Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 4/2019

CUPRINS CDP 4/2019

 

I. DOCTRINĂ

Ioana Curt, Succesiunea de riscuri – efectele contribuţiei ulterioare a victimei asupra răspunderii penale a autorului

George-Cristian Ioan, Absorbţia naturală a infracţiunilor în dreptul român

Otilia Ghenici, Cazurile comune de revizuire în procesul penal

Daiana-Giorgiana Avăşan, Art. 182 din Legea nr. 78/2000. Câteva „scăpări” ale doctrinei autohtone de drept penal

Cristina-Andreea Butuc, Analiza infracţiunii de neglijenţă în serviciu a conducătorilor de întreprindere în lumina noii Directive PIF

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11