simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Confirmarea locurilor la doctorat 23-25 septembrie 2019

ANUNȚ IMPORTANT
După concursul de admitere la doctorat, candidații trebuie să parcurgă următorii
pași:
Pasul 1) CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI ÎN PERIOADA 23-25 SEPTEMBRIE 2019:
 Candidații admiși pe locuri bugetate (locuri finanțate prin granturi de studii,
listați ca înmatriculabili) vor confirma locul la doctorat prin depunerea a
diplomei de master - ciclul 2 sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă cu
studiile de master, în original. Candidații care au promovat examenul de
disertație în sesiunea iulie 2019 vor depune adeverința de absolvire, în original.
Această adeverință va fi înlocuită cu diploma corespunzătoare, în original, cel
târziu până la data încetării termenului de valabilitate a adeverinței.
 Candidații admiși pe locuri cu taxă listați ca înmatriculabili vor depune la
Institutul de Studii Doctorale până la data de 25 septembrie 2019 toate
documentele restante și vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la
Institutul de Studii Doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea
confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare
pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria facultății de
care aparține conducătorul de doctorat (conform https://doctorat.ubbcluj.ro/wpcontent/uploads/2019/07/Tabel_distributie_ScDoct_CDR_admitere2019-3.pdf )
iar cuantumul taxei este afișat la adresa https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/taxele-destudii-pentru-doctoranzii-pe-locuri-cu-taxa/)
DEPUNEREA DOCUMENTELOR NECESARE CONFIRMĂRII OCUPĂRII LOCULUI DE LA DOCTORAT SE VA FACE ÎNTRE ORELE 10.00-14.00, ÎN SALA 26 (SALA ARISTIDE BRIAND) ETAJUL 1, CLĂDIREA ECHINOX DE PE STRADA UNIVERSITĂȚII 7-9.

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11