Prof. univ. dr. Paul Vasilescu

Studii

1984, bacalaureat la Liceul Traian Doda (matematică-fizică) din Caransebeş

1993, licenţă în drept la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj

2001, Doctor în drept civil, Universitatea Babeş-Bolyai


Stagii de pregatire si documentare

1995, stagiu de pregătire la Université Sophia Antipolis de Nice, Franţa, (15-25.10.1995)

1996-1997, stagiu de pregătire la Universitatea Paris XII, Franţa

Slujbe ocupate

1993, (din) cadru didactic în învăţământul superior juridic

1998-1999, cercetător III la Institutul de cercetări socio-umane al Academiei (Cluj)

2008, (din) profesor la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj

2004-2012, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj

2005, profesor invitat la Universitatea Paris Panthéon-Assas (Paris II)


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Drepturi reale

Obligatii

Publicitate legală

Regimuri matrimoniale


Publicatii

1. Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o noua teorie generala a actului de dreptprivat, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2003

2. Regimuri matrimoniale. Parte generala, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2003

3. Privire asupra actiunii in simulatie, in Revista de Drept Comercial nr. 7-8/1998

4. Privilegiul Statului cu privire la creantele bugetare, in Dreptul nr. 12/1998

5. Privire asupra situatiei juridice a vanzatorului de mobile, in Dreptul nr 1/1999

6. Despre disciplina contractuala si dictatura amiabila, in Studia UBB Jurisprudentia nr. 2-4/2002

7. Data certa - intre traditie si inutilitate, in Pandectele Romane nr. 6/2002

8. Manifestarile de vointa non-juridice, in Pandectele Romane, Supliment la nr 1/2003. 140 deani de la nasterea lui Constantin Hamangiu (1863-1932). Culegere de studii, ed. Rosetti,Bucuresti, 2003


Alte responsabilitati profesionale si administrative

Decan al Facultăţii de Drept 

Membru în Consiliul Profesoral

Activităţi publice şi publicistice

1990-1995, redactor şi redactor-şef (din 1993) la Echinox – revistă de cultură a UBB.

1990, debut în Echinox, cca. 50 articole publicate; alte articole (cca. 40) publicate în Cadran,Orizont, Dreptul, Studia  Universitatis Napocencis seria Jurisprudentia, Revista de DreptComercial, Fiat Justitia, Pandectele române etc.

1995-1999, redactor-şef adjunct la Fiat Justitia – revistă semestrială de studii juridice, Cluj.

1999-2000, membru în comisia Ministerului justiţiei de redactare a noului Cod civil.

2005, membru al programului de cercetare AUF „Le droit saisi par la philosophie”.

2006, director de proiect de cercetare CNCSIS (grant tip A  nr. 1353/2006), tema cercetării:„Paradigme legale de protejare a consumatorului la încheierea şi executarea contractelor deconsum: repere pentru o teorie generală a actelor juridice consumeriste”.

2006, redactor la Revista de drept internaţional privat şi drept privat comparat (RDIPDPC), ed.Sfera juridică, Cluj.

2007-2010, membru ARACIS, comisia juridică.

2007, redactor la Revista română de drept privat (RRDP), ed. Universul Juridic, Bucureşti.

2007, director de proiect de cercetare CNCSIS (grant CNCSIS, tip A nr. 1491/2007), temacercetării: „Cesiunea convenţională de contract: repere pentru o teorie generală a formăriiprogresive a contractelor”.

2011, membru al consiliului ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei române(Bucureşti).

2011, membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi CertificatelorUniversitare (CNATDCU).


Membru al unor institutii nationale/internationale 

1998 Membru al Association des Anciens Boursiers Francais

1999 Membru al Societe de Legislation Comparee de Paris

2002, membru al Association Henri Capitant de Paris

2008-1012, preşedinte al Asociaţiei Henri Capitant branşa română, Cluj


Premii, distinctii

2010, medalie (privata şi nominală) oferită de l’Association Henri Capitant de Paris

2011, cavaler al ordinului Palmes Académiques, medalie acordată de Republica franceză


Limbi straine cunoscute

Franceza


Contact: 

Facultatea de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11, Cluj Napoca

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11