simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere septembrie 2023- nivel master

PROGRAMARE CONCURS ADMITERE MASTER -7 SEPTEMBRIE 2023

 

1. Interviul la Instituții de Drept privat - ora 11:00- Cabinetul P7, parter
2. Examenul scris la Științe Penale și criminalistică - ora 9:30- sala 103, etajul 1
3. Interviul la Drept privat al Uniunii Europene-ora 8:30- sala 116, etajul 1
4. Interviul la Dreptul european și dreptul național al afacerilor - ora 09:30 -sala 217, etajul 2
5. Interviul la Drept internațional și comparat al afacerilor - ora 12:00- sala 105, etajul 1

Candidatii se vor prezenta cu actul de identitate.

 

Facultatea de Drept  va organiza o sesiune de admitere și în luna septembrie, nivel Master, pentru următoarele SPECIALIZĂRI:
1. Instituții de drept privat – 11 locuri cu taxă din care 1 loc pentru români de pretutindeni -https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/#master
2. Științe penale și criminalistică – 10 locuri cu taxă
3. Dreptul european și dreptul național al afacerilor 13 locuri buget, 16 locuri cu taxă din care 1 loc pentru români de pretutindeni -https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/#master
4. Drept privat la UE (în limba maghiară) – 1 loc buget, 29 locuri cu taxă
5. Dreptul internațional și comparat al afacerilor (în limba engleză) – 23 locuri cu taxă

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializarea „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afişată
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare);
• La specializarea „Instituţii de drept privat”, admiterea constă într-un interviu şi evaluarea dosarului de candidatură.
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).
• La specializarea " Dreptul internaţional şi dreptul comparat al afacerilor”, admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

Criterii de departajare : 1. media obţinută la examenul de licenţă.
2. media generală a anilor de studii (1-4)-nivel licență

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA - sunt afișate în secțiunea Documente

CALENDAR ADMITERE MASTER:
- Înscrieri – 4-6 septembrie 2023 (în 6 septembrie până la ora 10,00) ONLINE pe siteul UBB dedicat admiterii 2023 https://admitere.ubbcluj.ro/

- Proba scrisă/ interviu – 7 septembrie 2023 -FIZIC, dupa cum urmeaza:

1. Interviul la Instituții de Drept privat - ora 11:00- Cabinetul P7, parter
2. Examenul scris la Științe Penale și criminalistică - ora 9:30- sala 103, etajul 1
3. Interviul la Drept privat al Uniunii Europene-ora 8:30- sala 116, etajul 1
4. Interviul la Dreptul european și dreptul național al afacerilor - ora 09:30 -sala 217, etajul 2
5. Interviul la Drept internațional și comparat al afacerilor - ora 12:00- sala 105, etajul 1


- Afişarea rezultatelor – 8 septembrie 2023
- Perioadă de contestaţii – 8-9 septembrie 2023
- Soluţionarea contestaţiilor – 11 septembrie 2023
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 11-14 septembrie  2023 (în 14 iulie până la ora 11,00) cu prezența fizică a candidatului - la sediul Facultății de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11. Candidatul admis se va prezenta cu dosarul la confirmarea locurilor. Candidatii admisi la Taxa sau candidatii respinsi care solicita redistribuirea pentru un loc la Taxa - vor achita 1250 de lei ( prima transa a taxei de scolarizare)
- Afişarea rezultatelor finale -15 septembrie 2023

PRECIZĂRI IMPORTANTE:
La admitere se pot inscrie doar absolvenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
- durata studiilor de minim 4 ani, nivel licenta
-deținerea un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din conform cerințelor UBB ( certificatele agreate se găsesc la secțiunea Documente)

TAXA DE ȘCOLARIZARE - 5000 lei/an universitar ( din care se va achita prima tranșa de 1250  lei la confirmarea locului)

ACTE ȘI PRECIZĂRI găsiți aici  https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5318:admitere-2023-nivel-master&catid=45&Itemid=123

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11