NITU 1

 

Studii

1. 2003: diplomă de absolvire a primului ciclu în Drept comparat, Facultatea Internaţională de Drept Comparat, Strasbourg, Franţa;
 
2. 2004: licenţă, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
 
3. 2005: master, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
 
4. 2010: alumni, Colegiul Noua Europă;
 
5. 2012: doctor în drept penal, titlul tezei "Imunitatea şefului de stat în dreptul penal", sub coordonarea prof. univ. dr. Gheorghiţă Mateuţ.


Stagii de pregatire si documentare

 1. 2005, Siracusa, Italia: curs de specializare în drept internaţional penal - organizat de Institutul Internaţional de Studii Superioare în Ştiinţe Penale (ISISC) și de Asociaţia Internaţională de Drept Penal (AIDP) 
 2. 2006, Siracusa, Italia: curs de specializare în drept internaţional penal - organizat de Institutul Internaţional de Studii Superioare în Ştiinţe Penale (ISISC) şi de Asociaţia Internaţională de Drept Penal (AIDP);
 3. 2007, Cluj-Napoca: curs de specializare în drept penal european - organizat de Europäische Rechtsakademie (ERA, Germania) şi de Departamentul de Luptă Anti-Fraudă, România;
 4. 2007, Siracusa, Italia: curs de specializare în drept penal european - organizat de Comisia Europeană (proiectul AGIS), Facultatea de Drept din Palermo,Facultatea de Drept din Munchen, Institutul Internaţional de Studii Superioare înŞtiinţe Penale (ISISC), Asociaţia Internaţională de Drept Penal (AIDP);
 5. 2007, Bonn, Germania: curs de specializare în drept internaţional, secţiunea Curtea Internaţională de Justiţie, organizat de Bonn International Model United Nationss
 6. 2011, Freiburg im Breisgau, Germania: stagiu de cercetare, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht;
 7. 2015, Freiburg im Breisgau, Germania: stagiu de cercetare, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht.


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Drept penal, partea generală;

Drept penal european;

Drept internațional penal;

Drept execuţional penal; 

Cooperare judiciară internaţională în materie penală.

 


Alte activitati didactice 

1. Instituții fundamentale de drept penal și drept procesual penal - curs în cadrul programului masteral Psihologie Judiciară, organizat în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2015 - prezent);

2. ELSA Summer Law School on Criminal Law, Cluj-Napoca (2018);

3. Junior Summer University, Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (2008-2010, 2012-2016).

 


Domenii de cercetare

1. Drept penal, partea generală; 

2. Drept penal, partea specială;

3. Drept penal european;

4. Drept execuţional penal; 

5. Drept internaţional penal;

6. Cooperare judiciară internaţională în materie penală.


Publicaţii

SELECTIV 
 

I. Cărţi

 

 1. Drept internațional penal. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
 2. Drept penal. Partea generală, vol. 2, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018 (în colaborare cu Florin Streteanu);
 3. Aspecte actuale de drept şi procedură penală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015 (în colaborare cu Gheorghiţă Mateuţ şi Lucian Criste);
 4. Drept penal. Partea generală, vol. 1, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 (în colaborare cu Florin Streteanu);
 5. Imunitatea şefului de stat în dreptul penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
 6. Drept penal. Partea generală. Culegere de teste grilă, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005 (în colaborare cu Florin Streteanu).

 

 

II. Articole, studii, note critice

  

 1. Despre educația juridică, Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2022;
 2. Aplicarea constituțională a unei norme neconstituționale (în coautorat cu Oana Bugnar-Coldea), în A. Zarafiu (coord.), In honorem Anastasiu Crișu. Probleme controversate și actuale în dreptul românesc, Ed. Hamangiu, București, 2022;
 3. Viitorul începe mâine. Conturarea noului drept penal?, în L.S. Stănilă (coord.), Dreptul penal al viitorului, Ed. Universul Juridic, București, 2022;
 4. Reinterpretarea principiului legalității. Decizia nr. 242/2021 a Curții Constituționale privind aplicabilitatea recursului compensatoriu, în Colectiv, Liber amicorum Viorel Pașca 70. Reforma reformei legislației penale, Ed. Universul Juridic, București, 2021;
 5. Romanian criminal procedure at a crossroads: Legacies on the past and current challenges (în coautorat cu Diana Ionescu), în E. Sellier, A. Weyembergh, Criminal Procedures and Cross-Border Cooperation in the EU Area of Criminal Justice, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2020;
 6. 1) Schimbare de încadrare juridică. In dubio pro reo. Infracțiunea de trafic de droguri de mare risc. Infracțiunea de efectuare de operațiuni fără autorizație cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive; (2) Compatibilitatea procedurii recunoașterii de vinovăție cu schimbarea încadrării juridice. Notă la Tribunalul Cluj, secția penală, sentința nr. 22/2019,
  Curierul Judiciar, nr. 3/2020;
 7. Procedura plângerii contra soluției de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2020;
 8. Extended and Third Party Confiscation in the EU, în A. Bernardi, F. Rossi (coord.), Improving Confiscation Procedures in the European Union, Jovene Editore, Napoli, 2019;
 9. Romania, în A. Bernardi, F. Rossi (coord.), Improving Confiscation Procedures in the European Union, Jovene Editore, Napoli, 2019 (coautori F. Streteanu şi D. Moroşan);
 10. Unele aspecte controversate privind reabilitarea, în F. Ciopec, L.M. Stănilă, I.C.Paşca, Previzibilitatea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie penală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
 11. Durata măsurilor preventive în cazul persoanei juridice. O critică a deciziei nr. 139/2016 a Curţii Constituţionale, Caiete de Drept Penal, nr. 3/2018;
 12. Confiscarea extinsă. Confiscarea specială. Confiscarea de la terţi, Caiete de Drept Penal, nr. 4/2017;
 13. Unele consideraţii privind concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei, în C. Mitrache, A.-R. Trandafir (coord.), In Honorem Nicolae Volonciu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
 14. Timpul care nu mai are infinită răbdare sau vremea reformei Legii evaziunii fiscale, Tax Magazine, nr. 4/2017 (în colaborare cu Cosmin Costaş);
 15. Romania. Country profile on penalties in drug trafficking cases in Romania, în R. Kert, A. Lehner, B. Hughes, O. Dalbinoë (coord.), Drug trafficking penalties across the European Union: a survey of expert opinion, Technical report, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2017;
 16. Non-custodial sanctions and measures. Principles and rules in the framework of EU legislation, în A. Bernardi, A. Martufi (coord.), Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems, Jovene Edirore, Napoli, 2016;
 17. Romania, în A. Bernardi, A. Martufi (coord.), Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems, Jovene Edirore, Napoli, 2016 (în colaborare cu Florin Streteanu şi Ioana Curt);
 18. CJUE. Cauza C-129/14, Zoran Spasic. Principiul ne bis in idem. Compatibilitatea art. 54 din Convenţia Schengen cu art. 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Curierul Judiciar, nr. 9/2015;
 19. Brief Analsyis of the Fine Penalty Settlement in the New Romanian Penal Code, Journal of Eastern-European Criminal Law, nr. 1/2015;
 20. Noi valenţe ale principiului non bis in idem, volumul Secţiunii Penale a Conferinţei Internaţionale Bienale a Facultăţii de Drept, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
 21. Articolul 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Neconstituţionalite. Efecte, Tax Magazine, nr. 5/2015;
 22. Imputabilitatea şi cauzele de neimputabilitate în Codul penal, Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, Supliment, 2014;
 23. Anularea renunţării şi amânării aplicării pedepsei. Incongruenţe în aplicarea practică, Curierul Judiciar, nr. 3/2014;
 24. Între dreptul constituţional şi dreptul penal – imunitatea prezidenţială, în Colectiv, Drept şi drepturi - tradiţie şi modernitate. In honorem Ion Deleanu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
 25. Natura juridică a imunităţii preşedintelui republicii, Revista de Drept Penal, nr. 4/2012;
 26. Imunitatea preşedintelui României în dreptul penal, Dreptul, nr. 2/2012;
 27. The Influence of the International Criminal Tribunal’s for the former Yugoslavia Case-law over customary international criminal law, New Europe College Yearbook 2010, Bucharest, 2012;
 28. Imunitatea şefului de stat în dreptul comparat Europa şi Statele Unite ale Americii. Studiu de drept comparat, Caiete de Drept Penal, nr. 4/2011;
 29. Unele consideraţii privind infracţiunea de hărţuire introdusă de noul Cod penal, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2011;
 30. Încadrarea juridică a faptei. Îmbibaţie alcoolică peste limita legală. Vătămare corporală din culpă. Concurs de infracţiuni sau infracţiune complexă - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite. Decizia nr. 26 din 12 octombrie 2009, Curierul Judiciar, nr. 8/2010;
 31. Cazul Noriega. Traficul de droguri şi imunitatea şefului de stat?, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2010;
 32. Libertatea de exprimare şi libertatea presei versus buna desfăşurare a justiţiei (Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavie, Camera Specială, decizia din 14 septembrie 2009 în cazul IT-02-54-R77.5, cauza Florence Hartmann), Caiete de Drept Penal, nr. 4/2009;
 33. Profanare de morminte în concurs real cu infracţiunea de omor atunci când inculpatul, prin dezmembrarea, incendierea cadavrului, urmăreşte ascunderea faptei (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, decizia nr. 35 din 22 septembrie 2008), Caiete de Drept Penal, nr. 3/2009;
 34. Stabilirea pedepsei ce determină calculul termenului de reabilitare judecătorească în ipoteza pedepselor rezultante prin cumul juridic sau aritmetic - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite. Decizia nr. 3 din 19 ianuarie 2009, Curierul Judiciar, nr. 10/2009;
 35. Eroare gravă de fapt care a condus la pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare. Depăşirea limitelor legitimei apărări. Circumstanţă atenuantă legală. Legitimă apărare. Cauză care înlătură caracterul penal al faptei. Distincţie (ICCJ, secţia penală, decizia nr. 686/2008), Caiete de Drept Penal, nr. 1/2009;
 36. O privire asupra infracţiunilor prevăzute de Statutul Curţii Penale Internaţionale, Caiete de Drept Penal, nr. 3/2008;
 37. Consecinţele jurisprudenţei Pinochet asupra imunităţii şefului de stat, Caiete de Drept Penal, nr. 4/2007;
 38. Provocare. Puternică tulburare sau emoţie. Condiţii (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 4028/2005), Caiete de Drept Penal, nr. 4/2007;
 39. Ancheta procurorului în cazul Curţii Penale Internaţionale, Dreptul, nr. 10/2007;
 40. Eroarea în concepţia lui Corpus Juris, Revista de Drept Penal, nr. 1/2007;
 41. Viol. Decesul victimei. Lipsa plângerii prealabile a părţii vătămate. Consecinţe (Curtea de Apel Cluj, secţia penală, decizia nr. 342 din 9 decembrie 2004), Caiete de Drept Penal, nr. 4/2006;
 42. Modificările aduse în materia confiscării de prevederile Legii nr. 278/2006, Caiete de Drept Penal, nr. 3/2006;
 43. Efectele erorii de fapt în cazul circumstanţelor atenuante legale, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2006;
 44. Distincţie între tăinuire şi favorizarea infractorului. Posibilitatea reţinerii ambelor infracţiuni în concurs. Tipul concursului (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 4646 din 20 septembrie 2004), Caiete de Drept Penal, nr. 1/2006;
 45. Profanare de cadavre. Latura subiectivă. Concurs real caracterizat (notă critică la decizia nr. 907/2003 a CSJ, secţia penală), Pandectele Române, nr. 3/2005;
 46. Fapte care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială. Forma ilicitului, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2005;
 47. Viol. Perversiuni sexuale. Înţelesul expresiei act sexual de orice natură, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2005 (în colaborare cu Florin Streteanu);
 48. Teoria riscului în dreptul penal, Revista de Drept Penal, nr. 1/2005;
 49. Perversiunea sexuală, corupţia sexuală şi incestul. Infracţiuni contra persoanei sau contra moralei?, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Jurisprudentia, nr. 1-2/2004;
 50. Unele delimitări privind infracţiunea de viol, Revista de Drept Penal, nr. 2/2004;
 51. Eutanasia - o pantă aluneacoasă?, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Series Jurisprudentia, nr. 2/2003 (în colaborare cu Liviu Mureșan).

 

Alte responsabilitati profesionale si administrative

1. Directorul Departamentului de Drept Public (2016-prezent);

2. Membru, Consiliul Profesoral al Facultăţii de Drept (2008-prezent);

3. Senator, Senatul Universităţii Babeş-Bolyai (2012-2016);

4. Coordonator, Comisia de Admitere, Facultatea de Drept (2013-2016);

5. Tutore de an, anul II;

6. Membrul, Colegoiul de Redacție, revista Caiete de Drept Penal;

7. Membru în Colegiul de Redacţie, revista Curierul Judiciar;

8. Membru în colegiul de recenzori, revista Criminal Law Forum;

9. Referent ştiinţific, revista „Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Drept”

10. Membru, Comisia pentru elaborarea Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal, Ministerul Justiției;

11. Membru al Comisiei numite de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022);

12. Membru al Comisiei numite de Consiliul Superior al Magistraturii pentru concursul de admitere în magistratură / Instititul Național al Magistraturii (2019, 2021, 2022);

13. Expert, domeniul drept penal, formare continuă, Institutul Naţional al Magistraturii;

14. Conferenţiar, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul Teritorial Cluj.
 
 


Membru al unor institutii nationale/internationale 

1. Membru al Baroului Cluj; 

2. Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal;  

3. Membru al Asociaţiei Române de Drept Penal;

4. Punct de contact pentru România, ECLAN (European Criminal Law Academic Network);

5. Membru al Asociației Române de Cercetare a Dreptului Penal European.

 
 


Premii, distinctii

1. 2003, Cluj-Napoca: bursă de performanţă oferită de Consiliul Cercetării Ştiinţifice Universitare din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai;
 
2. 2006, Bucureşti: - grant de cercetare “Burse de cercetare ştiinţifică pentru tineri doctoranzi” oferit de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, 2006-2007;
 
3. 2006, Siracusa, Italia: locul I la concursul de drept international  penalorganizat de Institutul Internaţional de Studii Superioare în Ştiinţe Penale (ISISC);
 
4. 2006, Siracusa, Italia: premiul „Cele mai bune concluzii scrise” (împreună cuSerghei Vasiliev, Federaţia Rusă) în cadrul concursului de drept international penal organizat de Institutul Internaţional de Studii Superioare în Ştiinţe Penale(ISISC), etapa preliminară scrisă;
 
5. 2007, Bucureşti: prelungirea grantului de cercetare “Burse de cercetare ştiinţifică pentru tineri doctoranzi” oferit de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, 2007-2008;
 
6. 2007, Bonn, Germania: premiul "Best position paper", în cadrul secţiunii Curtea Internaţională de Justiţie;
 
7. 2008, Bucureşti: prelungirea grantului de cercetare “Burse de cercetare ştiinţifică pentru tineri doctoranzi” oferit de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, 2008-2009;
 
8. 2008, Bonn, Germania: nominalizat presedintele sectiunii Curtea  Internaţională de Justiţie, organizat de Bonn International Model United Nations;
 
9. 2008, Bucureşti: membru al echipei de cercetare, castigatoare a Programului Cercetare  Exploratorie, din cadrul CNCSIS, Bucuresti, cu proiectul intitulat "Sanctiunile penale - mijloace eficace sau doar simple iluzii - in lupta impotrivatraficului si folosirii  drogurilor, substantelor dopante si precursorilor";
 
10. 2009, Bucureşti: câştigător al programului NEC Fellowship 2010 - New Europe College. Institute for Advanced Studies, sub coordonarea prof. univ. dr.Andrei Pleşu;
 
11. 2014, Cluj-Napoca: titular grant cercetare postdoctoral POSDRU/159/1.5/S/132400, proiect "Aplicarea principiului non bis in idem între România și statele membre Schengen". 

12. 2016, Cluj-Napoca: premiul Excelenţă în activitatea didactică 2015, acordat de UBB.

13. 2017,Cluj-Napoca: premiul Excellentia, acordat de Consiliul Studenţilor din UBB.

14. 2018, Cluj-Napoca: premiul Excelenţă didactică 2018, acordat de UBB.


Limbi straine cunoscute

1. Engleză;
 
2. Germană.
 
 


Contact: 

Facultatea de Drept, 
 
Str. Avram Iancu, nr. 11, 400089, birou nr. 119, Cluj-Napoca
 
Tel: 0264/ 405300, interior 5988
 
Fax: 0264/ 595504
 
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.ubbcluj.ro  
 
Program consultaţii:
 
marţi, 13-14, biroul nr. 119
 
(doar pe baza unei programări anterioare pe e-mail)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11