simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Înscriere admitere 2020- nivel MASTER- pași necesari, documente

Pentru admiterea 2020-2021, nivel master înscrierea candidaților , desfășurarea probelor de admitere se face ONLINE.

ACCESAREA PLATFORMEI DE ÎNSCRIERE SE VA PUTEA FACE DOAR DIN 7 SEPTEMBRIE 2020 până în 9 SEPTEMBRIE ORA 12:00 (la amiază)

PENTRU MASTER NU ESTE NECESARĂ PREÎNSCRIEREA, DOAR ÎNSCRIEREA ÎNTRE DATELE PREVĂZUTE MAI JOS

ORAR ÎNSCRIERI
7-8 septembrie 2020, între orele 9;00-16:00
9 septembrie 2020, între orele 9:00-12:00 (amiază)

PAŞI NECESARI PENTRU ÎNSCRIERE:
1. Crearea unui cont Google, de tipul: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pe care îl puteţi utiliza pe toată perioada procesului de admitere 

ATENȚIE - Absolvenții Facultății de Drept- promoția 2020 VOR UTILIZA LA ÎNSCRIERE EXCLUSIV contul instituțional folosit la licență (…Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

2. Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă: https://admitere.law.ubbcluj.ro/, urmată de listarea, semnarea şi scanarea acesteia.- DIN 7 SEPTEMBRIE 2020
*Vă rugăm completați cu atenție fișa de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile deoarece ulterior nu se pot face modificări.

În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:

- se pot face înscrieri la mai multe specializări (orele examenelor/interviurilor vor fi diferite) achitand taxa de inscriere (250 lei) pentru fiecare specializare
- marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat  un master  la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă
-candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și domiciliu în România pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă

3.Pregătirea documentelor în vederea înscrierii. Toate documentele din listă se vor scana individual. 

4. Încărcarea documentelor - https://admitere.law.ubbcluj.ro/

5. Primirea unui e-mail de confirmare a înscrierii din partea Comisiei de Admitere, pe contul Institutional de la pct. 1.

Primirea emailului de confirmare poate dura maxim 24 de h de data finalizării înscrierilor. Dacă nu ați primit mailul de confirmare în termenul de 24 de ore vă rugăm să ne contactați prin mail sau telefon

ATENTIE! CANDIDATIILOR CARE NU DETIN UN EMAIL CU TERMINATIA LAW.UBBCLUJ.RO LI SE VA GENERA IN CURSUL ZILEI DE 9 SEPTEMBRIE UN USER SI O PAROLA . VA RUGAM SA VA VERIFICATI EMAILUL PERSONAL (cel trecut in fisa de inscriere) atat in INBOX cat si in SPAM!

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII CARE VOR FI SCANATE ȘI ÎNCĂRCATE PE http://law.ubbcluj.ro/admitere :

1. Fișa de înscriere generată de platforma de înscrieri- scanată faţă-verso (un singur document pdf)
2. Declaraţia de autenticitate a actelor – se găsește la secțiunea Documente -listată,semnată și scanată (un singur document pdf)
3. Diploma de bacalaureat- scanată faţă-verso (un singur document pdf)

*absolvenții Facultății de Drept UBB, promoția 2020 care nu și-au ridicat diploma de bacalaureat, vor face o declarație ca respectivul act de află la secretariatul Drept UBB
4. Foaia matricolă (liceu); scanată faţă-verso (un singur document pdf)
5. Diploma de licenţă sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2020)- scanată faţă-verso (un singur document pdf)
6 Suplimentul la diploma - scanat faţă-verso (un singur document pdf) -ÎN CAZUL ABSOLVENȚILOR 2020 NU ESTE NECESARĂ
7. Copie simplă de pe certificatul de competenţă lingvistică - scanat faţă-verso (un singur document pdf) -*absolvenții Facultății de Drept UBB, promoția 2020 care nu și-au ridicat certificatul de competență emis de Facultate , vor face o declarație ca respectivul act de află la secretariatul Drept UBB
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţ㠏al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate mai jos si in sectiunea Documente
Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare
8. Certificatul de naştere scanat(un singur document pdf)
9. Cartea de identitate, scanată (un singur document pdf)
10. Adeverinţă medicală tip emisă în 2020 scanată (un singur document pdf)
11. Dovada plăţii taxelor de admitere, prin ordin de plată, scanată, inclusiv dovada scutirii sau reducerii de taxă, dacă este cazul (un singur document pdf);
* TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei formată din taxa de procesare -30 lei și taxa de înscriere de 220 lei

- online pe platforma de plati UBB - https://plati.ubbcluj.ro/ro/Event/Details/75
În cazul plății online,pe platforma UBB se va încărca mailul de confirmare a plății
ATENTIE- Candidatii care nu detin cont bancar romanesc vor face plata EXCLUSIV ONLINE pe platforma de plati a UBB
** Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Aceștia vor achita doar taxa de procesare de 30 de lei (vor încărca adeverința doveditoare alături de ordinul de plată -un singur document pdf)
***Sunt scutiți de la plata taxei de admitere: candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament (vor încărca actele doveditoare-un singur document pdf)

Observații: taxa de admitere odată plătită nu se returnează
12. Alte acte, dacă este cazul:

- Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare DE MASTER - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă)

- Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor (un singur document pdf)
CANDIDAȚII CU STUDII ÎN STRĂINĂTATE, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere .
Detalii legate de echivalare puteți obține:
- de la Centrul de Cooperări Internațional al UBB - CORINA TODEA - Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023 / E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105 /Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- cetățenii din Republica Moldova vor încarca și pașaportul moldovenesc,

- candidații căsătoriți vor încarca certificatul de căsătorie


ACTE în funcţie de specializarea masteratului
13. Curriculum vitae (format Europass): scanat faţă-verso (un singur document pdf)
- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
14. Scrisoarea de intenţie : scanată faţă-verso (un singur document pdf)
-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)/
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
15. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor. -scanat faţă-verso (un singur document pdf)

 16. Suplimentul la diploma sau Foaia matricolă  din cei 4 ani de studiu- pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor. (doar pentru candidații care nu au încarcat deja acest document la punctul 6 )

NU ESTE NECESARĂ pentru absolvenții 2020- Facultatea de Drept UBB

17. Alte acte relevante (publicații, participări la conferințe , competiții ) - pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11