simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Rezultate finale- admitere nivel licență


REZULTATELE FINALE, DUPĂ REDISTRIBUIRE AU FOST AFIŞATE ÎN DATA DE 24 IULIE 2020,PE SITE-UL FACULTĂȚII (DOCUMENTELE ATAŞATE).
Grupul studenților anului I - https://www.facebook.com/groups/570385397174260

Precizări:

1. Candidaţii admişi în urma redistribuirii NU MAI TREBUIE SĂ-ŞI CONFIRME LOCUL.

2. La începutul anului universitar 2020-2021, TOȚI candidaţii declaraţi admişi vor depune la secretariat un dosar conținând următoarele acte:
- Diploma de Bacalaureat şi Foaia matricolă în original, dacă au fost admişi la buget și copie și originalul pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul” sau copii legalizate dacă au fost admiși la taxă
- Certificatul de naştere - copie și originalul pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul
- Actul de identitate –copie și originalul pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul
- Adeverință medicală - original
- 2 fotografii ¾ cm.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11