Conf. univ. dr. Marius Harosa

Studii

2012 -Postdoctorat Academia Romana, EHESS Paris

2007 - Doctor in drept,Magna cum laudae, Facultatea de Drept, Universitatea "Babes - Bolyai"Cluj-Napoca

1997 - Academia de Drept International - Sectiunea Drept International Privat - Haga, Olanda

1997 -  Facultatea de Drept, Universitatea "Babes - Bolyai" Cluj-Napoca, licentiat in drept

Stagii de pregatire si documentare

Stagii de documentare

 

2002 - Universitatea din Viena, Academia de Diplomatie din Viena  bursa de cercetare oferitain cadrul unui Program Leonardo

2004 - Universitatea Pontificala Lateran, Roma

2004-Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatican

2005 - Universitatea Gregoriana, Roma

2011 - Universitatea Paris II Pantheon Assas, Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales,Biblioteque Nationale de France 

 

Stagii de pregatire

1995- Universitatea de Vară  Rennes “Transeuropeennes”, organizată de  Consiliul Europei,Centrul European al Culturii si Facultatea de Stiinţe Juridice si Politice Rennes.

1996- participare la Concursul Internaţional de Drepturile Omului, “Rene Cassin”, organizat deUniversitatea “ Robert Schumann” Strasbourg

Conferinte nationale si internationale

 

1998-participare la Sesiunea de Comunicări organizată de “Transeuropeennes” cu titlul “Politici de vecinătate in spaţiul est-european şi politica minorităţilor”, desfăşurat la Ohrida,Macedonia.

 2003-participare cu lucrarea” The second Vatican Council and post-conciliar canon law” laSimpozionul “The Status of Denomination in the Candidate Countries for the European Union”organizat la Viena de European Consortium for Church and State Research.

2004- participare cu lucrarea “ Regimul constitutional al cultelor in Statele Uniunii Europene” laSimpozionul “ Religie si drepturile omului in Romania” organizat  la Cluj-Napoca de SACRI side Ambasada Olandei in Romania.

2004-participare cu lucrarea “ Gli Impedimenti al matrimonio nel diritto canonico ortodosso” laSimpozionul International “ La famiglia in Europa” organizat de Universitatea PontificalaLateran, Vicariatul de Roma, Vatican.

2004- participare cu lucrarea “Jurisprudence of CEDO and Minorities Rights in Romania” laSimpozionul International “ The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe”organizat la Iasi  de Facultatea de Filozofie a Universitatii “Al.I.Cuza” Iasi, SACRI si Facultateade Filozofie si Istorie a Universitatii “ Babes-Bolyai” Cluj-Napoca.

2005 –participare cu lucrarea “La remuneration des clerges dans le nouveau projet de la loides cultes en Roumanie » la Simpozionul International “ Ora et Labora” organizat deUniversitatea Pontificala Lateran, Vicariatul de Roma, Vatican.

2006 -participare cu lucrarea « Causa pia in diritto canonico orientale- catolico e in dirittocanonico ortodosso”, la Simpozionul International “Corporate social responsiblity”, organizat deUniversitatea Pontificala Lateran, Vicariatul de Roma, Vatican.

2008- participare cu lucrarea « La definition des biens temporels dans l’ouvrages du  SaintJean Chrysostomos et Saint Augustin » la Simpozionul « Filosofia e dirrito » organizat deUniversitatea Pontificala Lateran, Vicariatul de Roma, Vatican

2011-Simpozionul International „Misiunea sacramentala a Bisericii Ortodoxe  in contexteuropean”, organizat de  Reprezentanta Patriarhiei Romane pe langa Institutiile Europene,Bruxelles, 28 iunie-1 iulie 2011

2011 -Participare La Conferinta Internationala  Recent Studies on Past and Present: NewSources, New Methods or a New Public?, Bucuresti, 25-28 septembrie 2011, organizata deAcademia Romana, cu lucrarea L’usufruit succesif. Le developpement d’une institution juridiquedans le droit roumain et dans l’espace de Transylvanie (XIX-XXI-siecles).

2011-  participare la Conferința asupra Noului Cod Civil – Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj,27 octombrie 2011, cu prelegerea  Uzucapiunea, Considerații aduse sistemului de CarteFunciară de către Noul Cod Civil.

2011 –participare la Conferinta Nationala organizata de Uniunea Națională a Judecătorilor dinRomânia, 4-5 noiembrie 2011, Cluj-Napoca  Codul Civil- Teze si Antiteze la Cluj,  cuprelegerea  Dreptul de Superficie.

¬2012 –moderator  și participant la al XI-lea Seminar de Medicină și Teologie, Bistrița, 07-08mai 2012, panelul ” Implicații etice, medico-legale și legislative în tortură și moartea martirică –II”, cu prelegerea ” Istoricul personalității juridice a asociațiilor creștine în perioada SfințilorPărinți”.

2012- moderator, membru al Comitetului Științific și participant la  Conferința InternaționalăJudicial reforms and their implications in Central and Eastern Europe,  Iași, 25-26 octombrie2012, cu prelegerea  ”The Dispositions of the New Romanian Civil Code on property rights,their subdivisions and trusts on the backdrop of Judicial reform in Central and Eastern Europe”.

Activitati didactice la Facultatea de Drept

Drept Civil. Drepturi Reale si Teoria Generala a Obligatiilor

Drept Canonic

Clinică juridică

Master, Subsidiaritatea in dreptul privat


Alte activitati didactice 

Formator la Institutul National de Pregatire si Perfectionare al Avocatilor


Domenii de cercetare

Drept Canonic

Drept Civil. Drepturi Reale si Teoria Generala a Obligatiilor

Drept International Privat

Regimul juridic al patrimoniului cultelor religioase

Relatiile Biserica -Stat

Conflictul mobil de legi

Responsabilitatea medicala

Bioetica

Publicatii

Articole publicate in reviste ISI si in reviste recunoscute CNCSIS


ISI

1.Histoire du développment de la législation cannonique et civile ayant pour l'objet les bienstemporels de l'Eglise,  publicat in Transylvanian Review, vol. XIX, Supplement no. 5, 2010, II.p.67-88

CNCSIS

1. Harosa Liviu-Marius, Bocsan Mircea Dan, Expropriere pentru utilitate publica statornicitaanterior intrarii in vigoare a Legii nr.33/1994.Consecinte (Tribunalul Cluj, sectia civila si decontencios administrativ, decizia civila nr.651/A din 25 aprilie 1996- practica judiciaracomentata), DREPTUL, Categ CNCSIS C, Dreptul nr.7/1998, 1998, P.70 - 82

2. Harosa Liviu-Marius, Discutii privind posesia ca modalitate de dobandire a dreptului deproprietate asupra bunurilor mobile, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Jurisprudentia nr.1/2001, 2001, P.41 - 60

3. Harosa Liviu-Marius, Examen teoretic si practic al jurisprudentei Tribunalului Cluj-SectiaComerciala si de contencios administrativ- in materia somatiei de plata, STUDIAUNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, Studia UniversitatisBabes-Bolyai. Jurisprudentia nr.1/2003, 2003, P.122 - 133

4. Harosa Liviu-Marius, Popa Ionut Florin, Legea nr.46/2003 privind drepturilepacientului.Comentarii, DREPTUL, Categ CNCSIS C, Dreptul nr. 8/2003, 2003, P.5 - 23

5. Harosa Liviu-Marius, Examen teoretic si practic al jurisprudentei Tribunalului Cluj-SectiaComerciala si de contencios administrativ- in materia somatiei de plata, STUDIAUNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, Studia UniversitatisBabes-Bolyai.Jurisprudentia nr. 2/2003, 2004, P.194 - 207

6. Harosa Liviu-Marius, Aspecte privind manifestarile de vointa pioasa in dreptul catoliccanonic, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, nr.1-2/2004, 2004, P.52 - 88

7. Harosa Liviu-Marius, Aspecte privind reglementarea institutiei fundatiilor pioase in codurilede drept canonic (codex juris canonici si codex canonum ecclesiarum orientalium) ale bisericiicatolice, PANDECTELE ROMANE, Categ CNCSIS D, Culegere de studii In honorem C.Birsan,L.Pop, 2006, P.498 - 528

8. Harosa Liviu-Marius, Privire asupra persoanelor juridice publice si private in dreptul canoniccatolic , STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, 2 ,2006, P.64 - 80

9. Harosa Liviu-Marius, Consideratii asupra clasificarilor civile ale bunurilor temporaleapartinand Bisericii, PANDECTELE ROMANE, Categ CNCSIS D, 9, 2008, P.23 - 53

10. Harosa Liviu-Marius, Modurile generale de dobandire ale bunurilor temporale de catreBiserica, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+,1/2009, 2009, P.30 - 70

11. Harosa Liviu-Marius, Relevanta generala a bunurilor in dreptul canonic.Clasificareabunurilor bisericesti in sens larg, PANDECTELE ROMANE, Categ CNCSIS D, 6, 2009, P.46 -72

12. Harosa Liviu-Marius, Principiile generale ale instrainarilor bunurilor temporale in BisericaOrtodoxa Romana si in Biserica Catolica, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, 1, 2010, P.1 - 45


Articole publicate in alte reviste romanesti

1. Harosa Liviu-Marius, Prescriptia in dreptul canonic, mijloc de dobandire al bunurilortemporale , REVISTA ROMANA DE DREPT PRIVAT nr. 6, Bucuresti, 2008, P.90-124

2. Harosa Liviu-Marius, Raporturile dintre norma canonica si norma civila. Subsidiaritate sicanonizarea legii civile, REVISTA ROMANA DE DREPT PRIVAT nr. 3, Bucuresti, 2009, P.134-149

3. Harosa Liviu-Marius, Succesiunea, mijloc de dobandire al bunurilor temporale, REVISTAROMANA DE DREPT PRIVAT nr.5, Bucuresti, 2009, P.56-74

4. Harosa Liviu-Marius, Calificarea dupa lex fori a unui litigiu cu element de extraneitate decatre instanta straina, sub imperiul Conventiei Bruxelles I. Exceptia necompetentei.Monopolulde jure al Baroului Federal Austriac- ORAK- asupra reprezentarii in fata instantelor din aceastatara. Lipsa unui avocat de concordanta, Revista Romana de Drept al Afacerilor, nr.7/2012,p.55-65

 

Carti publicate in edituri recunoscute CNCSIS

1. Harosa Liviu-Marius, Popescu Dan Andrei, carte, Drept International Privat. TratatElementar, EDITURA LUMINA LEX , BUCURESTI, Editor: Editura Lumina Lex, 1999, P. 378

2. Harosa Liviu-Marius, Pop Liviu, carte, Drept Civil. Drepturile Reale Principale, UNIVERSULJURIDIC , BUCURESTI, Editor: Universul Juridic, 2006, P. 392

3. Harosa Liviu-Marius, capitol, Drepturile fundamentale ale pacientului la viata derivate dininterpretarea legii pacientului, Medicii si Biserica vol IV „ Familia, nasterea, tehnologii medicalede reproducere asistata (pozitii teologice, medicale, juridice si filozofice, RENASTEREA , CLUJ-NAPOCA, Editor: G.M.Buta, 2006, P. 125-138

4. Harosa Liviu-Marius, capitol, O perspectiva juridica asupra sfarsitului vietii, Medicii si Bisericavol.V " Perspectiva ortodoxa asupra sfarsitului vietii in lumea contemporana, RENASTEREA ,CLUJ-NAPOCA, Editor: G.M.Buta, 2007, P. 140-149

5. Harosa Liviu-Marius, capitol, Sfarsitul vietii din perspectiva juridica. O discutie asuprajurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului asupra dreptului la moarte, Medicii siiBiserica vol. VI "Perspectiva ortodoxa contemporana asupra sfarsitului vietii", RENASTEREA ,CLUJ-NAPOCA, Editor: G.M.Buta, 2008, P. 191-197

6. Harosa Liviu-Marius, capitol, Pentru o mai buna colaborare in domeniul Bioeticii intreBiserica si Stat.Relatiile dintre dreptul canonic si dreptul laic, Medicii si Biserica vol.VII,"Perspectiva crestin ortodoxa asupra prelevarii si transplantului de organe, RENASTEREA ,CLUJ-NAPOCA, Editor: G.M.Buta, 2009, P. 153-164

7. Pop Ciprian Marcel, Beju Daniela-Georgeta, Ciumas Cristina, Moisescu Ovidiu Ioan, NistorCosmin Voicu, Oprean Victor-Bogdan, Harosa Liviu-Marius, Racolta Paina Nicoleta Dori,Cucuruzan-Cramarenco Romana-Emilia, Nutiu Carmen Gabriella Estrela, carte, ManualulAgentului Imobiliar, RISOPRINT , CLUJ-NAPOCA, 2006, P. 269

8. Liviu-Marius Harosa "Bunurile temporale ale Bisericii.Regimul juridic al bunurilor apartinandBisericii", vol I, ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2011

9.Harosa Liviu-Marius,  capitol ” Principiile generale ale înstrăinărilor bunurilor temporale” încoord. D.A.Popescu, ” Specificitate și complementaritate în dreptul privat european. Conflictelede legi și de jurisdicții și integrarea juridică europeană” , ed.Hamangiu, București, 2012., GrantCNCSIS IDEI nr. 2442, competiție 2008, p. 258-274

10. Harosa Liviu-Marius, Drept canonic, ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2013, P.226.

Carti publicate in alte edituri internationale

1. Harosa Liviu-Marius, capitol, Dobandirea proprietatii asupra bunurilor mobile prin intermediulposesiei sau uzucapiunea mobiliara-un miraj juridic (privire comparata) , Revista de DreptPrivat nr. 1/2003, Cartdidact, Republica Moldova, , Editor: Cartdidact, 2003, P. 78-98

2. Harosa Liviu-Marius, capitol, Fundamentul persoanelor juridice in dreptul canonic catolic ,Revista de Drept Privat nr. 1/2004, Cartdidact, Chisinau, Republica Moldova, Chisinau, Editor:Cartdidact, 2004, P. 52-82

Carti publicate in alte edituri romanesti

1. Harosa Liviu-Marius, capitol, Regimul constitutional al cultelor in Statele Uniunii Europene. Operspectiva comparata, Pasi spre integrare. Religie si drepturile omului in Romania, Limes ,Cluj-Napoca, Editor: Petean Mircea, 2004, P. 91-100

2. Harosa Liviu-Marius, capitol, Laudatio.Tabula gratulatoria.Sub semnal exceptionalului,Omagiu Profesorului N.V.Dura la 60 de ani; Universitatea Ovidius Constanta, EdituraArhiepiscopiei Tomisului, Constanta, Editor: Petrescu Teodosie, 2006, P. 100-104

3. Harosa Liviu-Marius, capitol, Fundatiile in dreptul canonic catolic, Omagiu profesoruluiNicolae V.Dura la 60 de ani; Universitatea Ovidius Constanta, Editura Arhiepiscopiei Tomisului,Constanta, Editor: Petrescu Teodosie, 2006, P. 1356-1370

4.Harosa Liviu-Marius, prefață,  Cuvânt înainte,  la Dan Doțiu, ”Nulitatea căsătoriei”, ed.Aeternitas, Alba Iulia, 2011, p. 9-10.

Proiecte institutionale-membrii echipa:

1. Popescu Dan Andrei, SPECIFICITATE SI COMPLEMENTARITATE IN DREPTUL PRIVATEUROPEAN. CONFLICTELE DE LEGI SI DE JURISDICTII SI INTEGRAREA JURIDICAEUROPEANA, 430100 RON, , DREPT , Golub Sergiu/membru echipa , Catana RaduNicolae/membru echipa , Harosa Liviu-Marius/membru echipa , Vasilescu Paul Dinu/membruechipa , Popa Ionut Florin/membru echipa .

2. student postdoctoral in Proiectul "Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate –dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală” – ID 61104

Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104

3. Director Departament Practica Profesionala in POS DRU "Ab Academia ad Advocatum"Contract POSDRU 109/2.1/G/81440


Alte responsabilitati profesionale si administrative

Avocat definitiv in Baroul Cluj, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Arbitru la Curtea  de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert siIndustrie a Romaniei

Membru in Comitetul de redactie al Revistei de Drept International Privat si Drept PrivatComparat

Membru al Comitetului de Redacție al Revistei Române de Drept al Afacerilor

Managing  senior partner in "Harosa &  Asociatii" Societate Profesionala de Avocati

Membru al Consiliului Baroului Cluj

Membru al Consiliului de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și PerfecționareaAvocaților, Centrul Teritorial Cluj

Membru al Consiliului Facultatii de Drept

Vicepresedinte al Comisiei de Coduri si Regulamente din Cadrul Senatului UBB.

Membru al unor institutii nationale/internationale 

Uniunea  Nationala a Barourilor din Romania - Baroul Cluj

Premii, distinctii

2011 -Premiul Uniunii Juristilor din Romania  pentru lucrarea "Bunurile Temporale ale Bisericii.Regimul juridic al bunurilor apartinand cultelor religioase"

2013 -Premiul Academiei Romane "Andrei Radulescu" pentru lucrarea Bunurile Temporale aleBisericii. Regimul juridic al bunurilor apartinand cultelor religioase".


Limbi straine cunoscute

Franceza - f. bine

Engleza - f. bine

Germana - mediu

Italiana - incepator

Spaniola - incepator

 

Contact: 

Facultatea de Drept, str.Avram Iancu nr.11, tel 40264595504

law Firm Societate Profesionala de Avocati "Harosa & Asociatii", str.Zrinyi Miklos nr.7, ap.3-4,400071 Cluj-Napoca, tel +40.264.555.252; Fax.+40.374.094.880< +40.364.402.089

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11