept european.

Septembrie 2010 - Iunie 2012 (3 semestre): pregătire psiho-pedagogică in cadrul DPPD ClujNapoca

Activitati didactice la Facultatea de Drept

Contracte de afaceri interne si internationale (nivel master)

Dreptul comertului international (curs si seminarii, nivel licenta)

Contencios judiciar privat european (curs si seminarii, nivel licenta)

Methodes contractuelles de gestion des risques (nivel master)

Drept international privat (nivel licenta, seminarii)


Alte activitati didactice 

FSEGA

Dreptul afacerilor

Droit des affaires

Drept european

Drept international al afacerilor

 


Domenii de cercetare


Dreptul comertului international

Drept international privat

Dreptul afacerilor

Dreptul european al afacerilor

Granturi


2009-2011: Grant IDEI-PCE, cod 2442, director: conf. univ. dr. Dan A. POPESCU (Facultateade Drept, UBB), titlu proiect: Specificitate şi complementaritate în Dreptul privat european.Conflictele de legi si de jurisdicţii şi integrarea europeana  

2011-2013 :  Grant IDEI-PCE, cod 174, director : conf. univ. dr. Mircea Dan BOB (Facultateade Drept, UBB), titlu proiect: Evolutia conceptului de familie şi relevanţa sa pentru ordineasuccesorala legala – o analiza socio-juridica, religioasă si filosofica 

2012-2014 : Proiect POSDRU/86/1.2/S/53202 - „Compentente avansate – profesionale si decercetare – in managementul riscului internațional”, Expert lector 

Publicatii

Carti :

  1. A . Oprea, Droit de l’Union Européenne et lois de police, L’Harmattan, Paris, 2015, 522 p. (premiul anual de cercetare stiintifica, UBB, 2015).
  2.  M. Bob (coord), I. Chirila, E. Florian, P. Vasilescu, A. Oprea. I. Bardoczi, Familie si mostenire în Romania, UJ, 2017.
  3. A. Oprea, J. Kocsis, Repere în dreptul afacerilor : Contracte profesionale, marca comunitară, Ed. Hamagiu, 2015, 172 p.
  4. A. Oprea, Dreptul afacerilor. Sinteze pentru studenţii economişti, Risoprint, 2011, 224 p.
  5. A. Oprea, Dreptul comerţului internaţional : caiet de seminarii, Cluj-Napoca, Risoprint, 2010, 178. 
  6. A. Miff, C. Paun, A. Oprea, Dreptul afacerilor, Cluj-Napoca, Risoprint, 2010, 633 p.  

 

Studii şi articole

1. A. Oprea, « Regards sur opposabilité à l’égard des tiers des conventions attributives de juridiction dans les litiges internationaux » / « Aspecte privind opozabilitatea față de terți a convențiilor de alegere a instanței competente în litigiile internaționale »”, Perspectives of Business Law Journal, Volume 5, Issue 1, November 2016 p. 33-46

2. A. Oprea, « Eficacitatea convențiilor atributive de jurisdicție cuprinse în condițiile generale de afaceri – repere jurisprudențiale », Revista romana de drept privat, 6/2016

3. A. Oprea, « Influenta dreptului european asupra dreptului national al societăților : exemplul fuziunilor transfrontaliere, Revista romana de drept al afacerilor, 7/2016, p. 37-50

4. A. Oprea, « Reforma regimului european al insolvenţei transfrontaliere : regulamentul 848/2015 », Revista romana de drept al afacerilor, 1/2016, p. 71-93.

5. A. Oprea, « Conflicte de legi privind persoana juridică. Art. 2589-2584 C. civ., in vol Noul Cod civil. Studii si Comentarii. Vol. IV, coord. M. Uliescu, Universul juridic, 2016, p. 267-312

6. A. Oprea, „Repere privind tehnica retrimiterii în dreptul internaţional privat”, Revista romana de drept privat, 6/2015, p. 132-147

7. A. Oprea, “Integrarea europeană şi modificarea statutului juridic al străinilor în statele membre ale Uniunii europene”, în vol. Economie şi istorie : dialog şi interdisciplinaritate : in honorem Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, (coord.) I.M. Balog, D. Bako, R. Graf, R. Mustaţă, Ed. Academia Română. Centrul de studii transilvane, 2015, p. 213-227.

8. A. Oprea, « Conflicte de legi în materie de răspundere precontractuală », in lucrarea Liber Amicorum Liviu Pop : reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic european, Bucureşti, Universul Juridic, 2015, p.  654- 678.

9. A. Oprea, « Consideratii privind scrisorile de confort », Revista romana de drept privat, 1/2014, p. 111-125.

10. A. Oprea, « Excepţia de ordine publică internaţională în DIP şi rezerva succesorală », Studia Universitatis Babes Bolyai – Iurisprudentia, nr.  4/2013. p. 165 -17

11. A. Oprea,« Observaţii privind patrimoniul de afectaţiune în dreptul românesc », în volumul Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, coord coord.R. Bufan, R. Catana, L. Bercea, Ed. Universul Juridic, 2013, p. 195-211

12. A. Oprea, « Problèmes de conflits de lois en matière d’établissement de filiation », in Studia Universitatis Babes Bolyai – Iurisprudentia, 2/2013, 125-145

13. A. Oprea, „Droit international privé et immatériel, Rapport roumain”, in L’immatériel, Journées internationals de l’association Henri Capitant, t. LXIV/2014, Bruylant, Bruxelles, 2015, p. 1079-1094.

14. A. Oprea, „Observaţii privind principiul autonomiei voinţei în dreptul internaţional privat al contractelor”, Revista romana de drept privat, 5/2012.

15. A. Oprea, « Despre recunoaşterea statutului matrimonial dobândit în străinătate şi protecţia europeană a dreptului la viaţă familială », Studia UBB – Iurisprudentia, 4/2012, p. 149-169.

16. A. Oprea, « Les principes européens de libre circulation – des lois de police ? », Studia UBB – Iurisprudentia, 2/2012,

17. A. Oprea, Observaţii privind regimul persoanelor juridice în dreptul internaţional privat român din perspectiva reglementărilor din noul Cod civil, Studia UBB – Iurisprudentia, 3/2011,

18. A. Oprea, Cauza Asturcom si rolul judecătorului național în materie de clauze de arbitraj abuzive introduse în contractele de consum, Revista romana de arbitraj, nr. 4/2011,

19. A. Oprea, Excepția de arbitraj în Regulamentul 44/2001 : câteva observații privind decizia CJCE în cauza West Tankers, Revista romana de arbitraj, nr. 1/2011,

20. A. Oprea, Aspecte privind legea aplicabila clauzei de rezerva a dreptului de proprietate inclusa intr-un contract internațional, Revista romana de drept privat, 2/2010,

21. A. Oprea, Legile de politie în Regulamentul european Roma I privind legea aplicabila obligațiilor contractuale, Revista romana de drept privat, 3/2010, .

22. A. Oprea, « L'intégration juridique européenne et les méthodes du droit international privé - quelques observations », Studia UBB – Iurisprudentia, 4/2010, p.115-133.

23. A. Oprea, « L’article 3§4 du règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles et les contrats intracommunautaires », Studia UBB – Iurisprudentia, 3/2010, p. 3-14.

24. A. Oprea, « Arbitraj si drept comunitar al consumului- cateva observatii referitoare la concilierea dintre cele doua domenii plecand de la decizia Curtii Europene de Justitie in cauza Centro Movil », Revista romana de arbitraj, 2009,

25. A. Oprea, « Noul drept internaţional privat european : Regulamentul (CE) nº 864/2007 cu privire la legea aplicabilă obligaţiilor delictuale (Roma II) », Revista romana de drept privat, 2008,

26. A. Oprea, Tratatul reformator de la Lisabona, etapă semnificativă în istoria construcţiei comunitare – repere”, Pandectele române, nr. 2/2008, p. 48-60

27. A. Oprea, Competenta jurisdicționala in materie de delicte săvârșite pe internet, Revista romana de drept privat, 2/2007,

28. A. Oprea, Convention européenne des droits de l’homme et l’application des normes étrangères en droit international privé”, Revista română de drept internaţional privat şi de drept privat comparat, nr. 1/2006,

29. A. Oprea, recenzie, L’applicabilité du droit communautaire dérivé au regard des méthodes du droit international privé, autor S. Francq, Revista română de drept internaţional privat şi de drept privat comparat, nr. 1, 2006

30. A. Oprea, recenzie „Le droit international privé et le respect de l’altérité”, autor B. Dutoit, Revista română de drept internaţional privat şi de drept privat comparat, nr. 1, 2006,

31. A. Oprea, Aspecte juridice ale contractelor electronice », Pandectele romane, 6/2005.

32. A. Oprea, Recenzie : A. Bonomi, G.P. Romano (eds.), Yearbook of Private international Law, vol. XIII, 2011, Selier, 701 p., în Revista romana de drept european, 1/2013,

33. A. Oprea, Recenzie : Private Enforcement of EC Competition Law, (Dir.) J. Basedow, Kluwer Law International, International Competition Law Series, vol. 25, 2007, IX+349 p., Revista romana de drept european, 1/2013, p. 188-192


Limbi straine cunoscute

Franceza, Engleza


Contact: 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11