simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Disertație IULIE 2023

Date disertație iulie 2023:

1. Înscrieri: 3 – 5 iulie 2023
Înscrierile se vor face online, prin încărcarea documentelor scanate în FORMULARUL DE INSCRIERE https://forms.gle/556jKLyBybk7UgiU6  până miercuri, 05.07.2023, ora 12:00.

2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație: FIZIC, la sediul Facultății -6 iulie 2023.

ACTELE NECESARE - obligatorii - se vor incarca online
Fiecare document va fi scanat in format PDF , astfel incat, la vizualizare sa nu fie necesara rotirea paginii

IMPORTANT-  este obligatorie incarcarea formei finale ale lucrarii de disertatie in platforma Turnitin conform anuntului https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5542:platforma-de-verificare-plagiat-turnitin&catid=36&Itemid=176

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB
1. Cerere-tip de înscriere -. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor- -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
3. Diploma de licenţă (fata verso -format pdf).
4. Certificatul de naștere (format pdf)
5. Lucrarea de disertatie (format pdf)
6. Actul de identitate (format pdf)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate
1. Cerere-tip de înscriere - Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
3.Diploma de bacalaureat (fata verso -format pdf)
4. Foaia matricolă de la liceu (fata verso -format pdf)
5. Diploma de licenţă (fata verso -format pdf)
6 Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă (fata verso -format pdf)
7. Certificatul de naștere (format pdf)
8. Lucrarea de disertatie (format pdf)
9. Actul de identitate - (format pdf)

 

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2020 şi anterioare 2020- dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11