simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere 2023 - nivel licență

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2023:
10 - 14 iulie 2023 - înscrieri(în 14 iulie până la ora 10,00)
17 iulie 2023 - proba scrisă
18 iulie 2023 - contestații la barem
19 iulie 2023 - soluționarea contestațiilor la barem
19 iulie 2023 - afişarea rezultatelor
20 iulie 2023 - contestații la notă
21 iulie 2023 - soluţionarea contestațiilor la notă
21 -22 şi 24-26 iulie 2023 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor
(în 26 iulie până la ora 10,00) disponibilizate
27 iulie 2023 - afişarea rezultatelor finale

Specializarea DREPT: 4 ani – IF (învăţământ cu frecvenţă) şi ID (învăţământ la distanţă); linia de studiu: română

Criterii admitere:
1. CRITERII DE SELECŢIE:
- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere; ( Vă rugăm consultați Comunicatul de admitere 2023 atașat)
- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

2. Criterii de departajare:
- nota la proba scrisă de verificare a raționamentului logic;
- nota la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat. În cazul candidaților care au susținut bacalaureatul în altă țară se va lua în calcul nota obținută la limba de studiu în cadrul examenului de bacalaureat. În cazul în care nu există notă la această probă, se va lua în calcul media notelor obținute la limba de studiu pe durata liceului.

TAXA DE ȘCOLARIZARE - 5000 lei/an universitar (începând cu anul universitar 2023-2024)

ACTE NECESARE:

1. Cerere de înscriere -completată online 

2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu
Absolvenţii de liceu din promoţia 2023 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3. Certificatul de naştere 
4. Certificatul de căsătorie ( pentru candidații căsătoriți)
5. Actul de identitate 
6. Adeverinţa medicală eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere
7. Taxa de admitere ( taxa de înscriere + taxa de preocesare)

IMPORTANT- studii în altă țară
1. Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc, dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. https://www.cnred.edu.ro/ro

2. De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate ( cu excepția studiilor în Republica Moldova) pentru admiterea nivel licenţă, la Facultatea de Drept, vă rugăm să vă adresați Secretariatului General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Attachments:
Download this file (Comunicat admitere 2023.pdf)Comunicat admitere 2023.pdf[ ]60 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11