simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere 2023- nivel master

SPECIALIZĂRI MASTER:
Instituţii de drept privat, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
Ştiinţe penale şi criminalistică, limba română,  2 semestre, învățământ cu frecvență
Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor, limba română,  2 semestre, învățământ cu frecvență
Drept privat al Uniunii Europene, limba maghiară,  2 semestre, învățământ cu frecvență
Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializarea „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afişată ( se va afișa ulterior pt 2023);
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare);
• La specializarea „Instituţii de drept privat”, admiterea constă într-un interviu şi evaluarea dosarului de candidatură.
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).
• La specializarea " Dreptul internaţional şi dreptul comparat al afacerilor”, admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

Criterii de departajare : 1. media obţinută la examenul de licenţă.
                                      2.media generală a anilor de studii (1-4)-nivel licență

CALENDARUL ADMITERE MASTER, SESIUNEA IULIE 2023:
- Înscrieri – 12 – 18 iulie 2023 (în 18 iulie până la ora 10,00)
- Proba scrisă/ interviu – 20 iulie 2023
- Afişarea rezultatelor – 21 iulie 2023
- Perioadă de contestaţii – 21 - 22 iulie 2023
- Soluţionarea contestaţiilor – 24 iulie 2023
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 24 - 26 iulie 2023 (în 26 iulie până la ora 10,00)
- Afişarea rezultatelor finale - 27 iulie 2023

ACTE NECESARE:

1. Fișa tip de înscriere -completată online
2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu
3. Diploma de licenţă și Suplimentul la diploma sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2023)
4.Certificatul de competenţă lingvistică (OBLIGATORIU pentru toate specializările)
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate in sectiunea Documente
Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare
5. Certificatul de naştere
6. Actul de identitate
7. Adeverinţa medicală
8. Taxe de admitere ( taxă de înscriere +taxă de procesare)

9.Acte suplimentare în funcţie de specializarea masteratului
Curriculum vitae (format Europass):
- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
Scrisoarea de intenţie :
-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII-MASTER
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11