COSTAȘ.Cosmin

Conf. univ. dr.
Cosmin Flavius Costaș


Carieră academică

25.01.2018 - în curs - Conferențiar universitar

Poziția implică activități de predare și cercetare pentru următoarele cursuri la Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: Dreptul finanțelor publice, Contencios fiscal, Introducere în dreptul fiscal european, Drept fiscal european și comparat, Probleme dificile ale fiscalității naționale și europene, în limba română și în limba engleză, la nivel licență și nivel master.

Adițional, din aceeași poziție academică, au fost susținute activități didactice la Școala Doctorală Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (2021 - 2023, Fiscalitatea noilor tehnologii) și respectiv la programul de masterat în Drept fiscal al Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara (2021 - 2022, Drepturile contribuabililor și procedura fiscală).

În prezent susțin cursul Probleme speciale de drept fiscal la Școala Doctorală Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (2023 - 2024).

1.02.2015 - 25.01.2018 - Lector universitar

Poziția a implicat activități de predare și cercetare în domeniile Dreptul finanțelor publice, Contencios fiscal (nivel licență), Drept fiscal european comparat, Probleme dificile ale fiscalității naționale și europene (nivel master)​.

1.02.2007 - 1.02.2015 - Asistent universitar

Poziția a implicat activități de cercetare și predare în domeniile Dreptul finanțelor publice și Contencios fiscal (nivel licență)​

1.02.2005 - 1.02.2007 - Preparator universitar

Poziția a implicat activități de cercetare și predare în domeniul Dreptul finanțelor publice.

 

Educație și formare profesională

2014 - Doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Titlul de doctor în drept a fost acordat cu distincția ​Summa Cum Laudae, ​pentru o teză intitulată ​Dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil​, sub coordonarea Prof. cons. dr. Ion Deleanu și Prof. univ. dr. Florin Streteanu. Teza de doctorat este publicată sub denumirea C.F. Costaș, ​Dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil​, Ed. Universul Juridic, București, 2014.

2005 - Diplomă superioară în domeniul dreptului comparat, Faculté Internationale de Droit Comparé, Université de Strasbourg (Franța)

Un curs cuprinzând trei cicluri, în domeniul dreptului comparat, desfăşurat în limbile engleză (ciclul 1) şi franceză (ciclurile 2 şi 3) a fost finalizat cu succes, în promoţia Louis-Edmond Pettiti (2005). La final a fost acordată o Diplome supérieure en droit comparé​.

2004 - Masterat în drept, programul Instituții și reglementări comunitare, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

2003 - Licențiat în drept, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

 

Publicații, conferințe, mobilități, proiecte și burse de cercetare

(a) Publicații. Am ​publicat singur sau am participat la scrierea unui număr de peste 50 de cărţi (publicate în România, Italia, Polonia, Cehia, Slovenia şi Republica Moldova) şi 180 de articole (publicate în România, Italia şi Olanda, majoritatea indexate BDI), în special în domeniul dreptului fiscal naţional şi european. Cele mai recente publicaţii sunt următoarele:

autor – C.F. Costaş, Drept fiscal, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2021; C.F. Costaş, Drept financiar, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2021; C.F. Costaș, C. Dohotar, Impozitarea nomazilor digitali, Cluj Tax Forum Journal nr. 2/2021; C.F. Costaș, L. Pricope, Poate stabili procurorul obligații fiscale în materie de TVA?, Cluj Tax Forum Journal nr. 3/2021; C.F. Costaș, Prejudiciul sau eterna necunoscută a galaxiilor fiscale, penale și de insolvență, Cluj Tax Forum Journal nr. 2/2019.

editor – C.F. Costaş (ed.), L. Dobrinescu, A. Iancu, V. Marinescu, M.Şt. Minea, H. Sasu, V. Terzea, A. Văsonan, T. Vidrean-Căpuşan, Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, Bucureşti, 2016.

coautor – C.F. Costaș, M. Tofan, Drept financiar, Ed. Universul Juridic, București, 2023; C.F. Costaș, S.I. Puț, Drept fiscal, Ed. Universul Juridic, București, 2023; C.F. Costaș, S.I. Puț, Drept fiscal și financiar. Caiet de seminar, ed. a III-a, Ed. Hamangiu, București, 2022; S.I.Puț, C.F. Costaș, Dreptul sportului, Ed. Hamangiu, București, 2021; C.F. Costaș, S.I. Puț, A.M. Mureșan, A. Tomuța, Drept fiscal și financiar. Caiet de seminar, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, București, 2020; L.M. Moldovan, C.F. Costaș, Lipsa formulării contestației ca excepție relativă în contenciosul fiscal și posibilitatea invocării unor motive noi în fața instanței, raportat la cele susținute prin contestație – se aplică în materie fiscală art. 8 alin. (1) teza finală din Legea nr. 554/2004, introdusă prin Legea nr. 212/2018?, Cluj Tax Forum Journal nr. 4/2019; C.F. Costaş, L.M. Harosa, J.M. Moulin, F. Roşioru, C.S. Rusu, International and Comparative Business Law, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015.

contributor – R. Franzsen, W.J. McCluskey, F. Plimmer, Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia, Ed. Institute for Local Self-Government, Maribor, 2021; A. Di Pietro, M. Caianiello, Investigations and Sanctions for VAT Frauds: Fundamental Principles and Comparison Across EU Member States, Ed. Cacucci, Bari, 2017; M. Burzec, P. Smoleń (ed.), Essential problems with taxation of agriculture, Ed. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2017; A. Di Pietro, M.A. Collado, P. Essers, A. Menendez, T. Tassani, La fiscalitá ambientale in Europa e per l'Europa, Ed. Cacucci, Bari, 2016; P. Smoleń (ed.), Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, Ed. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016.

(b) Conferințe

b1) Organizator al conferinței de drept fiscal ​Cluj Tax Forum ​(Cluj-Napoca, 10 mai 2019 - ediția a IV-a; Cluj-Napoca, 14 aprilie 2018 - ediția a III-a; Cluj-Napoca, 8 aprilie 2017 - ediția a II-a; Cluj-Napoca, 19 februarie 2016 - ediția I)

b2) Keynote speaker, moderator sau participant la mai multe conferinţe din domeniul dreptului fiscal şi financiar, la nivel naţional şi internaţional [exempli gratia: speaker, conferința ''Perspective ale dreptului fiscal'', Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, 28 - 30 septembrie 2023, cu prelegerea O discuție despre inspecția fiscală în România, axată pe cazul bizar al verificărilor documentare; speaker, Conferința de TVA. Ediția I, Universitatea din București, 12 iunie 2023, cu prelegerea Sport, avocatură și cercetare: câteva dileme privind noțiunile de ''persoană impozabilă'' și ''activitate economică''; speaker, conferința EUFIRE, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 19 - 20 mai 2023, cu prelegerea Taxation of Robots; speaker, conferința Financial and Monetary Policies for Fostering European Integration, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, online, 31 martie 2023, cu prelegerea Defi and Default. Actual and Virtual Threats; speaker, conferința EUFIRE, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 13-14 mai 2022, cu prelegerea International Financial Sanctions. Is Internet a Source of Information with Legal Force; speaker, conferința Evaziunea fiscală. Ediție specială de Transilvania, Smart Law Conferences (Editura Universul Juridic), 8 decembrie 2021, cu prelegerea Who's who în procesele evaziunii fiscale. Câteva considerații referitoare la competență și titluri de creanță; speaker, Conferința Națională de Drept Fiscal, București, 29 – 30 octombrie 2021, cu prelegerea Un lux teoretic în materia TVA: dreptul contribuabilului de a contesta existența și întinderea obligației de plată, în contextul unui proces penal; speaker, conferința Financial Law in the Digital Age, Universitatea de Stat din Moscova (Federația Rusă), online, 27 noiembrie 2020, cu prelegerea Financial (International) Sanctions and the Legal-Force of Internet Provided Information; speaker, conferinţa Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia, Universitatea Carol din Praga (Cehia), 20 septembrie 2018, cu prelegerea Access to File: Right(s) of the Defence or Defence of the Right(s)?; keynote speaker, conferinţa EUFIRE, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 18 mai 2018, Towards a Magna Carta of Taxpayers' Rights in the Times of the Hunger Games].

(c) Mobilități și burse de cercetare

c1) În cadrul programului Erasmus Teaching Mobility, am valorificat burse de cercetare la Facultatea de Drept a Universității din Leon, Spania (mai 2018, octombrie 2019), Facultatea de Drept a Universității din Valencia, Spania (noiembrie 2022) și la Facultatea de Drept, Universita degli Studi, Perugia, Italia (decembrie 2022).

c2) Beneficiar al unei burse de cercetare oferite de ​Universitá di Bologna – Scuola Europea di Alti Studi Tributari, Italia (octombrie – decembrie 2006, ianuarie - februarie 2007)​

(d) Proiecte de cercetare

Am participat la mai multe proiecte de cercetare în România şi în străinătate. Cele mai recente proiecte au fost coordonate de Scuola Europea di Alti Studi Tributari, Bologna, Italia (2014 – Environmental Taxation in Europe and For Europe; 2016 – Investigations and Sanctions for VAT Frauds: Fundamental Principles and Comparison Across EU Member States)​. Alte proiecte sunt în curs, în colaborare cu Facultăți de Drept și centre de cercetare din Italia și Polonia. În prezent, fac parte din echipa de cercetare a proiectului Jean Monnet - Centrul de Excelență European Financial Resilience and Regulation EUFIRE-RE (coordonator: Mihaela Tofan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași).

 

Activitate profesională și editorială

(a) Activitate profesională. Avocat în Baroul Arad (2005), Managing Partner al societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații (2013)

(b) Activitate editorială. În prezent, sunt editor al revistei Cluj Tax Forum Journal și membru al colegiului de redacție al revistei Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Iurisprudentia. În trecut am ocupat poziția de editor al revistei Tax Magazine și pe cea de membru al colegiului de redacție al Revistei Române de Drept al Afacerilor. 

(c) Cursuri de pregătire profesională. În cursul anului 2017 am participat în calitate de formator la seminare de formare profesională organizate de Institutul Național al Magistraturii și respectiv de Institutul Notarial Român. Colaborez în mod frecvent cu Uniunea Națională a Barourilor din România și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în contextul organizării unor conferințe sau seminare de formare și pregătire profesională. În prezent sunt formator al INPPA - Centrul Teritorial Cluj-Napoca (disciplina Drept fiscal - 2021 - 2023).

 

Afilieri

Membru: International Fiscal Association - Filiala România; Asociația Română de Drept și Afaceri Europene; Center for Information and Research Organization in Public Finances and Tax Law of Central and Eastern European Countries (Bialystok, Polonia)

 

Distincții

Premiul Anual pentru Excelenţă în Cercetarea Ştiinţifică acordat de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România (2016)​

 

Date contact:

Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Str. Avram Iancu, nr. 11, birou 117, 400098 Cluj-Napoca, România

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: 0733.410246, 0742.410246

 

 

 

 

 

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11