Studii

I. studii nivel doctorat 


domeniu: drept

specializarea: procedură penală 

instituţia de învăţământ: Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai dinCluj-Napoca 

tema tezei: Dreptul la tăcere în procedurile penale din perspectiva evoluţiilorcontemporane

coordonator de teză: prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ  

finanţare: buget

martie 2012: susţinerea publică a tezei de doctorat

diploma obţinută: Diploma de doctor în drept 

calificativ: excelent II. studii nivel master


1) domeniu: drept

specializarea: drepturile omului

instituţia de învăţământ: Facultatea de Drept şi Ştiinţe  Politice, Université deNantes în parteneriat cu Université de Paris II Panthéon-Assas, Université Paris XNanterre şi Université Paris XII Val de Marne; 

forma de învăţământ la distanţă

oordonator de disertaţie: prof. dr. Philippe Pouget 

finanţare: bursă oferită de l’ Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

perioada: 2003 – 2004 

septembrie 2004: susţinerea examenului final şi a disertaţiei cu tema La défensedes droits de la personne dans la recherche moderne des preuves pénales

diploma obţinută: Diplôme d’ Université de 3e Cycle „Droits fondamentaux”

media generală : 14 / 20 


2) domeniu: drept

specializarea: ştiinţe penale şi criminalistică

instituţia de învăţământ: Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

forma de învăţământ zi

coordonator de disertaţie: prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ  

finanţare: buget

perioada: 2001 – 2002

iulie 2002: susţinerea disertaţiei cu tema Dreptul la tăcere al acuzatului

diploma obţinută: Diplomă de studii aprofundate 

media generală: 9.92 / 10


III. studii postuniversitare de specializare


1) domeniu: drept

specializare: drept englez („English Legal Method”)

instituţia de învăţământ: Faculty of Law, University of Cambridge

finanţare: taxă 

perioada: 09.07.2012-03.08.2012 (şcoală de vară)

diploma obţinută: certificat de participare


2) domeniu: drept

specializare : drept penal european

instituţia de învăţământ : Institut d’Etudes Européennes,  Université Libre deBruxellees

finanţare : taxă 

perioada : 29.06-3.07.2009 (şcoală de vară)

diploma obţinută : certificat de participare


3) domeniu: drept

specializarea: drept comparat

instituţia de învăţământ: Faculté de Droit Comparé, Universitatea RobertSchuman din Strasbourg

finanţare: bursă oferită de l’Association Internationale de Droit Comparé

perioada: 2002-2005 (curs de 3 săptămâni în fiecare an)

iulie 2002: obţinerea Diplomei de drept comparat (ciclul I)

aprilie 2003: obţinerea Diplomei de drept comparat (ciclul II)

aprilie 2005 : obţinerea Diplomei de drept comparat (ciclul III)

diploma obţinută: Diplôme Supérieur de Droit Comparé, promoţia Louis-EdmondPettiti

media generală: 15 / 20


IV. studii nivel licenţă 


domeniu: drept

specializarea: drept

instituţia de învăţământ: Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

coordonator de lucrare de diplomă: prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ  

finanţare: buget

perioada: 1997-2001

iunie: susţinerea examenului de licenţă şi a lucrării de licenţă cu tema Incidenţaprezumţiei de nevinovăţie asupra măsurilor preventive privative de libertate  

diploma obţinută: Diplomă de licenţă

media generală: 9.48 / 10


Activitati didactice la Facultatea de Drept

desfăşurarea de seminarii la disciplinele Procedura penala I şi Procedura penalăII


Domenii de cercetare

procedură penalăPublicatii

I. studii în reviste de specialitate 


Gäfgen c. Germania: un moment de reflecţie şi multe întrebări, Caiete de DreptPenal nr. 4/2012;

Despre concepţia procesuală şi noul Cod de procedură penală. Câteva lucrurisimple, Caiete de Drept Penal nr. 1/2011, p. 66-97;

(In)securitatea juridică şi piaţa de capital din România: suntem într-adevărpregătiţi pentru a sancţiona penal abuzul de piaţă?(II), în colaborare cu FlorinPlopeanu, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2011,  p. 36-57; 

(In)securitatea juridică şi piaţa de capital din România: suntem într-adevărpregătiţi pentru a sancţiona penal abuzul de piaţă?(I), în colaborare cu FlorinPlopeanu, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2011,  p. 23-62; 

O problemă gravă a procedurii penale române în anul 2010: limitarea dreptuluide proprietate de către procuror prin procedura impusă în anul 1968, RevistaStudenţilor în Drept nr. 1/2010, p. 93-108;

Informaţie de interes public: statutul pieţei Rasdaq, Revista Română de Drept alAfacerilor nr. 3/2010,  p. 55-67;

Legea nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (II),Caiete de Drept Penal nr. 2/2009, p. 1-40;

Legea nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (I), Caietede Drept Penal nr. 1/2009, p. 1-16;

Modificările aduse Părţii Speciale a Codului de procedură penală prin Legea nr.356/2006 şi prin O.U.G. nr. 60/2006, Caiete de Drept Penal nr. 3/2006, p. 171-283;

Procedura avertismentului. Consecinţe în materia validităţii declaraţiiloracuzatului în procesul penal, Caiete de Drept Penal nr. 2/2006, p. 11-62;

Inadmisibilitatea utilizării ca mijloc de probă în procesul penal a proceselor-verbale şi a actelor de constatare obţinute în procedurile administrative decontrol, în colaborare cu Gheorghiţă Mateuţ, în revista Caiete de Drept Penal nr.1/2005, p. 11-40. 


II. cărţi

Legea evaziunii fiscale. Comentarii şi explicaţii, în colaborare cu Mircea Minea şi Cosmin Costaş, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2006, 232 pag;

Procedură penală. Partea generală. Sinteze şi speţe, Ed. Sfera Juridică, ClujNapoca, 2007, 337 pag. 


III. studii publicate în volume colective


Compatibilitatea incriminării penale a refuzului de a nu se supune recoltăriiprobelor biologice cu dreptul de a nu contribui la propria incriminare, înConferinţa Internaţională Bienală Timişoara, 23-25.10.2008, Ed. Wolters Kluwer,Bucureşti, 2010, p. 281-297; 

Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l’Unioneuropéenne devant les jurisdictions roumaines. Présent et perspectives, încolaborare cu Florin Streteanu, în L’avenir de la reconnaissance mutuelle enmatière pénale dans l’Union européenne,  Edition de l’Université Libre deBruxelles, 2009, p. 465-486; 

Issues related to the transposition into the Romanian Law of the FrameworkDecision 2002/584/JHA  on the European Arrest Warrant and the surrenderprocedures between member states, în „Europeanization of the National Law, theLisbon Treaty and some other legal issues”, Brno, 2008, ISBN 978-80-210-4630-6, p. 272 – 280;

Studiu de drept pentru România, în colaborare cu Sergiu Bogdan, în „The rightsof suspects and defendants in criminal proceedings in South East Europe”, editor:Konrad Adenauer Stiftung, vol. I, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-0-04981-7, p.187-204. 


Alte responsabilitati profesionale si administrative

secretar de catedră, Catedra de ştiinţe penale

secretar de redacţie, revista Caiete de drept penal


Membru al unor institutii nationale/internationale 

2005 – prezent: avocat


Limbi straine cunoscute

franceză : bine

diploma obţinută: Diplôme Approfondie de Langue Française (DALF)

specializare:  ştiinţe economice şi juridice

instituţia emitentă : Ministerul Educaţiei Naţionale (Franţa)

media generală: 15,18 / 20


engleză : bine


Contact: 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11