ovidiu podaru

Studii

1994-1998 – Facultatea de Drept

2003 Doctor în Drept cu teza: Caducitatea manifestărilor de voinţă în dreptulpublic român – conducător de doctorat – Prof. Univ. Dr. Tudor Drăganu


Stagii de pregatire si documentare

Paris, Universitatea Paris II – Panthéon – Sorbonne: 2003, 2004, 2005, 2006,2007 (Stagii de cercetare de 2-4 săptămâni)


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Titularul cursului de Drept administrativ (I şi II) şi a celui de dreptcontravenţional (precum şi a seminariilor la aceste materii) – la nivel licenţă

Titularul cursului Domeniul public în dreptul român şi comunitar – la nivel master


Alte activitati didactice 

Cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universităţii Alecu Russo din Bălţi(Rep. Moldova)


Domenii de cercetare

Dreptul administrativ; Dreptul contravenţional


Publicatii

A. Cărţi


 1. „Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale comentată”, Ed. Sferajuridică, Cluj-Napoca, 2004 (288 p.)

 2. (coautor alături de Radu Chiriţă)„Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privindregimul juridic al contravenţiilor – comentată şi adnotată”, Ed. Sfera juridică,Cluj-Napoca, 2006 (204 p.)


B. Articole în reviste de specialitate


 1. “Problema simulaţiei în cazul mandatului fără reprezentare” în Fiat Justitia nr.1/1998, p.15 şi urm.

 2. “Problema reprezentării în cazul comorienţilor tată şi fiu” în SUBB, seriaeiurisprudentia nr. 1/1999, p.45 şi urm.

 3. “Regimul juridic al vânzării bunurilor de gen limitate. Comparaţie cu regimuljuridic al altor specii de vânzare”, în Dreptul, nr. 1 /2000, p. 55-62

 4. Notă la sent.civ. nr.257/2000 a Curţii de Apel Cluj, în SUBB seriaeiurisprudentia, nr.2/2000, p.53 şi urm.

 5. “ Consideraţii privind recursul ierarhic în procedura prealabilă acontenciosului administrativ român”, în Revista de drept comercial, nr. 6/2000, p. 80-91

 6. „Una dintre problemele pe care le ridică dreptul de proprietate: imobilelenaţionalizate şi retrocedarea acestora”, în Caiete clujene ale drepturilor omului(I), Cluj-Napoca, 2001, p.8 şi urm.

 7. (colab. Cu F. Şimon), „Consideraţii privind posibilitatea atacării cu acţiunedirectă în contencios administrativ a actelor administrative normative”, în SUBBseriae iurisprudentia, nr.1/2001, p.18 şi urm.

 8. Notă la dec. civ. nr. 61 din 12 ianuarie 2000 a Curţii Supreme de Justiţie,secţia de contencios administrativ, în Pandectele Române, nr.1/2002, p.92 şiurm.

 9. Comentariu la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic alcontravenţiilor, în Pandectele române nr.1/2002, p.272 şi urm.

10. „Dispoziţii controversate ale noii legi a administraţiei publice locale”, înPandectele române, nr. 2/2002, p.290 şi urm.

11. Notă la dec. civ. nr. 4089 din 7 decembrie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie,secţia de contencios administrativ, în Pandectele Române, nr. 1/2003, p. 89 şiurm.

12. Notă la dec. civ. nr. 504 din 4 noiembrie 2002 a Curţii de Apel Bucureşti,secţia de contencios administrativ, în Pandectele Române, nr. 2/2003, p. 94 şiurm.

13. Tudor Drăganu sau de la bolta lui Atlas la bolovanul lui Sisif, în PandecteleRomâne, nr. 2/2003, p. 275 şi urm.

14. Paradoxurile tăcerii: de la non-voinţă la act. Studiu de drept administrativ, înSUBB – seriae jurisprudentia, nr. 1/2003, p. 88 şi urm.


Membru al unor institutii nationale/internationale 

Membru al Institutului Român de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”


Limbi straine cunoscute

Frnceză, Engleză


Contact: 

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: 0722 485 483

Str. Avram Iancu nr. 11, etaj 2, cabinet 214

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11