radu chirita

Studii

Facultatea de drept, promoţia 1999

Facultatea Internaţională de Drept Comparat Strasbourg 2000

Doctor în drept (2007) cu teza Dreptul la un proces echitabil


Stagii de pregatire si documentare

Strasbourg (1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005)

Paris (2002, 2005, 2007)

Graz (2001)

Rennes (1998)


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Titular al cursului de Drept constitutional

Titular al cursului de Protecţia europeană a drepturilor omului

Titular al cursului de Libertăţi publice şi dreptul penal

 


Domenii de cercetare

Protecţia drepturilor omului

Drept constitutional


Publicatii

A. Cărţi (în ordine cronologică):

1.      Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, 191pagini (în colaborare cu F. Streteanu)

2. Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilorcomentată şi adnotată, Ed. Sfera Juridică, Cluj Napoca, 2006, 204 pagini (încolaborare cu Ov. Podaru)

3. Drept penal. Caiete de seminar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, 183pagini

4. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed.C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 520 pagini

5. Răspunderea penală a persoanei juridice. Ediţia a II-a revăzută şicompletată, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, 496 pagini (în colaborare cu F.Streteanu)

6.      Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed.C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. II, 512 pagini

7. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2002,Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 264 pagini

8. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2003,Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 274 pagini

9. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2004,Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 320 pagini

10. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul2005, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 408 pagini

11. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul2006, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 622 pagini

12.       Dreptul la un proces echitabil, Ed. Universul Juridic, 2008, 472 pagini

13. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anii1950-2001, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, vol. I, 368 pagini

14.      Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed.C.H. Beck, Bucureşti, 2007, editia a II-a, 976 pagini

15.    Analiza actelor normative privind minoritatile nationale în România, în L.Salat (editor), Politici de integrare a minoritatilor nationale din Romania, Ed.CRDE, 2008, 81 pagini

 


B. Articole (în ordine cronologică):

1. „Amnistia şi reabilitarea judecătorească”, în „Revista de drept penal”, nr.1/1999

2. „Câteva consideraţii privind temeiul juridic de aplicare a masurilor desiguranţă”, în „Dreptul”, nr. 1/1999

3. „Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul belgian”, în „Revistade drept penal”, nr. 1/2000 (in colaborare cu Florin Streteanu)

4. „Tentativa la infracţiunile complexe praeterintenţionate”, în „Revista dedrept penal”, nr. 1/2000

5. „Hotărârea CEDO Rotaru c. România. Notă”, în „Studia UniversitatisBabeş-Bolyai. Seria Jurisprudentia”, nr. 1/2001

6. „Repararea prejudiciului. Hotărârea CEDO Brumărescu c. România din23.01.2001. Notă”, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Jurisprudentia”,nr. 2/2001

7. „Violul conjugal in dreptul comparat”, în „Revista de drept penal”, nr.4/2001

8. „Dreptul constituţional la viata şi dreptul penal”, în „Studia UniversitatisBabeş-Bolyai. Seria Jurisprudentia”, nr. 1/2002

9. „Examen de jurisprudenţă a fostei Comisii şi a Curţii Europene aDrepturilor Omului privind admisibilitatea plângerilor îndreptate contra României”, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Jurisprudentia”, nr. 2/2003

10. „Celeritatea procedurii – misiune imposibilă?” în „Pandectele Române” nr.6/2005

11. „Paradigmele accesului la justiţie. Cât de liber este accesul la justiţie”, în„Pandectele Române” nr. 1/2006

12. „Dreptul la tăcere şi privilegiul contra auto-incriminării”, în „Caiete dedrept penal” nr. 4/2006

13. „Principiul legalităţii potrivit art. 7 din Convenţia europeană a drepturiloromului”, în „Caiete de drept penal” nr. 1/2007

14. „Independenţa şi imparţialitatea magistratului sau tipuri de neutralitate aputerii judiciare (II)”, în „Noua revistă de drepturile omului” nr. 3/2007

15. „Independenţa şi imparţialitatea magistratului sau tipuri de neutralitate aputerii judiciare (I)”, în „Noua revistă de drepturile omului” nr. 2/2007

16.       „Comentariu privind Hotărârea Huber c. România (M. Of. nr.677/02.10.2008), CEDO, Secţia a III-a, plângerea nr. 37296/04 din 21 februarie2008”, în „Curierul Judiciar” nr. 11/2008

17.       „Comentariu privind Hotărârea Sissanis c. România”, în „CurierulJudiciar” nr. 12/2008


Alte responsabilitati profesionale si administrative

Expert juridic al Comisiei prezidenţiale pentru condamnarea comunismului

Expert juridic al proiectului Fostering Dialog on Minority Legislation in Romaniafinanţat în cadrul programului MATRA

Membru al reţelei Oxford Reports on International Law in Domestic Courts

Avocat in Baroul Cluj


Membru al unor institutii nationale/internationale 

Membru al asociaţiei SoJust

Membru al Asociatiei de Drept Penal


Limbi straine cunoscute

Engleză, Franceză


Contact: 

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

web: http://www.raduchirita.ro

telefon: 0264-595504

adresă: Facultatea de Drept, str. A. Iancu, nr. 11, sala 214, Cluj Napoca

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11