WhatsApp Image 2024 02 29 at 16.54.20

Profesor univ. dr.
Ovidiu Laurențiu PODARU


1. INFORMAŢII PERSONALE

a) Numele şi prenumele: PODARU OVIDIU LAURENŢIU

b) Data şi locul naşterii: 22.01.1976, Beclean, Jud. Bistriţa-Năsăud

c) Cetăţenia: Română

d) Date de contact

Facultate: UBB – Facultatea de Drept: Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 11, cod 40009, et. 2 Cab. 221; tel./fax: 0040264 595504; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Birou avocat: Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 20 ap.2, cod 400080, tel./fax. 0040264439221; mobil: 0040722485483, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

2. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

a) Licenţiat în drept - Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept, iulie 1998

b) Absolvent - Facultatea de Drept comparat, Ciclul I, Strasbourg, 2000

c) Doctor în drept - Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept, cu teza „Caducitatea manifestărilor de voinţă în dreptul public român” - conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Tudor Drăganu – 2003;

d) Conducător de doctorat - Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept, Şcoala doctorală Drept, cu teza de abilitare Dreptul administrativ. O concepţie. O viziune, 2016

 

3. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

a) Cadru didactic universitar la Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept (din 1998).

(i) preparator universitar (1998-2000);

(ii) asistent universitar (2000-2002);

(iii) lector universitar (din 2003). Titular al cursurilor de Drept administrativ (I) şi (II), respectiv Drept contravenţional (nivel licenţă) – din 2003; Proprietatea publică şi privată a statului şi unităţilor administrativ-teritoriale (2006-2009) respectiv Dreptul urbanismului, (nivel master (2010-2013);

(iv) conferenţiar universitar (din 1 aprilie 2013), titular, pe lângă disciplinele enumerate mai sus, şi al Contractelor administrative (nivel master – 2013-2016). Din 2017 disciplina Dreptul urbanismului se studiază la nivel licenţă.

(v) profesor universitar (din 30 iulie 2020), titular al disciplinelor Drept administrativ I, Drept administrativ II, Dreptul urbanismului și al construirii (nivel licență), Proceduri speciale în dreptul urbanismului (nivel master).

b) Avocat. Avocat partener în cadrul SCPA Podaru & Buciuman

(i) 1 aprilie 1999 – 31 august 2006 în Baroul Bistriţa-Năsăud;

(ii) 1 septembrie 2006 – prezent în Baroul Cluj.

În această calitate:

1. autor al excepţiilor de neconstituţionalitate care au condus la pronunţarea Deciziilor Curţii Constituţionale nr. 1352/10 decembrie 2008 (Publicată în M. Of. nr. 23 din 12.01.2009), respectiv nr. 615/12 iunie 2012 (Publicată în M. Of. nr. 454 din 06.07.2012), Decizia 23/2018 (Publicată în M. Of. nr. 216 din 9 martie 2018.

2. autor al cererilor care au condus la condamnarea Statului Român de către Curtea de la Strasbourg în Hotărârile CEDO Fischer c. România (2007); Nemeti c. România (2008); Iring c. România (2008), Ballai c. România (2010), Anton c. România (2015); Ciorcan și alții c. România (2015) Ruso și alții c. România, Muntean c. România, (2020).

c) Diverse

(i) jurisconsult al Academiei Române, Filiala Cluj, 1998-1999

(ii) jurist, Radio Cluj, 1998-1999

(iii) consultant juridic, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului - Filiala Cluj, 1999 – 2006; din 2006 vicepreşedinte al acesteia;

(iv) membru în colegiul de redacţie al revistei Pandectele Române, 2002 – 2004

(v) membru în colegiul de redacţie al revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai Seriae Iurisprudentia (din 2006)

(vi) membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu (din 2007)

(vii) membru al AsociaţieiHenri Capitant” a Prietenilor Culturii Juridice Franceze (din 2007)

 

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză, franceză

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ, ACADEMICĂ ŞI DE CERCETARE

a) Activitate didactică şi administrativă în cadrul Facultăţii de Drept

1. Visiting professor – Facultatea de Drept, Universitatea Alecu Russo, Bălţi, 2004;

2. Responsabil cu practica studenţilor la Facultatea de Drept – anul II (din 2004);

3. Membru în Consiliul Facultăţii de Drept (2004-2008; din 2012 până în prezent); membru al Comisiei de regulamente a Facultăţii de Drept (din 2004);

4. Membru în Consiliul Departamentului de Drept public (din 2012)

5. Premii academice – Premiul excellentia de la studenţi – 2014

b) Conferinţe

1. Susţinerea conferinţei cu tema Dreptul administrativ român – de la exilul dogmei la dictatura normei – (Facultatea de Drept, 2 iunie 2004 – în cadrul Asociaţiei H. Capitant);

2. Organizator şi moderator al Colocviului comemorativ ILIE IOVĂNAŞ - Zborul frânt al unui Icar / Le vol brisé d'un Icare, Cluj-Napoca, 17-19 octombrie 2008;

3. Organizator şi moderator al Colocviului comemorativ Centenarul TUDOR DRĂGANU, Cluj-Napoca, 7-8 decembrie 2012;

4. Susţinere module pregătire avocaţi stagiari în cadrul INPPA Cluj (2010, 2011, 2012)

5. Lector invitat pentru susţinerea unor prelegeri necesare perfecţionării profesionale a funcţionarilor publici:

(i) „Regimul juridic al actelor administrative”, organizat de Asociaţia Profesională a Specialiştilor în Administraţie Publică (APSAP) la Oradea (8-10 martie 2013);

(ii) „Verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi procedură civilă”, organizat de Public Trening Center (PTC), Oradea, 28 februarie-2 martie 2014;

6. Speaker la Conferința de drept administrativ şi fiscal organizată de INPPA Cluj la 27 februarie 2015 cu tema „Capcane şi pseudo-capcane ale contenciosului urbanismului”.

7. Speaker la Conferința „Avocatura în România – 1995-2015 – 20 de ani de profesie liberală”, organizată de Baroul Sălaj la 19 iunie 2015 cu tema „Raporturile Legii contenciosului administrativ cu Codul civil şi Codul de procedură civilă. Câteva idei”;

8. Speaker la Conferinţa înternaţională bienală a facultăţii de Drept a Universităţii de Vest, Ediţia a XI-a, Timişoara, 28-29 octombrie 2016, Secţiunea a VII-a, Drept comparat – Despre jurişti, cu titlul „...Dar cât de departe este practica judiciară românească de o veritabilă jurisprudenţă a contractului administrativ şi ce spune acest lucru despre practicienii contenciosului administrativ de la noi?”, publicată ulterior în (Editori) R. Bercea, A. Mercescu, Despre jurişti, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017, p. 315-325.;

9. Speaker la conferința „Orașul văzut de sus. Urbanismul între dorințe și putințe” din 18 aprilie 2016, Dezbateri Juridice - juridice.ro;

10. Speaker la conferința „Excepția de nelegalitate, o excepție care confirmă regula (respectării legii)” din 26 septembrie 2016, Dezbateri juridice - juridice.ro;

11. Moderator şi speaker la Conferinţa Ştiinţifică „Conflictele juridice de natură constituţională”, Timişoara, 25 martie 2017

12. Speaker la Conferinţa ştiinţifică „Procesul contravenţional – actualitate, perspective”, Ediţia a II-a, Bucureşti, 15 iunie 2017, cu tema „Motivarea apelului în procedura contravenţională”;

13. Moderator şi speaker la Conferinţa aniversară „25 de ani de la reluarea învăţământului juridic superior orădean” (Oradea, 16-18 noiembrie 2017), Secţiunea Drept public. Tema susţinerii: „Legea contenciosului administrativ şi Codul de procedură civilă: câteva posibile situaţii de incompatibilitate”;

14.-15. Speaker la conferinţa internaţională „Contemporary challenges in administrative Law and Public Administration”, Bucureşti, 27 aprilie 2018, cu lucrările:

a) „Objective contentious matters and their unexplaineble vulnerabilities” publicată ulterior în Contemporary Challenges in Administrative Law and Public Administration. Contributions to International Conference`Contemporary Challenges in Administrative Lawand Public Administration`, Rafał Szczepaniak, Cláudia Sofia Melo Figueiras (editors), ADJURIS – International Academic Publisher, mai 2018 – a se vedea www.adjuris.ro/editura.html;

b) „The Administrative disputes law and the Civil code, between complementarity and incompatibility” publicată ulterior în Contemporary Challenges in Administrative Law and Public Administration. Contributions to International Conference`Contemporary Challenges in Administrative Lawand Public Administration`, Rafał Szczepaniak, Cláudia Sofia Melo Figueiras (editors), ADJURIS – International Academic Publisher, mai 2018 – a se vedea www.adjuris.ro/editura.html.

16.-17. Moderator şi speaker la Conferinţa internaţională bienală a Facultăţii de drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, ediţia a XII – a, Timişoara, 2-3 noiembrie 2018, Secţiunea a VI-a, Drept public – Contractele publice. Mecanisme, reguli, standarde, cu tema „Un model teoretic al contractului administrativ. Câteva repere esenţiale” şi

Secţiunea a VII-a, Drept comparat și interdisciplinaritate – Valori, idei şi mentalităţi în drept, de la 1918 la 2018, cu tema „Jurisprudenţa unitară: deziderat suprem sau... mitralieră de „ciuruit” justiţiabili”. Lucrarea a fost publicată ulterior în volumul ”Valori, idei și mentalități în drept, de la 1918 la 2018”, Editura Universității de Vest, Timișoara. 2018.

18. Speaker în cadrul Conferinței Internaționale In honorem DAN CHIRICĂ. Între Dogmatica Dreptului și Rațiunea Practică/ Zwischen Rechtsdogmatik und praktische Vernunft din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca – Facultatea De Drept în parteneriat cu Uniunea Națională a Notarilor Publici (UNNPR), Camera Notarilor Publici Cluj și Institutul Notarial Român (INR) organizată în perioada 8 – 9 noiembrie 2018 cu lucrarea “Documentele de urbanism și rolul lor “moderator” asupra dreptului de proprietate imobiliară”;

19. Speaker în cadrul conferinței ”Masă rotundă – ameliorare a accesului la justiție pentru cetățenii victime ale abuzurilor sau neregulilor din administraţia publică şi sistemul judiciar” organizată în cadrul proiectului Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie, SIPOCA377, cu lucrarea ”Excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile, între relaxarea legislativă, ipocrizia administrativă şi încrâncenarea judiciară ”;

20. Speaker în cadrul Conferinței Naționale de Contencios Administrativ, Ediția a V-a. Lansarea operei „Contenciosul administrativ român”, Edițiunea a II-a cu temele: „Privilegiul de jurisdicție al administrației publice în contenciosul administrativ: din țânțar … armăsar!”; „Analiza cauzelor de inadmisibilitate a acțiunilor în contenciosul administrativ (care fac ca autoritățile publice chemate în instanță să se bucure de un veritabil «privilegiu») legate de: (1) identificarea corectă a pârâtului; (2) procedura prealabilă și (3) obiectul și cauza acțiunii (petitele și motivele de nelegalitate a actului atacat)”.

21. Speaker în cadrul atelierului de lucru dedicat neregulilor in administrația publica si in justitie și a remediilor pentru acestea EFICIENȚĂ ȘI INEFICIENȚĂ ÎN PROCEDURILE ADMINISTRATIVE CONTENCIOASE ȘI NECONTENCIOASE, organizat cu ocazia proiectului: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377 cu tema De ce nu este eficientă procedura administrativă prealabilă. Câteva posibile idei pentru revigorarea ei.

22.         Speaker în cadrul conferinței „Smart law conference” din 25 septembrie 2019 cu tema „Despre provocările juridice ale limbajului în Codul administrativ”;

23.         Speaker și moderator în cadrul Conferinței Naționale de Contencios administrativ, Ediția a IV-a, Ediția specială de Transilvania cu tema „O problemă simplă, complicată de jurisprudență: natura juridică a documentațiilor de urbanism (PUG, PUZ, PUD), 13 noiembrie 2019;

24.         Speaker în cadrul Conferinței bienale naționale cu participare internațională „Academia regală de drept din Oradea (1919) – Parte a învățământului juridic românesc”, Oradea 15-16 noiembrie 2019, cu tema „Despre atribuția prefectului de a anula autorizațiile de construire – între încălcarea flagrantă a Constituției și sfidarea bunului simț”;

(Speaker în cadrul Seriei de trei conferințe online organizate de Universul juridic în perioada aprilie – mai 2020, împreună cu M. A. Hotca și M. Ursuta):

25.         29 aprilie 2020: Regimul contravențiilor în materia stării de urgență;

26.         6 mai 2020: Contravenția și dreptul penal material. Constatarea contravențiilor;

27.         13 mai 2020: Procedura contravențională judiciară. Executarea sancțiunilor contravenționale.

28.         Speaker la Conferinţa internaţională bienală a Facultăţii de drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, ediţia a XIII – a, Timişoara, 6-7 noiembrie 2020, Secţiunea a IV-a, Drept public - Contenciosul constituțional și contenciosul administrativ – garanții juridice ale respectării drepturilor și libertăților fundamentale, cu tema „Un trio imposibil: Codul administrativ, capacitatea administrativă (restrânsă) și calitatea procesuală pasivă în contenciosul administrative”;

29. Speaker la Conferința „Administrația publică și Contenciosul administrativ. Actualitate și perspective”,  organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea în parteneriat cu Editura Universul Juridic, transmisă LIVE pe Portalul Universul Juridic, 10 decembrie 2020, cu tema „Contenciosul urbanismului și elementele sale specifice. Despre alterarea regulilor generale relative la procedura prealabilă și suspendarea actului administrative”;

30. Speaker la Conferința „Buna credință în dreptul procesual” organizată de Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai în parteneriat cu Curtea de Apel Cluj, Baroul Cluj și Editura Hamangiu, cu tema „Cutuma judiciară – între rutină și abuz. Două nevralgii ale contenciosului administrative”;

31. Speaker la Conferința „Desființarea construcțiilor neautorizate” din 28 iunie 2021, Dezbateri Juridice - juridice.ro.

32. Speaker la Conferința „Lipsit de personalitate: consiliul local” din 8 noiembrie 2021, Dezbateri Juridice - juridice.ro.

33. Speaker și moderator la Conferința „30 de ani de la adoptarea Constituției României” cu tema „Istoria unei ruine legislative: un scurt comentariu diacronic al art. 12 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”.

34. Speaker la dezabaterea juridică „Construim sau demolăm” organizată la data de 3 octombrie 2022 de juridice.ro;

35. Speaker și moderator la Conferința „30 de ani de la reluarea învățământului superior la Oradea” din 6-7 octombrie 2022 cu tema „Procedura administrativă prealabilă în cazul autorizației de construire - între convingerile teoreticianului și angoasele practicianului”;

36. Speaker și moderator la Conferința Internațională Bienală de la Timișoara, ediția a XIV-a, 20-21 octombrie 2022,  cu tema „Un posibil rezultat al dialogului interinstituțional local: oportunitatea urbanistică”;

37. Speaker în cadrul workshopului intitulat „Dreptul administrativ & Dreptul urbanismului -  ce trebuie să știe cei care decid”, 25-26 noiembrie;

38. Speaker la dezabaterea juridică „Construim sau demolăm - partea a II-a” organizată la data de 12 decembrie 2022 de juridice.ro.

39. Speaker la dezbaterea juridică „Construim sau demolăm - partea a III-a” organizată la data de 30 ianuarie 2023 de juridice.ro;

40. Moderator al dezbaterii juridice „Noile modificări în materia autorizării construcțiilor, urbanismului și contenciosului administrativ” organizată la 20 aprilie 2023 de juridice.ro;

41. Moderator și speaker la conferința bienală ediția a IX-a Facultății de Drept, Universitatea din Oradea, intitulată „60 de ani Universitatea din Oradea, 30 de ani Facultatea de Drept” cu tema „Unde-s mulți puterea... scade! Câteva observații pe marginea noilor modificări ale Legii contenciosului administrativ”, 11-12 mai 2023;

42. Speaker la conferința internațională „European Finance, Regulation and Business” organizată de Centrul de Excelență Jean Monnet, Iași, perioada 19-20 mai 2023 cu tema To be or not to be ... fined! (A brief politicized history of an outrageous repeal of a legal text and its unexpected effects)”.

43. Speaker și moderator al conferinței „Codul urbanismului: furtuna de dinaintea liniștii” origanizată la 22 iunie 2023 de juridice.ro; 

44. Speaker la Conferința reunită a profesiilor juridice arădene - ediția a IX-a din 24 noiembrie 2023, cu tema „Excepții vechi și noi. Cum să te aperi în contenciosul administrativ”.

45. Speaker la Conferința națională de contencios administrativ, Ed. 4, 8 decembrie 2023, cu tema „Art. 18 LCA: o nucă tare a contenciosului administrativ”.

c) Activitatea de cercetare

(i) Stagii de cercetare Université Robert Schumann Strasbourg – 2000, 2001, 2002, 2003; Université Paris II Panthéon-Assas – 2004, 2005, 2006, 2007, 2008;

(ii) Director al Grantului IDEI 2432 (nr. contract 921/2008) Incoerenţa activităţii autorităţilor publice de punere în valoare a proprietăţilor statului şi unităţilor administrativ-teritoriale (2008-2011) – sursa de finanţare: finanţare tip PCE, volumul finanţării: 233.368 lei.

d) Comisii, concursuri

(i) Membru în comisiile de admitere pentru ocuparea posturilor didactice:  (2 lector, UBB Cluj);  (4 asistent, UBB Cluj), (1 conferenţiar, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava).

(ii) Membru în comisia de examen pentru absolvire (definitivat) – INPPA Cluj (martie 2010, 2011, 2012);

(iii) Membru în Comisiile constituite pentru concursul de promovare a judecătorilor la ICCJ (secția de contencios administrativ și fiscal) – 2014 (supleant), 2015 - Comisia de contestaţii formulate împotriva evaluării lucrărilor candidaţilor, 2016 (supleant), 2017 – Comisia de contestaţii formulate împotriva evaluării lucrărilor candidaţilor, 2017 – Comisia elaborare subiecte proba scrisă, Februarie 2018 - Comisia de contestaţii formulate împotriva evaluării lucrărilor candidaţilor, Februarie 2019 – Comisia de contestații formulate împotriva evaluării lucrărilor candidaților, Ianuarie 2021 - Comisia de contestații formulate împotriva evaluării lucrărilor candidaților.

6. PUBLICAŢII

 (A). Cărţi şi capitole în cărţi

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale comentată, Ed. Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2004

2. (cu Radu Chiriţă) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 comentată şi adnotată, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006

3. Drept administrativ. Caiet de seminar, Ed. Hamangiu & Ed. Sfera juridică, Bucureşti, 2009 (Ediţia I); Bucureşti, 2012 (Ediţia a II-a)

4. Drept administrativ. Vol I. Actul administrativ (I). Repere pentru o teorie altfel, Ed. Hamangiu & Ed. Sfera juridică, Bucureşti, 2010

5. Drept administrativ. Vol. I. Actul administrativ (II). Un secol de jurisprudenţă, Ed. Hamangiu & Ed. Sfera juridică, Bucureşti, 2010

6. Drept administrativ. Vol. II. Dreptul administrativ al bunurilor, Ed. Hamangiu & Ed. Sfera juridică, Bucureşti, 2011

7.(cu Radu Chiriţă) Regimul juridic al contravenţiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată, Ediţia a 2-a, Ed. Hamangiu & Sfera Juridică, Bucureşti, 2011

8. Noul Cod civil – comentariu pe articole (3 volume colective), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012

9. Dreptul amenajării teritoriului, al urbanismului și al construirii. Vol. IV: Un deznodământ nefericit: desființarea construcțiilor, Ed. Hamangiu, București, 2015

10. Dreptul administrativ. O concepţie. O viziune, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017

11. (cu Radu Chiriţă şi Ioana Păsculeţ) Regimul juridic al contravenţiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată, Ediţia a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017;

12. (cu Radu Chiriţă şi Ioana Păsculeţ) Regimul juridic al contravenţiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată, Ediţia a 4-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2019;

13. (cu Radu Chiriță, Ioana Păsculeț, Anda Bachiș), Regimul juridic al contravenţiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată, Ediţia a 5-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2021;

14. Caducitatea actului juridic în dreptul public, Ed. Hamangiu, București, 2019.

15. „Calitatea procesuală pasivă în procedura specială de executare a hotărârilor judecătoreşti de contencios administrative” în „Executarea hotărârilor în contenciosul administrative” coordonată de Gabriela Bogasiu, Ed. Solomon, 2020, p. 132 și urm.;

16. Errare humanum est. Perseverare... Câteva gânduri despre „actul de guvernamant” – un dinozaur care refuză să dispară”, în Probleme și soluții legale privind criza Covid-19,  Ed. C.H. Beck, București, 2020, p.16-29;

17. „Drept administrativ. Vol. I. Actul administrativ (I). Repere pentru o teorie altfel. Tomul I. Notiune.” – Ed. Hamangiu, București, 2022.

18. „Drept administrativ. Vol. I. Actul administrativ (I). Repere pentru o teorie altfel. Tomul II. Regimul juridic” - Ed. Hamangiu, București, 2022.

19. (cu Andreea Carla Loghin) Drept contravențional. Curs universitar, Ed. Hamangiu, București, 2024.

(B) Articole/studii in extenso publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional

 1. Le contrat administratif. Rapport roumain, în Le contrat. Journees bresiliennes. Travaux Henri Capitant, Tome LV, Societe de legislation Comparee, Paris, 2005, p. 373-377

2. „Notes on jurisprudence: the lease of state private property and its intuitu personae nature” în Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 34 E/2011, pp. 175-185

3. Preuve et pouvoirs exorbitants de la puissance publique. Rapport roumain, în Collection «Travaux de l'Association Henri Capitant». La Preuve, Journées Pays-Bas/Belgique, Tome LXIII/2013, Bruylant, 2015, p. 439-448

4. Tiers et droit public. Rapport roumain, în Les tiers. Journées panaméennes - Tome LXV / 2015, Bruylant, 2016

 

 

(C) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice

 1. “Problema reprezentării în cazul comorienţilor tată şi fiu” în Studia iurisprudentia nr. 1/1999, p.45 şi urm.

2. “Regimul juridic al vânzării bunurilor de gen limitate. Comparaţie cu regimul juridic al altor specii de vânzare”, în Dreptul, nr. 1/2000, p. 55-62

3. Notă la sent.civ. nr.257/2000 a Curţii de Apel Cluj, în Studia iurisprudentia, nr.2/2000, p.53 şi urm.

4. “Consideraţii privind recursul ierarhic în procedura prealabilă a contenciosului administrativ român”, în Revista de drept comercial, nr. 6/2000, p. 80-91

5. „Una dintre problemele pe care le ridică dreptul de proprietate: imobilele naţionalizate şi retrocedarea acestora”, în Caiete clujene ale drepturilor omului (I), Cluj-Napoca, 2001, p.8 şi urm.

6. (colab. Cu F.Şimon), „Consideraţii privind posibilitatea atacării cu acţiune directă în contencios administrativ a actelor administrative normative”, în Studia iurisprudentia, nr.1/2001, p.18 şi urm.

7. Notă la dec.civ. nr.61 din 12 ianuarie 2000, în Pandectele române, nr.1/2002, p.92 şi urm.

8. Comentariu la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în Pandectele române nr.1/2002, p.272 şi urm.

9. „Dispoziţii controversate ale noii legi a administraţiei publice locale”, în Pandectele române, nr. 2/2002, p.290 şi urm.

10. Notă la dec. civ. nr. 4089 din 7 decembrie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie, secţia de contencios administrativ, în Pandectele Române, nr. 1/2003, p. 89 şi urm.

11. Paradoxurile tăcerii: de la non-voinţă la act. Studiu de drept administrativ, în Studia jurisprudentia, nr. 1/2003, p. 88 şi urm.

12. Notă la dec. civ. nr. 504 din 4 noiembrie 2002 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia de contencios administrativ, în Pandectele Române, nr. 2/2003, p. 94 şi urm.

13. Tudor Drăganu sau de la bolta lui Atlas la bolovanul lui Sisif, în Pandectele Române, nr. 2/2003, p. 275 şi urm.

14. „Actul administrativ. Formă şi elemente de formă” în Studia iurisprudentia, nr. 2/2007

15. „Domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale. Elemente pentru o teorie”, în Revista română de drept privat, nr. 1/2008, p. 139 şi urm.

16. „În căutarea autorului actului administrativ. Eseu asupra competenţei organelor administrative”(I), în Revista de drept public, nr.2/2008

17. „În căutarea autorului actului administrativ. Eseu asupra competenţei organelor administrative”(II), în Revista de drept public, nr. 3/2008

18. „Analiza unei posibile drame: capitularea dreptului în faţa faptului împlinit. Realizarea materială a actului administrativ – cauză de inadmisibilitate a acţiunii în contencios administrativ”? (I) în Curierul judiciar nr. 11/2008

19. „Analiza unei posibile drame: capitularea dreptului în faţa faptului împlinit. Realizarea materială a actului administrativ – cauză de inadmisibilitate a acţiunii în contencios administrativ”? (II) în Curierul judiciar nr. 12/2008

20. „Şcoala de la Bucureşti versus Şcoala de la Cluj: război troian sau pseudoconflict? Eseu despre variile viziuni asupra oportunităţii actului administrativ (mitologie pentru jurişti)” în Studia iurisprudentia, nr. 2/2009

21. „Este admisibilă o cerere de ordonanţă preşedinţială întemeiată pe dispoziţiile art. 581 şi urm. C.pr.civ. într-un litigiu de contencios administrativ?”, în Curierul judiciar nr. 6/2009, p. 334 şi urm.

22. Notă la Decizia nr. 6 din 4 martie 2010 a Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal (executarea hotărârii irevocabile a instanţei de contencios administrativ), în Curierul judiciar nr. 4/2010, p. 211-218

23. Notă la Decizia nr. 420/18.02.2010 a Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal (Operaţiune administrativă complexă. Efecte juridice. Prorogarea de competenţă în favoarea instanţei competente să cenzureze actul administrativ final, în Curierul judiciar nr. 6/2011, p. 326-330

24. Afectaţiunea - cauză de inadmisibilitate a acţiunii în revendicare a imobilelor preluate în mod abuziv de către regimul comunist? / L'afféctation - fin de non-recevoir de la revendication des immeubles nationnalisés de façon abusive par le régime communiste? - articol bilingv, în Studia iurisprudentia, nr. 4/2010, accesibil la adresa http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=362, respectiv la http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=363.

25. O viziune coerentă asupra activităţii autorităţilor publice asupra bunurilor pe care le deţin / Une vision cohérente de l’activité des autorités publiques sur les biens qu’elles détiennent articol bilingv, în Studia iurisprudentia, nr. 1/2012, accesibil la adresa http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=492, respectiv la http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=493.

26. „De la Anna la Caiafa…cu excepţia de nelegalitate!” în Drept şi drepturi – tradiţie şi modernitate. In honorem Ion Deleanu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 259

27. „Actul civil unilateral vs. actul administrativ. Reflecţii asupra delegării către particulari a exerciţiului puterii publice / L’acte civil unilatéral c. l’acte administratif – Réflexions sur la délégation de l’exercice du pouvoir public aux particuliers”, articol bilingv în Studia Iurisprudentia nr. 4/2013 accesibil la adresa (http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=583, respectiv la http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=589);

28. „Despre inexistenţa actelor administrative, excepţia de nelegalitate şi securitatea raporturilor juridice. Câteva conexiuni”, în Curierul Judiciar nr. 11/2013 ;

29. „Contenciosul administrativ „răsturnat” între retrograd şi vizionar / Le contentieux administratif „renversé” entre rétrograde et visionnaire”, articol bilingv, în Studia Iurisprudentia nr. 1/2014 (http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=592, respectiv http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=594)

30. „Despre prescripţie şi pseudo-prescripţie în contenciosul administrativ”, în Curierul Judiciar nr. 1/2014, p. 29-41;

31. „Termene în tandem în contenciosul administrativ – între coabitare şi divorţ”, în Curierul judiciar nr. 3/2014.

32. „Liviu Pop, administrativistul (mini-eseu asupra naturii juridice a răspunderii administraţiei pentru pagubele cauzate prin acte administrative ilegale)”, în Liber Amicorum Liviu Pop, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2015;

33. „Organismul social interesat – un jolly-joker controversat în contenciosul administrativ”, în Revista română de jurisprudenţă, nr. 5/2016, 134-148;

34. „Noul Cod administrativ, între detalii şi ansamblu”, În Dreptul, nr. 12/2016, p. 111-127;

35. „Motivarea documentaţiilor de urbanism (PUZ, PUD), piatră de temelie sau piatră de moară”?, în Curierul judiciar nr. 2/2017, p. 92-107;

36. Un cuplu letal: Agentul 007 și Justiția (care se preface) oarbă. Câteva idei reiterate despre competență, (Notă aprobativă la articolul I. Lazăr, Studiu de caz: Polițistul local, „agent 007” în jurisprudența unor instanțe din cadrul Judecătoriei și a Tribunalului Sibiu, în materie contravențională, în domeniul construcțiilor și urbanismului”, accesibil la http://revista.universuljuridic.ro/studiu-de-caz-politistul-local-agent-007-jurisprudenta-unor-instante-din-cadrul-judecatoriei-si-tribunalului-sibiu-materie-contraventionala-domeniul-constructiilor-si/, Portalul Universul juridic;

37. „Dreptul, între fragmentare şi (re)coagulare”, în Dreptul, nr. 4/2017, p. 10-18.

38. „...Dar cât de departe este practica judiciară românească de o veritabilă jurisprudenţă a contractului administrativ şi ce spune acest lucru despre practicienii contenciosului administrativ de la noi?”, publicată în Despre jurişti, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017,(Editori) R. Bercea, A. Mercescu, p. 315-325

39.Jurisprudenţa unitară: deziderat suprem sau... mitralieră de „ciuruit” justiţiabili”, lucrare publicată în volumul ”Valori, idei și mentalități în drept, de la 1918 la 2018”, Editura Universității de Vest, Timișoara. 2018.

40.„Despre sistemul ablațiunii în dreptul contravențional: o politică inconsecventă cu efecte stranii”, Universul Juridic nr. 8 august 2019

41.(Cu Maria Mihaela Pop) „Provocările limbajului în codul administrative”, în SUBB nr. 1/2020, Cluj University Press, ISSN 1220-vv045x, p. 54 și urm.;

42.„O problemă simplă, complicată de jurisprudență: natura juridică a documentațiilor de urbanism (PUG, PUZ, PUD)”, în SUBB nr. 1/2020, Cluj University Press, ISSN 1220-vv045x, p. 93 și urm.;

43.(Cu Anda Bachiș) „Incertitudinea și contenciosul administrativ. Analiza unei prevederi legale „bumerang”: despre încetarea efectelor suspendării actelor administrativ-fiscale în lumina prevederilor art. 278 alin. (5) C.pr.fisc.” în SUBB nr. 2/2020, Cluj Univeristy Press, ISSN 1220-vv045x, p. 5 și urm.;

44. (Cu Adina Buciuman) „Despre pierderea unei şanse, în contenciosul administrativ”, în Revista Română de Drept privat nr. 3/2020, p. 292 și urm.;

45. (Cu Andreea-Carla Loghin) „Pârâtul în contenciosul administrativ: istoria romanțată a unei brambureli judiciare”, în SUBB nr. 3/2020, Cluj Univeristy Press, ISSN 1220-vv045x, p. 5-54.

46. Publicitatea autorizaţiei de construire, în volumul „In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparenta in drept”, Ed. Hamangiu, București, 2021, Tomul II, p. 510.

47. (Cu Andreea-Carla Loghin) „Afacere suspectă, afacere prosperă. Despre oportunitatea urbanismului derogator.” -  în Revista Română de Drept privat nr. 2/2023, Ed. Universul Juridic, septembrie 2023.

Contact: 

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: 0722 485 483

Str. Avram Iancu nr. 11, etaj 2, cabinet 221

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11