sergiu bogdan

Studii

1993-1997 Facultatea de Drept, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj Napoca,absolvită cu licenţă în iulie 1997;

2005 doctor în drept, teza de doctorat cu tema 

Eroarea în dreptul penal, Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română, subîndrumarea, Prof. univ. dr. George Antoniu

- absolvent al Facultăţii Internaţionale de Drept Comparat -Strasbourg (Franţa)aprilie 1997 – primul ciclu - 

- absolvent al Facultăţii Internaţionale de Drept Comparat –Graz (Austria) înaugust 1999 –diplomă superioară-


Stagii de pregatire si documentare

21.11.2001-21.12.2001, Universitatea Pantheon Assas( Paris II)

01.07.2004-01.03.2005, Universitatea Wuerzburg, Germania,

 


Activitati didactice la Facultatea de Drept

1997 preparator Facultatea de Drept, Universitatea Babeş- Bolyai; 

1999 asistent universitar,  Facultatea de Drept, Universitatea Babeş- Bolyai;

2004  lector universitar Facultatea de Drept, Universitatea Babeş- Bolyai;

2012 Conferențiar universitar Facultatea de Drept, Universitatea Babeş- Bolyai

2018  Profesor universitar Facultatea de Drept, Universitatea Babeş- Bolyai


Titularul cursurilor


Drept penal. Partea specială

Criminologie

Drept penal al afacerilor

Infracţiuni din legi speciale


Domenii de cercetare

Drept penal. Partea specială

Criminologie

Drept penal al afacerilor

Infracţiuni din legi speciale


Publicatii

Cărţi:

1. Drept penal partea specială, ediţia III-a, revăzută şi adăugită. Ed UniversulJuridic, București, 2009

2. Criminologie, Ed. Universul juridic, București, 2009

3. Eroarea în dreptul penal, Ed. Universul juridic, București, 2008

4. Drept penal partea specială, ediţia II-a, revăzută şi adăugită. Ed SferaJuridică, Cluj Napoca, 2007.

5. Drept penal. partea specială. Caiet de seminar.,Ed. Beck. Bucureşti, 2008 (colaborare cu Florin Tohătan).

6. The Rights of supects and defendants in Criminal Proceedings in South EastEurope, Ed. , Konrad Adenauer Stiftung,  Bucureşti 2007,(în colaborare. Raportulnaţional pentru România)

7. Drept penal. partea specială, Ed. Sfera Juridică, Cluj Napoca, 2006

8. Studiu introductiv şi îngrijirea ediţiei şi traducerii în limba română a lucrăriilui C. Becarria „Despre infracţiuni şi pedepse”, Ed. Rosetti, 2001

9. Legea societăţilor comerciale. Infracţiuni, Ed. Rosetti, 2002 (colaborare cu M.Şcheaua)

10. Criminologie. Syllabus, Ed. Sfera juridică, Cluj Napoca, 2005.


b. Articole(selecţie):

1. Câteva consideraţii privind infracţiunile de luare de mită şi de trafic deinfluenţă în Studia Iurisprudentia Universitatis Babeş-Bolyai nr. 1-2/1996.

2. Consideraţii civile şi penale ale vânzării lucrului altuia, în Dreptul nr. 6/1999.

3. Latura obiectivă a infracţiunii de înşelăciune în convenţii, în Revista de dreptpenal nr.3/1999.

4. Câteva consideraţii cu privire la eroarea de drept penal, în StudiaIurisprudentia Universitatis Babeş-Bolyai nr 2/2000.

5. Câteva consideraţii privind mijloacele juridice  de combatere a fraudei înUniunea Europeană, în Studia Iurisprudentia Universitatis Babeş-Bolyai nr.1/2001.

6. Legitima apărare a patrimoniului, în Pandectele române nr. 4/ 2001.

7. Lipsire de libertate. Grad de pericol social concret, în Pandectele române 1/2001.

8. Infracţiunea prevăzută de art. 20 din Legea nr. 130/1999, Studia Iurisprudentia Universitatis Babeş-Bolyai nr.2/2001(colaborare cu  F. Gyula).

9. Legitima apărare. Condiţia atacului, în   Revista de drept penal nr. 2/2002.

10. Consideraţii cu privire la conectarea ilegală la un serviciu telefonic. Diferenţafaţă de infracţiunea de furt de energie cu valoare economică, în Pandecteleromâne, nr. 2/2002 .

11. Infracţiunea prevăzută de art.31 din Legea 10/1995 privind calitatea înconstrucţii, în Revista română de drept al afacerilor, nr. 1/2003.

12. Aspecte de drept penal în legătură cu OUG.nr.55/2002 privind regimul dedeţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, Pandectele Române nr.4/2003

(colaborare cu R.  Ciauşu). 

13. Infracţiunile reglementate de codul muncii,  în Revista română de dreptulmuncii nr. 3/2003.

14. Conştiinţa ilictului şi efectele ei îm materia erorii de drept penal, Caiete deDrept penal, nr. 1/2006

15. Obiectul material al furtului şi noile forme de sustragere, Supliment alRevistei Pandectele române, 2007.

16. Emitere de cecuri fără acoperire. Infracţiunea prevăzută de art. 84 alin. 1pct. 2 din Legea nr. 59/1934, Caiete de Drept penal, nr. 2/2006

17. Modificările aduse părţii speciale a Codului penal de Legea nr. 278/2006,Caiete de Drept penal, nr. 3/2006.

18. Imunitate judiciară. Insulta comisă de o persoană, constând în aceea că aintrodus o acţiune în justiţie prin care a cerut în mod abuziv punerea subinterdicţie a părţii vătămate este lipsită de pericol social. Achitarea avocatuluicare a ajutat pe autoarea insultei la introducerea acţiunii în temeiul contractuluide asistenţă juridică. Caiete de Drept penal, nr. 2-3/2007.

19. Scurte consideraţii privind unele infracţiuni în legătură cu înfăptuirea justiţiei,Studia Iurisprudentia Universitatis Babeş-Bolyai nr 2/2007.

20. Tâlhăria într-o locuinţă. Caiete de drept penal nr. 1/2008.


c. Comunicări(selecţie):

1. Sergiu BOGDAN, Individualizarea sanctiunilor penale - criterii explicite siimplicite. 23 aprilie 2004, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, Asociaţia HenriCapitant

2. Sergiu BOGDAN, Consimţământul în cazul infracţiunilor de trafic de persoane,20 iunie 2005, Facultatea de Drept din Timişora

3. Sergiu BOGDAN, Există justiţie penală pentru minori în România, 22 martie2005, Cluj-Napoca, Conferinţă organizată de Asociaţia Vox Iuris.


Alte responsabilitati profesionale si administrative

Şeful catedrei de Ştiinţe penale

Membru al Comisiei de admitere la Concursul de admitere în magistratură  iunie2007, secţiunea drept penal şi procedură penală.

Membru al Comisiei de admitere la Concursul de admitere la INM - august 2007,secţiunea drept penal şi procedură penală

Membru al Comisiei de admitere in magistratura - noiembrie 2008, secţiuneadrept penal şi procedură penală

Membru în Comisia de licenţă a Facultăţii de Drept UBB Cluj, specializarea dreptpenal

Consilier juridic al echipei Facultăţii de Drept participante la Concursulinternaţional pe tema Drepturilor Onumului  “Rene Cassin”  - Strasbourg - înaprilie 1996 şi martie 1997

Membru în colegiul de redacţie al revistei Caiete de Drept penal 

Secretar adjunct de redacţie al Revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai, SeriaeIurisprudentia

Coordonatorul Bibliotecii de Drept penal, Editura Universul Juridic, 

Reponsabil cu Planul de dezvoltare instituțională a Facultății de Drept


Membru al unor institutii nationale/internationale 

Membru al Asociaţiei române de ştiinţe penale.

Membru al Asociaţei româno-germane a juriştilor din 2005

Membru al Consiliului director al Asociaţiei româno-germane a juriştilor


Limbi straine cunoscute

Germană

Engleză

Franceză


Contact: 

Facultatea de Drept

Universitatea Babeş-Bolyai

str. Avram Iancu nr. 11

loc. Cluj-Napoca

Jud. Cluj

tel/fax 040 264595505

E mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11