simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

ADMITERE doctorat 2020 -Conditii. Documente necesare

ÎN STAREA DE URGENȚĂ ȘI INCLUSIV ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ-N FAȚĂ ADMITEREA LA DOCTORAT SE POATE FACE ÎN REGIM ONLINE ÎN CONFORMITATE CU HOTĂRÂREA SENATULUI UBB NUMĂRUL 5938 DIN 16 APRILIE 2020 ȘI PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI ADMITERE ONLINE DESCRISĂ ÎN DOCUMENTUL ATAȘAT.

DATE IMPORTANTE

SITE-UL CU TOATE INFORMAȚIILE NECESARE ÎNSCRIERII ȘI ADMITERII LA DOCTORAT: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

Înscrierile la concursul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2020 se desfăşoară în perioada 31 august - 4 septembrie.

In sesiunea septembrie 2020, inscrierea se face online, la link-ul:  https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Preinscrierile online pentru admiterea la doctorat – sesiunea septembrie 2020 – se pot face incepand cu data de 31 august 2020. 
Documentele / actele scanate se incarca online in aceeasi platforma de admitere pana la data mentionata in calendar. 


Înscrierea candidaților (români și de etnie rromă) la concursul de admitere la doctorat se face la secretariatele școlilor doctorale, în locația fizică stabilite de către acestea, iar in perioada de stare de urgență sau stare de alertă (când activitățile didactice față în față sunt suspendate), înscrierile se vor face online la https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.
Important! Platforma online de înscriere la doctorat: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/. Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 31 august. – 4 septembrie 2020 (ora 13:00) 
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 10 septembrie 2020 - examen scris* si interviu - Facultatea de Drept 

* În funcție de evoluția situație actuale modalitatea de admitere poate suferi modificări
Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul de Studii Doctorale 22 – 24 septembrie 2020
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2020

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Important! Platforma online de înscriere la doctorat : https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/. Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

NU UITAȚI! Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE*

* În funcție de evoluția situație actuale depunerea dosarelor se va face online (conform modalității atașate mai jos).

 

Potrivit Regulamentului de admitere al UBB, înscrierea la concursul de admitere se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ NOTARIALA.

1 Fişa de înscriere (formular tip) și anexa – generate prin Platforma online de înscriere: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.
2.Curriculum vitae
3 Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
4 Copiii scanate:
                           -diploma de bacalaureat;
                           -diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
                           -diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
                           -certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
                            -document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).
Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. 

5. Copie după buletin/carte de identitate
6. Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere -250 lei

* TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.
Taxa de înscriere este de 220 lei
Plata taxei se poate face prin :
- ordin de plată (prin orice bancă comercială din România), în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia obligatorie : numele candidatului și Facultatea de Drept- CUI: 4305849 ;
Îm cazul plății la bancă se va încărca ordinul de plată sau extrasul de cont

7. Numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome – Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei)-https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/actele-necesare-inscrierii-la-concursul-de-admitere/andidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere (în dosar) un document scris eliberat de către o organizaţie legală a rromilor (semnat şi ştampilat), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Documentul scris din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (indiferent de domeniul de activitate al organizației) trebuie să conțină mențiunea că respectivul candidat face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.
 8. Declarație de consimțământ (atasata)
9. In loc de adverinta medicala - Să încarcati un document în care să menționatică nu este necesar acest document pentru înscrierea la doctorat.

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

ÎN VEDEREA TRANSMITERII LA MEN ȘI CNRED A DOSARELOR DE RECUNOAȘTERE DE STUDII ALE CANDIDAȚILOR ROMÂNI, EU, SEE ȘI CE, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE CĂ DEPUNEREA ACESTOR DOSARE LA INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE AL UBB VA FI PÂNĂ ÎN DATA DE 1 IULIE 2020 PERSOANĂ DE CONTACT LA ISD: COSMINA CIOBANU (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

TAXELE DE STUDII PENTRU DOCTORANZII PE LOCURI CU TAXĂ
Taxa anuală de școlarizare - 5500 lei
Taxa de susținere a tezei de doctorat - 5000lei

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT :

Prof.dr. Radu Catana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prof.dr. Mircea Bob Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prof.dr. Dacian Dragoş Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prof.dr. Gheorghiţă Mateuţ Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prof.dr. Florin Streteanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prof.dr. Paul Vasilescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prof.dr. Ioana Vasiu- Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prof.dr. Sergiu Bogdan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prof.dr. Ionuț Popa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Conf.dr. Ovidiu Podaru Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Conf.dr. Sorin Alămoreanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Specializari de doctorat

Drept civil
Drept comercial
Drept penal
Drept procesual penal
Drept penal special
Drept roman
Drept administrativ
Criminalistică

TEMATICA PROPUSĂ pentru examenul de admitere si REPARTIZAREA LOCURILOR - se afisa ulterior

Informații - Institutul de studii doctorale -https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11