simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Disertație iunie -iulie 2020

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE VARA pentru toate specializările  va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 29 iunie – 1 iulie 2020 (ora 11:59 am) 

2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 2 iulie 2020 

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen, absolvenții logându-se pe platformă cu contul insitutituțional.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA DISERTAŢIE :

Acestea se vor încărca în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Disertatie. Acest formular va fi disponibil până miercuri,1 iulie 2020, ora 11:59 AM.

Veți fi considerat înscris la disertație doar doar după primirea confirmării pe emailul instituțional.

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

1. cerere tip de înscriere (formular atașat). Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.

2. declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formular atașat). Declarația se va lista, semna și scana în format pdf

3. diploma de licenţă (adeverinta licenta pentru absolventii 2019) Pentru studentii care au deja diploma in original la dosar, se va face copie la secretariat.

IMPORTANT -Studenții, absolvenți ai facultății de drept., UBB, promoția 2019 care nu și-au ridicat diploma de licență se vor putea înscrie cu ADEVERINȚA DE LICENȚĂ EMISĂ ÎN 2019 în aceleași condiții!

4. cartea de identitate

5. lucrarea de disertatie (format pdf)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

1.cerere tip de înscriere (formular atașat). Cererea se va lista, semna și scana în format pdf

2.declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formular atașat). Declarația se va lista, semna și scana.

3.diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu . Pentru studentii care au deja diploma si foaia matricola in original la dosar, se va face copie la secretariat.

4. diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă –Pentru studentii care au deja diploma si suplimentul in original la dosar, se va face copie la secretariat.

5.cartea de identitate

6. lucrarea de disertatie (format electronic -pdf)

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2017 şi anterioare 2017 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11