Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 1/2019

CUPRINS CDP 1/2019

 

I. CONFERINŢA NAŢIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ

Ionuţ Vişinescu, Confiscarea de la terţe persoane

Cristina Nicorici, Fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune

Ioana Curt, Confluenţa de riscuri – efectele contribuţiei concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului 

Liana-Georgiana Marin, Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în procesul penal. Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Gabriela Ola, Aplicarea principiului legalităţii în contextul dezvoltării, la nivelul UE, a cooperării judiciare în materie penală

Dan Moroşan, Controlul de convenţionalitate - viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluţii de condamnare, de la terţi) conform Directivei 2014/42/EU

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Pedeapsă rezultantă iniţială, aplicată pentru un concurs de infracţiuni, a cărei executare este suspendată sub supraveghere conform Codului penal anterior. Nouă infracţiune, săvârşită după intrarea în vigoare a Codului penal actual şi în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante iniţiale. Pluralitate intermediară de infracţiuni. Modalitatea de obţinere a pedepsei rezultante finale

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11