simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

ADMITERE LICENȚĂ 2022-2023

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant siteul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!

Pentru anul universitar 2022-2023, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

 
– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi
 
- ID (învăţământ la distanţă)
 
CRITERII DE SELECȚIE
 
 - o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere
 
 -  media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.
* Vă rugăm să consultați comunicatul Facultății de Drept legat de admitere
 
CRITERII DE DEPARTAJARE:
 
1. media de testul de raționament logic
 
2. media de la bacalaureat la proba scrisă de limba romănă. În cazul candidaților care au susținut bacalaureatul în altă țară se va lua în calcul nota obținută la limba de studiu în cadrul examenului de bacalaureat. În cazul în care nu există notă la această probă, se va lua în calcul media notelor obținute la limba de studiu pe durata liceului.
 
* Proba scrisă de verificare a raţionamentului logic se susţine de către toţi candidaţii, indiferent de categoria de locuri pentru care candidează sau de rezultatele obţinute pe parcursul anilor de liceu. 
Prin excepţie de la prevederile alin. , candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale, li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat, urmând să susţină proba scrisă de verificare a raţionamentului logic .
 
CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2022-2023
 
- se va afișa ulterior-
CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2022:
 
11-15 iulie 2022 - înscrieri 
18 iulie 2022 - proba scrisă 
20 iulie 2022 - afişarea rezultatelor
21 iulie 2022 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
21 -23 iulie şi 25- 26 iulie 2022 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate 
28 iulie 2022 - afişarea rezultatelor finale
 
TAXA DE ȘCOLARIZARE - 3600 lei/ an de studiu
 
 
ACTE NECESARE: în curs de actualizare
 
1. Diploma de bacalaureat
Absolvenţii de liceu din promoţia 2022 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
2. Foaia matricolă de la liceu
3. Certificatul de naştere
4. Certificatul de căsătorie ( pentru candidații căsătoriți)
5. Actul de identitate
6. Adeverinţa medicală eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere
7. Dovada achitării taxei de admitere -250 de lei ( taxă de înscriere -220 lei+taxă de procesare -30 lei)
8. ALTE ACTE ,după caz :
- pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă)
- adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditaore pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament)
- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și 2) cerere înscriere admitere etnie rromă; Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici - https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidatilor din sistemul de protectie speciala (plasament) . In vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și o cerere înscriere tip. Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici -https://admitere.ubbcluj.ro/ge/licenta/candidati_protectie_sociala
- Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută
- Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. Pentru echivalare, va trebui să vă adresați Centrului de Cooperări Internaționale al UBB (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php )
De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate pentru admiterea nivel licenţă la Facultatea de Drept va rugăm să vă adreșati secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105
Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Pentru cetățenii din Republica Moldova - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova.
 
Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant siteul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!
Attachments:
Download this file (Comunicat admitere 2022.pdf)Comunicat admitere 2022.pdf[ ]55 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11