florin streteanu

Studii

 1. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept – licenţă în drept (1995).
 2. Faculte Internationale de Droit Compare (Strasbourg)– Diplôme de Ier cycle(1995), Diplôme de IIe cycle (1997), Diplôme supérieur en droit comparé (1999).
 3. Doctorat - specializare Drept penal - Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai (1998).

Stagii de pregatire si documentare

Stagii de pregatire:
 1. Universitatea de vară "Perspectives du voisinage dans l'Europe de Sud-Est"Rennes (1994).
 2. Sesiunea Academiei de Drept european Florenţa (1996)
 3. Sesiunea Institutului Internaţional pentru Drepturile Omului, Strasbourg (1997).
Stagii de documentare :
 1. Universitatea Paris II Panthéon Assas (1999, 2000).
 2. Université Libre de Bruxelles (2001).
 3. Universitatea „Robert Schuman" Strasbourg (2001).
 4. Universitatea din Zaragoza (2002) în cadrul unor programe finanţate de BancaMondială.

Alte activităţi:

Profesor invitat la Universităţile din Limoges (2003-2008), Strasbourg III (2003),Reims (2001), Zaragoza (2001, 2005).

Activitati didactice la Facultatea de Drept

Titular de Curs la disciplinele:
 1. Drept penal general (nivel licenţă, anul II).
 2. Instituţii de Drept Penal (nivel master).
 3. Drept penal comparat (nivel master, în lb. franceză).
Alte activitati didactice
 1. Profesor asociat la Facultatea Internaţională de Drept Comparat din Strasbourg(din 2002) - titular de curs la disciplina Răspunderea penala a persoanelorjuridice în dreptul comparat (ciclul II).
 2. Profesor asociat la facultatea de Drept din Limoges (Franta) din 2005 - titularde curs la disciplina Drept penal comparat (Master 2).
 3. Formator în cadrul INM, titular de curs la disciplina Drept penal (anul I).

Domenii de cercetare

 1. Drept penal general.
 2. Drept penal comparat.
 3. Protecţia Drepturilor Omului.
 4. Drept penal european.
 5. Legislaţie şi reformă universitară.

Publicatii

I. Cărţi şi manuale:
 1. Concursul de infracţiuni, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 2. Răspunderea penală a persoanei juridice Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002 (încolaborare cu R. Chiriţă).
 3. Drept penal. Partea generală 1, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003. 4. Drept penal.Partea generală, Culegere de teste grilă, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005 (încolaborare cu D. Niţu).
 4. Răspunderea penală a persoanei juridice (ediţia a II-a), Ed. C.H. Beck,Bucureşti, 2007 (în colaborare cu R. Chiriţă).
 5. Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
II. Studii şi articole:
 1. Retroactivitatea legii penale în condiţiile art. 15 alin. 2 din Constituţie în"Studia Universitatis Babeş-Bolyai" nr. 2/1992.
 2. Arestarea inculpatului în urma revocării liberării provizorii în "StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai" nr. 1/1993.
 3. Infracţiunea de omor în structura concursului caracterizat în "StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai" nr. 1/1994.
 4. Pluralitate de subiecţi pasivi. Unitate sau pluralitate de infracţiuni în "Revistade drept penal" nr. 2/1996.
 5. Delimitarea concursului real simplu omogen faţă de infracţiunea continuată şide unitatea naturală de infracţiune în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" nr. 1-2/1996.
 6. Consideraţii privind admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale în materiadelictelor de presă în "Dreptul" nr. 2/1997.
 7. Răspunderea penală a persoanelor juridice în legislaţie şi doctrină. Examende drept comparat în "Revista de drept comercial" nr. 3/1997.
 8. Modificări ale tratamentului sancţionator al minorilor prin legea nr.140/1996 în"Revista de drept penal" nr. 2/1997.
 9. Întreruperea rezoluţiei infracţionale. Criterii de determinare în "Revista dedrept penal" nr. 4/1998.
 10. Liberare provizorie. Obligaţia ascultării inculpatului în "Dreptul" nr. 1/1999 (încolaborare cu Gh. Mateuţ).
 11. Munca de interes general în dreptul comparat în "Dreptul" nr. 2/1999.
 12. Aplicarea în spaţiu şi timp a legii penale române în cazul concursului deinfracţiuni în "Dreptul" nr. 2/2000.
 13. Deţinerea şi folosirea de către autorităţi a unor date cu caracter personal înraport cu dispoziţiile art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în"Studia Universitatis Babeş-Bolyai" nr. 2/2000.
 14. Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul belgian în "Revista deDrept penal" nr. 1/2000 (în colaborare cu R. Chiriţă).
 15. La nueva ley sobre la corrupción în „Noticias Jurídicas Europa", nr. 1/2000.
 16. Modificări recente ale legii penale. Reflecţii în "Revista de Drept penal" nr.2/2001.
 17. Cadrul legal al activităţii serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şisupraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate în S. Poledna(coord.) Probaţiunea în România, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.
 18. Consideraţii privind extrădarea, în lumina legii 296/2001 în "StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai" nr. 2-3/2002.
 19. Consideraţii privind infracţiunile prevăzute de legea nr.196/2003 privindprevenirea şi combaterea pornografiei în „Pandectele Române" nr. 6/2003.
 20. The Romanian Legal Education – The Present and Future Perspectives în„European Journal of Legal Education" nr. 2/2004.
 21. Noul Cod penal. Observaţii critice în „Revista de Drept penal" nr. 1/2005.
 22. Consideraţii privind răspunderea penală a persoanei juridice în proiectul legiide modificare a Codului penal în „Caiete de Drept penal" nr. 1/2005.
 23. Viol. Perversiuni sexuale. Inţelesul expresiei „act sexual de orice natură" în „Caiete de Drept Penal" nr. 1/2005 (în colaborare cu D. Niţu).
 24. Câteva aspecte controversate privind concursul ideal de infracţiuni în „Revista de Drept Penal", Chisinau, 2006.
 25. Legea privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical.Dezincriminarea unor fapte. Neconstituţionalitate în „Caiete de Drept Penal" nr.1/2006,
 26. Răspunderea penală a persoanei juridice potrivit Legii nr.278/2006 în „Caietede Drept Penal" nr. 3/2006.
 27. Consideraciones acerca del tratamiento jurídico de la violencia doméstica enEuropa del Este. Reflexiones sobre el derecho rumano, en M.A. BoldovaPasamar, M.A. Rueda Martin, La reforma penal en torno a la violencia domésticay de género, Ed. Atelier, Barcelona, 2006.
 28. La responsabilité pénale des personnes morales en droit roumain, Revue dedroit pénal et de science pénitentiaire, n. 2/2007
 29. Câteva consideraţii privind mandatul european de arestare în „Caiete deDrept penal" nr. 1/2008.

Alte responsabilitati profesionale si administrative

 1. Cancelar general al Universităţii Babeş-Bolyai (2004-2006).
 2. Cancelar al Facultăţii de Drept (2000-2004).
 3. Prodecan al Facultăţii de Drept (din 2006).
 4. Director al revistei Caiete de Drept Penal.
 5. Membru în Colegiul de redacţie la Noua Revistă Română de Drepturile Omului.

Membru al unor institutii nationale/internationale

 1. Membru al Societăţii de Legislaţie Comparată (Paris).
 2. Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal (din 2001).
 3. Membru CREOP Limoges (din 2003).
 4. Membru al reţelei "Transeuropéennes", Paris.
 5. Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale.

Limbi straine cunoscute

 1. Franceză (curent)
 2. Engleză (mediu).
 3. Spaniolă (mediu)

Contact:

Facultatea de Drept,
Universitatea Babeş - Bolyai
Str. Avram Iancu nr. 11, Cluj - Napoca

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11