fabian gyula

Studii

1977-1985 elev la Şcoala generală (în limba maghiară) din satul Valea Seacă,judeţul Covasna


1985-1989 elev la Liceul industrial nr. 3 (actualmente Liceul „Nagy Mózes“) dinTârgu-Secuiesc (jud. Covasna), secţia română, specialitatea matematică-fizică


iunie 1989 obţinerea diplomei de bacalaureat


1990-1994 student la Facultatea de drept, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“


Iunie 1994 absolvirea facultăţii cu titlul de „Licenţiat în ştiinţe juridice“ (mediagenerală de promovare a anilor de studii 9,48; media generală de licenţă 9,57) 


Decembrie 2001 obţinerea titlului de doctor în ştiinţe juridice la disciplina „Dreptinternaţional public“


Stagii de pregatire si documentare

 01.10.1995-30.06.1996 studii la Universitatea din Viena în calitate debursier-Herder în materia dreptului comunitar, dreptului internaţional public şi aprotecţiei drepturilor omului (examene şi colocvii promovate în aceste domenii)

 01.10.1996-31.10.2001 studii de doctorat în drept internaţional public şidrept comunitar sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Marţian I. Niciu, cutema de doctorat „Curtea de Justiţie Europeană, instanţă de judecatăsupranaţională“ 

 15.02.1997- 15.07.1997 studii în materia dreptului comunitar si aprotecţiei  drepturilor omului  în Europa, sub conducerea domnului ass. prof.univ. dr. Hannes Tretter la Universitatea din Viena şi în cadrul „InstitutuluiLudwig Boltzmann pentru drepturile omului„ din Viena

 01.03.1998-30.04.1998 studii în materia drepturilor minorităţilor etnice încadrul institutului susamintit din Viena

 10-17.04.1999 vizită de studiu în Germania la invitaţia Ministrului deJustiţie al Landului Bavaria - temă: „Cooperarea în domeniul luptei împotrivacriminalităţii organizate transfrontaliere“

 27-30.11.1999 absolvirea unui curs de drept comunitar pentru magistraţiorganizat de Institutul Naţional de Magistratură în cadrul unui program Phare alUniunii Europene sub conducerea domnului prof. dr. Bengt Beutler (Germania) 

 27.11-15.12.2000 absolvirea unui curs de drept penal european la Bonn şiefectuarea unei practici la Procuraturile Koblenz şi Mainz din landul Rheinland-Pfalz din Germania în organizarea fundaţiei „Deutsche Stiftung für internationalerechtliche Zusammenarbeit“ în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Sud-EstulEuropei

 17-20.09.2002 absolvirea unui curs de drept comunitar pentru magistraţiorganizat de Institutul Naţional de Magistratură şi Delegaţia Comisiei Europene înRomânia în cadrul unui program Phare al Uniunii Europene sub conducereadoamnei prof. dr. Maria Afonso (Portugalia)

 februarie 2003 - participare la „Seminarul despre protejarea intereselorfinanciare ale Uniunii Europene“ organizat la Cluj de Parchetul Special pentruCombaterea Infracţiunilor Economice legate de Corupţie din Spania

 mai 2003 - am absolvit în cadrul UBB Cluj-Napoca „Departamentul pentrupregătirea personalului didactic“ cu media generală 10,00 (disciplinele: psihologieeducaţională, pedagogie şcolară, metodica predării, practică pedagogică)

 decembrie 2005 - am absolvit la Hamburg în organizarea Haus Rissen -Internationale Institut for Politics and Economic, un seminar cu tema „The End ofEurope as we know it ? Visions of Europe and their impact on European Politics“

 23.10 - 04.11.2006 participare la un proiect-pilot de schimb de magistraţiorganizat de European Judicial Training Network (Bruxelles) care a avut loc laBerlin

 12.11- 02.12.2006 absolvirea unui curs de drept penal european la Bonn şi efectuarea unei practici la Procuraturile Landului Thüringen din Germania înorganizarea fundaţiei „Deutsche Stiftung für internationale rechtlicheZusammenarbeit“ şi al „Deutscher Richterbund“ 


Activitati didactice la Facultatea de Drept

 În semestrul II al anului universitar 1998-1999 pe bază de contract deprestări servicii (plata cu ora) am condus o parte a seminariilor (6 grupe) dedrept comunitar în cadrul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca. 

 În semestrul II al anului universitar 1999-2000, am condus pe bază decontract de prestări servicii (plata cu ora) toate seminariile la disciplina „Dreptinternaţional public“ şi am predat în limba maghiară curs la aceaşi disciplină încadrul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca 

 în semestrul II  al anului universitar 2000-2001 în cadrul Facultăţii deDrept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca am predat cursurilede „Drept internaţional public“ (lb. maghiară) şi de „Drept comunitar“ (lb.română)

 în semestrul I al anului universitar 2001-2002 în calitate de lector asociatîn cadrul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca am predat cursurile de „Drept internaţional public“ (lb. maghiară) şi de„Drept comunitar“ (lb. română), iar în cadrul Facultăţii de Studii Europene dincadrul aceleiaşi universităţi am predat cursurile la disciplina „Drept comunitar“

 în semestrul II al anului universitar 2001-2002 în calitate de lector asociatîn cadrul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca am predat cursurile de „Drept internaţional public“ (lb. maghiară) şi de„Drept comunitar“ (lb. română), iar în cadrul Facultăţii de Studii Europene dincadrul aceleiaşi universităţi am predat cursurile la disciplina „Drept comunitar“ şi„Drept comunitar. Jurisdicţia comunitară“

 din 01 octombrie 2002 am fost încadrat pe bază de contract de muncă pedurată nedeterminată în calitate de lector universitar la Facultatea de Drept dincadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, pentru disciplinele dreptcomunitar şi drept internaţional public

 din 18.februarie 2008 am promovat pe bază de concurs pe postul deconferenţiar în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca 


 În perioada 2002-2008 am predat cursurile la disciplinele:

1. „Drept comunitar instituţional“ (lb. română) 2002-2007

2. „Drept comunitar instituţional“ (lb. maghiară) 2002-2004

3. „Acţiunile exercitate în faţa instanţelor comunitare“ (masterat, lb.română). 2002-2007

4. „Acţiunile exercitate în faţa instanţelor comunitare“ (masterat, lb.maghiară). 2005-2007

5. „Jurisidicţia comunitară“ 2003-2007

6. „Drept internaţional public“ 2002-2007

7. „Managementul diversităţii prin instrumentele dreptului internaţionalpublic“ (masterat - lb. maghiară, Facultatea de Ştiinţe Politice) 2006, 2007


Alte activitati didactice 

 iulie 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 - susţinerea unor cursuri în domeniuldreptului comunitar, dreptului procesual penal şi dreptului internaţional public laa VIII-a, IX-a, X-a şi a XII-a Universitate de vară de la Budapesta (organizată deFacultatea de drept din cadrul Universităţii Eötvös Lóránd din Budapesta)

 În luna aprilie 2006 am beneficiat de CEEPUS II Mobility Grant laFacultatea de drept din cadrul Universităţii din Pécs, Ungaria, unde am susţinutcursul intitulat: Managementul diversităţii etnice prin instrumentele dreptuluiinternaţional public“ (lb. maghiară).

 Din septembrie 2006 în calitate de formator al Institutului Naţional alMagistraturii predau cursuri la disciplina „Drept comunitar“, în programul deformare continuă a magistraţilor

 Din octombrie 2007 în organizarea Business & Strategies in Europe S.A(B&S Europe) Bruxelles predau cursuri de „Drept comunitar“ în cadrulprogramului „Technical Assistance for further assistance for National Institute ofMagistracy“.

 


Domenii de cercetare

Drept instituţional comunitar, Drept internaţional public, Drepturile minorităţilornaţionale, Cooperare judiciară internaţională în materie penală.


Publicatii

LISTA DE LUCRĂRI

I. Cărţi publicate:

Autor unic – cărţi publicate la edituri recunoscute CNCSIS:

1. Fábián Gyula: Drept instituţional comunitar Ediţia a III-a revăzută şiadăugită cu referiri  la Tratatul de la Lisabona,  Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2008, 543 de pagini, ISBN (10) 978-973-1875-12-5.


2. Fábián Gyula: Drept instituţional comunitar Ediţia a II-a Cu referiri laTratatul de aderare a României, Constituţia UE, Tribunalul Funcţiei Publice şiEurojust,  Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006, 502 de pagini, ISBN (10)973-87831-3-5; ISBN (13) 978-973-87831-3-3 341.217(4) UE.3. Fábián Gyula: Drept instituţional comunitar, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2004, 480 de pagini, ISBN 973-86766-3-0. 4. Fábián Gyula: Curtea de Justiţie Europeană, instanţă de judecatăsupranaţională, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002, 255 de pagini, ISBN 973-8378-07-9


Coautor - cărţi publicate la edituri recunoscute CNCSIS sau edituri recunoscutedin străinătate:


1. Fábián Gyula, Mihu Nicolae, Veress Emőd: Parlamentul European, EdituraWolters Kluver, Bucureşti, 2007, 455 de pagini, ISBN 978-973-88517-4-02. Fábián Gyula, Deleanu Sergiu, Costaş Cosmin, Ioniţă Bogdan: Curtea deJustiţie Europeană. Hotărâri comentate., Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2007,501 de pagini, ISBN 978-973-88141-6-53. Fábián Gyula, Halász Iván, Majtényi Balázs şi alţii: Regisztrálható-e azidentitás ? Editura Gondolat şi Institutul de Ştiinţe Juridice din cadrul Academieide Ştiinţe din Ungaria, Budapest, 2003, 311 pagini, pp. 25, ISBN 963-9500-58-54. Fábián Gyula, Halász Iván, Natalia Malysheva: Környezetvédelmi jogRomániában, Szlovákiában és Ukrajnában, Ediţia: Working Papers, No. 16,Editor: Lamm Vanda, Editura Institutului de Ştiinţe Juridice din cadrul Academieide Ştiinţe din Ungaria, Budapest, 2003, 146 pagini pp. 46, ISBN 963-7311-58-05. Fábián Gyula, Ötvös Patricia : Kisebbségi jog, Vol. I-II, (Vol. I -monografie, vol. II - culegere de documente internaţionale privind protecţiadrepturilor minorităţilor etnice în limbile română, maghiară, germană şi engleză), Editura KOMP-PRESS, Cluj-Napoca, 2003 (vol. I - 260 de pagini, vol. II - 496 depagini), ISBN 973-9373-46-1II. Articole, studii de specialitate:1. Fábián Gyula, Kokoly Zsolt: Összefoglalás a romániai magyar jogászokkutatásairól 1990-2005 în Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny (RevistaMaghiară de Ştiinţe Juridice din România), nr. 2/2006, 22 pagini, p. 75-962. Fábián Gyula: Elmélkedés a romániai ügyészség reformjáról în RomániaiMagyar Jogtudományi Közlöny (Revista Maghiară de Ştiinţe Juridice dinRomânia), nr. 1/2006, 8 pagini, p. 71-78.3. Fábián Gyula: A csatlakozási szerződés - az átmeneti rendelkezések ésvédzáradékok perspektívájából în Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny(Revista Maghiară de Ştiinţe Juridice din România), nr. 2/2005, 8 pagini, p. 5-12.4. Fábián Gyula: Románia csatlakozási szerződése - előnyös átmenetirendelkezések és hátrányos védzáradékok között în Európai Jog (RevistaAcademiei de drept european din Ungaria) nr. 5/2005, 6 pagini, p. 24-29.5. Fábián Gyula: Az Európai Közösségek jogának alapelvei în Civil fórum, nr.1/2004, p. 10-12.6. Fábián Gyula, Veress Emőd: Bazele constituţionale ale integrării europene,STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, IURISPRUDENTIA,  nr.  2/2003, p. 85-95.Categoria CNCSIS C7. Fábián Gyula: Az őrizetbevétel és az előzetes letartóztatás aBüntetőeljárási Törvénykönyv 2003-as módosításai után în Romániai MagyarJogtudományi Közlöny (Revista Maghiară de Ştiinţe Juridice din România), nr.1/2004, p. 11-19.8. Fábián Gyula: Az előzetes döntési eljárás, híd a közösségi és nemzetibíróságok között în Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny (Revista Maghiară deŞtiinţe Juridice din România), nr. 2/2003, p. 5-18.9. Fábián Gyula, Veress Emőd: Alkotmánymódosítás Romániában és azeurópai integráció în Európai Jog (Revista Academiei de drept european dinUngaria) nr. 6/2003, p. 33-38.10. Fábián Gyula: The Right to Identity in Romania in the Light of PopulationRegistration în Minorities Research, Budapest, nr. 5/2003, p. 122-137.11. Fábián Gyula: Az oktatáshoz való jog a nemzeti kisebbségekhez tartozókszámára, Civil fórum, nr. 3/2003, p. 20-24.12. Fábián Gyula: A Nizza-i szerződés és az Európai Unió alapjogi kartája înRomániai Magyar Jogtudományi Közlöny (Revista Maghiară de Ştiinţe Juridice dinRomânia), nr. 1/2003, p. 17-28.13. Fábián Gyula: Az identitáshoz való jog Romániában a lakosság-nyilvántartás tükrében în Kisebbségkutatás - Minorities Studies and Reviews, nr.4/2002, Budapest, p. 907-918.14. Fábián Gyula: Tratatul de la Nisa, un nou punct de cotitură în dinamicadezvoltării dreptului comunitar primar în  STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,IURISPRUDENTIA, XLVII, 2-4/2002, p. 144-156. Categoria CNCSIS C15. Fábián Gyula, Sergiu Bogdan: Infracţiunea prevăzută de art. 20 dinLegea nr. 130/1999, în STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, IURISPRUDENTIA,nr. 2/2001, p. 149-152. Categoria CNCSIS C16. Fábián Gyula, Sergiu Bogdan: Intermedierea de valori mobiliare fărăautorizaţie. Certificate de acţionar. Noţiunea de „valori mobiliare“. Laturaobiectivă a infracţiunii în PANDECTELE ROMÂNE, nr.3/2001, p. 171-178. CategoriaCNCSIS D17. Fábián Gyula: Die Umsetzung des Europäischen Rahmenübereinkommenzum Schutz nationaler Minderheiten in der rumänischer Rechtsordnung, înEUROPA ETHNICA Anul 58, nr. 3-4/2001 (Herbst) din Austria - EdituraUniversitară „Braumüller“ din Viena, p. 128-171.18. Fábián Gyula: A kisebbségek jogérvényesítési fórumai, în ERDÉLYIMÚZEUM, nr. 3-4/2001, p. 83-89.19. Fábián Gyula: Principalele noutăţi aduse dreptului comunitar originar prinTratatul de la Amsterdam în STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI,IURISPRUDENTIA, XLIV, 1999, p. 147-156. Categoria CNCSIS C20. Fábián Gyula: Primordialitatea dreptului Uniunii Europene faţă de dreptulnaţional al statelor membre, din perspectiva statelor care vor să adere laaceastă uniune în Dreptul nr. 3/ 1996, p. 3-8. Categoria CNCSIS D


Alte responsabilitati profesionale si administrative

 01.10.1994-31.03.1995 procuror stagiar I la Parchetul de pe lângăJudecătoria  Târgu-Secuiesc

 01.04.1995-12.14.1996 procuror stagiar II (cu drept de semnătură) laParchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Secuiesc

 15.12.1996-16.11.1997 procuror stagiar II la Parchetul de pe lângăJudecătoria Turda, judeţul Cluj

 17.11.1997-14.10.1998 procuror definitiv la Parchetul de pe lângăJudecătoria Turda (după promovarea examenului de capacitate din sesiuneaoctombrie- noiembrie 1997)

 15.10.1998-14.08.1999 procuror delegat la Parchetul de pe lângăJudecătoria Cluj-Napoca

 din 15.08.1999 procuror delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj

 în 30.09.1999  promovarea examenului de promovare, organizat deParchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, pentru ocuparea unui post deprocuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj

 din 01.02.2000 procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj

 din 15 martie 2002 am fost numit procuror responsabil cu monitorizareainfracţionalităţii din domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală lanivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj

 din octombrie 2005 - procuror delegat la Parchetul de pe lângă Curtea deApel Cluj

 din februarie 2006 - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Clujdupă promovarea examenului de promovare în funcţii de execuţie organizat deConsiliul Superior al Magistraturii în noiembrie 2005

 din aprilie 2007 - procuror formator INM la disciplina „Drept comunitar“pentru formarea continuă a magistraţilor


Membru al unor institutii nationale/internationale 

Sunt unul dintre fondatorii şi redactorii revistei „Romániai Magyar JogtudományiKözlöny“ (Revista Maghiară de Ştiinţe Juridice din România), care este primarevistă de ştiinţe juridice redactată în limba maghiară din România şi apare cu 2numere/an din anul 2003.


Din septembrie 2007 sunt membru în Comitetul de redacţie a publicaţiei „PhDTanulmányok” („Studii PhD”) la cererea Comisiei Doctorate şi Habilitare din cadrul Facultăţii de drept din cadrul Universităţii Pécs din Ungaria. La aceaşifacultate sunt membru în Comitetul de redacţie a publicaţiei „STUDIA”.


Premii, distinctii

 2003- Diploma „Meritul judiciar“ clasa a V - a (distincţia se acordă depreşedintele României)


Limbi straine cunoscute

 română

 maghiară 

 germană (foarte bine)

 engleză (bine)


Contact: 

Telefon:0745/435536; 

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11