veronica rebreanu

Lect. univ. dr.
Veronica Rebreanu

Studii

Doctor in drept - UBB Cluj Napoca - 2001

Stagii de pregatire si documentare

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 - stagii de documentare în MareaBritanie, la Biblioteca de Drept din cadrul Universităţii din Exeter şi la BibliotecaInstitutului pentru Studii Juridice Avansate din Londra.

Activitati didactice la Facultatea de Drept

 • Teoria generala a dreptului [TGD]

Studentii pot accesa materialele pentru cursul de Teoria Generala a Dreptului şi pentru Cercul de TGD  aici

 • Probleme speciale de Teoria dreptului [PS.TGD]

Studentii pot accesa materialele pentru cursul de PS.TGD aici

 • Dreptul mediului

Studentii pot accesa materialele pentru cursul de Dreptul mediului aici

 • Legislatia mediului

Alte activitati didactice

1999-2002 - Programul Socrates Erasmus din Marea Britanie, la Universitatea dinExeter, School of Law

 • Teaching or presentations abroad:
 • in Socrates/Erasmus Program – School of Law, Exeter University:
  • 1999 – "Romanian System of Law";
  • 2002 – "Environment protection in Romania – Case study;
  • 2004 – "The Aarhus Convention pillars – U.K. and Romania comparativeapproach"
  • 2006 – "Romania joining EU".
 • 2004, AVOSETTA Meeting, Brussels, Belgium – "Brief presentation of RomanianEnvironmental Legislation"
 • 2006 - Environmental Aspects Summer School, Pecs, Hungary – "EnvironmentalImpact Assessment"
 • 2006 – The XVI-th Economic Forum, Krynica, Poland – "Lessons and Problemsof Romanian Experience of Environmental Policy".

Domenii de cercetare

 • Constantele dreptului si ale statului
 • Protectia mediului in Romania si in Comunitatea Europeana (Principiile dreptuluimediului, Dezvoltarea durabila)

List of publications

VOLUME PUBLISHED ALONE:
 1. Rebreanu VERONICA, THE CONSTANTS OF THE STATE, monograph, Ed."Argonaut", Cluj-Napoca, 2003/2004, 268 p.
VOLUME PUBLISHED IN COLLABORATION:
 1. Gheorghe BOBOS, Corina BUZDUGAN, Veronica REBREANU, GENERAL THEORYOF STATE AND LAW, Ed. "Argonaut", Cluj-Napoca, 2008, 452 p.
PAPERS AND STUDIES:
 1. Veronica REBREANU, SOVEREIGNTY, în "Romanian Review of Philosophy ofLaw and Social Philosophy", nr. 6/2007, Editura Mirton, pp. 50-59.
 2. Veronica REBREANU, SOME ASPECTS REGARDING THE CREATION OF ANENVIRONMENTAL CONSCIENCE, in "Environment and Progress", nr. 10/2007,Cluj-Napoca, 2007, pp. 371-378.
 3. Veronica REBREANU, DIFFERENT ENVIRONMENT PERMITS, in volume "JuridicalRapports", Ed. "Argonaut", Cluj-Napoca, 2006, pp. 70-101.
 4. Veronica REBREANU, THEORETIC ASPECTS OF ENVIRONMENT POLICYPROTECTION, as co-leader of research project "Economic Development and Environment: How to Combinethese Two Vital Needs from Development to Integration", in volume "Rotary and the Next Europe: ARenaissance Challenge", SpringerWienNewYork, 2005, pp. 130-135.
 5. Romulus GIDRO, Veronica REBREANU, CLINICAL LEGAL EDUCATION – THEEXPERIENCE OF CLUJ-NAPOCA UNIVERSITY, in Novi Sad Juridical Journal of the Law Faculty, CollectedPapers, vol. XXXIX- 2/2005, pp. 101-113.
 6. Romulus GIDRO, Veronica REBREANU, LEGAL CLINICAL EDUCATION – APRACTICAL TEACHING METHOD FOR STUDENTS IN LAW, Universitas Quinqueecclesiensis, Pecs LawFaculty Journal, JURA, nr. 1/2004, pp. 161-163.
 7. Veronica REBREANU, ACCESS TO INFORMATION IN ENVIRONMENTAL MATTERS,in "Fiat Justitia" Journal nr. 2/2003, published by "Dimitrie Cantemir" Christian University, LawFaculty, pp. 41-55.
 8. Veronica REBREANU, JURIDICAL ASPECTS REGARDING THE DEPOSITING OFWASTE, in volume "Environment – research, protection and management", Edited by "Babeş-Bolyai"University Cluj-Napoca, Environment Science Faculty, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 2003, pp. 439-443.
 9. Veronica REBREANU, POPULATION – CONSTANT ELEMENT OF THE STATE, involume „For a General Theory of State and Law", Edited by "Dimitrie Cantemir" Christian University, Law Faculty Cluj-Napoca, Ed. Ed. "Arvin Press", Cluj-Napoca, 2003, pp. 228-240.
 10. Veronica REBREANU, TERRITORY – CONSTANT ELEMENT OF THE STATE, inStudia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Iurisprudentia Journal nr. 1/1999, pp. 3-34.
 11. Veronica REBREANU, Jeffrey STANYER, SUSTAINABLE ORGANISATIONS FOR ECONOMIC ACTIVITIES: INDIVIDUAL ETHICAL CODES AND ORGANISATIONAL DESIGN UNDER SOCIALISM AND CAPITALISM - in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Iurisprudentia Journal , nr. 2/1999, pp. 29-56.
 12. Veronica REBREANU, THE CONCEPT OF TERRITORY OF THE STATE, in OradeaUniversity Annals, Law Series, 1998, p. 119-126.
 13. Ion TURCU, Veronica REBREANU, CCARAGIALE'S SPIRIT – in "Fiat Justitia"Journal, Nr. 1/ 1997, Edited by "Dimitrie Cantemir" Christian University, Cluj-Napoca Law Faculty, pp. 163-168,
 14. Ion TURCU, Veronica REBREANU, REMARKS REGARDING THE JURIDICALREGIME OF PENALTIES FOR BEING LATE - in volume "Studies and Researches in Socio-HumanitiesSciences", Ed. "Argonaut", Cluj-Napoca, 1997, pp. 23-27.
 15. Ion TURCU, Veronica REBREANU, IMPROPER GUARANTIES OF COMMERCIALOBLIGATIONS - in Commercial Law Journal nr. 11/1996, Bucureşti, pp. 20-25.
 16. Ion TURCU, Veronica REBREANU, GUARANTY OF CREDIT REIMBOURSEMENTBY CAUTION- in Commercial Law Journal nr. 10/1996, Bucureşti, pp. 17-31.
 17. Ion TURCU, Veronica REBREANU, QUELQUES ASPECTS SPÉCIFIQUE DE LACONCLUSION DU CONTRAT COMMERCIAL - in "Fiat Justitia" Journal nr. 1/1996, Edited by"Dimitrie Cantemir" Christian University, Cluj-Napoca Law Faculty, pp. 153-181
 18. Veronica REBREANU, ASSOCIATION IN PARTICIPATION IN BETWEENTRADITION AND ACTUALITY - in Commercial Law Journal, nr. 4/1995, Bucharest, pp. 112-119.
 19. Ion TURCU, Veronica REBREANU, CRITICAL REMARKS REGARDING THEPROJECT OF COMMERCIAL INSOLVABILITY LAW - JURIDICAL REORGANISATION AND BANKRUPTCY –ADOPTED BY THE ROMANIAN SENATE, in volume "Law Studies – Law Transformations inthe Transitional Period" – Timisoara West University Typograph , Economics and Law Faculty, 1995, vol. I, pp. 268-273.
 20. Ion TURCU, Veronica REBREANU, GUARANTIES FOR BANK CREDITREIMBOURSEMENT – in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Iurisprudentia Journal, nr. 1/1995
 21. Ion TURCU, Veronica REBREANU, SPECIFIC ASPECTS OF COMMERCIALCONTRACT CONCLUSION, in Studia Universitatis "Babeş-Bolyai", Series Iurisprudentia Journal, nr.2/1994, Cluj-Napoca, pp. 51-74.
 22. Veronica REBREANU, NEW ASPECTS OF INTERPRETATION OF LAW NR.88/1994 REGARDING THE ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, in Oradea UniversityAnnals, Law series, anno II, p. 34-38.
 23. Veronica REBREANU, REMARKS REGARDING THE ASSOCIATION INPARTICIPATION IN COMPARATIVE LAW – in Studia Universitatis "Babeş-Bolyai", Series Iurisprudentia Journal , nr. 2/1993, Cluj-Napoca, pp. 89-97.

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

VOLUME PUBLICATE SINGURA:

1.Rebreanu VERONICA, Constantele statului, monografie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2003.

VOLUME PUBLICATE IN COLABORARE:

1. Gheorghe BOBOS, Corina BUZDUGAN, Veronica REBREANU, TEORIA GENERALAA STATULUI SI DREPTULUI, Editura "Argonaut", Cluj-Napoca, 2008, 452 pagini.

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE:

1. Veronica REBREANU, ASPECTE ALE INTERPRETĂRII ART. 32 DIN LEGEA NR. 88/1993 PRIVIND ACREDITAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR" - în "Analele

Universităţii din Oradea" - seria drept - anul II, 1994, pp. 34-38.

2. Veronica REBREANU, OBSERVAŢII PRIVIND ASOCIAŢIUNEA ÎN PARTICIPAŢIUNE ÎN DREPTUL COMPARAT - în Revista"Studia

Universitatis "Babeş-Bolyai" – Series Iurisprudentia , nr. 2/1993,

Cluj-Napoca, p. 89-97.

3. Ion TURCU, Veronica REBREANU, ASPECTE SPECIFICE ALE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI COMERCIAL - în Revista "Studia Universitatis

"Babeş-Bolyai" - Series Iurisprudentia , nr.2/1994, Cluj-Napoca, p. 51-74.

4. Ion TURCU, Veronica REBREANU, GARANŢIILE RAMBURSĂRII CREDITULUI BANCAR - în Revista "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" -Series

Iurisprudentia, nr. 1/1995

4. Ion TURCU, Veronica REBREANU, OBSERVAŢII CRITICE PRIVIND PROIECTUL LEGII INSOLVABILITĂŢII COMERCIALE - REORGANIZAREA

ŞI LICHIDAREA JUDICIARĂ - ADOPTAT DE SENATUL ROMÂNIEI, în volumul "Studii de drept - Transformările dreptului în perioada de tranziţie" , vol. I-II,Tipografia Universităţii de Vest , Timişoara, 1995, vol. I, p. 268-273.

6. Veronica REBREANU, ASOCIAŢIUNEA ÎN PARTICIPAŢIUNE ÎNTRE TRADIŢIE

ŞI ACTUALITATE - în "Revista de Drept Comercial", anul V, nr. 4/1995,Bucureşti, p. 112-119.

7. Ion TURCU, Veronica REBREANU, QUELQUES ASPECTS SPÉCIFIQUE DE LA CONCLUSION DU CONTRAT COMMERCIAL - în Revista

"FIAT JUSTITIA", Nr. 1/1996, p. 153-181, - Facultatea de Drept Cluj-

Napoca din cadrul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir".

7. Ion TURCU, Veronica REBREANU, GARANTAREA RAMBURSĂRIICREDITULUI PRIN CAUŢIUNE - în "Revista de DreptComercial" nr. 10/1996,

Bucureşti, p. 17-31.

9. Ion TURCU, Veronica REBREANU, GARANŢII IMPROPRII ALE OBLIGA[IILOR COMERCIALE - în "Revista de Drept Comercial" nr.11/1996,

Bucureşti, p. 20-25.

10. Ion TURCU, Veronica REBREANU, OBSERVAŢII PRIVIND REGIMULJURIDIC AL PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE - învolumul "Studii

şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio- umane, prezentate la sesiunileştiinţifice anuale 1995-1996" , Editura ARGONAUT, Cluj-Napoca, 1997, p. 23-27.

11. Ion TURCU, Veronica REBREANU, SPIRITUL LUI CARAGIALE - În Revista

"Fiat Justitia", Nr. 1/ 1997, p. 163-168, Facultatea de Drept

Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine"Dimitrie Cantemir".

12. Veronica REBREANU, NOŢIUNEA DE TERITORIU AL STATULUI, în Analele

Universităţii din Oradea, Seria Drept, 1998, p. 119-126.

13. Veronica REBREANU, Jeffrey STANYER, SUSTAINABLE ORGANISATIONS FOR ECONOMIC ACTIVITIES: INDIVIDUAL ETHICAL CODES AND ORGANISATIONAL DESIGN UNDER SOCIALISM AND CAPITALISM - înRev. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Iurisprudentia, nr. 2/1999, p. 29-56.

14. Veronica REBREANU, TERITORIUL - ELEMENT CONSTANT AL STATULUI, în

Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Iurisprudentia, nr. 1/1999, p. 3-34.

15. Veronica REBREANU, POPULAŢIA – ELEMENT CONSTANT AL STATULUI, în

volumul "Pentru o teorie generală a dreptului" publicat de Facultatea de DreptCluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", cuprinzândcomunicările ştiinţifice prezentate în cadrul Primului Simpozion Naţional de Teoria generală a statului şi dreptului "IN MEMORIAM prof.univ.dr.docent IOANCETERCHI" Membru corespondent al Academiei Române, desfăşurat la Cluj-Napoca, în perioada 10-11 mai 2002, Editura Arvin Press, Cluj-Napoca, 2003. ISBN 973-7966-04-X

16. Veronica REBREANU, Aspecte juridice privind depozitarea deşeurilor, învolumul

"Mediul – cercetare, protecţie şi gestiune",cuprinzând lucrările

prezentate la Simpozionul cu acelaşi titlu, organizat sub egida

Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie şi

Geologie – Departamentul de Geologie, Facultatea de Ştiinţa Mediului,

Grădina Botanică Jibou, vol. ENVIRONMENT&PROGRESS, Presa UniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2003, pp. 439-443. ISBN-973-610-150-9.

17. Veronica REBREANU, Reglementarea juridică a accesului liber lainformaţia privind

mediul, în Revista "Fiat Justitia" nr. 2/2003, a Universităţii Creştine "DimitrieCantemir", Facultatea de Drept Cluj-Napoca, p. 41-55.

18. Romulus GIDRO şi Veronica REBREANU, Legal Clinical Education – APractical

Teaching Method for Students in Law,–, Revista JURA nr. 1/2004. a Facultăţii deDrept din Pecs, Universitas Quinqueecclesiensis.

19. Romulus GIDRO şi Veronica REBREANU, Clinical Legal Education – TheRomanian

Experience of Cluj-Napoca University, în Revista Facultăţii de Drept Novi Sad,Collected Papers, vol. XXXIX-2/2005, pp. 101-113.

20. Veronica REBREANU, II. Theoretical aspects of environment protectionpolicy and action,

în calitate de co-leader al proiectului de cercetare intitulat "EconomicDevelopment and Environment: How to Combine these Two Vital Needs fromDevelopment to Integration", în volumul "Rotary and the Next Europe: ARenaissance Challenge", SpringerWienNewYork, 2005, pp. 130-135.

21. Veronica REBREANU, Regimul juridic al avizelor, acordurilor,autorizaţiilor de mediu, în

volumul "Raporturile juridice" cuprinzând lucrările prezentate la cel de-al II-leaSimpozion Naţional de Teoria Generală a Statului şi Dreptului, Editura"Argonaut", Cluj-Napoca, 2006, pp. 70-101.

22. Veronica REBREANU, Sovereignty, în "Romanian Review of Philosophy ofLaw and Social Philosophy", nr. 6/2007, EdituraMirton, pp. 50-59.

23. Veronica REBREANU, Câteva aspecte privind crearea unei conştiinţe demediu, în vol. 10/2007 -

ENVIRONMENT&PROGRESS, "Tehnologii şi echipamente pentruevaluarea şi protecţia mediului; Mediul - Problemefundamentale", Cluj-Napoca, pp. 371-378.

1. Aspecte juridice privind depozitarea deseurilor. Mediul - cercetare, protectie,gestiune, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 2003

2. Populatia ca element constant al statului, Fiat Justitia, 2000

3. Teritoriul - element constant al statului, Studia Universitatis Babes - Bolyai,Series Iurisprudentia, nr. 1/1999

4. Sustainable Organisations for economic activities: individual ethical codes andorganizational design under socialism and capitalism, Studia Universitatis Babes -Bolyai. Seria Iurisprudentia, nr. 2/1999

5. Notiunea de teritoriu al statului, Analele Universitatii din Oradea. Seria Drept,1998

6. Asociatiunea in participatiune intre traditie si actualitate, Revista de dreptcomercial, nr. 4/1995

7. Observatii privind asociatiunea in participatiune in dreptul comparat, StudiaUniversitatis Babes-Bolyai. Seria Iurisprudentia, nr. 2/1993

Alte responsabilitati profesionale si administrative

Începând cu anul 1997, alături de prof.univ.dr. Gidro Romulus, am fostdesemnată pentru implementarea şi organizarea Clinicii Juridice, începând cuanul universitar 1998/1999, la anii III-IV de studiu, unde am contribuit laredactarea programului, ca şi la prezentarea acesteia ca disciplină opţională, laorganizarea cursurilor şi seminariilor, la asigurarea infrastructurii necesarederulării cursului, corespunzător standardelor occidentale. Am fost coordonator alcursului de Clinică juridică din anul 1997 până în septembrie 2002. În martie1998, am participat la Seminarul organizat de ABA CEELI la Rijeka, în Croaţia,referitor la implementarea Clinicii juridice în învăţământul juridic din SE Europeişi rezultatele obţinute până la acea dată.

În anul 1999 am participat, în calitate de coordonator a două echipe de studenţi,la două competiţii de procese simulate: martie 1999, Cluj-Napoca, Moot Court,organizată de Facultatea de Studii Europene; noiembrie 1999, Bucureşti, primulConcurs de procese simulate "Gh. Beleiu" organizat de Facultatea de Drept, undeunul dintre studenţii clujeni a fost premiar ca "cel mai bun avocat pledant".

Din primăvara anului 1998, respectiv cu numărul publicat pentru anul 1997, amfost desemnată secretar de redacţie al revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai– Series Iurisprudentia. Am răspuns de apariţia numerelor 1-2/1997; 1-2/1998;1-2/1999.

În perioada 1996-2000 am îndeplinit funcţia de secretar al Catedrei de dreptpublic, Facultatea de Drept, iar în perioada 2000-2003 am fost locţiitor al ŞefuluiCatedrei de drept public.

ianuarie 2000–ianuarie 2004 membră a Consiliului profesoral al Facultăţii deDrept.

2000-2005 am facut parte din comisia de selectare a studenţilor pentru burseleSocrates/Erasmus – schimb

În luna ianuarie 1998 am redactat, apoi am contribuit la bunul mers al derulăriiproiectului major de cercetare – BM 37, derulat în perioada 1999-2002, finanţatde Guvernul României în colaborare cu Banca Mondială, propus de Facultatea deDrept cu titlul "Analiza dinamicii legislaţiei româneşti postrevoluţionare şipropuneri de compatibilizare cu legislaţia europeană", Director prof.univ.dr.Mircea Minea. Am întocmit toate auditurile pentru justificarea sumelor primate.Pe parcursul derulării programului, am beneficiat de mai multe stagii dedocumentare în Marea Britanie, la Biblioteca de Drept din cadrul Universităţii dinExeter şi la Biblioteca Institutului pentru Studii Juridice Avansate din Londra.

Între anii 2000-2003 am făcut parte din echipa Contractului de cercetare "Reviewof the Transboundary Impact of the Baia Mare Spill on the Environment Economyand Environment Legislation", încheiat cu IRCYL EU-RO Londra, UK, ICON-UK,T.H. Huxley School of Environment, Earth Sciences and Engineering London,ICON-UK (Director prof.dr. Emil Cordoş, Facultatea de Chimie). Am fostresponsabil al secţiunii WP 4.4. - National and European Legislation and Policyand Transboundary Issues.

Între anii 2001-2003 am fost membru în contractul de cercetare "Investigareariscului asupra sănătăţii şi mediului datorat expunerii la cianuri rezultate lacianurarea aurului în Asia Centrală şi Europa Centrală" (Director prof.dr. EmilCordoş, Facultatea de Chimie).

În vara anului 2004 am redactat programul de cercetare "Economic Developmentand Environment: how to combine these two vital needs in the transition stagefrom development to integration", finanţat de Rotary Organization, program alcărei Coordonator ştiinţific am fost desemnată. Rezultatele cercetării au fostpublicate, în rezumat, într-un volum editat sub titlul „Rotary and the nextEurope: a renaissance challenge" şi prezentate oficial la Clubul Presei din Viena,6 iunie 2005, unde am reprezentat echipa română de cercetare. 2004 - theauthor of the research program entitled: "Economic Development andEnvironment: how to combine these two vital needs in the transition stage fromdevelopment to integration", financed by the Rotary Organization, program whose scientific coordinator (co-leader) I was. The results of the research werepublished in the volume „Rotary and the next Europe: a renaissance challenge"and officially presented at the Press Club in Vienna, 6-th of July 2005, where Irepresented the Romanian research team.

2005 consilier al ministrului educatiei si cercetarii

Din 2004 reprezentant din partea Facultatii de Drept in Reteaua Universitatilordin Centrul si Estul Europei (CEEUN), iar din 2006 - asistent executiv al ariei decercetare juridica CEEUN.

Din 2006 sunt responsabila de programul Life Long Learning in cadrul Facultatiide Drept si de colaborarea cu IPPD pentru pregatirea personalului didactic dininvatamantul preuniversitar.

Membru al unor institutii nationale/internationale

Sunt membră a:

 • Asociaţiei Juriştilor din România
 • Uniunii Naţionale a Barourilor din România
 • Asociaţiei Internaţionale de Filosofie a Dreptului şi Filosofie Socială – Filiala dinRomânia.

Limbi straine cunoscute

 • Engleza
 • Franceza - citit si conversatie usoara
 • Italiana - citit si conversatie usoara

Contact:

Corespondence adress: Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania

Mobile phone: ++40 742 092907

e-mail adress: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11