simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Cereri de cazare An 1 (2023-2024)

INFORMAȚII CĂMINE UBB  https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/campus/spatii_cazare

CERERILE DE CAZARE pentru ANUL 1 (2023-2024) se vor depune la Secretariat în perioada 21 - 26 iulie 2023 (cu excepția zilei de duminică, 23 iulie), între orele 9:00-14:00
(în 26 iulie până la ora 11:00 a.m.).

DOSARELE pentru CRITERIUL SOCIAL ŞI MEDICAL se vor depune la Secretariat în perioada 01 septembrie -14 septembrie 2023, de luni până vineri intre orele 9-12.
La CRITERIUL SOCIAL se încadrează studenţii bugetaţi ale căror familii nu realizează în cele 3 luni (mai, iunie, iulie) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1.898 lei).
La CRITERIUL MEDICAL se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558 din 1998, anexa 2, pct. 8, lit. C. 

1. Dosarul pentru CAZARE pe CAZ SOCIAL se va depune la secretariatul de an şi va conţine:
- cererea-tip;
- copie după certificatul de naştere propriu şi al tuturor membrilor familiei (se vor prezenta şi originalele pentru confruntare);
- copie după certificatul de naştere al copiilor – unde este cazul (se vor prezenta şi originalele pentru confruntare);
- copie după certificatul de deces al părintelui/părinţilor (se vor prezenta şi originalele pentru confruntare);
- copie a sentinţei de divorţ a părinţilor (unde este cazul);
- adeverinţă de la Direcţia pentru Protecţia Copilului – dacă solicitantul provine de la Centrul de Plasament sau se află în plasament familial;
- adeverinţe de venit pentru fiecare membru de familie salariat din LUNILE MAI, IUNIE, IULIE 2023 – original;
- cupon de pensie, în cazul membrilor de familie pensionari din LUNILE MAI, IUNIE, IULIE 2023 - copie şi original
- adeverinţă eliberată de AJOFM din raza domiciliului în cazul membrilor de familie şomeri;
- adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din raza de domiciliu privind veniturile realizate de membrii de familie din profesii independente sau din cedarea folosinţei bunurilor din LUNILE MAI, IUNIE, IULIE 2023
- adeverinţă de la Primărie;
- declaraţie autentică (la notariat) că membrii familiei nu au mai obţinut în LUNILE MAI, IUNIE, IULIE 2023 alte venituri decât cele declarate;
- declaraţie autentică, pe proprie răspundere, că solicitantul nu obţine venituri din alte surse decât din bursă. Pentru cheltuieli mai mici, cele două declaraţii notariale pot fi cuprinse într-un singur înscris
2. Dosarul pentru CAZARE pe CAZ MEDICAL se va depune la secretariatul de an şi va conţine:
- cererea-tip;
- adeverinţă medicală (pentru cazurile de boală enumerate mai jos), eliberată de unitatea sanitară la care solicitantul se află în evidenţă semnată şi parafată de medicul de la Policlinica studenţească (Dr. GABUDEAN DANA - telefon: 0264591048) pentru una dintre următoarele boli: TBC (studenţii care se află în evidența unităților medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiență renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatică, leucemii, limfoame şi talasemii, scleroza multiplă, ulcer gastroduodenal.

Attachments:
Download this file (Cerere de cazare 2023-2024.pdf)Cerere de cazare 2023-2024.pdf[ ]56 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11