simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Eliberare diplome de master- sesiunea iulie 2019 si februarie 2020

Diplomele de master aferente sesiunii IULIE 2019 si FEBRUARIE 2020 pot fi ridicate personal de către licențiați sau prin mandatar, de la biroul ACTE DE STUDII al UBB (str. Universitătii 7-9) exclusiv pe bază de programare ONLINE.

Programări online:

https://eliberare-acte-studii.appointlet.com

 În vederea evitării aglomerării și pentru limitarea timpului de așteptare, vă rugăm insistent să respectați cu strictețe ora la care sunteți programat. Persoanele care se prezintă la Serviciul Acte de studii vor purta, în mod obligatoriu, mască de protecție și mănuși, vor respecta regulile de disciplină sanitară și distanța minimă de siguranță față de alte persoane.

Documente necesare pentru eliberarea diplomei de master:
 Carte de identitate sau paşaport valabile (în original) şi certificat de naştere (în original sau copie);

 Pentru eliberarea diplomelor de licență, master, doctor: Codul QR generat în urma completării on-line a chestionarului de evaluare a inserției pe piața muncii a absolvenților UBB.
Accesați chestionarul pentru absolvenți și selectați varianta corespunzătoare nivelului de studii absolvit.
https://insertiepm.ubbcluj.ro
Salvați sau printați codul QR primit prin e-mail/afisat la finalul chestionarului.
Codul QR poate fi prezentat pentru validare la Serviciul Acte de Studii, fie pe telefonul mobil sau alt dispozitiv, fie în varianta printată, în termen de 6 luni de la generare.

Actele de studii se eliberează titularului.
În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, acestea pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii/documente universitare.
În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată (numai în cazul procurilor care nu sunt întocmite într-o limbă de circulație internațională). Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11