simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

ADMITERE DOCTORAT 2022-2023- Procedura de înscriere (5-9 septembrie 2022)

Înscrierea pentru admiterea la doctorat va avea loc în perioada 5 septembrie 2022 -9 septembrie (ora 13) și va presupune 2 etape obligatorii :


I. ÎNSCRIEREA ONLINE în perioada 5 septembrie 2022 -9 septembrie (până la ora 13)- OBLIGATORIU


Vă rugăm să completați cu atenție și să încărcați documentele cerute pe platforma on-line https://admitere2022.ubbcluj.ro/
Candidatii vor oferi date de contact valabile (telefon si email) si isi vor verifica constant emailul și platforma de înscriere( unde vor primi toate informatiile legate de inscriere)

Procedura de înscriere pe platforma presupune parcurgerea următorilor paşi

1. Creearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere2022.ubbcluj.ro/ (utilizați adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email.
3. Autentificarea pe platforma https://admitere2022.ubbcluj.ro/
4. Completarea CU ATENTIE a datelor personal in sectiunea IDENTITATEA TA
5. Completarea studiilor in sectiunile STUDII PREUNIVERSITARE ,STUDII UNIVERSITARE si STUDII POSTUNIVERSITARE
6. Alegerea facultății- FACULTATEA DE DREPT
7. Alegere DOCTORAT
8. Selectarea Conducatorului de doctorat
9. Selectati locul ( va rugam sa aveti in vedere tipul de locuri disponibile pentru fiecare conducatori si sa bifati in mod corespunzator!)
- Prof. dr. Mircea Bob- Bocșan- 1 loc, buget, fără bursă ( cu sau fără frecvență- la alegerea candidatului)
- Prof. dr. Sergiu Bogdan 1 loc, buget, CU bursă, CU frecvență
- Prof. dr. Radu N. Catană 1 loc, taxă în valută NUMAI pentru cetățeni străini ( care au obținut acordul profesorului până în data de 30 iunie 2022)
- Prof. dr. Dacian Dragoş 1 loc, buget, CU bursă, CU frecvență
- Prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ 2 locuri, buget, fără bursă ( cu sau fără frecvență- la alegerea candidatului)
-Prof. dr. Ovidiu Podaru 1 loc, taxă ( cu sau fără frecvență- la alegerea candidatului)
- Prof. dr. Ioana Vasiu 2 locuri, buget, fără bursă ( cu sau fără frecvență- la alegerea candidatului)
- Conf.dr. Sorin Alămoreanu 2 locuri, buget, fără bursă și 1 loc, taxă ( cu sau fără frecvență- la alegerea candidatului)
10. Completarea rubricii - Vrem să știm mai multe despre doctoratul tău
11. Incarcarea documentelor solicitate
12. Semnarea electronic a fisei tip si a fisei de inscriere pt doctorat in limba romana ( optiunea Folosesc aceasta semnatura pt cerere)
* La fisa de inscriere, va rugam SA COMPLETATI si FORMA STUDIILOR DORITE ( tinand cont si de locurile propuse de catre profesor)
13. Descarcarea, verificarea si incarcarea fisei tip si a fisei de inscriere pt doctorat in Documente pentru specializarea ta.
14. Achitarea taxelor online cu cardul – 250 lei.
15. Trimiterea dosarului.

II. PREDAREA DOSARULUI ÎN FORMAT FIZIC la Secretariatul Școlii Doctorale Drept ( strada Avram Iancu nr. 11, biroul P3) în perioada 5-9 septembrie 2022 între orele 9-14 - OBLIGATORIU
Aceleași documente încărcate mai sus,(https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/actele-necesare-inscrierii-la-concursul-de-admitere/) vă rugăm să le organizați într-un dosar, iar pe dosar să scrieți cu majuscule următoarele:
Numele și prenumele complet al candidatului
Îndrumător Prof. dr. ….…. (numele si prenumele)
Școala Doctorala Drept
Acte necesare :
1. Fişa de înscriere (formular tip) și anexa – generate prin Platforma online de înscriere - LISTATE
2. Curriculum vitae
3. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
Originalele documentelor în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 41/2016) ale următoarelor acte:
4. diploma de bacalaureat -original și copie ;
5. diploma de finalizare a studiilor de licenţă -original și copie (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
6. diploma de studii aprofundate / master--original și copie (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
7. certificatul de naştere -original și copie; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2022 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Pentru echivalarea studiilor se va contacta în prealabil Institutul de Studii Doctorale.
8. Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
9. Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională SAU un document/proces verbal al unui interviu, acceptat de școala doctorală, care să ateste stăpânirea unei limbi de circulație internațională presupunând un nivel minim conform Anexei 1. Procesul-verbal va fi atașat la dosar în perioada examenelor de admitere. Examenul de competență lingvistică se poate susține la centrele lingvistice Alpha sau Lingua din cadrul Universității „Babes-Bolyai”. Este acceptat și Certificatul de competență lingvistică eliberat de centre lingvistice acreditate, cu un calificativ corespunzător cel puțin nivelului B2 (conform anexei 1) din Cadrul european comun de referință – Consiliul Europei, obținut în ultimii 2 ani calendaristici
10. Dovada plata taxei pentru concursul de admitere (listați emailul de confirmare)

În urma predării dosarului în format fizic, candidatul va primi legitimația de concurs

Pentru orice informații vă rugăm să contactați Școala Doctorală Drept- secretar Simona Maria POP - 0264450443 ( după data de 29 august) sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11