gheorghita mateutStudii

 • 1985: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept – licenţă în drept (Diplomă de merit)
 • 1995: Doctor în drept - Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai

Stagii de pregatire si documentare

 • 2003: Universitatea Paris V.
 • 2002:Universitatea Oxford.

Activitati didactice la Facultatea de Drept

 • Procedură penală.
 • Proceduri penale europene.
 • Drept penal.

Domenii de cercetare

 • Procedură penală.
 • Proceduri penale europene.
 • Drept penal.

Publicaţii

I. Cărţi:
 1. Procedură penală. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019, 1200 pg.;
 2. Aspecte actuale de drept şi procedură penală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015 (în colaborare cu D. Niţu şi L. Criste);
 3. Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. II, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2012, 928 pagini;
 4. Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2007, 816 pagini;
 5. Codul penal comentat. Volumul I. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007 (în colaborare cu M. Basarab, V. Paşca, C. Butiuc);
 6. Codul penal comentat. Volumul II. Partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008 (în colaborare cu M. Basarab, V. Paşca, R. Bodea, C. Butiuc; C. MihesT. Medeanu,M. Badila, P. DunganV. Mirisan, R. Mancas); 
 7. Protecţia martorilor. Utilizarea martorilor în faţa organelor procesului penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
 8. Drept penal special. Sinteză de teorie şi practică judiciară, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999;
 9. Logica juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999 (în colaborare cu A. Mihăilă);
 10. Procedura penală. Partea generală, Vol. I, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1997;
 11. Procedura penală. Partea generală, Vol. II, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1997;
 12. Procedura penală. Partea specială, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
 13. Procedura  penală.  Partea  specială,  Vol. II, Editura  Lumina  Lex,  Bucureşti,  1998;
 14. Recidiva în teoria şi practica dreptului penal, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997;
 15. Convenţiile internaţionale în materie penală, Ed. Servo-Sat, Arad, 1997;
 16. Criminologie. Note de curs, Arad, 1993.

II. Articole și studii (selecție):

 1. Ministerul public – subiect al raportului procesual penal, în Dreptul, nr. 12/1992;
 2. Aplicarea în timp a normelor procesual penale privind compunerea instanțelor judecătorești, în Dreptul, 3/1993;
 3. Efectele reabilitării asupra recidivei, în Dreptul, nr. 4/1993;
 4. Notă la încheierea 74/1993 a Judecătoriei Cluj-Napoca în Dreptul, nr. 13/1993 (în colaborare cu A. Titu);
 5. Considerații teoretice și practice privind instituția liberării provizorii, în Revista de drept penal, 2/1994;
 6. Calea de atac ordinară a apelului în procedura penală română (I), în Dreptul 2/1994;
 7. Calea de atac ordinară a apelului în procedura penală română (II), în Dreptul 3/1994;
 8. Sancţionarea recidivei postcondamnatorii, în Dreptul, nr. 5-6/1994;
 9. Noua reglementare a recursului în procedura penală română (I), în Dreptul 2/1995;
 10. Noua reglementare a recursului în procedura penală română (II), în Dreptul 3/1995;
 11. Individualizarea „post judicium” a stării de recidivă, în Dreptul, 1/1995;
 12. Propunere ,,de lege ferenda” privind instituţia recidivei la minori, în Dreptul, nr. 8/1995;
 13. Instituţia plurirecidivei şi regimul sancţionator al acesteia, în Dreptul, nr. 10-11/1995;
 14. Unele probleme în legătură cu procedura constituirii de parte civilă în procesul penal, în Dreptul, 9/1996
 15. Apărătorul, subiect al procesului penal în lumina ultimelor modificări legislative (I), în Dreptul, nr. 5/1996;
 16. Apărătorul, subiect al procesului penal în lumina ultimelor modificări legislative (II), în Dreptul, nr. 6/1996;
 17. Durata arestării preventive a învinuitului sau inculpatului în lumina Constituției și a Convenției Europene, în Dreptul, 3/1996;
 18. Discuţii în legătură cu efectele lipsei părţii vătămate la două termene consecutive în procedura acţiunii penale directe, în Dreptul, nr. 3/1997;
 19. Câteva consideraţii în legătură cu arestarea preventivă şi procedura prelungirii acesteia, în Dreptul, nr. 4/1997 (în colaborare cu F. Predescu);
 20. În legătură cu noua reglementare privind înregistrările audio sau video în probaţiunea penală, în Dreptul, nr. 8/1997;
 21. Observaţii în legătură cu limitele şi cazurile de reluare a urmăririi penale, în Dreptul 10/1997;
 22. Sinteză a discuţiilor purtate în literatura de specialitate în materia actelor premergătoare necesare începerii urmăririi penale, în Dreptul, nr. 12/1997;
 23. Conţinutul şi finalitatea dezbaterilor judiciare penale în faţa primei instanţe, în Dreptul, nr. 11/1998;
 24. Cu privire la admisibilitatea cererii de strămutare în materia măsurilor procesuale preventive, în Dreptul, nr. 9/1998;
 25. O reevaluare a principiilor specifice judecății în lumina ultimelor modificări legislative, în Dreptul nr. 7/1998;
 26. Interpretarea art. 311 din Codul de procedură penală privind felurile hotărârilor judecătorești în contextul tendințelor actuale ale evoluției legislației procesual-penale în țara noastră, în Dreptul, 5/1998;
 27. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală în lumina ultimelor modificări legislative, în Dreptul, nr. 1/1998;
 28. Cercetarea judecătorească în procesul penal, în Revista de drept penal 4/1998;
 29. Procedura neînceperii urmăririi penale, în Revista de drept penal, 3/1998 (în colaborare cu R. Bodea);
 30. Valorificarea regulilor comune privind judecata în jurisprudența penală, în Dreptul, 12/1999;
 31. Îndreptarea erorii materiale prin încheiere, în Dreptul, nr. 3/1999 (în colaborare cu S. Mariş);
 32. Rezolvarea cauzei penale de prima instanţă, în Revista de drept penal, nr. 2/1999;
 33. Liberare Obligaţia  ascultării  inculpatului,  în Dreptul, nr. 1/1999 (în colaborare cu F. Streteanu);
 34. Începutul şedinţei de judecată în primă instanţă în teoria şi practica raporturilor procesual-penale, în Dreptul, nr. 1/1999;
 35. Prezumţia de nevinovăţie în lumina convenţiilor europene şi a reglementărilor procedurale interne, în Dreptul, nr. 11/2000;
 36. Incidente ivite în cursul cercetării judecătoreşti în procesul penal, în Dreptul, nr. 4/2000;
 37. Unele probleme legate de efectul extensiv al cererii de suspendare a executării în procedura de examinare în principiu a contestației în anulare, în Dreptul, 7/2001;
 38. Consecinţele abrogării 200 din Codul Penal privind incriminarea relaţiilor sexuale între persoanele de acelaşi sex asupra infracţiunii de viol, în Dreptul, nr. 11/2002;
 39. Consideraţii teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de delapidare în actuala reglementare, în Dreptul, 10 /2002;
 40. Reflecţii asupra infracţiunii de hărţuire sexuală introdusă în Codul Penal român prin Legea 61 din 16 ianuarie 2002, în Dreptul, nr. 7/2002;
 41. O caracterizare a recursului în anulare în procesul penal actual, în Dreptul, nr. 6/2002;
 42. Sinteză teoretică şi practică privind represiunea traficului de influenţă în reglementarea actuală şi în perspectivă, în Dreptul, nr. 5/2002;
 43. Contestația în anulare. Suspendarea executării, în Revista de drept penal, 2/2002;
 44. O soluţie inadmisibilă în procedura prelungirii arestării preventive. Condiţiile reîncarcerării. Actualitatea acestor probleme, în urma recentelor modificări ale Codului de procedură penală, în Dreptul, nr. 11/2003;
 45. Observații cu privire la limitele și cazurile de indivizibilitate și conexitate, în Dreptul, 8/2003
 46. Unele probleme privind participarea în procesul penal al organizaţiilor care au ca drept scop protecţia drepturilor omului, în Dreptul, 6/2003;
 47. Rolul actual şi potenţial al serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere de pe lângă tribunale în faza de urmărire penală în lumina dreptului intern şi a dreptului comparat, în Dreptul, nr. 11/2004 (în colaborare cu D. Groza);
 48. Necesitatea recunoaşterii separaţiei funcţiilor judiciare ca principiu director al procedurilor penale, în lumina Convenţiei europene şi a recentelor modificări ale Codului de procedură penală, în Dreptul, nr. 9/2004
 49. O noutate în procedura penală romană: plângerile la instanţă contra soluţiilor de netrimitere în judecată. Un pas important spre privatizarea procesului penal, în Dreptul, 8/2004;
 50. O noutate pentru procedura penală romană: invalidarea probelor obţinute în mod ilegal, în Dreptul, 7/2004;
 51. Arestarea preventivă și succesiunea în timp a legilor de procedură penală, în Revista de drept penal, 4/2004, (în colaborarea cu C.F. Ușvat);
 52. Codul de procedură penală, partea generală, într-o perspectivă europeană, în Revista de drept penal, nr. 1/2004;
 53. Libertatea aprecierii probelor. Limite, în Revista de drept penal, nr. 3/2004;
 54. Un caz special de revocare a masurii arestarii preventive: boala invinuitului sau inculpatului arestat, în Dreptul, nr. 2/2005;
 55. Inadmisibilitatea utilizării ca mijloc de probă în procesul penal a proceselor-verbale şi a actelor de constatare obţinute în procedurile administrative de control, în Caiete de drept penal, nr. 1/2005 (în colaborare cu D. Ionescu);
 56. Investigatorii sub acoperire. Utilizarea lor în timpul actelor premergătoare. Comentariu asupra noilor texte procedurale introduse în Codul de procedură penală prin Legea nr. 281/2003, în Dreptul, 1/2005;
 57. Modificările aduse Părţii Generale a Codului de procedură penală prin Legea nr. 356/2006 şi OG nr 60/2006. Virtuale elemente progresiste sau o veritabilă întoarcere spre trecut?, în Caiete de Drept Penal, nr. 3/2006;
 58. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti. Determinarea competenţei materiale în raport de clasificarea infracţiunilor în crime şi delicte. Conţinutul reglementării actuale, prin prisma noilor tendinţe de simplificare a procedurilor, raportat la exigenţele europene, în Caiete de drept penal, 1/2006;
 59. Medierea penală, în Dreptul, nr. 7/2007;
 60. Special procedural measures adopted and the observance of the human rights, în International Review of Penal Law (France), Volume 80, Numbers 1-2, 2009, p.271-302 (în colaborare cu I. Neagu şi M. Damaschin);
 61. Dreptul la apãrare şi avocatul, subiect procesual distinct în procesul penal – elemente de noutate în Codul de procedurã penalã actual, în Caiete de drept penal, nr. 4/2014;
 62. Arestul la domiciliu – alternativă la arestarea preventivă în lumina Noului Cod de procedură penală, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai  Iurisprudentia, nr. 4/2014;
 63. Unele consideraţii privind garantarea secretului profesional al avocatului în lumina noului Cod de procedură penală, în volumul Avocatura în România 150 de ani în linia întâi a luptei pentru Drept, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015;
 64. Aspecte ale dreptului la apărare pe calea excepţiilor referitoare la probe privind supravegherea tehnică în procedura de cameră preliminară, în volumul Noi instituţii ale dreptului penal şi dreptului procesual penal în dialogul interprofesional între judecători şi avocaţi (coord. R. A. Popa), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
 65. Observaţii critice privind noua reglementare a supravegherii tehnice într-o prezentare comparativă, în Caiete de drept penal, nr. 3/2015;
 66. Contestaţia în anulare, între trecut şi prezent, în reglementarea Codului de procedură penală în vigoare, în Caiete de drept penal, nr. 2/2016;
 67. Accesul la justiţie şi la asistenţă juridică în exercitarea recursului în casaţie în lumina Codului de procedura penală în vigoare, în Dreptul, nr. 10/2016;
 68. Unele aspecte privind transferul de probe de la procedura administrativă la cea penală în lumina reglementărilor actuale în volumul In honorem – Nicolae Volonciu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
 69. Remedii ale judecăţii în lipsa inculpatului în actualul Cod de procedură penală, în Caiete de drept penal, nr. 4/2017;
 70. Sistemul compensării financiare de către stat a victimelor unor infracțiuni în volumul In Honorem Dan Chirică. Între dogmatica dreptului și rațiunea practică, Ed. Hamangiu, București, 2018.

Alte responsabilitati profesionale si administrative

 • Coordonator doctorat.
 • Membru, Consiliul profesoral al Facultăţii de Drept.
 • Formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

Membru al unor institutii nationale/internationale

 • Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal.
 • Membru al Asociaţiei Române de Drept Penal.
 • Membru The National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL).
 • Membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România – Avocat în cadrul Baroului Arad.

Limbi straine cunoscute

 • Franceză.
 • Engleză.

Contact:

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Sala 122
Str. Avram Iancu, nr. 11, Cluj Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11