Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 1/2020

CUPRINS CDP 1/2020

 

I. DOCTRINĂ

N. Volonciu, C. Marin, Aspecte teoretice, legislative şi de practică judiciară privind reluarea urmăririi penale

O. Bugnar, Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. (Im)posibilitatea reţinerii infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a din Legea nr. 241/2005  în cazul în care bunul sau sursa impozabilă provine din săvârşirea unei infracţiuni sau în cazul comercializării unor astfel de bunuri

C. Tomuleţ, Conformitatea dintre principalele curente existente în domeniul interpretării judiciare şi exigenţele principiul legalităţii

G. Sas,  Consecinţele problematice ale aplicării încrederii şi recunoaşterii reciproce în contextul mandatului european de arestare

II. JURISPRUDENŢĂ

C.-V. Ştefan, (1) Faptă tipică şi antijuridică îndreptată împotriva siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Imposibilitatea confiscării vehiculului condus de subiectul activ. (2) Faptă tipică şi antijuridică pentru care prin rechizitoriu s-a dispus clasarea. Confiscare. Competenţă şi procedură

D. Niţu, Procedura plângerii contra soluţiei de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate

C.-V. Ştefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2019

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11