Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 3/2019

CUPRINS CDP 3/2019

 

I. DOCTRINĂ

Cristinel Ghigheci, Vlad Neagoe, Supravegherea tehnică în lumina noilor soluţii ale Curţii Constituţionale – interpretarea şi aplicarea deciziilor în materie ale instanţei constituţionale –

Cătălin Marin, Cristina Teodora Pop, Decizia Curţii Constituţionale nr. 147 din 13 martie 2019 cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi efectele acesteia

Husti Georgian Marcel, Vinovăţia şi alte elemente privind răspunderea penală în cazul maşinilor autonome

Otilia Ghenici, Cazul special de revizuire întemeiat pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului în procesul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2018

 

III. INFO

Diana Maria Ionescu, Conferinţa „Brexit şi justiţia penală în cadrul UE”, Bruxelles, 25 – 26 aprilie 2019

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11