Excelență cu repetiție la Facultatea de Drept

Trei studenţi de la Facultatea de Drept au dus din nou numele UBB peste zări, obţinând două premii la Youth Innovation Competition on Global Governance (YICGG) 2021, Shanghai/Huzhou, China: premiul pentru cea mai inovativă echipă (MIT) şi premiul pentru cel mai bun discurs individual (ITQ). Participarea studenţilor de la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca la YICGG reprezintă o tradiţie în excelenţă, după cum se va desprinde din rândurile ce urmează.

Ce este YICGG?

Youth Innovation Competition on Global Governance (YICGG) este un eveniment organizat de Universitatea Fudan din Shanghai (China), sub egida Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). (Website: http://www.yicgg.fudan.edu.cn) YICGG are ca obiective atât crearea unui cadru de discuţii între tineri, pe teme de interes global, cât şi motivarea acestora să se dedice rezolvării unor probleme ce privesc guvernanța globală şi dezvoltarea durabilă. Prima ediţie a evenimentului a fost organizată în anul 2007 de către School of Internaţional Relations and Public Affairs (SIRPA) din cadrul Universității Fudan, reprezentând în toţi aceşti ani singura competiţie internaţională cu scopul declarat de a stimula inovaţia în guvernanţa globală.

Competiția este una interdisciplinară, menită să aducă împreună tineri din domenii de studiu cât mai variate (juriști, economiști, politologi, ingineri, sociologi, psihologi, specialiști IT, administrație publică, jurnalism etc.). Intenţia YICGG este aceea de a crea o platformă pentru tineri pasionaţi, unde să poată comunica şi dezbate pe larg aspecte care privesc întreaga omenire. YICGG reprezintă în prezent prima și singura competiţie internaţională organizată de studenți cu scopul declarat de a stimula inovaţia tinerilor în guvernanţa globală. Datorită standardelor de înalt nivel academic de derulare a YICGG, această competiţie a fost denumită „Olimpiada academică a tinerilor” faţă de celelalte activităţi studenţeşti similare.

YICGG 2021, organizată în principal de SIRPA-Fudan University, Shanghai, găzduită de Huzhou Municipal People’s Government, s-a derulat de-a lungul mai multor luni, faza finală având loc în perioada 27-31 iulie 2021, în Huzhou, Zhejiang Province, China. Alte instituţii implicate în organizare sunt: Shanghai International Culture Association, Shanghai Rong Chang Public Welfare Foundation, Foreigh Affairs Office of Huzhou Municipal People’s Goverment, Talent Office of Huzhou.

Titlul sub care s-a derulat YICGG 2021 este: Future Community, Youth Creation: Build Smart Cities to Drive Sustainable Development (Comunitatea viitorului – creaţie a tinerilor: construirea oraşelor inteligente pentru asigurarea dezvoltării durabile). Printre temele sugerate a fi avute în vedere de participanţi se numără: inovaţia ştiinţifică şi tehnologică; oraşe inteligente – conectivitatea digitală; sănătatea publică; guvernanţa ecologică; participarea publicului. Totodată, unul dintre punctele importante avute în vedere de YICGG2021 a fost şi redactarea unui document la care să contribuie cu propuneri toţi participanţii, intitulat We Youth Common Agenda, care să se armonizeze cu documentul lansat de Organizaţia Naţiunilor Unite sub denumirea de Our Common Agenda.

Etapele YICGG 2021 – pe scurt

YICGG este o competiție complexă, care se desfășoară pe mai multe etape, pe durata mai multor luni de zile. Etapele s-au îmbogățit și diversificat de-a lungul anilor. Din fericire, tehnologia a permis o adaptare a YICGG 2021 la situaţia internaţională, astfel încât să se poată organiza competiţia şi anul acesta, cu mici modificări, în sensul că studenţii din afara Chinei au putut participa doar la primele două etape:

1. Prima etapă – etapa de selecție - constă în trimiterea unor proiecte de către echipe formate din maximum trei membri, sau participări individuale. Proiectele sunt evaluate de 9 experţi internaţionali, printre care s-a numărat şi dr. Veronica Rebreanu – cadru didactic la Facultatea de Drept UBB. În funcţie de îndeplinirea anumitor criterii, sunt selectate echipele care vor putea participa la etapele următoare. În funcţie de punctajul obţinut, cel mai bun proiect este distins cu premiul Most Innovative Team (MIT). Cei care obţin această distincţie au garantată participarea la următoarea ediţie a YICGG. Această etapă a început în luna martie și a durat până la începutul lunii iunie 2021.

Şi în cadrul acestei etape, am fost invitată în calitate de expert internaţional (dr. Veronica Rebreanu), realizând un peer review împreună cu alţi 8 experţi internaţionali, fără să ne cunoaştem între noi:

„Participarea în această calitate este onorantă şi dificilă în acelaşi timp. Este o mare bucurie să vezi preocupările, pasiunea cu care lucrează studenţii la proiecte ce vizează umanitatea sub diferitele ei aspecte. Pe de altă parte, este nevoie de multă obiectivitate în acordarea punctajului, întrucât fiecare punct contează la calificarea echipelor pentru etapele următoare. Particip în calitate de jurat la YICGG începând cu anul 2014 şi pe an ce trece calitatea proiectelor, a studenţilor care participă, a ideilor promovate sunt la cote din ce în ce mai înalte, iar selecţia celor mai buni este din ce în ce mai strânsă. La YICGG2021 s-a înscris un număr total de 57 de echipe. Printre acestea se numără şi trei echipe de la UBB; toate trei au avut proiecte interesante, inovative, fapt ce a fost confirmat şi de ceilalţi experţi implicaţi în evaluarea lor, fiind selectate pentru a putea participa la etapele următoare: echipa UBB Law RO formată din Tudor-Sergiu Pilcă şi Paul Iacob; echipa fără nume formată din Ariana Ardelean, Oana Durcău şi Dana-Patricia Novăcescu (UBB şi UTCN); participare individuală, Larisa-Mădălina Munteanu. Fiecare proiect în parte a fost o surpriza plăcută şi o mare bucurie pentru faptul că sunt studenţii noştri, într-o competiţie la nivel înalt cu studenţi din cele mai îndepărtate zone ale planetei, dar cu preocupări comune.”

La etapa online, distincţia Most Innovative Team (MIT) a fost acordată echipei UBB Law RO formată din Tudor-Sergiu Pilcă şi Paul Iacob, studenţi eminenţi din anul II/III la Facultatea de Drept - UBB pentru proiectul intitulat: Blockchain: Calea spre un viitor mai bun (Blockchain: a trail to a new future. Smart Contracts enabling Secure IoT for Smart Cities, Smart Governance and Sustenability). Coordonator ştiinţific – dr. Veronica Rebreanu.

Paul IACOB

Paul Iacobcertificat paul iacob

„Unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus în calitate de student senator al Facultății de Drept, UBB, este acela de a promova în rândul studenților proiectele și activitățile care au o contribuție semnificativă în dezvoltarea comunității și în cadrul cărora tinerii pot juca un rol capital.

Competiția internațională YICGG provoacă studenții novatori din întreaga lume să pună umărul la progresul societății, oferindu-le șansa de a-și expune ideile creative într-un cadru organizat.

Sunt onorat că am avut oportunitatea de a reprezenta Universitatea „Babeș-Bolyai” la acest concurs internațional alături de Tudor, un tânăr extrem de inteligent și de creativ, cu un vast bagaj de cunoștințe din domeniul tehnologiei Blockchain. Din laboratorul de idei s-a născut un proiect care a fost apreciat de juriu și care, avem speranța, că va avea o finalitate practică, constituind un punct de reper pentru guvernele statelor lumii în următorii ani. Îi suntem profund recunoscători doamnei lector dr. Veronica Rebreanu, care ne-a călăuzit în această competiție, fiind un veritabil promotor al proiectelor studenților ce vor schimba lumea.”

Tudor-Sergiu PILCĂ

pilcacertificat pilca

„Tehnologia modernă a devenit un fenomen total pentru civilizație, o forța definitorie a unei noi ordini sociale în care eficiența şi transparenţa nu mai sunt o opțiune, ci o necesitate impusă întregii activități umane.

În lucrarea noastră intitulată „Blockchain: Calea spre un viitor mai bun” am propus idei pentru implementarea „blockchainului” în mai multe domenii, prin reciclarea rețelelor existente de criptominare, și aplicarea unor„tokenuri” de informaţie într-o infrastructură B.I.o.T (Blockchain Internet of Things). Am imaginat modele și aplicații practice, cum ar fi guvernanță participativă, organizații guvernamentale și rețele pan-naționale de tip descentralizat asemenea modelului D.A.O. Am proiectat idei pentru orașe inteligente, în care se îmbină tehnologii disruptive precum Internet of Things, Big Data, contracte smart si inteligenţa artificială.

În opinia noastră, aceste sisteme vor influența în viitor administraţia publică, publicitatea imobiliară, agențiile de asigurări, notarii, dar şi inginerii, programatorii, arhitecţii, şi în fond, pe fiecare cetăţean.

Mă simt onorat că, în echipa cu Paul, am reprezentat cu succes Universitatea ”Babeș-Bolyai”, la concursul internațional YICGG 2021. Pasiunea pentru drept și informatică au servit ca bază pentru dezvoltarea ideilor promovate în proiectul nostru, apreciat de juriul competiției, ca fiind cel mai inovativ la această ediție.

Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj s-a dovedit, încă o dată, a fi un incubator de idei creative, premiul obținut fiind o recunoaștere în acest sens.

Ţinem să mulțumim tuturor profesorilor noștri, și în special doamnei lector dr. Veronica Rebreanu, un profesor dedicat care ne-a încurajat să participăm la această competiție, să gândim în afara tiparelor convenționale, și să abordăm dreptul dintr-o perspectivă holistică.”

2. A doua etapă – Ignite-talk

Ignite-talk, promovată sub sloganul „Luminează-ne, dar într-un mod rapid!”, constă într-o prezentare de maximum cinci minute, însoţită de o prezentare power point de maximum 20 slide-uri, prin care fiecare participant își expune o viziune proprie asupra temelor de interes comun. Participanţii au trimis înregistrările organizatorilor YICGG2021. Cea mai bună prezentare este distinsă cu premiul The Ignite Talk King/Queen (ITK/ITQ).

Juriul YICGG2021 a distins cu Ignite Talk Queen (ITQ) prezentarea trimisă de Larisa-Mădălina MUNTEANU, absolvent master la Facultatea de Drept - UBB, cu titlul : The Global Convention on Smart Data within the Artificial Intelligence Framework (GCSDAIF).

Larisa-Mădălina MUNTEANU

larisacertificat larisa

„Originară din Oradea şi absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, am avut oportunitatea de a promova excelenţa prin prisma mediului academic al Chinei, în cadrul competiţiei globale YICGG2021. Având calitatea de participant a doua oară (prima dată la YICGG2019, Jakarta, Indonezia), consider că am reprezentat în mod glorios nu doar cele două oraşe de suflet pentru mine, ci şi România. Chiar dacă în anul 2019 proiectul, susţinut în Indonezia, a fost conceput în echipă, anul acesta, ambiţia şi curajul m-au determinat să proiectez, în mod independent, o convenţie globală sub egida digitalizării.

Implicarea în dezbaterile globale a fost iniţial îmbinată cu dreptul mediului şi, anul acesta, pe fondul contribuţiilor aduse în cadrul Masteratului "International and Comparative Business Law", am aprofundat două subiecte inovative: protecţia datelor şi inteligenţa artificială, abordate şi în lucrarea de disertaţie. Aşadar, deşi situaţia dificilă creată de pandemia COVID-19 a obstrucţionat buna desfăşurare a mediului academic, participarea online a devenit o provocare pentru mine, materializându-se în cele din urmă într-un real succes."

3. A treia etapă

La această etapă au putut participa doar studenţii străini şi chinezi care erau în China, drept pentru care nu o vom dezvolta în cele ce urmează - constă în redistribuirea aleatorie a studenţilor în echipe mondiale de câte 6-8 membri. Echipele mondiale nou constituite primesc o nouă temă pe baza căreia vor propune un proiect, cel mai fezabil şi inovativ primind distincţia The Most Valuable Project (MVP) („cel mai bun proiect din competiție“).

Pe lângă etapele de mai sus, participanții au parte și de alte activități organizate în același cadru, care nu fac parte din competiția propriu-zisă, dar care s-au dovedit de-a lungul anilor a avea un rol important în socializarea, cunoașterea reciprocă și împărtășirea unor aspecte specifice culturii şi civilizaţiei țării din care provin. Din această categorie de activități face parte Seara culturală.

***

Spre aducere aminte,

Câteva repere cronologice ale rezultatelor participării la YICGG (organizate de Fudan University), Shanghai, China a echipelor de la Facultatea de Drept – UBB

În cei 15 ani de când este organizată, YICGG s-a desfășurat în diferite locuri din lume, în China, și în alte țări, uneori luând în considerare locul și tema expozițiilor mondiale, cum ar fi: YICGG 2010 - Shanghai; YICGG 2015 – Milano, Italia - Food Security Governance; YICGG 2017 – Astana, Kazakhstan - Future Energy and Sustainable Infrastructure; YICGG 2019 - Jakarta, Indonezia - Oceans, Rivers and Lakes: Global Water Preservation, Utilization and Development; YICGG 2021-online – Shanghai/Huzhou, China - Future Community, Youth Creation: Build Smart Cities to Drive Sustainable Development.

2021 este al nouălea an consecutiv în care proiecte trimise de echipe de la Facultatea de Drept - UBB sunt selectate pentru participare în etapele finale. În majoritatea situaţiilor, studenţii de la UBB s-au întors cu câte un premiu (Shanghai-2014, Milano-2015 - ZUS Luiza, Shanghai-2016 – GOGOZAN Luiza, Jakarta-2019 – LARIU Filip) sau chiar cu două, cum a fost YICGG 2017, Astana, Kazakhstan (MVP - IOAN George-Cristian + Best Performance Player - RUS Călin-Ioan), despre care Ziarul Făclia a relatat pe larg în numărul din 8 august 2017 şi succesul echipelor premiate la YICGG 2021, Shanghai/Huzhou, China, despre care s-a scris şi în publicaţia China Daily (03.08.2021), precum şi în presa din România (10.08.2021); (12.08.2021), inclusiv pe site-ul UBB, 9 august 2021.

***

Performanța este una notabilă având în vedere atât faptul că studenții români au concurat cu studenți de la universități prestigioase, cât și luând în considerare faptul că au participat nu doar studenți de la nivel licență, ci și masteranzi sau chiar doctoranzi de la universităţi prestigioase din lume.

Începând cu anul 2018, pentru prezenţa constantă alături de studenţii de la UBB şi fluidizarea comunicării, dr. Veronica Rebreanu este invitată în calitate de expert internaţional/membru permanent al juriului YICGG.

Începând cu anul 2019, UBB este partener oficial al Core Working Network of YICGG at Fudan University, Shanghai (Nucleul reţelei de lucru al YICGG pe lângă Universitatea Fudan, Shanghai), primind şi o distincţie în acest sens (foto).

distinctie

Pe lângă cele mai sus expuse, menţionăm că studenţii români premiaţi de-alungul anilor provin din diferite oraşe ale ţării, Cluj-Napoca, Reghin, Zalău, Oradea, Bacău, Suceava ş.a., constatând astfel calitatea UBB de creuzet al valorilor, în care emulaţia intelectuală este la ea acasă, atrăgând ca un magnet tinerii dornici de afirmare prin contribuţia inovativă pe care o pot aduce la o lume pe care ne-o dorim.


Dr. Veronica Rebreanu – Facultatea de Drept - UBB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11