simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

ADMITERE DOCTORAT 2021-2022- procedură înscriere, acte

Înscrierea pentru admiterea la doctorat va avea loc în perioada 30 august 2021, de la ora 10 ( dimineata) pana MARTI 7 septembrie 2021 la ora 10 (dimineata)

PAȘI OBLIGATORII pentru înscrierea la doctorat in cadrul Facultătii de Drept

PASUL 1. Completarea următorului formular Google

https://forms.gle/VDZkVw64Kequf5dQ9

cu datele solicitate si trimiterea lui (submit) până în 7 septembrie (ora 10:00 dimineata).

PASUL 2. Înscrierea și încărcarea actelor online la următoarea adresă -https://admitere2021.ubbcluj.ro/  în perioada 30 august 2021, de la ora 10 ( dimineata) pana in 7 septembrie 2021 la ora 10 (dimineata).

Candidatii vor oferi date de contact valabile (telefon si email) si isi vor verifica constant emailul și platforma de înscriere( unde vor primi toate informatiile legate de inscriere)

Procedura de înscriere pe platforma presupune parcurgerea următorilor paşi

1. Creearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere2021.ubbcluj.ro/ (utilizați adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email.
3. Autentificarea pe platforma
4. Completarea CU ATENTIE a datelor personal in sectiunea IDENTITATEA TA
5. Completarea studiilor in sectiunile STUDII PREUNIVERSITARE ,STUDII UNIVERSITARE si STUDII POSTUNIVERSITARE
6. Alegerea facultății- FACULTATEA DE DREPT
7. Selectarea Conducatorului de doctorat si bifare- Scoala doctorala Drept / Doctoral School of Law
8. Completarea rubricii - Vrem să știm mai multe despre doctoratul tău
8. Incarcarea documentelor solicitate
9. Semnarea electronic a fisei tip si a fisei de inscriere pt doctorat in limba romana ( optiunea Folosesc aceasta semnatura pt cerere)
* La fisa de inscriere, va rugam SA COMPLETATI si FORMA STUDIILOR DORITE ( tinand cont si de locurile propuse de catre profesor)
10. Descarcarea, verificarea si incarcarea fisei tip si a fisei de inscriere pt doctorat in Documente pentru specializarea ta.
11. Achitarea taxelor online cu cardul sau incarcarea dovezii platii (in cazul ordinelor de plata), respectiv incacarea dovezilor privind reducerea sau scutirea de taxa
12. Trimiterea dosarului.

Dosarul va fi verificat de comisie si veți primi pe email datele legate de statusul dosarului precum si la final, legitmatia de concurs.

Legitimația de concurs va fi listată și vă veți prezenta cu ea la examen

Candidații vor încărca în platforma admiterii scan-uri color ale următoarelor ACTE

11. Cerere de înscriere -completată online (la linkul mai sus menționat) -cu toate informațiile solicitate și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare
2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă de la liceu (scanate fata verso color)
3. Diploma de licenţă și suplimentul la diplomă - (scanate fata verso color)
4 Diploma de master și suplimentul la diplomă - (scanate fata verso color)
5. Certificatul de naştere și daca este cazul certificatul de căsătorie (scanat color)
6. Cartea de identitate (scanat color)
7 Curriculum vitae
8. Lista lucrărilor stiintifice publicate (dacă este cazul)
9. TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.

Taxa de înscriere este de 220 lei
Pentru achitatarea taxei recomandăm plata online pe platforma de admitere. În cazul exceptionale, taxa se poat achita prin ordin de plată (prin orice bancă comercială din România), în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia obligatorie : numele candidatului și Facultatea de Drept- CUI: 4305849 ;

Îm cazul plății la bancă se va încărca ordinul de plată sau extrasul de cont
** Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Aceștia vor achita doar taxa de procesare de 30 de lei
***Sunt scutiți de la plata taxei de admitere: candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament

Observații: taxa de admitere odată plătită nu se returnează

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11