Selecție Erasmus - 2021-2022- nivel licență și doctorat

În condiţiile excepţionale generate de măsurile impuse pentru reducerea numărului de infecţii cu COVID-19, în baza adresei CCI nr. 815/16 martie 2020 selecţia pentru mobilităţi Erasmus de studiu se va desfăşura prin concurs de dosare,prin care se vor evalua documentele trimise, precum și situația școlară a candidatului .

SELECȚIA SE ADRESEAZĂ STUDENȚILOR DIN ANII I, II, III NIVEL LICENȚĂ ȘI DOCTORAT pentru mobilitățile ce se vor desfășura în anul universitar următor

Studenții pot opta pentru mobilități de 1 semestru (4,5 sau 5 luni) fie pentru sem.I ,fie pentru semII sau pentru mobilități de 1 an universitar (9 sau 10 luni)

DOSARELE de candidatură se vor trimite pe EMAIL ( de pe adresa dvs instituțională) la adresa

simona.pop @law.ubbcluj.ro în perioada 19 martie-2 aprilie (ora 14:00):

Vă rugăm să trimiteți următoarele documente în format pdf :


1. fișa candidatului (formular-tip)- semnată
*La Universitatea sau instituția pentru care aplicați –treceti universitatea dorită
* Durata mobilității – 1 semestru (sem I sau sem II) sau 1 an
*Luna de incepere- pt mobiltatile de 1 an sau sem I – septembrie 2021 si pt mobilitatile de sem II-februarie 2022
2. declaraţie pe proprie răspundere (formular-tip)- semnată
3. copie simplă după cartea de identitate;
4. certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.) ;
Dacă nu dețineți un astfel de certificat puteți trimite dosarul și fără sub rezerva că după procesul de selecţie se va realiza o testare online pe portalul OLS şi studenţii vor trebui să obţină punctajul necesar la acea testare.
5. CV european în limba în care candidatul intenţionează să studieze;
6. o scrisoare de motivare a candidaturii, redactată în limba în care candidatul intenţionează să studieze
7. copii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare,etc.

8. În cazul doctoranzilor - copie după diploma de licență și copie după diploma sau adeverința de master

IMPORTANT
1. Studenții sunt încurajați și sfătuiți să candideze pentru cât mai multe locații pentru mai multe sanse, având în vedere situația actuală .
2. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare.
3. Puteți opta pentru o mobilitate în semestrul I (2021-2022), semestrul II (2021-2022) sau întreg anul universitar 2021-2022.
4. Va mai exista o selecție pentru mobilitati Erasmus in octombrie 2021- insa pentru mobilități de semestrul II 2021-2022
5. În funcție de evoluția situației globale privind pandemia COVID-19, studenții selectați pot RENUNȚA la mobilitate.


Pentru detalii: lect.dr. Diana Botău (coordonator Erasmus, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) sau Simona Maria POP (secretar simona.pop @law.ubbcluj.ro)

Toate informațiile privind programul Erasmus pot fi găsite pe siteul Centrului de Cooperări Internaționale  -https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

Atașate găsiți:

- fișa candidatului

-declarația

-MOBILITĂȚILE ERASMUS PENTRU ANUL 2021-2022

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11