mircea bob3 Prof. univ. dr. Mircea Bob

Studii

 • 2006, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
 • 2000, doctor în drept, specializarea Drept Roman, îndrumător prof.dr.doc. Vladimir Hanga
 • 1997, Facultatea de Drept, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Stagii de pregătire şi documentare

 • Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg, 17 sept - 15 oct. 2018 
 • Faculté de droit, Université d'Ottawa, Canada, 18 mai - 2 iune 2018
 • Edinburgh University Law School, Scoţia, 31 ianuarie - 28 februarie 2018
 • Université "Paul Cezanne" Aix-Marseille, Franţa, 18-23 aprilie 2011
 • Chaire Jean-Louis Baudoin en droit civil, Université de Montréal, Canada, bourse AUF deperfectionnement à la recherche, 8 martie - 8 aprilie 2009;
 • Paul M. Herbert Law Center, Louisiana State University, Baton Rouge, SUA, 23 mai - 7 iunie2008;
 • Centre de recherche critique en droit (CERCRID), Université "Jean Monet" St. Etienne,Franţa, 28 aprilie-19 mai 2007;
 • Université Paris II "Panthéon-Assas", Franţa, 29 ianuarie-25 februarie 2007;

Activitati didactice la Facultatea de Drept

 • profesor la disciplinele Drept privat Roman şi Drept civil - Succesiuni (nivel licenţă), Probleme de drept succesoral (nivel master)
Alte activitati didactice:
 • profesor invitat la Université Paris II "Panthéon-Assas", Franţa, 2004, 2007, 2011, 2014, 2016;
 • profesor la Université d'été de la Fondation pour le droit continental / Summer University of the Civil Law Initiative, din 2015;
 • conferenţiar invitat la Faculté de Droit de l'Université Sherbrooke, Canada - Qu'est-ce qu'il nous reste du formalisme testamentaire?, 1 aprilie 2009
 • conferenţiar invitat la Faculté de Droit de l'Université de Montréal, Québec, Canada - Les droits du conjoint survivant: Perspectives historique et comparée, 26 martie 2009
 • conferenţiar invitat la Faculté de Droit de l'Université Laval, Québec, Canada - Affection présumée et lien de sang: une liaison encore nécessaire dans la dévolution successorale légale?, 25 martie 2009
 • profesor invitat la Université "Jean Monet" St. Etienne, Franţa, 2007;
 • profesor la Summerschool on European Private Law, Salzburg, Austria, din 2005;
 • profesor (Drept Roman - nivel licenţă şi Drept privat comparat -nivel master) la Facultatea de Drept a Universităţii "Alecu Russo" din Bălţi, Republica Moldova, 2004-2008.

Publicatii

Cărţi:
 • „Manual elementar de drept privat roman”, Universul juridic, ed. a 3-a, revăzută și adăugită, București, 2022
 • D. Alexandresco, "Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român", 14 vol., reeditare anastatică şi Studiu introductiv M.D. Bob, Universul juridic, Bucureşti, 2018
 • "Family and inheritance in Romania" (ed.), Universul juridic, Bucharest, 2017, 508 p.
 • "Familie şi moştenire în România", (coord.), Universul juridic, Bucureşti, 2016, 442 p.
 • "5 ani de Cod civil. Perspectiva notarială", (coord.), Monitorul oficial, Bucureşti, 2016, 349 pp.
 • "Jurnal de călătorie al tânărului universitar", Universul juridic, Bucureşti, 2016, 232 pp.
 • "Manual elementar de drept privat roman", Universul juridic, Bucureşti, 2016, 341 p.
 • "Creditori vs. debitori - punctul de vedere al Hexagonului" (coord., in colab. cu Andra Roxana Trandafir), Universul juridic, Bucureşti, 2015, 220 p.
 • "Obligaţia contractuală în dreptul roman, cu trimiteri comparative la codul civil", Universul juridic, Bucureşti, 2015, 250 p.
 • „In memoriam Mircea Mureşan”, (coord.), Universul juridic, Bucureşti, 2014, 284 pp.
 • „Evoluţia noţiunii de familie şi influenţa acesteia asupra ordinii succesorale legale – Lucrările colocviului internaţional desfăşurat la Bucureşti, 19-20 aprilie 201”, (coord.), Monitorul oficial, Bucureşti, 2013, 304 pp.
 • „Probleme de moșteniri în vechiul și în noul cod civil”, Editura Universul juridic, Bucureşti,2012, 242 p.;
 • "Instituţiile lui Iustinian", traducere, studiu introductiv şi note (în colaborare cu ValdimirHanga), Editura Universul juridic, Bucureşti, 2009, 456 p.;
 • „Practică testamentară: jurisprudenţă română 1865-2002”, prefaţă prof.dr. Dan Chirică, ed. adoua, Rosetti, Bucureşti, 2003, 384 p.;
 • „Testamentul. Evoluţia succesiunii testamentare în dreptul roman”, teză, Lumina lex,Bucureşti, 2000, 147 p.
Publicații în volume colective (selectiv):
 • „Despre evoluția fundației testamentare în dreptul civil român”, în vol. „Despre (r)evoluții în drept. Studii dedicate centenarului Vladimir Hanga”, UJ, București, 2021, p. 299-306
 • ”Rapport national – Solidarité et famille”, în colab. cu Cr. Nicolescu, in vol. „La solidarité – Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées françaises”, tôme LXVIII/2019, Bruylant, 2021, pp. 100-108
 • L’article 684 de l’ancien Code civil roumain, ou le destin (finalement bénéfique) d’un expédient législatif”, in Mélanges Grimaldi, Defrénois, Paris, 2020, p. 115-127
 • ”Family”, în F. Baias, M.D. Bob (coord.), ”The legal system of Romania”, LGDJ: Lextenso – Carolina Academic Press, 2020, pp. 47-54
 • Laesio enormisle code civil autrichien et un problème de famille”, în ”Res publica, res privataProceedings of the fourth international conference of the Balkan Association of Roman Law and Roman Legal Traditions Kragujevac 24-26 october 2019”, în Ius Romanum 2/2019, pp. 636-647
 • „Influenţe ale filosofiei stoice asupra dreptului roman clasic”, in Raluca Bercea (coord.), „Comparaţia în ştiintele sociale. Mizele interdisciplinarităţii, Universul Juridic, Bucureşti, 2016, pp. 133-147
 • „În căutarea rădăcinilor dreptului civil român modern”, in „Liber amicorum Liviu Pop – Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic european”, Universul juridic, Bucureşti, 2015, pp. 85-98
 • „Du droit romain dans une jurisprudence testamentaire de la Cour d’Appel de Chişinău”, in „Meditationes de iure et historia. Essays in honour of Laurens Winkel”, editio specialis 2014 (20-1), Unisa Press, Pretoria, pp. 70-80;
 • „Dictionary of the Civil Code”, G. Cornu, translation under the supervision of A. Levasseur, M.E. Laporte-Legeais, Lexis Nexis 2014
 • „Nationalisme juridique et circulation des modèles européens en Roumanie. L’exemple de Constantin Hamangiu” (în colab. cu S. Soleil), in „L’idée de fonds juridique commun dans l’Europe du XIXe siècle. Les modèles, le réformateurs, les réseaux” (coord. T. Le Yoncourt, A. Mergey, S. Soleil, Presses Universitaires de Rennes, 2014, pp. 65-74

 • „What happens if a successor neither accepts nor renounces? The former Romanian Civil code reloaded”, în «National Conference "The New Romanian Civil Code, two years after its entryinto force. Theoretical and practical problems», October, 9, 2013, Bucharest (Romania)", volum electronic indexat ISI, Medimond S.r.l. - Monduzzi Editore International Proceedings Division -Bologna, 2014, pp. 83-88
 • „Raportul donaţiilor”, in Marilena Uliescu (coord.), „Noul cod civil. Studii şi comentarii”, vol. II „Cartea a III-a şi Cartea a IV-a (art. 535-1163)”, Universul juridic, Bucureşti, 2013, p. 1001-1024;
 • „Qu’est-ce qu’on peut faire pour contenter le conjont survivant?”, in vol. Colloque internationalbilingue Les changements de la notion de famille et leur influence sur l’ordre successoral légal– Bucarest, 19-20 aprilie 2013, apărut in „Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seriesIurisprudentia” nr. 2/2013 http://studia.law.ubbcluj.ro/articole.php?an=2013;
 • "Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor, o soluție de continuitate?", în "Continuitate și discontinuitate în dreptul român", volumul colectiv al Sesiunii anuale de comunicări științificea Institutului de cercetări juridice “Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române,Editura Academiei Române, București, 2013, ISBN CD 978-606-673-091-4, p. 86-96;
 • „Există libertate contractuală în materie de convenţii matrimoniale?”, in Irina Sferdian, Florin Mangu (coord.), „Libertatea contractuală. Limite legale şi garanţii procesuale”, Universul juridic,2013, pp. 62-67;
 • "Der Einfluss des ABGB 1811 auf das Rumänische Zivilrecht", în "200 Jahre ABGB.Ausstrahlungen Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere Rechtskulturen"(coord. Michael Geistlinger, Friedrich Harrer, Rudolf Mosler, Johannes M. Rainer), Wien, 2011,pp. 143-148;
 • "Éléments de droit roumain applicables aux successions et aux donations", in vol. "La fiscalitédes successions et des donations internationales" (coord. Edouard-Jean Navez), Bruylant,2011, pp. 557-565;
 • „Repere istorice ale cesiunii de contract în dreptul privat”, în vol. „Cesiunea de contract.Repere pentru o teorie generală a formării progresive a contractelor” (coord. Paul Vasilescu),Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2007, p. 55-72;
 • „Juristenausbildung in Rumänien von 1850 bis 1918”, în Zoran Pokrovac (coord.),„Rechtskulturen des modernen Osteuropa – Traditionen und Transfer”, vol. 3„Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Ersten Weltkrieg”, Vittorio Klostermann, Frankfurt amMain, 2007, p. 251-272;
 • „L’œuvre de codification – enjeu de la modernisation du droit roumain”, în Tomasz Giaro(coord.), „Rechtskulturen des modernen Osteuropa – Traditionen und Transfer”, vol. 1„Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert”, Vittorio Klostermann,Frankfurt am Main, 2006, p. 33-46;
 • Démètre Alexandresco, historien du droit et fondateur de la doctrine civiliste roumainemoderne”, în vol. „Historie de l’histoire du droit – Actes des journées internationales de laSociété d’histoire du droit, Toulouse, 1-4 juin 2005”, Presses de l’Université des sciencessociales de Toulouse, 2006, p. 229-234.
Articole, studii, note, recenzii (selectiv):
 • The Foundations of the Unworthy Heir Rule in Romania”, în European Review of Private Law, issue 6 (2021) pp. 913-924 https://doi.org/10.54648/erpl2021047
 • „Family and legal succession in Romania – a conclusion”, in „Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia” nr. 1/2017 http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/708, pp. 5-44
 • „The hereditary reserve in Romania: lessons from the past and prospects for the future / La réserve héréditaire roumaine: enseignements du passé et perspectives du futur”, in „Revue de droit Henri Capitant” nr. 7/31 déc. 2014, pp. 171-200 şi online la adresa http://henricapitantlawreview.org/article.php?lg=en&id=517

 • "Ce efecte produce scurgerea termenului de opțiune succesorală față de un succesibil inactiv?", in "Pandectele Române" nr. 10/2013, pp. 49-55

 • "Calcularea rezervei succesorale a soțului supraviețuitor și impactul noului cod civil”, în„Revista română de drept privat” nr. 2/2012, p. 38-48
 • "Testamentul olograf și ponderea formalismului: un studiu aplicat pe problema datei, în„Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr. 2/2012http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=495
 • „Propter veteris iuris imitationem: nou şi vechi în materie succesorală în noul cod civil (II)”, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr. 4/2011http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=476
 • "Considerations on the Regulation of Succession by Representation in the New Civil Code", în "Legal Practice and International Laws", http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Brasov1/LAW/LAW-07.pdf
 • „Propter veteris iuris imitationem: nou şi vechi în materie succesorală în noul cod civil (I)”, în„Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr. 4/2010 http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=354
 • „La refonte du code civil roumain et le code civil du Québec (în colaborare cu MarianNicolae), în „La revue du barreau canadien” vol. 88 nr. 2 (septembrie 2010), p. 445-454,disponibil online la adresa: http://www.cba.org/cba_barreview/Recherche.aspx?VolDate=09%2f01%2f2010.
 • "Argument - colecţia Cultura juridică", în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr.1/2009 (http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=285)
 • „Despre precedentul judiciar şi valoarea sa de izvor de drept”, în "Revista de note si studiijuridice", http://www.juridice.ro/39497/despre-precedentul-judiciar-si-valoarea-sa-de-izvor-de-drept.html (24 martie 2009)
 • "La recodification du droit civil roumain en quête de modèle" (în colab. cu Marian Nicolae), în“Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr. 2/2008, p. 115-121;
 • „Are nevoie de formă autentică hotărârea AGA pe baza căreia administratorul unei societăţicomerciale consimte la o garanţie ipotecară?”, Notă critică la dec. 1946/2007 a curţii deCasaţie, s.com., în „Revista română de drept privat” nr. 1/2008, p. 259-265;
 • *** „La création du droit par le juge”, în „Archives de la philosophie du droit” (50) 2006 Dalloz,Paris 2007, 474 p. (Recenzie la …), în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr.2/2007, p. 251-252;
 • „Etudes offertes au professeur Philippe Malinvaud”, Litec, Paris, 2007, XX + 750 p. (Recenziela…), în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai” nr. 1/2007, p. 196-199;
 • „Aperçu sur le cadre juridique de l’adoption internationale en Roumanie – une analysecritique de la loi no. 273/2004”, (în colaborare cu Laura Tofană), în „Revista română de dreptinternaţional privat şi drept privat comparat”, I (2006), p. 731-741;
 • „Pentru dreptul roman”, în „Pandectele Române” nr. 5/2006, p. 258-259;
 • „Panteon juridic – Vespasian Erbiceanu”, (în colaborare cu Mihai Taşcă) în „PandecteleRomâne” nr. 5/2004, p. 247-259;
 • „Le Code Napoléon en Roumanie au siècle dernier”, în „Revue internationale de droitcomparé” nr. 2/2004, p. 440-446;
 • “La représentation successorale – l’actualité d’une règle romaine”, în “Revue internationaledes droits de l’antiquité” 2003, p. 37-46;
 • Boris Deşliu, „Jurnal de avocat”, Ed. Vremea, Bucureşti, 432 p., (Recenzie la …), în “StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai” nr. 1/2003, p. 144-146.
 • “Problema codificării civile în România – repere pentru revizuirea codului civil (I)”, în “Revistade drept privat” (Chişinău, Republica Moldova) nr. 3/2002, p. 109-121 şi în “PandecteleRomâne” nr. 1/2003, p. 170-182.
 • Christian Atias, “Ipoteză de şcoală” – traducere din lb. franceză, în “Revista de drept privat” (Chişinău, Republica Moldova) nr. 2/2002, p. 5-6 şi în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai” nr. 2-4/2002, p. 8-9.
 • „Panteon juridic – Constantin Hamangiu”, în „Pandectele Române” nr. 4/2002, p. 235-239;
 • „TESTAMENT. Substituţie fideicomisară. Exheredare. Opţiune succesorală. Art. 672 C.civ. şiart. 1 lit. c Legea 319/1944”, Notă critică la Judecătoria sect. 2 Bucureşti, sent.civ. 4196/2001,în „Pandectele Române” nr. 2/2002, p. 186-194;
 • “TESTAMENT. Legat universal în favoarea soţiei. Descendent din căsătoria anterioară adefunctului. Partaj succesoral. Cotitate disponibilă specială. Reducţiune. Art. 939 C.civ.”, Notăla Judecătoria Constanţa, sent.civ. 6408/2000, în “Pandectele române” 1/2002, p.153-162;
 • Ph. Malaurie, “La pensée juridique de droit civil au XXe siècle” (Traducere la...), în “StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr. 2/2001, p. 8-18 şi în „Revista de drept privat”(Chişinău) 1/2002.5-16;
 • “CASĂ NAŢIONALIZATĂ. Interdicţie de înstrăinare (art. 9 al. ultim L. 112/1995). Testament. Înstrăinare (nu). Sfera actelor de înstrăinare vizate de interdicţie. TESTAMENT. Legatparticular. Contract de vânzare-cumpărare cu întreţinere viageră. Înstrăinare a obiectului legatcătre legatari. Nulitate a legatului (nu). Intenţie expresă a vânzătorului de a menţinetestamentul. Revocare (nu). Art. 923 C.civ.”, Notă la dec. 2461/2000 a C.Ap. Cluj, s.civ., în“Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr. 1/2001, p. 60-68;
 • “TESTAMENT. Consimţământ. Viciu. Captaţie şi sugestie. Legat de uzufruct al întregiimoşteniri. Calificare”, Comentariu la sent.civ. 359/1997 a Judecătoriei Cluj-Napoca, în„Pandectele Române” nr. 1/2001, p. 144-155;
 • “Recenzie” la Vladmir Hanga, „Drept roman”, Ed. Argonaut, Cluj-napoca, 1999, în „Fiatjustitia” nr. 2/2000, p. 181-184;
 • ”Natura juridică a legatului de uzufruct al întregii moşteniri”, în „Dreptul” nr. 5/2001, p. 76-81;
 • ”Observaţii privind conceptul de persoană juridică”, în „Juridica” nr. 3/2001, p. 125-127;
 • “ Mandatul în interes comun”, în „Dreptul” nr. 2/2001, p. 64-71;
 • “Etude historique sur les fondations testamentaires en droit roumain”, în “Forum historiaeiuris” (revista Universităţii “Humboldt”, Berlin), publicată în 24 aprilie 2000 pehttp://www.rewi.hu-berlin.de/FHI/misz.htm.
 • “Privire sintetică asupra actelor juridice mortis causa în antichitate”, în “Fiat iustitia” nr.2/1998, p. 30-40;
 • “Câteva observaţii asupra regulii catoniene”, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai.Iurisprudentia” 1997-1998, p. 79-81;
 • “Discuţii cu privire la unele probleme controversate referitoare la fundaţii”, în “Dreptul” nr.10/1999, p. 28-32;
 • “Jurisprudenţă franceză tradusă şi comentată”, în “Revista de drept comercial”, începând cunr. 10/1999 - 1/2002, respectiv în „Pandectele Române”, începând cu nr. 1/2001 - 3/2001;
 • “Consideraţii civile şi penale asupra vânzării lucrului altuia” (în colaborare cu S. Bogdan), în“Dreptul” nr. 6/1999, p. 46-56;
 • “O încercare de reconsiderare a aplicării art. 494 din Codul civil”, în “Dreptul” nr. 11/1998, p.47-56;
 • “Natura juridică a acţiunii în prestaţie tabulară”, în “Dreptul” nr. 10/1998, p. 23-35;
 • “Expropriere pentru utilitate publică statornicită anterior intrării în vigoare a Legii nr. 33/1994.Consecinţe” – Notă critică la dec.civ.nr. 651/A/1996 a Trib.jud. Cluj, s.civ. şi de cont.adm. (încolaborare cu M. Harosa), în “Dreptul” nr. 7/1998, p. 130-139;
 • “Unele probleme ridicate în teoria şi practica ipotecii convenţionale”, în “Revista de dreptcomercial” nr. 10/1997, p. 137;
 • “Consideraţii asupra câtorva aspecte ale aplicării art. 494 C.civ.”, în “Studia UniversitatisBabeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr. 1-2/1995, p. 177.

Alte responsabilitati profesionale si administrative

 • preşedinte, Comisia Ştiinţe juridice a CNATDCU și membru al panelului Științe sociale a CNATDCU (10.VII.2020-2024)
 • președinte, Comisia de regulamente și probleme juridice, Senatul UBB (2020-2024)
 • membru, Comisia de Stiinţe juridice a CNATDCU ( din iunie 2016);
 • vicepreşedinte, Comisia de Etică a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca (2012-2020);
 • preşedinte al Association "Henri Capitant" des amis de la culture juridique française - Roumanie (din 2011);
 • redactor-şef şi fondator al revistei "Revistei române de drept privat" (Bucureşti, director Marian Nicolae - din 2006);
 • redactor-coordonator al revistei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia" (din mai 2000).

Membru al unor institutii nationale/internationale

 • membru corespondent, Academia de Stiinţe juridice din Romania (București, din 2016)
 • membru fondator al Akademie für europäisches Privatrecht / Académie pour le droit privé européen (Salzburg, 2009)
 • membru in Consiliul știintific international al Fondation pour le droit continental / Civil law initiative (Paris, din 2007)

Premii, distinctii

 • premiul "Andrei Rădulescu" al Uniunii Juriștilor din România, pentru lucrarea "Instituțiile lui Iustinian", Universul juridic, 2009.

Limbi straine cunoscute

franceză, engleză, germană, italiană

Contact:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel. +40264405300 int. 5913
tel./fax: +40264595504

Mircea Bob on ResearchGate

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11