simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere 2021-2022, nivel licență

Pentru anul universitar 2021-2022, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

- ID (învăţământ la distanţă)

CRITERII DE SELECȚIE

 - o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere, care va avea loc la Cluj-Napoca, în sistem faţă în faţă;

 -  media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

* Proba scrisă de verificare a raţionamentului logic se susţine de către toţi candidaţii, indiferent de categoria de locuri pentru care candidează sau de rezultatele obţinute pe parcursul anilor de liceu.
Prin excepţie de la prevederile alin. , candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale, li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat, urmând să susţină proba scrisă de verificare a raţionamentului logic .

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2021-2022

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET - români - 155 locuri

- maghiari -22 locuri

- rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- 2 locuri

2. TAXĂ - români - 330 locuri

- maghiari -24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) - taxă -150 locuri

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2021:

12 -17 iulie 2021 - înscrieri ONLINE
19 iulie 2021 - proba scrisă (cu prezența fizică a candidaților)
20 iulie 2021 - afişarea rezultatelor
21 iulie 2021 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
21 -24 iulie şi 26 iulie 2021 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate ONLINE
27 iulie 2021 - afişarea rezultatelor finale

TAXA DE ȘCOLARIZARE3600 lei/ an de studiu

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:
a) Încărcarea actelor, la următoarea adresă:

(link activ dupa 1 iulie 2021)
b) Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220 lei +30 lei) -online
c) Validarea dosarului de către comisia de admitere -online
d) Susţinerea probei scrise de examinare, constând în verificarea raţionamentului logic (necesită prezența fizică a candidatului)

ÎNSCRIEREA SE VA FCE EXCLUSIV ONLINE

ACTE NECESARE:

1. Cerere de înscriere -completată online (la linkul mai sus menționat)
2. diploma de bacalaureat (scanata fata verso color) sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă;
Absolvenţii de liceu din promoţia 2021 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3. certificatul de naştere scanat color;
5. actul de identitate - scanat color
5. acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie scanat color
6. adeverinţa medicală tip (scanata  color) eliberată de cabinetele şcolare sau dispensarul teritorial, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează;

7 dovada achitării taxei de admitere (250 lei);

8. ALTE ACTE ,după caz:


a) pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă) 


b)adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditaore pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament)


c) pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și  2) cerere înscriere admitere etnie rromă; Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici - https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii

d)  pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidatilor din sistemul de protectie speciala (plasament) . In vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și  o cerere înscriere tip. Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici -https://admitere.ubbcluj.ro/ge/licenta/candidati_protectie_sociala 

e)Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută


e) Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. Pentru echivalare, va trebui să vă adresați Centrului de Cooperări Internaționale al UBB (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php )
De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate pentru admiterea nivel licenţă la Facultatea de Drept va rugăm să vă adreșati secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105
Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


f).Pentru cetățenii din Republica Moldova - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova.

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant siteul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11