simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Rezultate admitere doctorat 2020 - dupa contestatii, Confirmare locuri 21-22 septembrie

Rezultatele finale ale admiterii la doctorat sunt afișate mai jos.

CONFIRMAREA LOCURILOR - 21-22 septembrie 2020 (între orele 9-16) la secretariatul Școlii Doctorale Drept  (biroul P3) Candidații admiși vor primi prin email detalii legate de confirmare.

ACTE NECESARE PENTRU CONFIRMARE :

I. Contractul de studiu- listat și semnat în 4 exemplare - se va trimite prin email fiecărui candidat)

II. Dosarul personal conțînând următoarele documente: 
1. Fişa de înscriere descarcata din Academic info (semnată fiecare pagină in original)
2. Anexa 1 descarcata din Academic info (semnată fiecare pagină in original)
3. Anexa 2 descarcata din Academic info (semnată fiecare pagină in original)
4. FIȘA DE CONFIRMARE – formular atasat
5. Declarație de consimțământ semnata in original – formular atasat
6. Curriculum vitae
7. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate – daca este cazul
8. Bacalaureat – copie față verso
9. Diploma de licenta - copie față verso
10. Foaie matricolă/supliment Licenţă - copie față verso
11. Diploma de master – ORIGINALUL pentru doctoranzii de la buget sau copie față verso pentru doctoranzii de la taxa
12. Foaie matricolă/supliment Master - ORIGINALUL pentru doctoranzii de la buget sau copie față verso pentru doctoranzii de la taxa
13. Certificatul de naştere - copie
14. Certificatul de căsătorie - copie
15. Buletin/carte de identitate - Copie
16. Dovada plăţii taxelor de înscriere la concursul de admitere ( taxa de 250 lei)
17. DOVADA PLĂȚII PRIMEI TRANȘE A TAXEI DE DOCTORAT -1375 lei (25% din taxa anuala de 5.500)- pentru DOCTORANZI ADMIȘI LA TAXĂ

                   Plata taxei se poate face prin :
- ordin de plată(prin orice bancă comercială din România) sau mandat poștal, în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia obligatorie “numele și prenumele doctorandului, Facultatea de Drept și CUI: 4305849” ;
18. OPIS SEMNAT în original

Attachments:
Download this file (Rezultate finale doctorat.pdf)Rezultate finale doctorat.pdf[ ]362 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11