simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere 2021-2022, nivel licență

!!!CANDIDATII TREBUIE SA VERIFICE IN APLICATIA DE INSCRIERE :

- statusul dosarului

- optiuni comisie

-mediile !!

Informații admitere ( de luni pana vineri intre orele 9-12)

- 0264450443
- 0752695948
- 0752497508
- 0752694565
- 0264595504
- 0264439126

IMPORTANT!

Înscrierile la admitere vor începe Luni, 12 iulie 2021, ora 10:00 (dimineața) și se vor încheia sâmbătă 17 iulie 2021, ora 10:59 (dimineața) pe platforma  https://admitere2021.ubbcluj.ro/ 

CANDIDATII VOR OFERI DATE DE CONTACT VALABILE (TELEFON SI EMAIL) SI ISI VOR VERIFICA CONSTANT EMAILUL ( UNDE VOR PRIMI TOATE INFORMATIILE LEGATE DE INSCRIERE)

 

Ghid pentru inscriere pe platforma 

https://admitere2021.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_aplica%C8%9Bie_admitere_RO.pdf

Pentru anul universitar 2021-2022, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

- ID (învăţământ la distanţă)

CRITERII DE SELECȚIE

 - o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere, care va avea loc la Cluj-Napoca, în sistem faţă în faţă;

 -  media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

CRITERII DE DEPARTAJARE:

1. media de testul de raționament logic

2. media de la bacalaureat la proba scrisă de limba romănă

* Proba scrisă de verificare a raţionamentului logic se susţine de către toţi candidaţii, indiferent de categoria de locuri pentru care candidează sau de rezultatele obţinute pe parcursul anilor de liceu.
Prin excepţie de la prevederile alin. , candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale, li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat, urmând să susţină proba scrisă de verificare a raţionamentului logic .

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2021-2022

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET - români - 155 locuri

- maghiari -22 locuri

- rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- 2 locuri

2. TAXĂ - români - 330 locuri

- maghiari -24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) - taxă -150 locuri

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2021:

12 -17 iulie 2021 - înscrieri ONLINE -  https://admitere2021.ubbcluj.ro/
19 iulie 2021 - proba scrisă (cu prezența fizică a candidaților) -ora 10:00 (intrarea in sali se va face de la ora 8:30)
20 iulie 2021 - afişarea rezultatelor
21 iulie 2021 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
21 -24 iulie şi 26 iulie 2021 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate ONLINE
27 iulie 2021 - afişarea rezultatelor finale

TAXA DE ȘCOLARIZARE3600 lei/ an de studiu

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi 

1. Creearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere2021.ubbcluj.ro/ (utilizați adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email.
3. Autentificare pe platforma
4. Completarea CU ATENTIE a datelor personal la IDENTITATEA TA (oferiți un nr de telefon valid, al candidatului)
5. Completați studiile la STUDII POSTUNIVERSITARE și alte situații (daca e cazul)
6. Alege Facultatea- FACULTATEA DE DREPT
7. Selectează opțiunile dorite
8. Incarca documentele solicitate
9. Semneaza electronic fisa de inscriere ( nu uita sa selectezi optiunea Folosesc aceasta semnatura pt cerere)
10. Descarca, verifica si incarca si fisa de inscriere in Documente pentru specializarea ta.
11. Achitare taxe online cu cardul
12. Trimite dosarul

Dosarul va fi verificat de comisie si veți primi pe email datele legate de statusul dosarului precum si la final, legitmatia de concurs.

MAILUL CU LEGITMAȚIA DE CONCURS VA FI LISTATĂ și VĂ VEȚI PREZENTA CU EA LA EXAMEN

ÎNSCRIEREA SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE

ACTE NECESARE:

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări ale următoarelor acte:

1. Cerere de înscriere -completată online (la linkul mai sus menționat) -cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare

Vă rugăm completați cu atenție cererea de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile deoarece ulterior nu se pot face modificări. În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
- marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă, învățământ la distanță) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat anul 1 sau toti anii la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă și învățământ la distanță
- candidații care optează pe locurile din mediul rural pot alege Locuri pentru mediul rural, precum și restul opțiunilor (ex…buget,taxă, învățământ la distanță)
- candidații care optează pe locuri destinate celor proveniți din sistemul de protecție socială și romilor pot candida exclusiv pe acest tip de loc. Ierarhizarea lor se va face la nivelul UBB
-candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și domiciliu în România pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă sau învățământ la distanță
2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă(scanate ambele în același document fata verso color) sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă; PDF, JPG, PNG până la 2MB
Absolvenţii de liceu din promoţia 2021 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3. certificatul de naştere scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
4. actul de identitate - scanat color PDF, JPG, PNG până la 2MB
5. acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie scanat color
6. adeverinţa medicală tip (scanata  color) eliberată de cabinetele şcolare sau  medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere; PDF, JPG, PNG până la 2MB

7. Dovada achitării taxei de înscriere

TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.
Taxa de înscriere este de 220 lei
Pentru achitatarea taxei recomandăm plata online pe platforma de admitere. În cazul exceptionale, taxa se poat achita prin ordin de plată (prin orice bancă comercială din România), în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia obligatorie : numele candidatului și Facultatea de Drept- CUI: 4305849 ;

Îm cazul plății la bancă se va încărca ordinul de plată sau extrasul de cont

În cazul plății online,pe platforma UBB se va încărca mailul de confirmare a plății

 

8. ALTE ACTE ,după caz:


a) pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă) 


b)adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditaore pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament)


c) pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și  2) cerere înscriere admitere etnie rromă; Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici - https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii

d)  pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidatilor din sistemul de protectie speciala (plasament) . In vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și  o cerere înscriere tip. Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici -https://admitere.ubbcluj.ro/ge/licenta/candidati_protectie_sociala 

e)Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută


e) Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. Pentru echivalare, va trebui să vă adresați Centrului de Cooperări Internaționale al UBB (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php )
De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate pentru admiterea nivel licenţă la Facultatea de Drept va rugăm să vă adreșati secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105
Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


f).Pentru cetățenii din Republica Moldova - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova.

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant siteul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11