Cosmin Flavius Costas

Studii

- absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2003)

- master în specializarea Instituţii şi Reglementări Comunitare, Facultatea de Drept, Universitatea  Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (2004)

- absolvent al Faculté Internationale de Droit Comparé, Strasbourg (Franţa), promoţia Louis-Edmond Pettiti (2005), Diplome supérieure en droit comparé

- doctor în Drept Constituțional, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, cu teza Dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil (2014)


Stagii de pregătire și documentare

- bursă de cercetare, Scuola Europea di Alti Studi Tributari, Alma MaterStudiorum - Universita di Bologna (Italia): octombrie -noiembrie 2006, ianuarie - februarie 2007


Activități didactice la Facultatea de Drept

- februarie 2005 - februarie 2007: preparator universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul de Drept Public, disciplina Dreptul Finanțelor Publice

- februarie 2007 - februarie 2015: asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul de Drept Public, disciplinele Dreptul Finanțelor Publice și Contencios Fiscal

- februarie 2015 - prezent: lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul de Drept Public, disciplinele Dreptul Finanțelor Publice, Contencios Fiscal și Probleme ale fiscalității naționale și europene


Domenii de cercetare

Drept fiscal

Drept financiar

Drept fiscal european

Procedură fiscală

Drept constituţional

Drept european al drepturilor omului


Publicații

 

I. Cărţi şi capitole în cărţi publicate

 

1. Mircea Ştefan Minea, Lucian Teodor Chiriac, Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2005, p. 502
2. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Maria Diana Ionescu, carte, Legea evaziunii fiscale. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 232
3. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Drept financiar, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006, p. 303
4. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006, p. 353
5. Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007, p. 137
6. Cosmin Flavius Costaş, carte, Legislaţie comunitară fiscală, Ed. Hamagiu, Bucureşti, 2008, p. 767
7. Cosmin Flavius Costaş, studiu, Cultural Freedom of Minorities, în lucrarea Europe Between the Freedom of Culture and the Culture of Freedom, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, Editori: Bianca Selejan-Guţan, Daiana Maura Vesmaş, 2008, p. 136 – 168
8. Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2008, p. 140
9. Cosmin Flavius Costaş, studiu, Remedii efective pentru prevenirea şi/sau sancţionarea depăşirii duratei rezonabile a procedurii, în volumul Conferinţei Internaţionale Bienale Timişoara, 23 – 25 octombrie 2008, Ed. Wolters Kluwer (fosta Editură Rosetti), Bucureşti, 2010, p. 53 – 80
10. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 624
11. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Drept financiar, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 372
12. Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2011, p. 147
13. Cosmin Flavius Costaş, carte, Gestionarea domeniului public. Jurisprudenţa relevantă a CJUE şi a instanţelor naţionale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 256
14. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, ediţia a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 481
15. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Drept financiar, ediţia a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 356
16. Cosmin Flavius Costaş, Andrei Ioan Maxim, Tudor-Dumitru Vidrean-Căpuşan, carte, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, Ed. Hamangiu – Sfera Juridică, Bucureşti, 2013, p. 117
17. Cosmin Flavius Costaş, Tudor-Dumitru Vidrean-Căpuşan, Bogdan Ioniţă, carte, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, Ed. Hamangiu – Sfera Juridică, Bucureşti, 2014, p. 180
18. Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 517
19. Paul Şerban Agachi, Mircea Dan Bob, Cosmin Flavius Costaş, Simion Şimon, Ana Maria Cormoş, Ionel Cătălin Popescu, Ionel Haiduc, Daniel Ovidiu David, Camelia Moraru, Livia Popescu, Aurora Bencic, Romana Emilia Cramarenco, Gabriela Iudita Crişan, Nicolae Marina, Carmen Loredana Pop, Augusta Sabău, Robert Sandor Balazsi, Zsolt Szentgyorgy, Liviu Călin Bolunduţ, Răzvan Florian, Camelia Rusu, carte, Sistemul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în contextul integrării în Aria Europeană a Cercetării, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 684
20. Sergiu Dragoş Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, carte, Curtea de Justiţie Europeană. Hotărâri comentate, Ed. Wolters Kluwer (fosta Editură Rosetti), Bucureşti, 2007, p. 501
21. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Drept financiar, Ed. Wolters Kluwer (fosta Editură Rosetti), Bucureşti, 2008. p. 335
22. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, carte, Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, Ed. Wolters Kluwer (fosta Editură Rosetti), Bucureşti, 2008, p. 484
23. Radu Bufan, Mircea Ştefan Minea (coordonatori), Codul fiscal comentat, Ed. Wolters Kluwer (fosta Editură Rosetti), Bucureşti, 2008, p. 1398
24. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Fiscalitatea în România la începutul mileniului III, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006, p. 552
25. Cosmin Flavius Costaş, studiu, Podatki od nieruchomosci w Rumunii (Real Estate Taxes in Romania), în lucrarea Podatki i oplaty lokalne w praktyce, Ed. Tax Press, Varşovia, Editor: Mariusz Poplawski, 2008, p. 205-210
26. Cosmin Flavius Costaş, studiu, Romanian Tax Provisions Incompatible with the Right to a Fair Trial, în lucrarea Cofola 2008 Conference: Key Points and Ideas, Masarykova Univerzita, Brno, 2008, Editori: David Radovan, Jan Neckar, Martin Orgonik, David Sehnalek, Jaromir Tauchen, Jiri Valdhans, p. 432-437
27. Cosmin Flavius Costaş, studiu, Regimul juridic al finantelor publice locale în Romania, în lucrarea Administraţia publică şi buna guvernare, Caietul ştiinţific nr. 2/2007, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Chişinău, 2008, p. 260-276;
28. Cosmin Flavius Costaș, Tudor Vidrean-Căpușan, Alina Mihaela Zah, carte, Drept fiscal. Caiet de seminar, Ed. Solomon, București, 2015, p. 234;
29. Cosmin Flavius Costaș, Mircea Ștefan Minea, Drept financiar, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 385;
30. Cosmin Flavius Costaș, Mircea Ștefan Minea, Drept fiscal, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 505;
31. Cosmin Flavius Costaş, Liviu Marius Harosa, Jean Marc Moulin, Felicia Roşioru, Cătălin S. Rusu, International & Comparative Business Law, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, p. 322.

 

II. Articole

 

II.1. Articole publicate în reviste indexate BDI

 

1. Cosmin Flavius Costaş, Consideraţii asupra limitării exerciţiului unor libertăţi publice ale funcţionarilor publici, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Române nr. 3/2004, p. 205-220
2. Cosmin Flavius Costaş, Garanţiile privind inviolabilitatea domiciliului în cadrul noii proceduri fiscale române, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9 - 10/2004, p. 8-18
3. Cosmin Flavius Costaş, Principalele modificări aduse Codului fiscal în cursul anului 2004, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2005, p. 9-35
4. Cosmin Flavius Costaş, Noi modificări ale Codului fiscal. Analiza haosului fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2005, p. 14-36
5. Cosmin Flavius Costaş, Alin Văsonan, Taxa de glisare instituită în învăţământul superior de stat din România, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2005, p. 93-104
6. Cosmin Flavius Costaş, Procedura modificării şi completării Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală, EBSCO, www.ebscohost.com, Dreptul nr. 11/2005, p. 72-87
7. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia Curţii de Justiţie Europene din 11 martie 2004 în afacerea C – 9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant c. Ministrul Economiei, Finanţelor şi Industriei, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2005, p. 108-120
8. Cosmin Flavius Costaş, Insuficienţa perioadei de vacatio legis pentru introducerea unei noi cote de impunere a veniturilor persoanelor fizice, Notă la Decizia Tribunalului Constituţional Polonez din 15 februarie 2005, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Romane nr. 6/2005, p. 145-150
8. Cosmin Flavius Costaş, Este în vigoare art. 201 alin. 1 lit. h Cod fiscal?, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 4/2005, p. 40
9. Cosmin Flavius Costaş, Repere ale fiscalităţii locale, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2006, p. 7-40
10. Cosmin Flavius Costaş, Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobândă în legislaţia comunitară, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2006, p. 7-14
11. Cosmin Flavius Costaş, Codul fiscal 2007 - modificări survenite în sfera impozitării veniturilor persoanelor fizice şi a microîntreprinderilor, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2006, p. 11-24
12. Cosmin Flavius Costaş, Impozitele şi taxele locale în anul 2007, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2006, p. 84-95
13. Cosmin Flavius Costaş, Modificări de ultimă ora aduse Codului fiscal în vigoare de la 1 ianuarie 2007 prin O.U.G. nr. 110/2006, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2006, p. 13-17
14. Cosmin Flavius Costaş, Reflecţii privind suveranitatea fiscală a statelor membre ale Uniunii Europene, EBSCO, www.ebscohost.com, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia nr. 2/2006, p. 45-66
15. Cosmin Flavius Costaş, Inaplicabilitatea regulilor procedurii fiscale pentru veniturile nefiscale ale unei componente a sistemului bugetar, Notă la Sentinţa nr. 1552 din 6 martie 2006 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2006, p. 97-104
16. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 13 decembrie 2005 în afacerea Marks & Spencer, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2006, p. 150-156
17. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 6 noiembrie 2003 în afacerea Gambelli, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2006, p. 156-164
18. Cosmin Flavius Costaş, Taxele speciale - o enigmă pentru autorităţile publice şi instanţele judecătoreşti, Notă la Hotărârea Curţii de Apel Constanţa (secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal) nr. 98/C din 5 mai 2006, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2006, p. 87-123
19. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 613/2002 a Consiliului de Stat al Greciei, EBSCO, www.ebscohost.com, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia nr. 1/2006, p. 202-208
20. Cosmin Flavius Costaş, Noile reguli privind taxa pe valoarea adăugată introduse în Codul fiscal (I), EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 8/2006, p. 26-33
21. Cosmin Flavius Costaş, Noile reguli privind taxa pe valoarea adăugată introduse în Codul fiscal (II), EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 9/2006, p. 6-10
22. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 5 octombrie 2006 în afacerile Nadasdi şi Nemeth, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 11/2006, p. 29-34
23. Cosmin Flavius Costaş, Taxa de primă înmatriculare. Reglementare legală şi remedii juridice, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 3/2007, p. 9-12
24. Cosmin Flavius Costaş, Ioana Dănăilă, Regimul taxei pe valoarea adăugată pentru agenţii de turism, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 5/2007, p. 11-14
25. Cosmin Flavius Costaş, Instanţa judecătorească - perceptor fiscal?, EBSCO, www.ebscohost.com, Dreptul nr. 2/2007, p. 80-91
26. Cosmin Flavius Costaş, Car Registration Tax - the first Romanian ECJ Case?, International Bureau of Fiscal Documentation, www.ibfd.org, în revista European Taxation nr. 3/2007, p. 151-152
27. Cosmin Flavius Costaş, Comisia fiscală centrală, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2007, p. 51-59
28. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 18 ianuarie 2007 in afacerea Brzezinski, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2007, P. 131-143
29. Cosmin Flavius Costaş, Fiscalitatea locală - între nelegalitatea taxelor speciale şi insuficienţa resurselor, Notă la Hotărârea Tribunalului Alba (secţia comercială şi de contencios administrativ) nr. 1281/CA din 22 noiembrie 2006, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2007, p. 114-123
30. Cosmin Flavius Costaş, Fiscalitatea locala şi dreptul comunitar, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 9 septembrie 2004 în afacerea Carbonati Apuani, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2007, p. 141-152
31. Cosmin Flavius Costaş, Efectele practicilor abuzive în materie de TVA în dreptul comunitar, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 21 februarie 2006 în afacerea Halifax şi alţii, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2007, p. 120-133
32. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 29 martie 2007 în afacerea Aktiebolagett NN, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2007, p. 139-153
33. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia Curţii de Apel Timişoara (secţia comercială şi de contencios administrativ) nr. 506/R din 30 august 2006, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Române nr. 4/2007, p. 168-183
34. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 14 iunie 2007 în afacerea Horizon College, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2007, p. 146-158
35. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 26 iunie 2007 în afacerea Hutchinson şi alţii, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2007, p. 134-148
36. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa Civilă nr. 1469 din 23 mai 2007 a Tribunalului Arad (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline , home.heinonline.org , Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2007, p. 101-111
37. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 29 martie 2007 în afacerea Rewe Zentralfinanz, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2007, p. 147-155
38. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 25 octombrie 2007 în afacerea CoGeP, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2007, p. 137-144
39. Cosmin Flavius Costaş, Cotele legale de impunere a dividendelor în România (2004-2007), EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 2/2007, p. 17-18
40. Cosmin Flavius Costaş, Taxa de poluare pentru autovehicule. Reglementare şi efecte juridice, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2008, p. 13-33
41. Cosmin Flavius Costaş, Măsuri adoptate de statele părţi la Convenţia europeană a drepturilor omului pentru a preveni sau sancţiona depăşirea termenului rezonabil, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Romane nr. 6/2008, p. 30-48
42. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 12 februarie 2008 în afacerea Willy Kempter, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2008, p. 142-151
43. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 3 aprilie 2008 în afacerea Philippe Derouin, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2008, p. 138-146
44. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 188 din 20 februarie 2008 a Curţii de Apel Timisoara (secţia de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2008, p. 93-128
45. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa civilă nr. 10 din 6 mai 2008 a Tribunalului Arad (secţia contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2008, p. 107-118
46. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 212 din 24 ianuarie 2008 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2008, p. 119-138
47. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 17 iulie 2008 în afacerea Comisia c. Italia, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2008, p. 118-129
48. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1145 din 14 mai 2008 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2008, p. 69-87
49. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 82/CA din 28 februarie 2008 a Curţii de Apel Oradea (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2008, p. 89-100
50. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa civilă nr. 2563 din 7 noiembrie 2007 a Tribunalului Arad (secţia comercială, de contencios administrativ si fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2008, p. 89-100
51. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 5982 din 21 septembrie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (secţia civilă şi de proprietate intelectuală), HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Române nr. 1/2008, p. 122-145
52. Cosmin Flavius Costaş, Incompatibilitatea taxei de primă înmatriculare cu dreptul comunitar, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 1/2008, p. 26-27
53. Cosmin Flavius Costaş, Nelegalitatea, neconstituţionalitatea şi neconvenţionalitatea unor prevederi privind exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 1/2008, p. 33-34
54. Cosmin Flavius Costaş, Imposibilitatea aplicării retroactive a dispoziţiilor noii reglementări privind taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 4/2008, p. 13-14
55. Cosmin Flavius Costaş, Probleme juridice în legătură cu certificatul de atestare fiscală, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 5/2008, p. 8-9
56. Cosmin Flavius Costaş, Efectele juridice ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 privind taxa de poluare pentru autovehicule, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 7/2008, p. 15-16
57. Cosmin Flavius Costaş, Executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele de contencios fiscal, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 8/2008, p. 45-49
58. Cosmin Flavius Costaş, Reflecţii privind persoanele care pot săvârşi contravenţia prevăzută de art. 220 alin. 1 lit. c) Cod procedură fiscală, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 11/2008, p. 44-46
59. Raularian Rusu, Cosmin Flavius Costaş, Law and Space: Juridical Organisation and Central Places in Banat, Western Romania, DOAJ, www.doaj.org, Romanian Review of Regional Studies, 2008, p. 63-76
60. Cosmin Flavius Costaş, Regimul juridic al ecotaxei, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2009, p. 25-42
61. Cosmin Flavius Costaş, Categorii de justiţiabili şi categorii de termene rezonabile, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2009, p. 15-19
62. Cosmin Flavius Costaş, Dreptul la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2009, p. 17-39
63. Cosmin Flavius Costaş, Cauza Tatu la Curtea de Justiţie Europeană. A doua acţiune preliminară formulată de o instanţă din România, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2009, p. 79-86
64. Cosmin Flavius Costaş, Dreptul la un proces echitabil în procesul insolvenţei reglementat de Legea insolvenţei nr. 85/2006, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2009, p. 13-26
65. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 2150 din 13 octombrie 2008 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2009, p. 87-93
66. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa civilă nr. 2320 din 5 decembrie 2008 a Tribunalului Cluj (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2009, p. 125-133
67. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 2381 din 29 octombrie 2008 a Curţii de Apel Cluj (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.or , Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2009, p. 134-141
68. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 18 decembrie 2008 în afacerea Sopropé - Organizaçoes de Calcado Lda c. Fazenda Publica, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2009, p. 142-151
69. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1049 din 19 martie 2009 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2009, p. 75-89
70. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 79 din 23 martie 2009 a Curţii de Apel Bucureşti (secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2009, p. 65-76
71. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 17 noiembrie 2009 în afacerea Presidente del Conseglio dei Ministri c. Regione Sardegna, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2009, p. 114-130
72. Cosmin Flavius Costaş, Incompatibilitatea taxei de poluare prevăzute de O.U.G. nr. 50/2008 cu dreptul comunitar, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 11/2009, p. 36-40
73. Cosmin Flavius Costaş, Dobânda cuvenită contribuabililor pentru sumele de restituit de la bugetul de stat, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 2/2009, p. 42-44
74. Cosmin Flavius Costaş, Recunoaşterea pierderilor fiscale în spaţiul european, în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europene, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 4/2009, p. 6-11
75. Cosmin Flavius Costaş, Noi reguli privind taxa pe valoarea adăugată datorată de persoanele fizice în cazul efectuării de tranzacţii imobiliare, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2010, p. 31-52
76. Cosmin Flavius Costaş, Freedom to Provide Services and Special Local Taxes in Romania, EBSCO, www.ebscohost.com, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia nr. 2/2010, p. 20-30
77. Cosmin Flavius Costaş, Noul regim juridic al obligaţiilor fiscale accesorii, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2010, p. 31-36
78. Cosmin Flavius Costaş, Impozitarea veniturilor din investiţii, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2010, p. 37-51
79. Cosmin Flavius Costaş, Principii de drept incidente în contenciosul fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2010, p. 13-40
80. Cosmin Flavius Costaş, Notă de Decizia civilă nr. 2536 din 19 octombrie 2009 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2010, p. 89-104
81. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 3114 din 14 iunie 2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2010, p. 130-146
82. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa civilă nr. 269 din 24 iunie 2010 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2010, P. 90-99
83. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 3 iunie 2010 în afacerea Ladbrokes Betting and Gaming Ltd., Ladbrokes International Ltd. c. Stichting de Nationale Sporttotalisator, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2010, p. 100-114
84. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 255/R din 30 septembrie 2010 a Tribunalului Arad (secţia comercială), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2010, p. 107-113
85. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1039 din 1 iunie 2010 a Curţii de Apel Alba Iulia (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2010, p. 83-89
86. Cosmin Flavius Costaş, Regimul fiscal al sportivilor profesionişti în România, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 8/2010, p. 29-34;
87. Cosmin Flavius Costaş, Sergiu Gherdan, Aprecieri critice asupra recursului în interesul legii aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitor la unele aspecte vizând aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr. 50/2008 privind taxa de poluare, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2011, p. 23-76
88. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1133 din 29 iunie 2011 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2011, p. 81-90
89. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia Civilă nr. 10040 din 10 iunie 2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca (secţia civilă), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2011, p. 91-96
90. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 2319/R-CONT din 21 octombrie 2011 a Curţii de Apel Pitesti (secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2011, p. 93-102
91. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 372/R din 29 septembrie 2011 a Tribunalului Arad (secţia comercială), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2011, p. 65-67
92. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia Civilă nr. 1310 din 28 septembrie 2011 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2011, p. 68-90
93. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea din 25 octombrie 2011 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Marea Camera) în afacerea C-109/10 P, Solvay SA c. Comisia Europeana, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2011, p. 125-138
94. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 1107 din 28 octombrie 2010 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Române nr. 1/2011, p. 211-216
95. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1127 din 2 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2011, p. 121-126
96. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa civilă nr. 6910 din 21 mai 2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca (secţia civilă), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2011, p. 139-147
97. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 519 din 5 aprilie 2011 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2011, p. 115-122
98. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 792 din 26 octombrie 2010 a Tribunalului Bacău (secţia comercială şi de contencios administrativ), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2011, p. 123-129
99. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1223 din 18 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2011, p. 95-108
100. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 7 aprilie 2011 în afacerea Ioan Tatu c. Statul Român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2011, p. 115-139
101. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 3525 din 2 iulie 2010 a Înaltei Curti de Casaţie şi Justiţie (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2011, p. 99-117
102. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 334/R din 30 mai 2011 a Tribunalului Comercial Cluj, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2011, p. 103-119
103. Cosmin Flavius Costaş, Cauze fiscale româneşti pendinte pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2012, p. 99-107
104. Cosmin Flavius Costaş, Povestire cu final aşteptat: o nouă reglementare a taxei percepute cu ocazia primei înmatriculări a vehiculelor, cu aceleaşi vicii, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2012, p. 113-122
105. Cosmin Flavius Costaş, Studiu privind taxele speciale instituite pentru activităţile de ridicare şi blocare a autovehiculelor parcate pe domeniul public, EBSCO, www.ebscohost.com, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia nr. 1/2012, p. 11-31
106. Cosmin Flavius Costaş, Dreptul la un remediu efectiv, EBSCO, www.ebscohost.com, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia nr. 2/2012, p. 16-45
107. Cosmin Flavius Costaş, Contestaţia privind tergiversarea procesului, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Romane nr. 9/2012, p. 25-39
108. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 343/R din 22 septembrie 2011 a Tribunalului Arad (secţia comercială), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2012, p. 81-85
109. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 427 din 22 februarie 2012 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2012, p. 81-90
110. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 920/R/CA din 18 iunie 2012 a Tribunalului Bihor (secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fisca), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2012, p. 91-96
111. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa administrativă nr. 4405/CAF din 2 mai 2012 a Tribunalului Alba (secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2012, p. 161-168
112. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Încheierea Curţii de Apel Oradea (secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal) din 26 iunie 2012, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2012, p. 95-106
113. Cosmin Flavius Costaş, Termen optim si previzibil pentru justiţiabil sau volum optim de activitate pentru magistrat?, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Române nr. 11/2013, p. 70-86
114. Cosmin Flavius Costaş, Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Zbor anulat. Compensaţie. Circumstanţe excepţionale. Obligaţiile transportatorului aerian, Central and Eastern European Online Library, www.ceeol.com, Curierul Judiciar nr. 10/2014, p. 598-599
115. Cosmin Flavius Costaş, Reaua-credinţă a fiscului sub lupa Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 1/2014, p. 25-27
116. Cosmin Flavius Costaş, Epopeea impozitului pe mijloacele de transport. Despre fisc, Curtea de Conturi şi securitatea juridică în materie fiscală, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 2/2014, p. 14-21
117. Cosmin Flavius Costaş, Tudor Vidrean-Căpuşan, Observaţii privind aplicarea art. 128 alin. (7) Cod fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 3/2014, p. 5-8
118. Cosmin Flavius Costaş, Termenul de prescripţie a contribuţiilor de asigurări sociale, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 1/2015, p. 34-42
119. Cosmin Flavius Costaş, Procesele-verbale antifraudă fiscală – acte administrative fiscale, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 2/2015, p. 76-80
120. Cosmin Flavius Costaş, Tudor Vidrean-Căpuşan, Deductibilitatea TVA în cazul cheltuielilor legate de autovehicule, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 3/2015, p. 108-119
121. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 146 din 9 februarie 2015 a Curţii de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 3/2015, p. 134-135
122. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 8398 din 11 noiembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 3/2015, p. 149-154
123. Cosmin Flavius Costaş, Taxa pentru emisii poluante. Incompatibilitatea repetată a reglementării naţionale cu art. 110 TFUE, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 4/2015, p. 203-206
124. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia Curţii Constituţionale nr. 66 din 26 februarie 2015, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 5/2015, p. 261-269
125. Cosmin Flavius Costaş, Despre procedurile fiscale ilicite create de autorităţile locale, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 6/2015, p. 298-306
126. Cosmin Flavius Costaş, False prejudicii fiscale în dosarele penale. Cazul dividendelor nedistribuite şi neplătite, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 7/2015, p. 337-340
127. Cosmin Flavius Costaş, Tudor Vidrean-Căpuşan, TVA imobiliar reinterpretat. Dezlegarea litigiilor naţionale în lumina hotărârii CJUE în afacerea Salomie şi Oltean, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 7/2015, p. 346-360
128. Cosmin Flavius Costaş, Servicii de consultanţă nonfictive pe bază de abonament. Destructurarea unui mit naţional, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 8/2015, p. 445-458
129. Cosmin Flavius Costaş, Proceduri penale şi fiscale paralele. Interdicţia continuării procedurii fiscale după achitarea în procedura penală, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 9/2015, p. 499-506
130. Cosmin Flavius Costaş, Detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Evoluţii recente, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 9/2015, p. 507-514
131. Cosmin Flavius Costaş, Tudor Vidrean-Căpuşan, Bumerangul practicilor abuzive ale fiscului în materie de TVA, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 10/2015, p. 548-552
132. Cosmin Flavius Costaş, An Account of Romania's Green Taxes, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 11/2015, p. 592-601
133. Cosmin Flavius Costaş, Ecotaxa. Tehnologia oxo-biodegradabilă. Nelegalitatea impunerii, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 11/2015, p. 632-644.

 

II.2. Alte articole publicate în reviste

 

1. Cosmin Flavius Costaş, Il ruolo e gli effetti della prassi amministrative nazionale in Romania ed il suo impatto sull applicazione del diritto comunitario, Studi Tributari Europei nr. 1/2011, p. 38-56
2. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 26 iunie 2007 în afacerea Ordre des barreaux, Caietele de Drept Penal nr. 4/2007, categoria CNCSIS D, p. 127-149
3. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 21 aprilie 2005 în afacerea Hundt-Eßwein, Revista Română de Fiscalitate, nr. 2/2007, p. 27-30
4. Cosmin Flavius Costaş, Modalitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale, Revista Română de Fiscalitate nr. 10/2007, p. 24-26
5. Cosmin Flavius Costaş, Regimul fiscal al contribuţiilor sociale obligatorii şi taxelor profesionale datorate de avocaţi în România, Revista Română de Fiscalitate, Timisoara nr. 9/2007, p. 31-33
6. Cosmin Flavius Costaş, Jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europene privind deducerea plăţii TVA în amonte, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 12 ianuarie 2006 în afacerea Optigen şi alţii, Revista Română de Fiscalitate nr. 4/2007, p. 41-44
7. Cosmin Flavius Costaş, Importanţa jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europene în materie fiscală, Revista Română de Fiscalitate nr. 1/2007, p. 43-49
8. Cosmin Flavius Costaş, Regimul fiscal al societăţilor civile profesionale cu răspundere limitată (S.P.R.L.) – forme de organizare ale practicienilor în insolvenţă, Revista Romana de Fiscalitate nr. 4/2008, p. 21-24
9. Cosmin Flavius Costaş, Principiul securităţii juridice, Revista Română de Fiscalitate nr. 7/2008, p. 42-44
10. Cosmin Flavius Costaş, Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, Revista Română de Fiscalitate nr. 9/2008, p. 3-8.


III. Comunicări prezentate la conferințe naționale și internaționale


 1. Cosmin Flavius Costaş, Reglementări din Codul fiscal român incompatibile cudreptul comunitar, comunicare susţinută la sesiunea ştiinţifică internaţională aUniversităţii “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, ediţia a XV-a, “Integrarea europeană- o provocare pentru cercetarea ştiinţifică”, Iaşi, 26 mai 2007;

 2. Cosmin Flavius Costaş, Cultural Freedom of Minorities, comunicare susţinutăla Universitatea de Vară “Europe Between the Liberty of Culture and the Cultureof Liberties”, Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”, Universitatea “Lucian Blaga”,Sibiu, 8-17 iulie 2007, publicată în volumul Bianca Selejan-Guţan, Daiana MauraVesmaş (editori), "Europe Between the Freedom of Culture and the Culture ofFreedoms", Ed. Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2008, ISBN 978-973-739-631-0, p. 136-168;

 3. Cosmin Flavius Costaş, Regimul juridic al finanţelor publice locale în România, comunicare susţinută la sesiunea ştiinţifică internaţională a Institutului de ŞtiinţeAdministrative din Republica Moldova, “Administraţia publică şi buna guvernare”,Chişinău, 27 octombrie 2007 – publicată în volumul “Administraţia publică şi bunaguvernare” (Caietul ştiinţific 2/2007), Chişinău, Institutul de Ştiinţe Administrativedin Republica Moldova, 2008, ISBN 978-9975-9674-4-0, p. 260-276;

 4. Cosmin Flavius Costaş, Romanian Tax Provisions Incompatible with the Rightto a Fair Trial, comunicare susţinută la conferinţa „International Conference ofDoctoral Students and Young Scholars” organizată de Facultatea de Drept,Universitatea Masaryk din Brno (Republica Cehă), 13-14 mai 2008 - publicată învolumul „Cofola 2008 Conference: Key Points and Ideas”, Brno, MasarykovaUniverzita, 2008, ISBN 978-80-210-4630-6, p. 432-437;

 5. Cosmin Flavius Costaş, Remedii efective pentru prevenirea şi/sausancţionarea depăşirii duratei rezonabile a procedurii, comunicare susţinută laConferinţa Bienală a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest dinTimişoara, 23-25 octombrie 2008 - publicată în volumul Wolters Kluwer (editor),"Conferinţa Internaţională Bienală Timişoara 23-25 octombrie 2008", Bucureşti,Ed. Wolters Kluwer, ISSN 2067-3841, p. 53-80. 

 


Alte responsabilități profesionale si administrative

- avocat, Baroul Arad (2005 - prezent); fondator, partener și asociat coordonator al societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații (2013 - prezent)

- editor al revistei Tax Magazine (2015)

- junior expert al proiectului „Strategia naţională de cercetare-dezvoltare-inovare 2007-2013” (2006-2007)

- membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Drept (2008 - prezent);

- membru al Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2012 - prezent)


Membru al unor institutii nationale/internationale 

 Membru al Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in theCountries of Central and Eastern Europe, cu sediul la Bialystok (Polonia)


Limbi straine cunoscute

 Engleză, Franceză, Italiană


Contact: 

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Facultatea de Drept, Str. Avram Iancu nr. 11, sala 117

 Telefon/fax: 0040 264 595504, 0040 733 410246

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11