simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Pentru candidații ÎN AȘTEPTARE - redistribuirea - 21-26 iulie 2023 (ora 11:00 a.m.)

Candidații ÎN AȘTEPTARE au posibilitatea de a participa la redistribuire în perioada 21 - 26 iulie 2023 (cu excepția zilei de duminică, 23 iulie), între orele 9:00-14:00
(în 26 iulie până la ora 11:00 a.m.)

Pentru a participa la redistribuire în vederea ocupării unui loc rămas disponibil (conform opțiunilor exprimate inițial în fișa de înscriere), trebuie urmați următorii pași:


1. În contul candidatului din platforma online de admitere (https://admitere.ubbcluj.ro/) se va selecta butonul VREAU SĂ APLIC PENTRU REDISTRIBUIRE.
2. Achitarea taxei de 1250 lei (prima rată din taxa de școlarizare). Plata se face exclusiv la Casieria Facultății de Drept (str. Avram Iancu nr. 11), în numerar sau cu cardul.
În cazul în care candidatul nu va fi admis, după redistribuire, taxa i se va restitui.
ATENȚIE- Candidații care au în fișa de înscriere doar optiunea Buget nu trebuie sa achite taxa. Aceștia pot fi redistribuiți doar la buget!
3. Se predă fizic dosarul la Secretariatul Facultății de Drept, Str. Avram Iancu nr. 11, în perioda 21 - 26 iulie 2023 (cu excepția zilei de duminică, 23 iulie), între orele 9:00-14:00 (în 26 iulie până la ora 11:00 a.m.).

Dosarul va cuprinde următoarele acte:
1. Contractul de studii universitare (se va completa și semna la Secretariat)
2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (și atestat de echivalare a acestora unde este cazul) se predau în original pentru locurile BUGETATE. Pentru locurile cu TAXĂ se recomandă aducerea originalului și a unei copii simple (pentru legalizarea gratuită la secretariat) sau a unei copii legalizate (la notar)
3. Declaraţia pe proprie răspundere în original pentru absolvenții de bacalaureat din ani anteriori 2023 – se completează la Secretariat ( dacă ați mai urmat o altă facultate declarația trebuie să fie însoțită de adeverinţele în original care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc)
4. Certificatul de naștere: original și copie simplă
5. Certificatul de căsătorie (dacă este este cazul) original și copie simplă
6. Cartea de identitate: original și copie simplă
7. Adeverință medicală tip în original
8. DOSAR PLIC
9. 2 FOTOGRAFII TIP BULETIN.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11