Poza profil L. Lazar

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

LOCUL ȘI DATA NAȘTERII

22 decembrie 1985, Loc. Baraolt (jud. Covasna)

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

August 2014- Decembrie 2015

Expert în relația cu mediul profesional juridic – Programul POSDRU nr. 139077

Facultatea de Drept , Universitatea ”Babeș-Bolyai”

Septembrie 2014 - prezent

Practician în insolvență

”Hodoș Business Recovery”, Filiala Cluj

 August 2013 – Iulie 2014

Consilier juridic

RTZ & Partners SPRL

Aprilie 2013 - prezent

Asistent universitar doctor

Catedra de Drept public, Facultatea de Drept – Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Aprilie 2013 – prezent

Asistent universitar doctor

Catedra de Drept public, Facultatea de Drept – Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Iunie-August 2012

Stagiu de cercetare şi documentare

Universitatea Economică din Viena (Wirtschaftsuniversität Wien)

 Octombrie 2011-februarie 2012

Stagiu de cercetare şi documentare

Universitatea Economică din Viena (Wirtschaftsuniversität Wien)

2011- iulie 2013

Colaborator cu plata cu ora la disciplina Dreptul comerțului internațional (anul IV, seria a II-a, 2 grupe)

Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

2009- martie 2013

Colaborator cu plata cu ora la disciplina Drept instituţonal al Uniuniunii Europene (anul I, 10 gr.de seminar-sem.II) Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

2010-2011

 Colaborator cu plata cu ora la disciplinele Drept instituţional comunitar (anul II, 5 grupe, sem. I) şi la disciplina Dreptul afacerilor (anul I, 5 grupe, sem. II Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

AFILIERE DIVERSE ORGANIZAȚII 

- membru alAsociației Române de Drept și Afaceri Europene;

- membru al Comitetului Consultativ al Organizaţiei Studenţești de Consultanţă Economică „Theory and Practice Consult”, Cluj-Napoca;

- membru al AsociațiEI ”IUS ALBA”, Str. Nicolae Iorga nr. 11-13, Mun. Alba Iulia, Jud. Alba, ROMÂNIA

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

octombrie 2012 - Doctor în economie și afaceri internaționale cu teza de doctorat intitulată: ”Aspecte economice și juridice ale politicii din domeniul concurenței în Uniunea Europeană. Abuzul de poziție dominantă Cotutelă: Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (Conducător științific: Prof.dr. Mihaela Luțaș) și Facultatea de Drept, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (Conducător științific: Prof.dr. Paul Vasilescu)

octombrie 2009 – octombrie 2012 Doctorandă cu frecvenţă la specializarea Economie şi Afaceri Internaţionale

Anul universitar 2008-2009

Masterat în specializarea „Instituţii şi reglementări comunitare” Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

2004-2008

Licenţiat în Drept Facultatea deDrept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

2000-2004

Bacalaureat, Profilul Ştiinţe Sociale

1992-2000

Absolvent şcoala generală Şcoala Generală „Gaal Mozes”, Baraolt

 

LIMBI STRĂINE

 engleză (avansat), germană (începător)

 

PUBLICAȚII

I. VOLUME/CAPITOLE DIN VOLUME COLLECTIVE

1.  L. Lazăr, Abuzul de poziție dominantă. Evoluții și perspective în dreptul european și național al concurenței, Ed. C.H.Beck, București, 2013, ISBN 978-606-18-0237-1;

2. R. N. Catană, T. Raț, L. Lazăr, B. Gelamancă, M. Boroșteanu, Competitivitatea programelor de studii în științe juridice, Ed. Hamagiu, București, 2015, ISBN 978-606-27-0469-8;

II. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE RECUNOSCUTE NAȚIONAL

 1. „Definirea pieţei relevante în cazul aplicării prevederilor art. 82 din Tratatul CE,” Revista Română de Drept al Afacerilor, Bucureşti,  nr. 1/2009;
 2. „Determinarea poziţiei dominante a întreprinderilor  în cazul aplicării prevederilor art. 82 din Tratatul CE,” Revista Română de Drept al Afacerilor, Bucureşti,  nr. 3/2009;
 3. Comentariu la Hotărârea CJE din din 16 septembrie 2008 în cauzele conexate C-468/06-C-478/06 Sot. Lelos kai Sia EE şi alţii c. GlaxoSmithKline AEVE Farmafkeftikon Proionton, fostul Glaxowellcome AEVE, Revista Română de Drept al Afacerilor, Bucureşti,  nr. 4/2009;
 4. „Reformarea dreptului comunitar al concurenţei – încercare de a asigura convergenţa între instrumentele de politică concurenţială ale Comisiei Europene(I),” Revista Română de Drept al Afacerilor, Bucureşti,  nr. 5/2009;
 5. „Reformarea dreptului comunitar al concurenţei – încercare de a asigura convergenţa între instrumentele de politică concurenţială ale Comisiei Europene(II),” Revista Română de Drept al Afacerilor, Bucureşti,  nr. 6/2009;
 6. Comentariu la Hotărârea CJE din 15 martie 2009 în cauza C-95/04P Sot. British Airways c. Comisia, Revista Română de Drept al Afacerilor, Bucureşti,  nr. 6/2009;
 7. Comentariu la Hotărârea CJE din 2 aprilie 2009 în cauza C-202/07P Francé Telecom SA c. Comisia Comunităţilor Europene, Revista Română de Drept al Afacerilor, Bucureşti, nr. 7/2009;
 8. Comentariu  la Hotărârea CJE din 11 decembrie 2008 în cauza C-52/07 Kanal 5 Ltd. şi TV 4 AB c. Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyra (STIM) upa, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2009;
 9. "Grupurile de societăţi de tip kereitsu", Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 2/2010;
 10. Lazăr, Gh. Florian, I. Lazăr, „Liberul acces la informaţiile de interes public în dreptul obiectiv românesc”, Annales Universitatis Apulensis Seria Jurisprudentia nr. 13/2010, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, ISSN 1454-4075;
 11. Consideraţii privind modificările aduse Legii nr. 21/1996 privind concurenţa prin Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr. 75/2010,” Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr.7/2010;
 12. L. Lazăr, Sz. Lazăr, „Parcurile ştiinţifice şi tehnologice şi zonele industriale” în Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 5/2011;
 13. ”Aspecte legate de arbitrajul comercial internațional în materia concurenței în Uniunea Europeană”, în Revista română de drept privat (RRDP) nr. 6/2011 – ISSN 1843-2646;
 14. ”Considerations on International Commercial Arbitration în Competition Matters in the European Union”în Curentul Juridicnr. 2/2012, Tîrgu Mureş – ISSN 1224-9173;
 15. L. Lazăr, I. Lazăr, ”Statul și abuzul de poziție dominantă în dreptul Uniunii Europene,” Revista Română de Drept Public nr. 4/2012;
 16. L. Lazăr, ”Licitațiile trucate”, Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 4/2012;
 17. I. Lazăr, L. Lazăr, ”Studiu de drept comparat privind activitatea administrativ-jurisdicțională în domeniul concurenței,” Pandectele Române nr. 9/2012  - ISSN-1582-4756;
 18. I. Lazăr, L. Lazăr, ”Abuzul de poziție dominantă în dreptul european al concurenței – Partea I”, Revista Universul Juridic nr. 10/2014, disponibil Online pe: http://www.universuljuridic.ro/abuzul-de-pozitie-dominanta-in-dreptul-european-al-concurenteii/?utm_content=buffer75128&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer;
 19. I. Lazăr, L. Lazăr, ”Abuzul de poziție dominantă în dreptul european al concurenței – Partea a II-a”, Revista Universul Juridic nr. 12/2014, disponibil Online pe: http://www.universuljuridic.ro/abuzul-de-pozitie-dominanta-in-dreptul-european-al-concurentei-ii/;

III. ARTICOLE ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINȚA NAȚIONALE SAU INTERNAȚIONALE

 1. L. Lazăr, Sz. Lazăr, ”Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană în domeniul taxei pe valoarea adăugată”, în volumul sesiunii internaţionale de comunicări știinţifice studenţeşti organizată de către Univ. „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu tema „Aspecte referitoare la armonizarea legislaţiei româneşti cu cea comunitară” in perioada 15-16 mai 2009, Alba Iulia publicat de către Ed. Universul Juridic, București, 2010 – ISBN 978-9731-273136 ;
 2. “Reform of EU Competition Policy Concerning the Conduct of Dominant Enterprises in the New Economic Context”, în volumul Conferinţei internaţionale “European Union’s History, Culture and Citizenship. The European Union – Establishement and Reforms”, 15-16 mai 2010, Ed. Publishing House of University of Piteşti, Piteşti, 2010;
 3. L. Lazăr, ”Reformarea dreptului european al concurenței. Aspecte privind analizarea comportamentelor abuzive ale întreprinderilor dominante” prezentată la Conferinţa internaţională bienală, ed. a VIII-a, 28-30 octombrie 2010, Timişoara publicată de Ed. Wolters Kluwer, București, 2012 –ISSN 2067-3841;
 4. Conceptual differences between public and private finances, în volumul Conferinţei naţionale cu tema The Law and the Third Millenium Challenges, 19-20 noiembrie 2010, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2010;
 5. I. Lazăr, L. Lazăr, „New Challenges for EU Comptetition Policy in the Europe 2020 Strategy Context”, 18 aprilie 2011, Budapesta în volumul Conferinţei internaţionale cu tema „Human Security and Global Transformation: New Challenges for Democracy, Civil Society and Sustainable Developement”, Universitatea Corvinus din Budapesta, Facultatea de Ştiinţe Economice, Institute for Social and European Studies – Jean Monnet European Centre of Excellence, 10 mai 2011, Budapesta;
 6. L. Lazăr, I. Lazăr, „Considerations regarding the application of EC Regulation no. 1 from 2003 to abuse of dominant position” în volumul  Conferinţei internaţionale cu tema „History, Culture, Citizenship in the European Union”: „The European Union – Estabilishment and Reforms”, editia a III-a, 13-14 mai 2011, Universitatea din Piteşti, Ed. Universităţii din Piteşti;
 7. I. Lazăr, L. Lazăr, „Principiul integrității în achizițiile publice ”,Conferință internațională cu tema: Aspecte inovative in legislatia achizitiilor publice. Repercusiuni asupra accesarii si managementului fondurilor structurale” 24-27 noiembrie 2011, Sovata, publicat la Ed. Universul Juridic, București, 2012  - ISBN 978 – 973 – 127 – 713 – 4;
 8. I. Lazăr, L. Lazăr, ”Considerații privind avantajele arbitrajului comercial internațional”, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, 18 -19 noiembrie 2011, Sesiunea științifică a DCUSU cu participare internațională, organizată de către: Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Departamentul de cercetări socio-umane;
 9. I. Lazăr, L. Lazăr, ”Considerations on the implementation of the lifelong learnig initiative in the european union” – în cadrul Conferinței internaționale 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 2-5 februarie 2012 Barcelona, Spania, articol publicat în revista ”Procedia - Social and Behavioral Sciences„ vol. Nr. 46/2012  ISSN 1877-0428 (indexat Web of Science, Thomson Scientist-ISI);
 10. I. Lazăr, L. Lazăr, ”Comparative law study regarding the administrative-jurisdictional activities of national competition authorities” publicat în volumul Conferinței Internaționale cu tema ”Probleme actuale de teoria dreptului și drept comparat” organizată de facultatea de Drept a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca pe26 octombrie 2012 publicat de Editura Cordial Lex, Cluj Napoca, 2012 - ISBN 978-606-8245-75-1; 
 11. I. Lazăr, L. Lazăr, ”The Efficiency of Public Procurement Procedures. The Principle of Integrity”  publicat în fomat electronic în volumul Conferinței internaționale cu tema ”Perspectives of Business Law in the Third Millennium”, ediția a II-a, organizat pe 2 noiembrie 2012 la București de către Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice București, Societatea de Științe Juridice și Administrative - ISSN 2247-6334; ISSN-L 2247-6334.    

 

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11