Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP 1/2006

CUPRINS CDP 1/2006

I. DOCTRINĂ

 • Miguel Ángel Boldova Pasamar, Asupra conţinutului material al infracţiunii de corupere de minori sau incapabili în dreptul spaniel
 • Laurent Lafleur, Octavian Gabriel Pascu, Abu Ghraib, Guantanamo – Frankfurt am Main? Cazul Daschner
 • Gheorghiţă Mateuţ, Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti. Determinarea competenţei materiale în raport de clasificarea infracţiunilor în crime şi delicte. Conţinutul reglementării actuale, prin prisma noilor tendinţe de simplificare a procedurilor, raportat la exigenţele europene
 • Sergiu Bogdan, Conştiinţa ilicitului şi efectele ei în materia erorii de drept penal
 • Daniel Niţu, Efectele erorii de fapt în cazul circumstanţelor atenuante legale
 • Teodora Cătălina Godîncă – Herlea, Hărţuirea sexuală. Aspecte controversate
 • Raluca Jurje, Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 39/2003 privind criminalitatea organizată. Delimitări faţă de asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni
 • Florin Tohătan, Unele consideraţii privind unele infracţiuni de distrugere reglementate în legislaţia specială
 • Adrian Tamba, Alina Costin, Observaţii privind compatibilitatea art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu principiile fundamentale ale dreptului penal

II. JURISPRUDENŢĂ

 • Legea privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical. Dezincriminarea unor fapte. Neconstituţionalitate (C.C., decizia nr. 418/2005), cu notă critică de Florin Streteanu)
 • Distincţie între tăinuire şi favorizarea infractorului. Posibilitatea reţinerii ambelor infracţiuni în concurs. Tipul concursului (ICCJ, secţia penală, decizia nr. 4646/2004, cu notă de Daniel Niţu

III. RECENZII

 • Concepte de bază ale justiţiei penale. Douăsprezece distincţii fundamentale în cadrul justiţiei penale – George P. Fletcher, Igor Dolea, Dragoş Blănaru, Editura ARC, Chişinău, 2001, 412 p. (Daniel Niţu)

IV. INFO

 • Curs de specializare în drept internaţional penal – „Cooperarea europeană în domeniul penal: probleme şi perspective", Siracusa, 2 – 13 octombrie 2005 (Cristian Miheş)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11