CDP 2/2020

CUPRINS CDP 2/2020

 

I. DOCTRINĂ

M. Caterini, Provocările dreptului penal în faţa noilor mijloace de informare în masă

N. Volonciu, C. Marin, Strămutarea şi desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei în reglementarea procesual penală actualmente în vigoare

S.I. Pelea, Ne bis in idem – cumulul unor proceduri penale şi fiscale sau administrative. Cazul Italiei

G.-I. Ioan, Sancţiunea nulităţii şi excluderea probelor în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

C.-M. Resmeriţă, Excluderea probelor obţinute prin punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică în procesul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

C.-V- Ştefan, Impunerea pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11